Belo Polla

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Belo Polla
slovenský historik, archeológ, archivár a politický väzeň
Belo Polla
Narodenie12. apríl 1917
Humenné, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie16. august 2000 (83 rokov)
Bratislava, Slovensko
Alma materSlovenská Univerzita

PhDr. Belo Polla DrSc. (* 12. apríl 1917, Humenné – † 16. august 2000, Bratislava) bol slovenský historik, archeológ, archivár a politický väzeň. Je považovaný za priekopníka systematickej historickej archeológie na Slovensku.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Formovali ho osobnosti slovenskej historickej vedy ako Daniel Rapant či Ľ. Novák. Po štúdiu pracoval ako referent v Historickom odbore Matice slovenskej, kde sa venoval slovenským dejinám v druhej polovici 19. storočia a národnostnej otázke. Zároveň bol výkonným redaktorom Historického sborníka. Po komunistickom prevrate v roku 1948 bol pre svoje názory z Matice slovenskej vyhodený. Vystriedal rôzne zamestnania, napríklad v Pôdohospodárskom archíve pri Povereníctve pôdohospodárstva. Na jar 1950 ho spolu s manželkou zatkli za tzv. podvratnú činnosť. Vo väzení strávil 18 mesiacov a neskôr musel absolvovať nútené práce v uhoľných baniach. V roku 1953 sa stal pomocným zamestnancom na pobočke Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Napriek špičkovým pracovným výsledkom musel z politických dôvodov zo SAV odísť. Od roku 1960 bol zamestnaný v Slovenskom národnom múzeum, kde pracoval až do odchodu do dôchodku. Po páde komunistického režimu sa zaktivizoval a publikoval viaceré nevydané práce a príspevky. Znova sa stal členom Matice slovenskej a pomáhal s obnovením jej Historického odboru. Bol tiež podpredsedom Konfederácie politických väzňov.

Vzdelanie[upraviť | upraviť zdroj]

Prax[upraviť | upraviť zdroj]

Belo Polla a jeho prvý archeologický výskum na Obišovskom hrade
Tabuľa na Obišovskom hrade upozorňujúca, že prvý archeologický výskum tu uskutočnil Belo Polla.
 • 1942 – 1944 – pracovník Archívu Ministerstva vnútra v Bratislave
 • 1944 – 1945 – profesor slovenčiny a dejepisu na Učiteľskej akadémii v Bratislave
 • 1945 – 1948 – pracovník Historického odboru Matice slovenskej v Martine
 • 1948 – 1950 – archivár v Oblastnej pobočke Poľnohospodárskeho archívu v Košiciach
 • 1950 – 1953 – väzeň, neskôr mzdový účtovník
 • 1953 – 1957 – štátny archeologický ústav, pobočka v Košice
 • 1957 – 1960 – vedúci historicko-archeologického oddelenia SAV v Nitre
 • 1961 – 1986 – vedecký pracovník historicko-archeologického oddelenia Slovenského národného múzea v Bratislave.
 • 1989 – 2000 – Historický odbor Matice slovenskej

Na začiatku 60. rokov uskutočnil prvý archeologický výskum na Obišovskom hrade.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Bibliografia B. Pollu obsahuje 435 jednotiek. Okrem knižných prác jeho štúdie nájdeme v Historických zborníkoch Matice slovenskej, Slovenskej lige, v Kultúre, v Nových obzoroch, v Zborníku Slovenského národného múzea – História (zredigoval 25 ročníkov), v Historickom časopise, Vlastivednom časopise, Pamiatkach a múzeách a i.

 • Východoslovenské hrady a kaštiele ; 1956 – spoluautor, ktorej druhé, rozšírené a prepracované vydanie vyšlo roku 1966 a tretie pod názvom Hrady a kaštiele na východnom Slovensku ; v roku 1980
 • Ohlas zrušenia Matice slovenskej na uhorskom sneme ; brožúra, 1944, druhé vydanie 1995
 • PhDr. Štefan Moyses (24. október 1797 – 5. júl 1869) ; monografia, 1947, druhé, rozšírené a prepracované vydanie v roku 1997
 • Historickoarcheologický výskum Bratislavského hradu roku 1958 ; monografia, rotaprint, spoluautor, 1959
 • B. Chropovský, M. Dušek, B Polla: Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku ; 1960
 • Birituálne füzesabonské pohrebisko v Strede nad Bodrogom ; s. 299–386
 • Bratislavský hrad ; 1960
 • Nitra ; 1961

Odborné samostatné monografie:

 • Stredoveká zaniknutá osada na Spiši Zalužany ; 1962
 • Kežmarok. Výsledky historickoarcheologického výskumu ; 1971
 • Bratislava - Západné suburbium; Výsledky archeologického výskumu ; 1979
 • Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom ; 1986
 • Archeológia na Slovensku v minulosti ; 1996
 • Archeologická topografia Bratislavy ; monografie, 1991

Cena Bela Pollu[upraviť | upraviť zdroj]

Historický odbor Matice slovenskej od roku 2024 organizuje dejepisnú súťaž pre žiakov vychodoslovenských stredných škôl o Cenu Bela Pollu. Súťaž vznikla na počest Dr. Bela Pollu a zároveň má pomôcť motivovať mladých ľudí k hlbšiemu záujmu o slovenské dejiny.[1]

Spomienky spolupracovníkov[upraviť | upraviť zdroj]

"Bol veľkým a príkladným matičiarom moysesovsky zjednocujúcim a podnecujúcim. Hoci žil a pôsobil v rozdielnych spoločenských systémoch, dokázal si za každých okolností zachovať morálne hodnoty, ku ktorým bol vychovaný a zostal im verný. Jeho dielo je trvalým prínosom pre slovenskú historiografiu a (najmä historickú) archeológiu."[2]

- prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.

"Prežíval som jeho radosti z vydarenej práce, ale i bolesti. Vždy počas letných prázdnin zavítal na výskum Kláštoriska, kde medzi mladými ľuďmi - tzv. stromármi bol 'ujo Belo' otcom všetkých, dobrým radcom so zmyslom pre vážnosť v živote, ale i úsmev. Stal sa pre nich vzorom a ideálom, ale i dôstojnosťou aktivizovanej ľudskosti. Skrátka, bol osobnosťou a osobnosti sa vždy nasledujú."[3]

- doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.

"Boli sme kameňom, na ktorom sa stavia aj terajšia naša štátna prítomnosť. Hanbím sa, čo naváľala história na našu ťažkú dobu... Belko náš, statočný a verný druh, vyslovujem Ti vďaku za vernosť ideálom, ktoré prežili zlobu doby a prežijú aj krivenie pravdy. Nezviedli nás hrozby, nezlákali lákadlá, nezastrašia ani hlasy tých, čo nemajú odvahu poznať pravdu a slúžiť pravde"[4]

- z listu PhDr. Imricha Kružliaka Belovi Pollovi

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. PRVÝ ROČNÍK CENY BELA POLLU [online]. [Cit. 2024-04-14]. Dostupné online.
 2. MARSINA, Richard. Belo Polla (1917 - 2000). Historický časopis (Bratislava: Historický ústav Slovenská akadémia vied), 2000, roč. 48, čís. 3, s. 580-581.
 3. SLIVKA, Michal. K osemdesiatinám PhDr. Bela Pollu, DrSc.. Historický zborník (Martin: Matica slovenská), 1997, roč. 7, čís. 1, s. 143-144.
 4. VANČO, Stanislav. Historik a archeológ Belo POLLA zostal sám sebou napriek zlobe čias [online]. Matica slovenská, [cit. 2004-01-08]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]