Preskočiť na obsah

Človek pracujúci

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Homo ergaster)

Človek pracujúci (iné názvy: človek pracovitý, homo ergaster, neformálne (a často nepresne) aj africký Homo erectus alebo raný africký Homo erectus; lat. Homo ergaster, Homo erectus ergaster, Homo sapiens ergaster) je (možný) druh rodu človek (Homo), ktorý žil najmä (alebo len) v Afrike od 1,9/1,8/1,75 mil. do 1,5/1,4/1,2/1 mil./600 000 rokov BP.

Postavenie v systéme[upraviť | upraviť zdroj]

Mnohí autori druh Homo ergaster neuznávajú ako samostatný druh a príslušné nálezy klasifikujú ako súčasť (maximálne poddruh) druhu Homo erectus. Veľmi veľa textov v tomto ohľade „rezignuje“ a jednoducho uvádza, že druh Homo ergaster možno zaradiť buď ako samostatný druh, alebo ako súčasť Homo erectus (často sa v textoch potom píše Homo erectus/ergaster).

Menšia skupina autorov druh Homo ergaster nezaraďuje do či blízko k druhu Homo erectus, ale zaraďuje ho skôr niekde k Homo habilis, napr.

 • Aiello 1996 má popri Homo erectus skupinu “raný Homo“, ktorá pozostáva z Homo rudolfensis, Homo habilis a Homo ergaster
 • Thurzo 2010 a 1998 tvrdí, že Homo ergaster sú nálezy v minulosti zaraďované pod Homo habilis, teda že ide o tzv. habilinov. Ďalej (v roku 1998) dodáva, že vzhľadom na morfometrické znaky druhu H. ergaster predpokladáme, že ide o fylogeneticky hraničný druh medzi habilinmi a tzv. erektmi - skupiny vytvorenej z druhov H. erectus a H. heidelbergensis. Hoci z hľadiska datovania (existoval v rozmedzí 1,75-1,5 mil. rokov BP) by sme ho mohli zaraďovať aj priamo k erektom, vzhľadom na jeho "tradičný pôvod" v skupine habilinov ho v nej zatiaľ ponechávame.

Soukup 2005 druh Homo ergaster spomína aj v súvislosti s Homo habilis aj v súvislosti s Homo erectus. Manzi 2011 má – popri „štandardnom“ Homo ergaster (od 1,9 mil.) – tam, kde iní majú druhy Homo habilis a Homo rudolfensis, zoskupenie „raný Homo“ a dodáva, že tento raný Homo zahŕňa (citát:) „Homo habilis?, primitívny Homo ergaster?“.

Rozsah pojmu (taxónu)[upraviť | upraviť zdroj]

Autori pojem/taxón Homo ergaster definujú rôzne, ale vždy zahŕňa prinajmenšom najstaršie (východo-)africké nálezy rodu Homo okrem tých, ktoré patria do druhov Homo habilis či Homo rudolfensis. Presnejšie:

