Preskočiť na obsah

Zoznam ulíc a námestí v Banskej Štiavnici

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je úplný zoznam ulíc a námestí v Banskej Štiavnici. Pre celé mesto platí PSČ 969 01[1], ku ktorému patrí pošta Banská Štiavnica 1[1] a preto nie je pri jednotlivých uliciach uvádzané.

Miestna časť Banská Štiavnica

[upraviť | upraviť zdroj]
Názov ulice Pomenovaná po
Ulica 1. mája Sviatok práce
Ulica 8. mája Deň víťazstva nad fašizmom
Akademická ulica
Ulica Alžbety Gwerkovej Göllnerovej
Ulica Andreja Kmeťa Andrej Kmeť
Ulica Andreja Sládkoviča Andrej Sládkovič
Ulica Andreja Trúchleho Sytnianskeho
Antolská ulica Svätý Anton
Ulica Antona Bernoláka Anton Bernolák
Ulica Antona Pécha
Banícka ulica baník
Belianska ulica Banská Belá
Ulica Belianske jazero Beliansky tajch
Bočná ulica
Botanická ulica
Bratská ulica brat
Budovateľská ulica budovateľ
Ulica Daniela Licharda Daniel Lichard
Dolná ulica
Dolná Resla
Dolná ružová ulica
Ulica Dr. Imricha Tótha Dr. Imrich Tóth
Ulica Dr. Vladimíra Clementisa Dr. Vladimír Clementis
Drevená ulica drevo
Drieňová ulica
Družicová ulica
Družstevná ulica družstvo
Ulica Ďurka Langsfelda Ďurko Langsfeld
Ulica Eleny Maróthy Šoltésovej
Ulica Energetikov energetik
Farská ulica fara
Ulica G. Z. Laskomerského
Ulica Hájik
Horná Huta
Horná Resla
Horná ružová ulica
Ulica Ing. Štefana Višňovského Ing. Štefan Višňovskéhý
Ulica Ivana Krasku Ivan Krasko
Ulica Jána Amosa Komenského Jan Amos Komenský
Ulica J. Bottu Ján Botto
Ulica J. Hollého Ján Hollý
Ulica Jána Palárika Ján Palárik
Ulica Janka Matušku Janko Matúška
Ulica Jaroslava Augustu Jaroslav August
Ulica Jozefa Horáka Jozef Horák
Ulica Jozefa Karola Hella Jozef Karol Hell
Ulica Jozefa Miloslava Hurbana Jozef Miloslav Hurban
Ulica Juraja Fándlyho Juraj Fándly
Ulica Jurija Gagarina Jurij Alexejevič Gagarin
Kamenná ulica
Kammerhofská ulica
Ulica Karola Šmidkeho Karol Šmidke
Katova ulica
Ulica Klinger tajch Klinger
Kolpašská ulica
Koncová ulica
Kremenisko
Križovatka križovatka
Kutnohorská ulica
Kysihýbelská ulica
Ulica Ladislava Exnára Ladislav Exnár
Ulica Ladislava Novomeského
Lesnícka ulica lesník
Lintich
Ulica Ľudmily Podjavorinskej Ľudmila Podjavorinská
Ulica Ľudovíta Štúra Ľudovít Štúr
Ulica Ludvíka Svobodu Ludvík Svoboda
Malá okružná ulica
Malé trhovisko
Ulica Martina Benku Martin Benka
Ulica Martina Hattalu Martin Hattala
Ulica Martina Kukučína Martin Kukučín
Mierová ulica mier
Ulica Michala Miloslava Hodžu Michal Miloslav Hodža
Michalská ulica
Mládežnícka ulica mládež
Ulica MUDr. Jána Straku MUDr. Ján Straka
Na Zigmund šachtu šachta Zigmund
Nad Rozgrundom
Novozámocká ulica nový zámok
Okrajová ulica
Okrúhla ulica
Osadná ulica
Ovocná ulica ovocie
Pátrovská ulica
Ulica Pavla Dobšinského Pavol Dobšinský
Ulica Pavla Kyrmezera Pavel Kyrmezer
Ulica P. O. Hviezdoslava Pavol Országh Hviezdoslav
Ulica Petra Jilemnického Peter Jilemnický
Pletiarska ulica
Pod Červenou studňou
Pod Kalváriou kalvária
Pod Paradajzom Paradajs
Pod Trojickým vrchom
Poľnohospodárska ulica poľnohospodárstvo
Poľovnícka ulica poľovník
Povrazník
Pustá ulica
Remeselnícka ulica remeselník
Robotnícka ulica robotník
Roľnícka ulica roľník
Ulica Samuela Mikovíniho Samuel Mikovíni
Slovanská ulica slovan
ulica SNP slovenské národné povstanie
Spojná ulica
Staničná ulica stanica
Staromestská ulica
Staronová ulica
Starozámocká ulica Starý zámok
Strieborná ulica striebro
Ulica Svätozára Hurbana Vajanského Svetozár Hurban-Vajanský
Šobov
Špitálska ulica
Športová ulica šport
Tabaková ulica tabak
Trate mládeže Trať mládeže
Učiteľská ulica učiteľ
Údolná ulica
Úvozná ulica
Ulica Viery Václavekovej
Vilová ulica
Vodárenská ulica
Výskumnícka ulica výskumník
Záhradná ulica záhrada
Zvonová ulica zvon
Železničiarska ulica

