Kraj (1949 – 1960)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kraj bola najväčšia územnosprávna jednotka v Česko-Slovensku v rokoch 1949 až 1960. Bola predchodcom kraja z roku 1960 – pozri kraj (1960 – 1990).

19 krajov (z toho 13 v Česku a 6 na Slovensku) bolo v Česko-Slovensku zriadených podľa Ústavy 9. mája, ústavného zákona č. 150/1948 Zb. a zákona č. 280/1948 Zb. (posledný z 21. decembra 1948). K 24.12.1948 boli v Česko-Slovensku zriadené kraje, k 1.1.1949 začali svoju činnosť krajské národné výbory v krajských mestách. Kraje sa delili na okresy. Zákonom SNR č. 14/1949 o územnej reorganizácii okresov na Slovensku z 28.1.1949 sa na Slovensku zriadilo 79 okresov.

Ná území Česka boli zriadené tieto kraje:

 • Brniansky
 • Českobudejovický
 • Gottwaldovský
 • Hradecký
 • Jihlavský
 • Karlovarský
 • Liberecký
 • Ostravský
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Pražský
 • Ústecký

Na Slovensku boli zriadené tieto kraje:

Na čele krajov stáli Krajské národné výbory. Zákonom sa súčasne zrušilo krajinské zriadenie. Došlo aj k čiastočnej decentralizácii, keď časť agendy Zboru povereníkov (kvázi-vláda Slovenska) bola odovzdaná Krajským národným výborom. Kraje sa ďalej delili na okresy, ktoré spravovali Okresné národné výbory.

Rozdelenie Česko-Slovenska na 19 krajov zaniklo schválením zákona č. 36/1960 Zb. z 9. apríla 1960 o územnom členení štátu, ktorým sa s účinnosťou od 1.7. 1960 prijalo nové administratívne členenie Česko-Slovenska, ktorým sa zmenili hranice aj počet krajov na 10 (z toho 3 na Slovensku) a okresov.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zákon o krajskom zriadení z roku 1948