 • Pôvodne druh Homo ergaster opísali Colin Groves a Vratislav Mazák v roku 1975 ako druh zahŕňajúci niektoré (vtedy pomerne nové) nálezy z lokality Koobi Fora, ktoré podľa názoru týchto autorov nemožno zaradiť do druhu Homo habilis (Soukup 2005 píše, že autori pri opise nový druh porovnávali s druhom Homo habilis, Kreger píše, že ho porovnávali s druhom Homo erectus). Konkrétne bol ako holotyp stanovený nález KNM-ER 992 a ako paratypy nálezy KNM-ER 730, 731, 734, 803, 806, 807, 808, 809, 820, 1480, 1805. (o KNM-ER 1805 sa neskôr zistilo, že patrí do Homo habilis). Treba poznamenať, že známe nálezy KNM-ER 3733, KNM-ER 3883 a KNM-WT 15000 v čase opisu druhu ešte neboli objavené. (Wood 2011, Wood 2000, Soukup 2005)
 • Podľa Wood 1991 a 1994 zahŕňa Homo ergaster (len) východoafrické nálezy hominidov, ktoré sú všeobecne primitívnejšie a nevykazujú extrémnejšie prejavy derivovaných znakov, ktoré možno pozorovať u ázijského Homo erectus. Iní tieto nálezy zaraďujú ako Homo erectus a sú to najmä dobre zachované nálezy KNM-ER 3733, KNM-ER 3883 a KNM-WT 15000 (Soukup 2005, Homo ergaster in: Wood 2011, [1])
 • Väčšina autorov do Homo ergaster radí africké nálezy rodu Homo (ktoré nie sú Homo habilis alebo Homo rudolfensis) z obdobia od 1,9/1,8 do cca 1,5/1,4 mil. (Wood 2000, Soukup 2005, McBrearty 2000) alebo až do cca 1,2 mil. (Drobyševskij 2004, Vančata 2007) alebo až do cca 1 mil. (Manzi 2011, Mounier 2011, Thurzo 2010/1998, hominidés.com, Drobyševskij 2004), pričom niektorí autori okrem toho do Homo ergaster zaraďujú aj niektoré mimoafrické a niektoré problematické africké nálezy, konkrétne napr. nálezy:
  • Dmanisi (Mounier 2011) alebo
  • Dmanisi a Ubajdíja (1,4 mil.) (Vančata 2007) alebo
  • možno Dmanisi, možno južná Afrika (podobnosť s nálezom Swartkrans), možno Lung-ku-pcho (Soukup 2005) alebo
  • Dmanisi a OH 9 (Mounier 2011, Heslip) alebo
  • OH 9 a SK 847 (Kreger)
  • možno Dmanisi, možno OH 9 a možno Swartkrans (Drobyševskij 2004) alebo
  • Lung-ku-pcho (McKee 2005) alebo
  • SK 847, Lung-ku-pcho (Longgupo, 1,96 mil.) a Venta Micena/Orce (1,2 mil.) a možno aj Gran Dolina (možno vrátane nálezu Ceprano) (Thurzo 2010; Thurzo 1998 tu mal zahrnuté aj Dmanisi), alebo
  • nálezy z južnej Európy staršie ako 1 mil. (hominidés.com, Larousse) alebo
  • KNM-ER 42700 (Australian M. 2009)
  • KNM-ER 1813 (Mounier 2011, Zeitoun 2000, Groves 1989 (citovaný vo Wood 2011; ale Groves 2004 už má nález pod Homo habilis) )
 • Klein 1999 a iní do Homo ergaster zahŕňa úplne všetky africké nálezy rodu Homo medzi 1,8 mil BP a 600 000 BP (pričom ale podotýka, že v užšom zmysle nálezy druhu Homo ergaster končia už okolo 1,2 mil BP)
 • Bermudéz et al. 2007 tvrdia, že aj neskoré severoafrické nálezy Tiganníf (Tighennif), spolu s rovnako starými nálezmi Thomas Quarry a Awlád Hamída (Oulad Hamida) 1, a možno aj ešte neskoršie severoafrické nálezy (Sídí Abdurrahmán (Sidi Abderrahman), Salá (Salé) a Rabat/Kabibat (Kebibat)) rozhodne patria pod druh Homo ergaster (a to ako poddruh Homo ergaster mauritanicus), čím vlastne zhruba potvrdili Kleinovo vymedzenie druhu Homo ergaster. Okrem toho tvrdia, že nález Gran Dolina rozhodne nie je s tými nálezmi príbuzný.
 • Schwartz a Tattersall 2005 sa nazdávajú, že Homo ergaster zahŕňa viac-menej len nálezy KNM-ER 992, KNM-ER 3734 a OH 22. Treba ale poznamenať, že autori prezentujú celkovo veľmi atypický systém rodu Homo.
 • Cartmill 2009 poznamenáva, že mnohé nálezy čeľustí radené do Homo ergaster, napr. KNM-ER 992 (ale určite nie KNM-ER 730 a KNM-ER 1808 a KNM-WT 15000), by správnejšie možno mohli patriť medzi habiliny.
 • Zeitoun 2000 stotožňuje Homo ergaster (najmä) s nálezom KNM-ER 1813, ostatné nálezy má rozdelené medzi iné druhy (Homo okotensis, Homo kenyanesis).

Poznámky:

Nasledujú konkrétne príklady zoznamov nálezov, ktoré jednotliví autori zaraďujú do druhu Homo ergaster:

Mounier (2011)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster – nálezy: KNM-ER 1813, 3733, 3833, OH 9, Dmanisi, Daka

Manzi (2011)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster – len Afrika (a ?Blízky východ) od 1,9 mil. (alebo viac: pozri vyššie); vrátane nálezov Daka, Buia a Olorgesaille (t. j. subsaharská Afrika okolo 1 mil. BP – 900 000 BP, pričom autor poznamenáva, že neskôr, t. j. medzi 900 a 600 000, je z Afriky celkovo málo nálezov).

