Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I (S)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I, časť S.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Škola Nahrať súbor Škola Sasinkova ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10898/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Staré teoretické ústavy LF UK

Vila Nahrať súbor Vila Sasinkova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11783/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,nárožný - Grünebergova vila

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Sasinkova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-11783/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie s bránou Sasinkova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-11783/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Sedlárska ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-216/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Sedlárska ul. 3,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-214/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Sedlárska ul. 4,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-217/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Sedlárska ul. 5,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-212/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Sedlárska ul. 6,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-215/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Sedlárska ul. 8,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-213/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;Stürzerova cukráreň,Pirgler.d.

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Sedlárska ul. 10,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-211/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Sienkiewiczova ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-575/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;nájomný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara Sienkiewiczova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-256/2 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Alžbety

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Sienkiewiczova ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-576/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Sládkovičova ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-459/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Sládkovičova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-460/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Sládkovičova ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-464/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Sládkovičova ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-461/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Sládkovičova ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-462/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Sládkovičova ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-463/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;nájomný dom

Pamätník s terasou Nahrať súbor Pamätník s terasou Slavín
(Slavín)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-204/1 Unifikovaný názov PO: pamätník s terasou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda;Horná terasa s pamätníkom

Socha
Nahrať súbor
Socha Slavín
(na vrchole pylónu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-204/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Víťazný vojak;socha Víťazného vojaka

Terasa s hrobmi Nahrať súbor Terasa s hrobmi Slavín
(V od hlavnej terasy)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-204/4 Unifikovaný názov PO: terasa s hrobmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolná;Dolná terasa s hrobmi

Schodisko Nahrať súbor Schodisko Slavín
(Slavín, v J časti)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-204/5 Unifikovaný názov PO: schodisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hlavné; ústredné schodisko

Park Nahrať súbor Park Slavín
(Slavín)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-204/11 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda; Cintorín sov.armády

Terasa s hrobmi Nahrať súbor Terasa s hrobmi Slavín
(Slavín, v centrál časti)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-204/3 Unifikovaný názov PO: terasa s hrobmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hlavná; Hlavná terasa s hrobmi

Súsošie i. Nahrať súbor Súsošie i. Slavín
(horná terasa, hl. schodisko)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-204/6 Unifikovaný názov PO: súsošie i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nad hrobom spolubojovníka; Nad hrobom spolubojovníka

Súsošie ii. Nahrať súbor Súsošie ii. Slavín
(horná terasa, hl.schodisko)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-204/7 Unifikovaný názov PO: súsošie ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Po boji; súsošie Po boji

Súsošie iii. Nahrať súbor Súsošie iii. Slavín
(podesta hl. schodiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-204/8 Unifikovaný názov PO: súsošie iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vďaky; súsošie dievčat s kvetmi

Súsošie iv. Nahrať súbor Súsošie iv. Slavín
(podesta hl. schodiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-204/9 Unifikovaný názov PO: súsošie iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vďaky; súsošie dievčat so stuhami

Reliéf Nahrať súbor Reliéf Slavín
(čelná stena hl. schodiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-204/10 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Prísaha na bojovú zástavu; reliéf Prísahy na boj. zástavu

Park mestský Nahrať súbor Park mestský Slobody nám.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-291/2 Unifikovaný názov PO: park mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lippayovská záhrada

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie čestné Slobody nám.
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-291/3 Unifikovaný názov PO: nádvorie čestné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: čestné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána Slobody nám.
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-291/4 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hlavná brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie s bránami Slobody nám.
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-291/5 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie s bránami

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Slobody nám. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-291/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Letný arcibiskupský palác

Škola vysoká Nahrať súbor Škola vysoká Slobody nám. 19
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-829/0 Unifikovaný názov PO: škola vysoká

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pavilón teoretických ústavov SVŠT; Fakulta architektúry STU

Skratka SVŠT - do 1. apríla 1991 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave. STU - Slovenská technická univerzita.
Dom vinohradnícky Nahrať súbor Dom vinohradnícky Slobody nám. 25
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11204/0 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Slobody nám. 50
(Vo vest. stroj. fakul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-657/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: II.sv.v.; PT študentom SVŠT

Pomník Nahrať súbor Pomník SNP nám. 0
(na námestí)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-655/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol SNP nám. 4
(v SZ časti námestia)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-719/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ref.;Kalvínsky kostol

Kostol
Nahrať súbor
Kostol SNP nám. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-281/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Navštívenia P.M.;milosrdných bratov

Dom rehole Nahrať súbor Dom rehole SNP nám. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-281/3 Unifikovaný názov PO: dom rehole

Bližšie určenie; zaužívaný názov: milosrdných bratov

Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný SNP nám. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-753/1 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Družstevný dom

Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný SNP nám. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-753/2 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;Družstevný dom

Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný SNP nám. 15
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-753/3 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Družstevný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový SNP nám. 16
(Z vyústenie Dunajskej ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10477/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;Ústredná banka čes. spořitelny

Sporiteľňa Nahrať súbor Sporiteľňa SNP nám. 18,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10899/0 Unifikovaný názov PO: sporiteľňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Sporiteľňa