Miestna časť Sitnianska

[upraviť | upraviť zdroj]
Názov ulice Pomenovaná po
Ulica 29. augusta Slovenské národné povstanie
Ilijská ulica Ilija
Kríková ulica
Krížna ulica
Partizánska ulica partizán
Podhájska ulica
Srnčia ulica
Stratená ulica

Miestna časť Štefultov

[upraviť | upraviť zdroj]
Názov ulice Pomenovaná po
Ulica Boženy Němcovej Božena Němcová
Ulica Boženy Slančíkovej – Timravy Božena Slančíková-Timrava
Brezová ulica breza
Cintorínska ulica cintorín
Ulica Ferka Urbánka
Hutnícka ulica
Ulica Janka Jesenského Janko Jesenský
Ulica Jozefa Cígera Hronského Jozef Cíger-Hronský
Ulica Jozefa Gregora Tajovského Jozef Gregor Tajovský
Ulica Jozefa Ignáca Bajzu Jozef Ignác Bajza
Ulica Jozefa Kollára Jozef Kollár
Ulica Jozefa Škultétyho Jozef Škultéty
Na Mária šachtu
Na Matej štôlňu
Na Maximilián šachtu
Obchodná ulica obchod
Ulica obrancov mieru
Potočná ulica potok
Požiarnická ulica požiarník
Rakytová ulica
Ulica Rudolfa Debnárika Rudolf Debnárik
Ulica S. Chalupku Samo Chalupka
Školská ulica škola
Ulica Štefana Krčméryho Štefan Krčméry
Ulica Štefana Moyzesa Štefan Moyzes
Úzka ulica

Miestna časť Počúvadlianske Jazero

[upraviť | upraviť zdroj]

Bez názvu ulíc

Miestna časť Banky

[upraviť | upraviť zdroj]
Názov ulice Pomenovaná po
Hadová ulica
Hlavná ulica
Horná ulica
Vyhnianska ulica
Názov námestia Pomenované po
Námestie svätej Trojice Svätá Trojica
Radničné námestie Radnica
Námestie padlých hrdinov

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. a b Zoznam PSČ - Banská Štiavnica, Zoznam PSČ Slovenskej republiky

Tento zoznam bol zostavený podľa oficiálneho zoznamu ulíc Banskej Štiavnice Archivované 2019-03-02 na Wayback Machine