Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava V

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava V.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Sýpka Nahrať súbor Sýpka 0
(Z od kaštieľa)
KÚ: Čunovo

Poloha
105-649/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitérna; sýpka

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ 218
(J okraj obce, pri hl.ceste)
KÚ: Čunovo

Poloha
105-649/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; kaštieľ rod. Szapáry, Lónay

Kostol
Nahrať súbor
Kostol sv. Michala Ul.Turistická 0
(v strede obce)
KÚ: Čunovo

Poloha
105-698/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Michala

Bažantnica Nahrať súbor Bažantnica 0,
KÚ: Jarovce

Poloha
105-10656/1 Unifikovaný názov PO: bažantnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Most cestný Nahrať súbor Most cestný 0,
KÚ: Jarovce

Poloha
105-10656/2 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: most do bažantnice

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Ul.Mandľová 0,
KÚ: Jarovce

Poloha
105-704/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Mikuláša

Nájazd mostný ii. Nahrať súbor Nájazd mostný ii. ,
KÚ: Petržalka

Poloha
105-11599/2 Unifikovaný názov PO: nájazd mostný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nájazd Petržalka

Dom mýtny ii.
Nahrať súbor
Dom mýtny ii. ,
KÚ: Petržalka

Poloha
105-11599/4 Unifikovaný názov PO: dom mýtny ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; mýtny domček Petržalka

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Povýšenia sv. Kríža Daliborovo nám. 1,
KÚ: Petržalka

Poloha
105-10901/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol Povýšenia sv. Kríža

Pomník Nahrať súbor Pomník Hrobárska ul. 0
(Cintorín)
KÚ: Petržalka

Poloha
105-319/1 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: židovské obete fašizmu; Pomník obetiam holokaustu

Hrob spoločný Nahrať súbor Hrob spoločný Hrobárska ul. 0
(Cintorín)
KÚ: Petržalka

Poloha
105-319/2 Unifikovaný názov PO: hrob spoločný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: židovské obete fašizmu; Masový hrob židovských obetí

Depo Nahrať súbor Depo Kopčany
KÚ: Petržalka

Poloha
105-11978/0 Unifikovaný názov PO: depo

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - depo Kopčany,električkové depo

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Kopčianska ul. 6,
KÚ: Petržalka

Poloha
105-10493/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Staničný dom

Pomník Nahrať súbor Pomník Rusovská cesta 0,
KÚ: Petržalka

Poloha
105-317/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sov.armáda; míľnik Sov. armády

NKP zrušená
Park Nahrať súbor Park Sad Janka Kráľa ,
KÚ: Petržalka

Poloha
105-321/1 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sad Janka Kráľa

Pomník so sochou
Nahrať súbor
Pomník so sochou Sad Janka Kráľa
(V strede parku)
KÚ: Petržalka

Poloha
105-321/2 Unifikovaný názov PO: pomník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Janko Kráľ; 1822 - 1876, básnik

Veža s helmicou Nahrať súbor Veža s helmicou Sad Janka Kráľa
(V parku)
KÚ: Petržalka

Poloha
105-321/5 Unifikovaný názov PO: veža s helmicou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: fragment; gotická veža františk. kostola

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Tyršovo nábr.
(odcudzená)
KÚ: Petržalka

Poloha
105-665/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Most cestný Nahrať súbor Most cestný Viedenská cesta
KÚ: Petržalka

Poloha
105-12152/1 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Most SNP,Nový most,J časť mosta s pilierom

Pilier mostný s reštauráciou Nahrať súbor Pilier mostný s reštauráciou Viedenská cesta
KÚ: Petržalka

Poloha
105-/2 Unifikovaný názov PO: pilier mostný s reštauráciou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pilier s reštauráciou,kaviareň Bystrica,UFO

Dom obsluhy Nahrať súbor Dom obsluhy Viedenská cesta 8
(pri veži a divadle)
KÚ: Petržalka

Poloha
105-652/3 Unifikovaný názov PO: dom obsluhy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; dom strojníka vodár. veže

Divadlo Nahrať súbor Divadlo Viedenská cesta 10
(V Sade Janka Kráľa)
KÚ: Petržalka

Poloha
105-652/1 Unifikovaný názov PO: divadlo

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priezorové, solitér; Aréna, letná scéna

Klub športový Nahrať súbor Klub športový Viedenská cesta 22
(pri Novom moste)
KÚ: Petržalka

Poloha
105-10900/0 Unifikovaný názov PO: klub športový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veslársky nemecký; veslársky klub, lodenica

Klub športový Nahrať súbor Klub športový Viedenská cesta 24
(pri Novom moste)
KÚ: Petržalka

Poloha
105-10528/0 Unifikovaný názov PO: klub športový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veslársky slovenský; veslársky klub, lodenica

Veža vodárenská Nahrať súbor Veža vodárenská Viedenská cesta
(pri divadle Aréna)
KÚ: Petržalka

Poloha
105-652/2 Unifikovaný názov PO: veža vodárenská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; vodná veža

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Balkánska ul. 31,
KÚ: Rusovce

Poloha
105-346/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SĽUK

Park Nahrať súbor Park Balkánska ul. ,
KÚ: Rusovce

Poloha
105-346/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaštieľsky park

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Koniareň Balkánska ul.
KÚ: Rusovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
105-346/3 Unifikovaný názov PO: koniareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: koniareň,čeľadník

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Balkánska ul. 31
(park pri novogotickom kaštieli)
KÚ: Rusovce

Poloha
105-703/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Víta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ Balkánska ul. 1
KÚ: Rusovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
105-702/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tzv.Malý kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Balkánska ul.
KÚ: Rusovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
105-702/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada pri kaštieli

Kastel Nahrať súbor Kastel Gerulatská ul. ,
KÚ: Rusovce

Poloha
105-344/0 Unifikovaný názov PO: kastel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané, prezentované; rímsky kastel Gerulata

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom s hypocaustom Irkutská ul. 9
(pri dome č.9)
KÚ: Rusovce

Poloha
105-11422/0 Unifikovaný názov PO: dom s hypocaustom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dom s podlahovým vykurovaním

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Kostolná ul. ,
KÚ: Rusovce

Poloha
105-345/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Márie Magdalény

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.