Banka Nahrať súbor Budova Národnej banky česko-slovenskej SNP nám. 19
(Laurinská 20,Gorkého 17)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11538/1 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; býv. Slovenská národná banka

Tržnica
Nahrať súbor
Stará tržnica SNP nám. 26,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-650/0 Unifikovaný názov PO: tržnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stará tržnica

Banka Nahrať súbor Banka SNP nám. 27
(Klobučnícka 7)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-723/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodisková, nárožná; Bývalá banka

Dom obchodný Nahrať súbor Dom obchodný SNP nám. 30,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11330/0 Unifikovaný názov PO: dom obchodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; OD Dunaj, Brouk a Babka

Banka Nahrať súbor Banka SNP nám. 33
(Uršulínska ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-730/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; Tatra banka

Pošta Nahrať súbor Pošta SNP nám. 35,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-718/0 Unifikovaný názov PO: pošta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hlavná pošta

Kláštor milosrdných Nahrať súbor Kláštor milosrdných SNP nám. 8-10,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-281/1 Unifikovaný názov PO: kláštor milosrdných

Bližšie určenie; zaužívaný názov: špitál milosrdných bratov

Kaplnka zaniknutá Nahrať súbor Kaplnka zaniknutá SNP nám.
(Pred Starou tržnicou)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10984/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka zaniknutá

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k. sv. Jakuba staršieho; Rotunda a karner

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Somolického ul. 2
(Na uličnej fasáde domu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-218/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jesenský Janko;1874-1945,spisovateľ

Múr hradbový s baštami Nahrať súbor Múr hradbový s baštami Staromestská ul.
(západ.časť opevnenia)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-120/7 Unifikovaný názov PO: múr hradbový s baštami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: západný; bašty, hradb. a parkán. múr

Most cestný Nahrať súbor Most cestný Staromestská ul.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-12153/1 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Most SNP,Nový most,S časť mosta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na podstavci Svobodu L.arm.gen.nábr.
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-12153/2 Unifikovaný názov PO: socha na podstavci

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha ležiacej ženy

Internát Nahrať súbor Internát Svobodu L. arm. gen. nábr. 0,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-749/0 Unifikovaný názov PO: internát

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lafranconi; Lafranconi

Veža strážna
Nahrať súbor
Veža strážna Svobodu L. arm. gen. nábr. ,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-653/0 Unifikovaný názov PO: veža strážna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina; Vodná veža, mýtna stanica

Mauzóleum židovské Nahrať súbor Mauzóleum židovské Svobodu L. arm. gen. nábr.
(Pri tuneli)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/1 Unifikovaný názov PO: mauzóleum židovské

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Chatam Sofer; hrobka zázračného rabína

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(JV od stredu pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/2 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Chatam Sofer

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(V hranica pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/3 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Daniel Prostitz

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(V hranica pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/4 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Mosche Charif

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(V hranica pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/5 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Leb Mochiach

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(V hranica pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/6 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Mosche Meshulam Eger

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(Z hranica pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/7 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Yitzhak Dukla

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(Z hranica pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/8 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Akiba Eger

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(Z hranica pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/9 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Meier Barby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(v strede pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/10 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Mordechai Tosk

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobníky Svobodu L.arm.gen.nábr.
(v strede pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/11 Unifikovaný názov PO: náhrobníky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Meier Stampi, Joel ben Herzl

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(v strede J č.pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/12 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Leb Bachrich

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(v strede J č.pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/13 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Yehuda Leb ben Wolf

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hroby s náhrobníkmi Svobodu L.arm.gen.nábr.
(JZ časť pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/14 Unifikovaný názov PO: hroby s náhrobníkmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Y.ben Joel Herlingen, Ch.Yehuda

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hroby s náhrobníkmi Svobodu L.arm.gen.nábr.
(Z hranica pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/15 Unifikovaný názov PO: hroby s náhrobníkmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;3 neznáme hroby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(JZ roh pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/16 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Meier ben Simon Pressburger

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(v strede J str pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/17 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Michael Eliezer Pressburger

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(v strede J str pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/18 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Juda Leb ben Meier Pressburger

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Svobodu L.arm.gen.nábr.
(v strede J str pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/19 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; neznámy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Svobodu L.arm.gen.nábr.
(v strede V str pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/20 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; neznámy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Svobodu L.arm.gen.nábr.
(JV str pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/21 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Felig ben Feivel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Svobodu L.arm.gen.nábr.
(JV roh pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/22 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; neznámy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Svobodu L.arm.gen.nábr.
(v strede pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/23 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; neznámy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Svobodu L.arm.gen.nábr.
(v strede Z str pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/24 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; neznámy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Svobodu L.arm.gen.nábr.
(SZ roh pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/25 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; neznámy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Svobodu L.arm.gen.nábr.
(SZ roh pohrebiska)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10006/26 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; neznámy

Internát Nahrať súbor Internát Svoradova ul. 13,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10529/0 Unifikovaný názov PO: internát

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nešpor Mirko; Nešporák

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.