Homo kanamensis

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Homo kanamensis je druh človeka s holotypom a jediným nálezom Kanam 1, čo je nález sánky z lokality Kanam.

Kanam sa nachádza na brehu Viktóriinho jazera ma úpätí sopky menom Homa. Juma Gitau, člen východoafrickej expedície L. S. B. Leakeyho, tu v roku 1932 našiel (o. i.) fragmentárnu sánku. V rovnakých vrstvách boli (o. i.) aj kamenné nástroje (typu olduvai). Nález bol oficiálne opísaný Leakym v roku 1935. Leakey nález výslovne označil ako veľmi podobný človeku dnešného typu (Homo sapiens v užšom zmysle), ale klasifikoval ho predsa len ako zvláštny druh Homo kanamensis. Podľa Leakeyho bol nález z neskorého pliocénu alebo raného pleistocénu [1], prípadne presnejšie z obdobia medzi 2,5 a 3 mil. rokov BP [2].

Leakyho tím v rámci rovnakej expedície našiel aj lebku v lokalite Kanjera (tú nezaradil pod Homo kanamensis) a tieto nálezy z Kanamu aj Kanjery používal ako doklad (údajnej) veľmi dávnej existencie človeka dnešného typu; taxóny ako australopitek či človek vzpriamený boli podľa neho len vedľajšie vetvy vývoja človeka.

Vzhľadom na to, že nález bol na jednej strane údajne veľmi starý a na druhej strane vyzeral veľmi moderne, stal sa rýchlo predmetom sporov. V prospech Leakyho interpretácie hovorí skutočnosť, že 28-členná komisia odborníkov pod vedením A. S. Woodwarda v roku 1933 dospela k záveru, že Leakey nález (a nález z Kanjery) ohodnotil správne. Skonštatovala, že nález pochádza zo starého pleistocénu, a že je prakticky neodlíšiteľný od druhu Homo sapiens (čím sa vtedy myslel čisto človek dnešného typu). Negatívna pre Leakyho interpretáciu bola skutočnosť, že odborník, geológ profesor Percy Boswell, pozvaný Leakym v roku 1935 na miesto na "inšpekciu" náleziska zistil, že Leaky nevie znova presne identifikovať presné miesto nálezu, pretože miestni obyvatelia odcudzili kovové značky označujúce nálezisko. Aj fotky náleziska sa ukázali ako zničené alebo ukazujúce inú lokalitu. Leakyho reputácia týmto značne utrpela, ale Leakey do konca svojho života trval na správnosti svojho hodnotenia nálezu (Cole 1975 údajne píše, že neskôr Leakey zmenil pomenovanie nálezu z Homo kanamensis na Homo sapiens, ale podľa citátu v Lewin 1997 str. 156 ešte 3/4 roky pred svojou smrťou Leakey trval na Homo kanamensis.[3])

Z neskoršieho hodnotenia nálezu vyplýva, že bol každopádne patologický. Z toho možno vyvodiť napríklad záver, že nález bol starý, ale náhodou vyzeral podobne človeku dnešného typu, pretože bol patologický.

Datovanie aj systematické zaradenie nálezu je naďalej sporné. Okrem autorov hodnotiacich nález prosto ako incertae sedis, autori posledných desaťročí nález obyčajne zaraďujú obyčajne takto:

Argument, že nález pochádza z mladého pleistocénu je založený na presvedčení, že bol nález naplavený do starších vrstiev (ktoré sú potom staré zhruba tak, ako uvádzal Leakey).

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Wood, B. (ed.): Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, 2011
 • Lewin, R.: Bones of contention: controversies in the search for human origins, 1997 [1]
 • Schrenk, F.: Die Frühzeit des Menschen, 2008
 • Schrenk, F. et al.: The Earliest Putative Homo Fossils in: Handbook of Paleoanthropology, 2007
 • Delson, E. et al.: Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2000
 • Szalay, F.S., Delson, E.: Evolutionary history of the Primates, 1979
 • Bramblett, C. A.: Evolution of Primates, 2004 [2] Archivované 2012-03-15 na Wayback Machine
 • Freudig, Doris (ed.): Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Wood 2011
 2. Lewin 1997 str. 156
 3. Cole, S.: Leakey's Luck, The Life of Louis Leakey, 1975 citované v: Cremo, A. C., Thomson, R. L.: Verbotene Archäologie - Sensationelle Funde verändern die Welt, 1996 (preklad z angličtiny)