Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I (G – J)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I, časť G-J.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Dom bytový pamätný Nahrať súbor Dom bytový pamätný Gajova ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-656/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; Dom magnezit. priemyslu

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Gajova ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-656/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vianočná dohoda; pam. tabuľa podpísania Vianočnej dohody

Vila
Nahrať súbor
Vila Galandova ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-396/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila
Nahrať súbor
Vila Galandova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-397/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Galandova ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-399/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila
Nahrať súbor
Vila Galandova ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-398/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Galandova ul. 8
(Timravina ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-400/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Galandova ul. 8
(Timravina ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-400/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada vily

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Godrova ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-621/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Úprava sadovnícka Nahrať súbor Úprava sadovnícka Godrova ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-621/2 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Godrova ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-401/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Godrova ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-401/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada

Vila
Nahrať súbor
Vila Godrova ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-405/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Záhrada Godrova ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-405/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada

Vila Nahrať súbor Vila Godrova ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-402/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Godrova ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-402/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Godrova ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-403/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Godrova ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-403/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Godrova ul. 12
(S časť parcely záhrady)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-404/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Godrova ul. 12
(J od vily)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-404/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Divadlo
Nahrať súbor
Divadlo Gorkého ul. 2
(Hviezdoslavovo nám.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-33/0 Unifikovaný názov PO: divadlo

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Slov. národné divadlo

Budova administratívna
Nahrať súbor
Budova administratívna Gorkého ul. 4
(Jesenského, Komenského nám.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-660/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodisková, nárožná; Obchodná a priemyselná komora

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Gorkého ul. 5
(Laurinská 8)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-27/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, radový, nájomný, Palác Motešických

Banka Nahrať súbor Banka Gorkého ul. 7
(Laurinská 10)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-736/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová, radová, bývalá Zemská banka

Banka Nahrať súbor Banka Gorkého ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-832/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová, TUZEX, VÚB

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Grösslingová ul. 1
(Štúrova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-258/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná, Legiobanka

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Grösslingová ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10460/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Gymnázium
Nahrať súbor
Gymnázium Grösslingová ul. 18
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-261/1 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Oplotenie s bránami
Nahrať súbor
Oplotenie s bránami Grösslingová ul. 18
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-261/2 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie s bránami

Dom polyfunkčný
Nahrať súbor
Dom polyfunkčný Grösslingová ul. 23
(Dunajská ul. č. 18)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-259/1 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový, radový; Dom Slovenskej ligy

Busta Nahrať súbor Busta Grösslingová ul. 23
(na fasáde)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-259/2 Unifikovaný názov PO: busta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Gessay I.; 1874-1928, politik

Ignác Gessay
Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Grösslingová ul. 28
(Klemensova 7-9, Gajova 13)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10461/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Grösslingová ul. 33
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11197/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; Spolok veľkostatkárov

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Grösslingová ul. 47
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10463/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Grösslingová ul. 49
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10464/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Grösslingová ul. 51
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10465/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Grösslingová ul. 56
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-646/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Grösslingová ul. 34-36
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-644/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Grösslingová ul. 39-41
(Klemensova 5)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10462/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Grösslingová ul. 59, 61, 63
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10466/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Grösslingová ul. 71-73
(Ul. 29. augusta, Mlynské nivy)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10467/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Gunduličova ul. 2
(Štefánikova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-473/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Gunduličova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-472/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, chodbový, radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Gunduličova ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-474/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Gunduličova ul. 6
(centr. časť PZ BA)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-475/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

centrálna časť pamiatkovej zóny (PZ) Bratislava.
Vila
Nahrať súbor
Vila Gunduličova ul. 14
(Somolického ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-433/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; vila so záhradou

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Gunduličova ul. 14
(Somolického ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-433/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: okrasná; vilová záhrada

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Gunduličova ul. 14
(JV hranica parcely)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-433/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, železo; oporný múr s oplotením

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Heydukova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-791/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Heydukova ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-792/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Heydukova ul. 17
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-793/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Heydukova ul. 19
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-721/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Heydukova ul. 23
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-722/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Synagóga Nahrať súbor Synagóga Heydukova ul. 11-13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-277/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neologická; Synagóga neológov

Fontána-nádrž
Nahrať súbor
Fontána-nádrž Hlavné nám.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-158/1 Unifikovaný názov PO: fontána-nádrž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rollandova fontána

Stĺp s reliéfmi
Nahrať súbor
Stĺp s reliéfmi Hlavné nám.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-158/2 Unifikovaný názov PO: stĺp s reliéfmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rollandova fontána

Socha
Nahrať súbor
Socha Hlavné nám.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-158/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Rollanda

Radnica
Nahrať súbor
Radnica Hlavné nám. 1
(Primaciálne nám. 2)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-157/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná, radová, prejazdová; Stará radnica, Mestské múzeum

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Hlavné nám. 1 (nádvorie radnice)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-16/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Romer F.; 1815-1889, vedec, kňaz

Busta Nahrať súbor Busta Hlavné nám. 1 (nádvorie radnice)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-16/2 Unifikovaný názov PO: busta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Romer F.; 1815-1889, vedec, kňaz