Thurzo (2010;1998)[upraviť | upraviť zdroj]

a) 2010:
Homo ergaster -človek pracujúci; 1,8 – 1 mil. BP; nálezy: Keňa (1,75 – 1,4 mil.), Swartkrans (1,4 mil.), Lung-ku-pcho (Longgupo, 1,8 mil.), Venta Micena (Orce, 1,6 – 1,0 mil.)

b) 1998:
Homo ergaster -človek pracujúci; [z dátumov uvedených dole (vrátane prechodných) vyplýva trvanie druhu 1,96 – 700 000 BP] ;nálezy:

 • v Afrike: KNM-ER 992, KNM-ER 3733, KNM-WT 15000 (Nariokotome, 1,6 mil. BP), Swartkrans (SK 847, 1,5 mil. BP), sedem skamenených odtlačkov stupají na východoturkanskom území pred 1,5 mil.
 • v Ázii: pravdepodobne Lung-ku-pcho (Longgupo; 1,96 – 1,78 mil. BP) a pravdepodobne Dmanisi (1,8 – 1,6 mil. BP),
 • v Európe: Venta Micena (Orce, 1,2 – 1,0 mil. BP)

Prechod medzi „ergastrami“ a erektami tvoria africké nálezy OH 9 (Homo leakeyi, donedávna zaraďovaný pod Homo erectus; 1,3 – 1,1 mil. BP) a Melka Kunturé v Etiópii (Gomboré II – 0,7 mil. BP, Gomboré IB – 1,5 mil. BP)

Australian Museum (2009)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster – datovanie: jadro nálezov 1,9 – 1,5 mil. BP ale niektoré nálezy siahajú až do 2 mil. BP na jednej strane a 700 000 na druhej strane; nálezy: KNM-WT 15000, SK 847, KNM-ER 3733, KNM-ER 992, KNM-ER 42700 (1,5 mil.), BSN49/P27 (1,8 mil.), Dmanisi, odtlačky z Ileretu (1,5 mil. BP)

Cartmill et al. (2009)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster- nálezy: KNM-ER 164, 730, 731, 741, 803, 806, 807, 808, 820, 992, 1466, 1808, 1821, 2592, 2598, 3733, 3883, 3892, 5428; KNM-WT 15000, 16001

Mnohé nálezy čeľustí napr. KNM-ER 992 (ale určite nie KNM-ER 730 a 1808 a KNM-WT 15000) by ale mohli patriť medzi habiliny.

Vančata (2007)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster – najstaršie africké a mediteránne formy plus Homo georgicus; nálezy: v Afrike: Koobi Fora (KNM-ER 3733, 3783; 1,9 – 1,5 mil.), Ileret (KNM-ER 42700; 1,54 mil.), Nariokotome (KNM WT 15 000; 1,6 mil.), Olduvai Bed II (OH9; 1,5 – 1,3 mil.), v záp. Ázii: Dmanisi (1,85 [1,5?] mil.), ?Ubajdíja (Ubeidiya; 1,4 mil.)

Schwartz a Tattersall (2005)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster zahŕňa podľa autorov nálezy KNM-ER 992, KNM-ER 3734, OH 22. Dodávajú, že tradične sa pod Homo ergaster/„afrického Homo erectus“ zaraďujú najmä nálezy KNM-ER 992, KNM-WT 15000, KNM-ER 3733, ER 3883, ER 3732, (?) OH 9, plus prípadne Homo georgicus.

