Preskočiť na obsah

Kraj (Česko-Slovensko, 1960 – 1992)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Kraj (1960 – 1990))

Kraj bola najväčšia územnosprávna jednotka v Česko-Slovensku v rokoch 1960 až 1992 (v Česku až dodnes). Nadviazala na kraje z roku 1949 – pozri kraj (1949 – 1960).

10 krajov (pričom Praha a neskôr aj Bratislava mali zvláštne postavenie) bolo vytvorených zákonom o územnom členení štátu z 9. apríla 1960 č. 36/1960 v Česko-Slovensku s účinnosťou k 11. aprílu 1960 (pre územnú organizáciu národných výborov a ostatných štátnych orgánov od 1. júla 1960). Kraje sa delili na 108 okresov (z toho na Slovensku 3/4 kraje s 33/38 okresmi).

V Česku to boli tieto:

Na Slovensku boli tieto:

Na čele krajov naďalej stáli Krajské národné výbory. Kraje sa ďalej delili na okresy, ktoré spravovali Okresné národné výbory.

Podrobnejšie sa postavením Slovenska a jeho orgánov v Česko-Slovensku venovala novoprijatá Ústava Československej socialistickej republiky vo svojej šiestej hlave (Ústava mala Prehlásenie a deväť hláv, schválená na celoštátnej konferencii KSČ 5. – 7. júla 1960 a následne Národným zhromaždením 11. júla 1960).

Ústavným zákonom SNR č. 43/1968 o hlavnom meste Slovenska Bratislave zo 14. marca 1968 s účinnosťou od 22. marca 1968 sa upravilo postavenie Bratislavy ako „hlavného mesta Slovenska“ (od 1. 1. 1969 „hlavné mesto SSR“) a samostatnej územnosprávnej jednotky na úrovni kraja (čo platí až dodnes). Zákon bol novelizovaný s účinnosťou k 1. 8. 1971 v zmysle zákona o československej federácii.

Podobné zvláštne postavenie ako Praha a Bratislava mali istý čas aj Brno (1969 – 1971), Ostrava (1. 7. 1969 – 1971) a Plzeň (1. 7. 1969 – 1971).

Členenie na kraje bolo na Slovensku zrušené zákonom SNR č.71/1969 o územnom členené SSR zo 17. 6. 1969 s účinnosťou od 1. 7. 1969, podľa ktorého sa Slovensko členilo už na 37 okresov, pričom územie Bratislavy tvorilo samostatnú územnú jednotku. Zákonom č. 130/1970 Zb. o územnom členení SSR z 28. 12. 1970 a zákonom č. 131/1970 Zb. o zriadení KNV v SSR sa znova vytvorili kraje Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský, pričom hlavné mesto SSR Bratislava sa nestalo súčasťou Západoslovenského kraja.

Právomoci Krajských národných výborov prešli zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo dňa 9. septembra 1990 na obce. Krajské zriadenie bolo na Slovensku napokon zrušené zákonom č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky z 22. novembra 1990 s účinnosťou od 19. decembra 1990 (zrušený zákonom o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z., účinný od 24. júla 1996).

V Česku pôvodný zákon o územnom členení štátu z roku 1960 platil naďalej, preto tam formálne vyššie uvedené socialistické kraje ako územné jednotky existovali aj naďalej súbežne s neskôr novovytvorenými samosprávnymi krajmi. Toto členenie bolo úplne eliminované dňom 1. januára 2021.[1]

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. INFO@AION.CZ, AION CS-. 51/2020 Sb. Zákon o územně správním členění státu [online]. Zákony pro lidi, [cit. 2023-05-19]. Dostupné online. (po česky)