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Hlavné nám. 2
(Radničná ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-152/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-153/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Hlavné nám. 4
(Rybárska brána)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-154/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Jesenákov palác

Banka
Nahrať súbor
Banka Hlavné nám. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10993/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová; Eskontná banka, Koospol

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Hlavné nám. 7
(Sedlárska ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-150/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný; Kutscherfeldov palác

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hlavné nám. 7
(Na fasáde)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-150/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rubinštejn A. G.; 1829-1894, skladateľ

Anton Grigorievič Rubinštejn
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-156/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Miestodržiteľský palác

Sirotinec
Nahrať súbor
Sirotinec Hlboká ul. 4
(Sokolská ul., Čapkova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-449/1 Unifikovaný názov PO: sirotinec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; škola

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Hlboká ul. 4
(Sokolská ul., Čapkova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-449/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: školská záhrada

Múr ohradný s oplotením Nahrať súbor Múr ohradný s oplotením Hlboká ul. 4
(Sokolská ul., Čapkova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-449/3 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s oplotením

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov, tehla; oporný a obradný múr s bránami

Vila
Nahrať súbor
Vila Hlboká ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-450/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada
Nahrať súbor
Záhrada Hlboká ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-450/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada

Nemocnica Nahrať súbor Nemocnica Hlboká ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-447/0 Unifikovaný názov PO: nemocnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ortopedicko-urologická; sanatórium Dr. Schlessingera

Vila Nahrať súbor Vila Hlboká ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-451/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Hlboká ul.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-451/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vilová záhrada

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hlboká ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-448/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Hlboká ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-448/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Hodžovo nám. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-32/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér, nárožný; Prezidentský palác

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hodžovo nám. 1
(na fasáde)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-32/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Haydn Joseph; 1732-1809, skladateľ

Park Nahrať súbor Park Hodžovo nám. 1
(Štefánikova, Banskobystrická)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-32/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Grasalkovičova záhrada

Nádvorie čestné Nahrať súbor Nádvorie čestné Hodžovo nám. 1
(pred hl. fasádou)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-32/4 Unifikovaný názov PO: nádvorie čestné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: čestné nádvorie

Oplotenie s bránami Nahrať súbor Oplotenie s bránami Hodžovo nám. 1
(pred hl. fasádou)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-32/5 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kovové+murované; kované zlátené+murované

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Holubyho ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-386/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Úprava sadovnícka
Nahrať súbor
Úprava sadovnícka Holubyho ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-386/2 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava nájomného domu

Vila Nahrať súbor Vila Holubyho ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-387/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Holubyho ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-387/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vilová záhrada

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Holubyho ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-388/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Záhrada Holubyho ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-388/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada nájomného domu

Vila
Nahrať súbor
Vila Holubyho ul. 12
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-389/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Záhrada Holubyho ul. 12
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-389/0 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada vily

Vila
Nahrať súbor
Vila Holubyho ul. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-390/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Záhrada Holubyho ul. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-390/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada vily

Dom obchodný Nahrať súbor Dom obchodný Hurbanovo nám. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11331/0 Unifikovaný názov PO: dom obchodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Veľký Baťa

Pomník
Nahrať súbor
Pomník Hviezdoslavovo nám. 0
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-30/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sov. armáda; Socha víťazstva

Pomník so sochou
Nahrať súbor
Pomník so sochou Hviezdoslavovo nám. 0
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-31/0 Unifikovaný názov PO: pomník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hviezdoslav P. O.; 1849-1921, básnik

Kláštor kanonistiek Nahrať súbor Kláštor kanonistiek Hviezdoslavovo nám.
(Jesenského 4)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-42/1 Unifikovaný názov PO: kláštor kanonistiek

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kanonistiek Notre Dame

Kostol Nahrať súbor Kostol Hviezdoslavovo nám. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-42/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k. Nanebovzatia Panny Márie; kanonistiek Notre Dame

Hotel
Nahrať súbor
Hotel Hviezdoslavovo nám. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-731/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hotel Carlton

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Hviezdoslavovo nám. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-706/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Budova administratívna
Nahrať súbor
Budova administratívna Hviezdoslavovo nám. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-713/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Hviezdoslavovo nám. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-36/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Csomov palác

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hviezdoslavovo nám. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11270/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný bytový dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hviezdoslavovo nám. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-707/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavovo nám. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-38/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Nesterov dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hviezdoslavovo nám. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-39/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hviezdoslavovo nám. 12
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-708/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; Wernerov dom, nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hviezdoslavovo nám. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-709/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Palác mestský II. Nahrať súbor Palác mestský II. Hviezdoslavovo nám. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-148/2 Unifikovaný názov PO: palác mestský ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Csákyho palác

Dom bytový II. Nahrať súbor Dom bytový II. Hviezdoslavovo nám. 15
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-147/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hviezdoslavovo nám. 16
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-146/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hviezdoslavovo nám. 17
(Strakova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-712/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Kino Mladosť

