Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I (T – V)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I, časť T-V.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Tajovského ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-307/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Tajovský J.G.; 1874-1940, spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Tajovského ul. 28
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-306/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kráľ Fraňo; 1903-1955, spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Tajovského ul. 28
(Na fasáde)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-306/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kráľ Fraňo; 1903-1955, spisovateľ

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Tallerova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-562/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Tallerova ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-565/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Tallerova ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-563/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Tallerova ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-566/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Tallerova ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-564/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Tallerova ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-567/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Timravina ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-409/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Timravina ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-409/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Timravina ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-410/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Timravina ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-410/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Timravina ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-413/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; materská škola

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Timravina ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-413/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vilová záhrada

Vila Nahrať súbor Vila Timravina ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-411/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Timravina ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-411/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Timravina ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-414/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový pamätný Nahrať súbor Dom bytový pamätný Tobrucká ul. 2
(Vajanského nábr. 15-17, Medená)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-659/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Valachová Viola; pamätný dom V. Valachovej

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Tobrucká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-659/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Valachová Viola; pamät. tabuľa V. Valachovej

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Tobrucká ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-554/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový+chodbový, radový; nájomný dom, hotel Marrol's

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Tobrucká ul. 5
(Dobrovičova ul.2)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-556/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,nárožný;nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Tobrucká ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-555/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Tobrucká ul. 7
(J časť PZ BA)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-557/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Tobrucká ul. 10
(Šafárikovo nám. 6)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-558/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Komenského univerzita

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Tolstého ul. 2
(Sládkovičova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-470/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový+chodbový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Tolstého ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-471/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Tolstého ul. 5
(Sládkovičova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-466/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Tolstého ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-467/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Tolstého ul. 9
(Ul. Mateja Bela)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-468/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový+chodbový, nárožný; nájomný dom

Internát
Nahrať súbor
Internát Tolstého ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-469/0 Unifikovaný názov PO: internát

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.; Budova konzervatória

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Továrenská ul. 9
(Karadžičova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10479/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Továreň Nahrať súbor Továreň Továrenská ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11803/0 Unifikovaný názov PO: továreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Klingerova továreň,Klingerka

Vila pamätná
Nahrať súbor
Vila pamätná Tvarožkova ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11350/0 Unifikovaný názov PO: vila pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Tvarožek Tomáš; 1892-1945, finančník, odboj

Vila Nahrať súbor Vila Urbánkova ul. 7
(pod Slavínom)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11432/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Waltova vila

Múr oporný s oplotením Nahrať súbor Múr oporný s oplotením Urbánkova ul. 7
(okolo záhrady)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11432/3 Unifikovaný názov PO: múr oporný s oplotením

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oporný múr s garážou a plotom

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Loretánskej P. Márie Uršulínska ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-224/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Panny Márie Loretánskej; uršulínsky

Kláštor uršulíniek Nahrať súbor Kláštor uršulíniek Uršulínska ul. 3, 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-224/1 Unifikovaný názov PO: kláštor uršulíniek

Bližšie určenie; zaužívaný názov: uršulínsky

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Uršulínska ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-222/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Uršulínska ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-221/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Uršulínska ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-223/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Socha na stĺpe Nahrať súbor Socha na stĺpe pôvodne na Vajanského nábr. 0, dnes na námestí M.R. Štefánika
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10496/0 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: čsl. štátnosť; lev - Štefánik

Múzeum Nahrať súbor Múzeum Vajanského nábr. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-573/0 Unifikovaný názov PO: múzeum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Slov. národné múzeum

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Vajanského nábr. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-568/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Jurenákov dom

Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný Vajanského nábr. 9
(Kúpeľná ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11237/0 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; palác Kotva

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Vajanského nábr. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-569/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pomník so súsoším
Nahrať súbor
Pomník so súsoším Vajanského nábr.
(v parku pred budovou SNM)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-226/0 Unifikovaný názov PO: pomník so súsoším

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bulharskí partizáni; Pomník bulharských partizánov

Pomník Nahrať súbor Pomník Vajanského nábr.
(V parku pri Dunaji)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-663/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Vansovej T. ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-380/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Vansovej T. ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-380/2 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Vazovova ul. 5
(Depozit)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-308/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Ventúrska ul. 1
(Panská ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-47/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný; Erdödyho palác

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Ventúrska ul. 2
(Panská ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-48/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový, nárožný; pôv. Stiborov dom

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Ventúrska ul. 3
(Pôv.: Jiráskova č. 7)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-49/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Academia Istropolitana

Dom meštiansky ii. Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Ventúrska ul. 3
(Pôv.: Jiráskova č. 5)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-49/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Academia Istropolitána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový i. Ventúrska ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-49/3 Unifikovaný názov PO: dom bytový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový ii. Ventúrska ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-49/4 Unifikovaný názov PO: dom bytový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa Ventúrska ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-49/5 Unifikovaný názov PO: studňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Dom meštiansky pamätný
Nahrať súbor
Dom meštiansky pamätný Ventúrska ul. 5,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-52/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Patzkova tlačiareň

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Ventúrska ul. 5
(v podchode)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-52/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Patzko F.A.; 18. stor., tlačiar

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Ventúrska ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-51/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Ventúrska ul. 7
(záp.strana ulice)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-53/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Illésházyho palác

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Ventúrska ul. 9
(Prepoštská ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-55/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný; Zichyho palác

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Ventúrska ul. 10
(Zelená ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-45/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný; Pálffyho palác

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Ventúrska ul. 10
(hlavná fasáda)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-45/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mozart W.A.; 1756-1791, skladateľ

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Ventúrska ul. 11
(Prepoštská ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-46/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, nárožný; Palác Leopolda de Pauliho

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Ventúrska ul. 11
(hlavná fasáda)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-46/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Liszt Ferenc; 1811-1886, skladateľ

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Ventúrska ul. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-58/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Ventúrska ul. 18
(vých.strana ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-59/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Péterffiho palác

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Ventúrska ul. 20
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-60/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Ventúrska ul. 22
(Sedlárska ul.č.2)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-61/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný; antikvariát Steiner

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Vlčkova ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-420/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Vlčkova ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-421/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Vlčkova ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-415/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Vlčkova ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-416/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Vlčkova ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-416/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Vlčkova ul. 15
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-417/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Vlčkova ul. 15
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-417/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Vlčkova ul. 19
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-418/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Vlčkova ul. 23
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-419/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.