Fytogeografické členenie Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fytogeografické členenie Slovenska alebo fytogeografická regionalizácia Slovenska je regionalizácia Slovenska z hľadiska fytogegrafie.

Charakteristika[upraviť | upraviť kód]

Existujú dva hlavné prístupy k fytogeografickému členeniu Slovenska. Veľká väčšina autorov (Pax, Hayek, Domin, Jávorka, Klášterský, Novacký, Novák, Dostál, Futák, Maglocký) používa floristický prístup, kým Plesník používa princíp priestorovej štruktúry vegetácie, opierajúci sa (na vyšších úrovniach členenia) o geomorfologicko-klimatické pomery.

Príklady členení[upraviť | upraviť kód]

Podľa Futáka (1973, 1984)[upraviť | upraviť kód]

Podokresy sa môžu ďalej členiť na úseky (skupiny).

Iné fytogeografické členenie [1][upraviť | upraviť kód]

holarktis (oblasť)

Podľa Plesníka (2002)[upraviť | upraviť kód]

Toto členenie je založené na hrubej priestorovej štruktúre lesnej vegetácie, ovplyvnenej geomorfologicko-klimatickými pomermi územia. Zohľadňuje sa aj potenciálna vegetácia. Vyzerá nasledovne:

Oblasti sa ďalej členia na podoblasti – okresy – podokresy – obvody (pozri napr. túto mapu)[2]. Hranice okresov a podokresov zodpovedajú geomorfologickým celkom. Obvod je definovaný ako časť geomorfologických celkov, resp. na základe špecifík lokality.

Stupne výškovej diferenciácie vegetácie[upraviť | upraviť kód]

Z horizontálneho hľadiska as rozlišujú nasledujúce stupne vegetácie (ktoré sa používajú aj všeobecnejšie ako výškové stupne biosféry):

Novšia obmena je takáto:

(Klasicky) geobotanické členenie Slovenska[upraviť | upraviť kód]

Toto členenie Slovenska vychádza z floristického základu a historického vývoja rastlinných spoločenstiev (fytocenóz). Používa nasledujúce jednotky: trieda (formácia; lat. etea) – rad (lat. etalium) – zväz (lat. ion) – asociácia (lat. etum) – subasociácia (lat. etosum) – fácia.

Podľa takéhoto členenia boli na území Slovenska vyčlenené rady, ktoré predstavujú zvyšok pôvodných spoločenstiev (na mnohých územiach pôvodné spoločenstvá už zanikli) a zároveň indikujú podmienky na ktoré sú viazané:

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Slovensko - regionální geografie
  2. [1] - mapa Fytogeograficko-vegetačné členenie

Zdroje[upraviť | upraviť kód]