Palác mestský I.
Nahrať súbor
Palác mestský I. Hviezdoslavovo nám. 18
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-37/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový, Pálfiho palác, VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení
Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hviezdoslavovo nám. 22
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-715/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový, nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hviezdoslavovo nám. 23
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-716/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavovo nám. 25
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-35/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Hviezdoslavovo nám.
(pred ambasádou NSR)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11699/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hummel J. N.; 1778 - 1937, skladateľ

Johann Nepomuk Hummel
Busta
Nahrať súbor
Busta Hviezdoslavovo nám.
(pred ambasádou NSR)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11699/2 Unifikovaný názov PO: busta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hummel J. N.; 1778 - 1937, skladateľ

Socha i.
Nahrať súbor
Socha i. Hviezdoslavovo nám.
(pred ambasádou NSR)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11699/3 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stojaci anjel

Socha ii.
Nahrať súbor
Socha ii. Hviezdoslavovo nám.
(pred ambasádou NSR)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11699/4 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sediaci anjel

Socha iii.
Nahrať súbor
Socha iii. Hviezdoslavovo nám.
(pred ambasádou NSR)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11699/5 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mramorová lýra

Fontána-nádrž
Nahrať súbor
Fontána-nádrž Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/1 Unifikovaný názov PO: fontána-nádrž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ganymedes; Ganymedova fontána

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/2 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec fontány

Fontána-nádrž
Nahrať súbor
Fontána-nádrž Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/3 Unifikovaný názov PO: fontána-nádrž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horná nádrž Ganymed.fontány

Stĺp
Nahrať súbor
Stĺp Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/4 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp Ganymedovej fontány

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha i. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/5 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ganymedes s orlom-originál

Socha i.-kópia
Nahrať súbor
Socha i.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/5 Unifikovaný názov PO: socha i.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ganymedes s orlom-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha i.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/6 Unifikovaný názov PO: socha i.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ganymedes s orlom-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha ii. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/7 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chlapec so zubáčom-originál

Socha ii.-kópia
Nahrať súbor
Socha ii.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/8 Unifikovaný názov PO: socha ii.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chlapec so zubáčom-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha iii. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/9 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dievča so sumcom-originál

Socha iii.-kópia
Nahrať súbor
Socha iii.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/10 Unifikovaný názov PO: socha iii.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dievča so sumcom-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha iv. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/11 Unifikovaný názov PO: socha iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chlapec so šťukou-originál

Socha iv.-kópia
Nahrať súbor
Socha iv.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/12 Unifikovaný názov PO: socha iv.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chlapec so šťukou-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha v. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/13 Unifikovaný názov PO: socha v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dievča s kaprom-originál

Socha v.-kópia
Nahrať súbor
Socha v.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/14 Unifikovaný názov PO: socha v.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dievča s kaprom-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha vi. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/15 Unifikovaný názov PO: socha vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: korytnačka-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha vi.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/16 Unifikovaný názov PO: socha vi.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: korytnačka-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha vii. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/17 Unifikovaný názov PO: socha vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: korytnačka-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha vii.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/18 Unifikovaný názov PO: socha vii.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: korytnačka-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha viii. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/19 Unifikovaný názov PO: socha viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: korytnačka-originál

Socha viii.-kópia
Nahrať súbor
Socha viii.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/20 Unifikovaný názov PO: socha viii.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: korytnačka-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha ix. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/21 Unifikovaný názov PO: socha ix.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: korytnačka-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha ix.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/22 Unifikovaný názov PO: socha ix.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: korytnačka-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha x. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/23 Unifikovaný názov PO: socha x.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: žaba-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha x.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/24 Unifikovaný názov PO: socha x.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: žaba-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha xi. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/25 Unifikovaný názov PO: socha xi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: žaba-originál

Socha xi.-kópia
Nahrať súbor
Socha xi.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/26 Unifikovaný názov PO: socha xi.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: žaba-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha xii. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/27 Unifikovaný názov PO: socha xii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rak-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha xii.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/28 Unifikovaný názov PO: socha xii.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rak-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha xiii. Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/29 Unifikovaný názov PO: socha xiii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rak-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha xiii.-kópia Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/30 Unifikovaný názov PO: socha xiii.-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rak-kópia

Doska nápisová
Nahrať súbor
Doska nápisová Hviezdoslavovo nám.
(Pred SND)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-40/31 Unifikovaný názov PO: doska nápisová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tabuľa s nápisom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hviezdoslavovo nám. 26
(Rybárska brána 8)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-34/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, nárožný; Kernov dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Jakubovo nám. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-724/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; rehoľný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Jakubovo nám. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-725/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Jakubovo nám. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-726/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Rozhlas Nahrať súbor Rozhlas Jakubovo nám. 12
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-794/0 Unifikovaný názov PO: rozhlas

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; bývalý Čs. rozhlas

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Jakubovo nám. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-727/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Jakubovo nám. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-728/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Jakubovo nám. 1, 2, 3
(Klemensova 11, 13)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10475/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Jesenského ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-546/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Mindszentyho ateliér-kópia

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Jozefská ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11198/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Dom charitných sestier


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.