McKee (2005)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster – časť afrických nálezov a možno Lung-ku-pcho, t. j. nálezy: KNM-ER 3733 (1,5 mil.), KNM-WT 15000, KNM-ER 3883, (?) KNM-ER 1805 (1,5 mil.), (?) Lung-ku-pcho (Longgupo) a možno Gran Dolina a SK 847

Soukup (2005)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster – 1,8 – 1,4 mil. BP, Afrika a možno Dmanisi; nálezy: Karari (KNM-ER 1805), Nariokotome III (KNM-WT 15000), Koobi Fora (KNM-ER 992, KNM-ER 3733 a 3883), Ileret, možno Dmanisi (Homo georgicus) a „nie je vylúčené rozšírenie na územie južnej Afriky (podobnosť s druhom Telanthropus capensis)“

Groves (?2004)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster a Homo cf. ergaster – nálezy KNM-ER 730, 738, 2598, 3228, 3733, 3883, 1808, KNM-WT 15000, Dmanisi A, B 775-780

Heslip (2001)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster – 1,7 – 1,5 mil. BP (ale ďalej uvádza aj KNM-ER 3733 staré 1,8 mil. BP a OH 9 staré 1,2 mil. BP); Afrika a nález Dmanisi; nálezy: Afrika: Keňa: KNM-ER 730, 731, 819, 820, 992, 1466, 1478, 1593, 1648, 1808, 1811, 1812, 1821, 2592, 2595, 2598, 3733, 3734, 3883, 3889, 3892, 15000, Tanzánia: OH 9, OH 13, Južná Afrika: SK 847, Ázia: Dmanisi (D2280, D2282)

Kreger (1998-2003)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster – nálezy: KNM-ER 3733, OH 9, KNM-ER 992, SK 847

Wood (2000)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster – 1,9 až 1,5 mil.; zaraďované aj ako raný africký Homo erectus; holotyp: KNM-ER 992, paratypy: KNM-ER 730, 731, 734, 803, 806, 807, 808, 809, 820, 1480, 1805, dobre zachované nálezy: KNM-WT 15000, KNM-ER 3733, 3883;KNM-ER 820, 992.

Zeitoun 2000[upraviť | upraviť zdroj]

rod Homo:

Klein (1999)[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster/africký Homo erectus – všetky nálezy Afriky medzi 1,8 mil. rokov BP a 600000 BP; iní autori zaraďujú africké nálezy staré 1,2 mil. – 600 000 BP do Homo erectus (a nie do Homo ergaster); nálezy: Tarnifin/Tiganníf (Ternifine/Tighennif)/Palikao (menej ako 780 000), ’Ajn Ma’rúf (Ain Maarouf, Al-Hádžib (El Hajeb), ten istý(?) nález má ale aj pod Homo sapiens), Sídí Abdurrahmán, Thomas Quarries (posledné dve sú mladšie ako Tarnifin a teda možno už patria pod Homo sapiens), Buia (Danakilská púšť, 1 mil.), Gomboré II (Melka Kunture, 1,3 mil. – 780 000), Konso (1,4 mil.), Omo Member K (L 996-17; 1,4 – 1,3 mil. rokov), Nyabusosi, Koobi Fora (KNM-ER 1808, KNM-ER 3733 (posledné dve 1,8 – 1,7 mil.), KNM-ER 3883 (trošku mladšie ako 1,7 mil.), ďalšie nálezy z Koobi Fora majú 1,6 – 1,4 mil. rokov), Nariokotome (KNM-WT 15 000, 1,5 mil.), Olduvajská roklina (OH 9 (1,2 mil.), OH 12, OH 28, OH 22 (posledné tri: 780 – 620 000 alebo pred 1,1 mil.), OH 51, OH 23 (970 – 780 000)), Swartkrans (SK 27, SK 847 a iné, 1,8 – 1,5 mil.)

Vývojové vzťahy[upraviť | upraviť zdroj]

Homo ergaster sa mohol vyvinúť z druhov:

 • Homo habilis (Soukup str. 218, 192, Delson a Baab 2007, Klein 1999) alebo
 • Homo rudolfensis (Soukup str. 623, Delson a Baab 2007) alebo
 • z nejakého medzičlánku medzi australopitekmi a Homo habilis (Tattersall 2008) alebo
 • sa rozhodne nevyvinul z Homo habilis (pozri nižšie o nálezoch KNM-ER 42700 a 42703) alebo
 • z druhu Australopithecus sediba (toto je návrh z roku 2011) [1]

Z Homo egaster sa mohol vyvinúť:

 • Homo erectus a Homo heidelbergensis (archaický Homo sapiens) a Homo neanderthalensis (Soukup str. 192) alebo
 • Homo erectus a Homo heidelbergensis (Lewin a Foley str. 17, 392) alebo
 • Homo erectus a Homo heidelbergensis a Homo antecessor (Lewin a Foley str. 392) alebo
 • Homo erectus a Homo heidelbergensis a Homo antecessor (a Homo cepranensis) a Homo georgicus ([2]) alebo
 • Homo heidelbergensis a ?Homo neanderthalensis a Homo antecessor a Homo georgicus (a ?Homo erectus a ?Homo floresiensis) (Mounier 2011 – Figure 1 (druhá verzia)) alebo
 • Homo erectus a Homo antecessor (Soukup str. 218) alebo
 • Homo erectus a Homo mauritanicus (Delson a Baab 2007) alebo
 • Homo erectus a Homo mauritanicus a Homo cepranensis (Tattersall 2008) alebo
 • archaický Homo sapiens/Homo heidelbergensis (Klein 1999, Mounier 2011 – Figure 1 (jedna verzia)) alebo
 • Homo erectus

Poznámka: Niektoré z uvedených vývojových vzťahov predpokladajú, že Homo ergaster zahŕňa viac-menej aj všetky africké nálezy až do cca 900 či 600 000.

V roku 2007 bol opísané nálezy KNM-ER 42700 (1,55 mil. BP) a KNM-ER 42703 (1,44 mil. BP) z Ileretu (Koobi Fora) v Keni. Prvý bol (prinajmenšom pôvodne) pripísaný druhu Homo erectus/ergaster (ale zaradenie je čiastočne sporné) a druhý druhu Homo habilis (aj toto zaradenie je mierne sporné). Závery sú: 1. KNM-ER 42700 vykazuje známky Homo ergaster aj ázijského Homo erectus, takže podľa niektorých názorov stiera rozdiely medzi tými dvoma (údajne samostatnými) druhmi; 2. Datovanie a poloha KNM-ER 42700 a KNM-ER 42703 znižujú pravdepodobnosť možnosti, že sa Homo erectus/ergaster vyvinul z druhu Homo habilis (asi v širšom zmysle), keďže tieto dva druhy podľa týchto dvoch nálezov existovali dlhý čas paralelne.[2]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Morfologická charakteristika druhu je – tak ako rozsah nálezov, ktoré doň patria – sporná v tom zmysle, že jednotliví autori udávajú iné podľa nich charakteristické znaky. Napríklad Soukup 2005 (u ktorého Homo ergaster zahŕňa nálezy z 1,8 až 1,4 mil. BP z východnej Afriky, možno aj Dmanisi a možno aj z južnej Afriky) uvádza tieto morfologické znaky: Stavba lebky, anatómia tela a typ bipédie pripomínajúci tak raných zástupcov rodu Homo, ako aj archaických Homo erectus. Fosílne nálezy naznačujú, že ide o evolučne pokročilých hominidov, ktorí sa od druhu Homo habilis odlišovali: väčšou výškou (150-170 cm) a robustnejšou stavbou tela, kratšími a širšími čeľusťami, veľkosťou mandibuly a pokročilejšou stavbou chrupu, výraznejším (a naďalej plochým a širokým) nosom, vyššou kapacitou mozgovne (v priemere 600-950 cm3) a modernejším postkraniálnym skeletom.

Podľa Vančatu sa príslušníci tohto druhu vyznačovali najmä archaickými znakmi na lebke a postkraniálnom skelete ako aj veľmi malou veľkosťou mozgu, ktorá sa príliš nelíšila od predchádzajúcich raných zástupcov rodu Homo.

Živili sa systematickým zberom rastlinnej potravy, ale boli zároveň príležitostnými lovcami a nekrofrágmi. Vo východnej Afrike žili v otvorenej savane miestami sa meniacej na lesostep.

Ich archeologickou kultúrou bola pokročila olduvajská kultúra.

Pokiaľ ide o významné nálezy (vrátane niektorých spornejších) [KNM znamená Kenya National Museum, ER znamená East Rudolf (=East Turkana), WT znamená West Turkana]:

