Portál:Matematika/Obrázky týždňa/Univerzálne

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Univerzálne obrázky[upraviť kód]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53

1[upraviť kód]

Pythagorean triple scatterplot.jpg

Množstvo pravoúhlych trojuholníkov v množinách dĺžiek jeho strán.

2[upraviť kód]

Sierpinski deep.svg

Sierpinskeho trojuholník je taký trojuholník, kde trojuholníky vzniknuté rozdelením trojuholníka strednými priečkami, sú ďalej delené strednými priečkami.

3[upraviť kód]

Ferrer partitioning diagrams.svg

Spôsoby kombinácií usporiadania kociek určitého počtu.

4[upraviť kód]

SquareChart.svg

Graf stúpania druhých mocnín. Vodorovne sú čísla, zvislo sú mocniny.

5[upraviť kód]

Sphere symmetry group d2h.png

Sférický trojuholník.

6[upraviť kód]

Euler's formula(vi).svg

Oddôvodnenie Eulerovho čísla.

7[upraviť kód]

Four beat fibonacci animation.gif

Kombinácie vytvoriť 4/4 takt pomocou štvrťových a polových nôt.

8[upraviť kód]

Pascal's Triangle divisible by 5.svg

Pascalov trojuholník

9[upraviť kód]

Chinesische.Zahl.Sechs.jpgChinesische.Zahl.Sieben.jpgChinesische.Zahl.Acht.jpg
Chinesische.Zahl.Neun.jpgChinesische.Zahl.Zehn.jpg

Čísla ukazované na rukách po čínsky.

10[upraviť kód]

Sumofcubes.png

Súčet objemov dvoch kociek vypočítame podľa nasledovného vzorca, bez umocňovania na tretiu.

11[upraviť kód]

Cartesian xyz.png

Pravouhlá, trojdimenzionálna sústava súradníc, zvaná aj Karteziánska.

12[upraviť kód]

Circle-trig6.svg

Jednotková kružnica, kružnica s polomerom 1, z ktorej sa dajú odvodiť goniometrické funkcie.

13[upraviť kód]

4-cube column graph.svg

Schéma 4D kocky.

14[upraviť kód]

Pentagonal truncated trapezohedron.png

Pentagonálny zrezaný trapézoid

15[upraviť kód]

3D Lissajous figure (9, 4, 1).jpg

3D Lissajousova krivka

16[upraviť kód]

End of universe.jpg

Trojuholník v troch odlišných geometriách.

17[upraviť kód]

Pic79.png

z = cos [ y · arccos( sin |x| ) + x · arcsin( cos |y| ) ]

pre -10 < x < 10, -10 < y < 10, -1 < z < 1

18[upraviť kód]

FibDC Example.png Výpočet 100. Fibonacciho čísla metódou Rozdeľ a panuj.

19[upraviť kód]

Birectified cube sequence.png

Obrezávanie kocky.

20[upraviť kód]

Sigma function.svg

Graf Sigma funkcie.

21[upraviť kód]

Extrema example.svg

Príklad extrému funkcie.

22[upraviť kód]

Archimedes Parabola.svg

Archimedova parabola

23[upraviť kód]

OctagonConstructionAni.gif Konštrukcia osemuholníka

24[upraviť kód]

Polyabolo.svg Možnosti spojenia 1, 2, 3 a 4 trojuholníkov.

25[upraviť kód]

Hexidecimal Multiplication Table.png

Tabuľka násobkov v 16-kovej sústave.

26[upraviť kód]

Binom3.png

2 dôkazy, že tieto dva objekty majú rovnaká obsah.

27[upraviť kód]

Maya.svg

20-tková Mayská číselná sústava.


28[upraviť kód]

8-cell.gif

Projekcia 4D-rozmernej kocky prevedením jednoduchého otáčania.


29[upraviť kód]

Niels Henrik Abel (detail).jpeg

5. augusta roku 1802 sa narodil významný nórsky matematik Niels Henrik Abel.


30[upraviť kód]

E7 graph.svg

Tzv. Gossetov graf s 56 vrcholmi a 756 hranami.


31[upraviť kód]

Graceful labeling.svg

Graciózne ohodnotený graf


32[upraviť kód]

Riemann integral regular.gif

Animácia riemannovho integrálu.


33[upraviť kód]

Graf trajektorie Lorenzova systému ve stavovém prostoru pro hodnoty r=28, σ = 10, b = 8/3

Graf trajektórie Lorenzovho systému v stavovom priestore pre hodnoty , , ]


34[upraviť kód]

Pentagon construct.gif

Konštrukcia pravidelného päťuholníka.


35[upraviť kód]

Georg Friedrich Bernhard Riemann.jpeg

17. Septembra sa narodil Georg Riemann, významný nemecký matematik.


36[upraviť kód]

Five isochronous cycloidal pendula with different amplitudes.

Päť izochrónne cykloidných kyvadiel s rôznymi amplitúdami.


37[upraviť kód]

Bernard Bolzano.jpg

5. októbra sa narodil Bernard Bolzáno, významný nemecky hovoriaci český matematik a filozof.


38[upraviť kód]

Cube to dodecahedron 240px.gif

Konštrukcia dodekaédera umiestnením plôch na okrajoch kocky.


39[upraviť kód]

250pxA fractal that models the surface of a mountain (animation)

Generovanie pohoria pomocou fraktálu


40[upraviť kód]

Von Koch curve.gif

Animácia kochovej krivky ktorá ma nekonečne dlhý obvod a konečne veľký obsah.


41[upraviť kód]

Approximated Heptagon Inscribed in a Circle.gif

Konštrukcia pravidelného sedemuholníka.


42[upraviť kód]

Aristoteles Louvre.jpg

Podobizeň Aristotela - významného antického matematika.


43[upraviť kód]

Alembert.jpg

16. novembra roku 1717 sa narodil významný francúzsky matematik filozof, matematik, fyzik a astronóm, osvietenec a encyklopedista.


44[upraviť kód]

Animation Sieb des Eratosthenes.gif

Eratostenovo sito. Kroky algoritmu pre prvočísla do 121.


45[upraviť kód]

Graf znázorňující počet způsobů, kterými lze dané číslo n rozložit na součet dvou prvočísel (pro 4≤n≤1 000 000)

Graf znázorňujúci počet spôsobov, ktorými je možné dané číslo n rozložiť na súčet dvoch prvočísel ( pre 4≤n≤1 000 000)


46[upraviť kód]

Topological transformation of the torus into a mug

Topologická transformácia tórusu do hrnčeka.


47[upraviť kód]

Буняковский.jpg

16. decembra 1804 sa narodil Viktor Jakovlevič Buňakovskij, významný ruský matematik.


48[upraviť kód]

Pythagorean.svg.

Geometrické znázornenie Pytagorovej vety.


49[upraviť kód]

Meredith graph.svg

Tzv. Meredith graf.


50[upraviť kód]

RomanAbacusRecon.jpg

Rekonšttrukcia abakusu z rímskych čias.


51[upraviť kód]

Mandelset hires.png

Mandelbrotova množina, jeden z najznámejších fraktálov.


52[upraviť kód]

Torus.png

Torus - teleso utvorené rotáciou kružnice okolo priamky.


53[upraviť kód]

Color complex plot.jpg

Priebeh funkcie v komplexnej rovine. Odtieň predstavuje argument funkcie, pričom jas predstavuje veľkosť.