 • KNM-ER 992 je sánka s veľmi malými zadnými zubami. Viacerí autori dnes už tvrdia, že by ju (teda paradoxne práve holotyp druhu) bolo lepšie ju považovať za nález druhu Homo habilis.
 • KNM-ER 3733 (Homo kenyaensis) je ženská lebka bez sánky (850 cm³). Má vyčnievajúci tenký nadočnicový val, nízke čelo a zaoblený záhlavný val. Čiastočne sa podobá na ázijských predstaviteľov druhu Homo erectus.
 • KNM-ER 3833 (Homo okotensis) je lebka, ktorá sa veľmi podobá na KNM-ER 3733, s tým rozdielom, že niektoré časti lebky sú trochu hrubšie.
 • KNM-WT 15000: pozri KNM-WT 15000
 • Nález z lokality Venta Micena pri lokalite menom Orce v južnom Španielsku je významný tým, že ak sa priradí k Homo ergaster, tak ukazuje, ako (a že sa vôbec) Homo ergaster šíril do Európy. Ide o fragment mozgovne a diafýzy ramenných kosti dieťaťa a dospelého jedinca. Vek je 1,6 (Klein 1999) alebo 1,2 – 1,0 mil. rokov BP (Thurzo 1998). Je však sporné, či je (najmä hlavný nález) ľudský, veľa bádateľov sa nazdáva, že ide o koňa alebo iného živočícha. Štúdia z roku 1997, ktorá imunologickými testami údajne potvrdila, že je to hominid, tieto spory neukončila.
 • Pozri samostatné články: KNM-ER 42700, KNM-ER 1813, človek gruzínsky, OH 9, človek swartkranský, Homo habilis wushanensis, človek predchodca, človek cepranský.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Wood, B. et al.: Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, 2011
 • Tattersall, I.: The world from beginnings to 4000 BCE, 2008
 • Australian Museum
 • Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005
 • Delson a Baab: Fossil humans in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology/Access Science 2007: http://pages.nycep.org/ed/download/pdf/2007c%20Fossil%20humans--McGraw-Hill%202007-1.pdf[nefunkčný odkaz]
 • Larousse (prístup 2011)
 • Lewin, Foley: Principles of human evolution, 2004
 • McKee, J. K. et al.: Understanding human evolution, 2005
 • Aiello, L. C.: Fossil evidence for human evolution in: Oxford Companion to Archaelogy, 1996 [3]
 • J.-M. Bermúdez de Castro, M. Martinón-Torres, A. Gómez-Robles, L. Prado, S. Sarmiento: Comparative analysis of the Gran Dolina-TD6 (Spain) and Tighennif (Algeria) hominin mandibles [4]
 • hominidés.com (základná „kostra“ je z roku 2006, ale články sú dodatkami aktualizované do súčasnosti – jesene 2011)
 • Drobyševskij, S. V.: Predšestvenniki, predki? Archantropy, Gominidy, perechodnye, 2004
 • McBrearty, S., Brooks, S. A.: The revolution that wasn’t: a new interpretation of the origin of modern human behavior, 2000 [5]
 • Cartmill, M., Smith, F. H.: The human lineage, 2009
 • Mounier et al.: The Stem Species of Our Species: A Place for the Archaic Human Cranium from Ceprano, Italy, 2011 [6]
 • Manzi, G.: Before the Emergence of Homo sapiens: Overview on the Early-to-Middle Pleistocene Fossil Record (with a Proposal about Homo heidelbergensis at the subspecific level), 2011 [7]
 • Thurzo, M.(?): Homo in: Encyclopedia Beliana, 2010
 • Thurzo, M.: Evolúcia človeka, 1998
 • Vančata, V.: Paleoantropologie a evoluční antropologie, 2007 [8]
 • Schwartz, J. H., Tattersall, I.: The Human fossil record IV, 2005
 • McKee, J. K. et al.: Understanding human evolution, 2005
 • Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005
 • Groves: cca. 2004
 • Heslip 2001
 • Kreger C. D. (1998 – 2003): A Look at Modern Human Origins [9] (pre mŕtve linky alternatívny dátum: [10])
 • Wood, B., Richmond, B. G.: "Human evolution : taxonomy and paleobiology", J. Anat. (2000) 196, pp. 19 – 60. (predložené 1999) [11]
 • Wood: Origin and evolution of the genus Homo. Nature, 355:783-790, 1991
 • Wood, B.A.: Taxonomy and evolutionary relationships of Homo erectus. Courier Forsch Senckenberg 171:159–65, 1994
 • Zeitoun: [12], [13], [14]
 • Klein, R. : The Human Career, 1999
 • Vančata, V.: Paleoantropologie a evoluční antropologie, 2007 [15]
 1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2011-11-17]. Dostupné online. Archivované 2011-11-10 z originálu.
 2. Wood 2011, http://australianmuseum.net.au/Homo-ergaster