Proti prúdu (internetové noviny)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Proti prúdu, Prop alebo Prop.sk je zaniknutá slovenská nacionálne orientovaná webová lokalita obsahujúca prevzaté, preložené a skrátené články tlačových agentúr, komentáre k takýmto článkom, vlastné články a diskusné príspevky. Podstatnú časť stránky tvoria konšpiračné teórie.

Na základe trestného oznámenia poslankyne za SaS Natálie Blahovej z mája 2010 začala polícia trestné stíhanie voči webovej lokalite. Skutok bol kvalifikovaný ako prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia[1]

Občianske združenie Proti prúdu, ktoré od roku 2001 vydáva mesačník NOTA BENE[2] s týmto (anonymným) webom nemá nič spoločné.

Obsah stránky[upraviť | upraviť zdroj]

Články[upraviť | upraviť zdroj]

Pokrývané témy sa sústreďujú na spoločenské, politické ale aj vedecké témy. Články vo veľkej miere vyjadrujú názory ostro kritické voči politike USA a Izraela, voči gejom [3], liberalizmu a globalizácii.

Židia, holokaust, rasizmus[upraviť | upraviť zdroj]

Niektoré príspevky spochybňujú historický fakt holokaustu, prípadne presviedčajú o existencii sionistického sprisahania s cieľom ovládnuť svet[4]. Časť príspevkov kritizuje obmedzovanie slobody slova v otázkach popierania holokaustu, aj keď v množstve iných príspevkov Prop.sk chváli diktátorské režimy so silnou cenzúrou.

Vznik totalitných režimov (fašizmus a komunizmus) v 20. storočí majú podľa prekladu článku od Henryho Makowa uverejnenom na webovej stránke Prop.sk na svedomí Židia, ktorí údajne „vytvorili Hitlera preto, aby mohli kontrolovať Stalina a začať s vojnou[5]. Pád komunistických režimov články na Prop.sk zdôvodňujú tiež tým, že za nimi stáli Židia. Rovnako aj holokaust majú podľa článkov uverejnených na Prop.sk na svedomí Židia, „aby bolo možné odôvodniť existenciu slobodomurárskeho "židovského" štátu“[5].

V preklade článku amerického neonacistu Harolda Covingtona „Čo je Nový svetový poriadok“ sa uvádza, že „biele krajiny zaplavuje teraz bahno tretieho sveta“[6], čo je spôsobené „slabosťou a zmätenosťou bieleho človeka“.

Ekonomické názory[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšie príspevky zverejnené na webovej stránke Prop.sk vystupujú proti slobodnému trhu a kapitalizmu. Globalizáciu opisujú príspevky na Prop.sk ako koncentráciu moci v „rukách dvanástich super-bohatých dynastických rodín“ tvorených manželstvami Židov s anglo-americkou alebo európskou aristokraciou[7].

Zavŕšením vývoja kapitalizmu má byť svet „riadený málopočetnou, výnimočne bohatou, anglo-sionistickou elitou, ktorá bude celosvetovo vládnuť obyvateľstvu, pozostávajúcemu z priemyselných sluhov farby kávy, čo bude dôsledok zmiešania súčasných rás na tejto zemi“[6].

Prop.sk čerpala názory na ekonomiku aj z Česko-Slovenských učebníc spred Nežnej revolúcie, napríklad „Teória štátu a práva“ z roku 1977, podľa ktorej kapitalizmus mení svet na „vykorisťovateľov a vykorisťovaných, ale aj na svet modernej buržoáznej neslobody, politickej poroby a duševného otroctva“.

Slovenský štát a panslavizmus[upraviť | upraviť zdroj]

Napriek tomu, že niektorí autori na Prop.sk sa otvorene hlásia k rusofilstvu a volajú po vytvorení jednotného všeslovanského štátu[8], veľmi pozitívne je vykresľovaný aj vojnový slovenský štát, ktorý však spolu s Nemeckom zaútočil na slovanské Poľsko a Sovietsky zväz. Pri príležitosti 60. výročia od popravy Jozefa Tisa, Prop.sk zverejnil článok o „hanebnej poprave nášho prvého slovenského prezidenta, martýra slovenskej slobody“, spolu s Tisovým politickým vyhlásením pred popravou, kde sa označuje za „protiboľševického“ bojovníka. Napriek úcte k Tisovi sa Prop.sk stavia na iných miestach na stranu komunistických alebo ľavicových diktatúr. Rovnako, napriek panslavizmu sa v článkoch na Prop.sk prejavuje silná averzia voči Česko-Slovensku.

Diktatúry a totalitné režimy[upraviť | upraviť zdroj]

Časť textov zverejnených na tejto webovej stránke sa stavia veľmi pozitívne k súčasnému Rusku, alebo aj k ľavicovým diktatúram Alexandra Lukašenka v Bielorusku, prípadne Huga Cháveza vo Venezuele.

Projekt „Kto za koho kope“[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasťou Prop.sk bol aj projekt „Kto za koho kope“[9], ktorý sa na stránke objavil v dvoch častiach. Snaží sa zmapovať údajnú „veľmi úzku, dobre prepojenú skupinu“ ľudí, ktorá sa „výrazným spôsobom podieľa na rozklade (chode) Slovenska“. Do skupiny sú bez ďalšieho zdôvodnenia zahrnutí známejší slovenskí analytici, politológovia alebo inštitúcie.

Autor projektu Prop.sk je neznámy, podpísaný len krstným menom.

Online knihy[upraviť | upraviť zdroj]

Prop.sk prinášal aj reklamu alebo celé znenie kníh, napríklad online verziu knihy komunistického ex-poslanca Karola Ondriaša „Všeobecné kecy, fakty a nezodpovedané otázky“, ktorá tvrdí, že svet ovláda „koalícia globálnych investorov“ a ako jediné možné riešenie vidí komunizmus.

Kniha „Koniec sveta alebo nový začiatok?“ od autorky Márie Sepešiovej sa zaoberá najmä tajnými spoločnosťami, údajne utajovanými učeniami, hroziacimi celosvetovými krízami a vývojom sveta v budúcnosti. Autorka sa napríklad snaží presvedčiť o existencii jednotlivcov, „ktorí sú už od útleho veku krátkodobo unášaní inteligentnými bytosťami z UFO[10]. Rovnako ako Ondriaš odsudzuje kapitalizmus. Podľa autorky „nič nemôže zabrániť, aby sme sa v budúcnosti“[11] nevrátili ku komunizmu. Autorka tvrdí, že skutočný obraz komunistických režimov je skreslený tým, že utečenci a disidenti ho z vypočítavosti predstavovali v čo najčiernejších farbách, aby získali štatút utečencov alebo veľkorysé finančné podpory.

Citáty[upraviť | upraviť zdroj]

Stránka Prop.sk dávala veľký priestor citátom z novín, časopisov alebo kníh. Medzi často citované noviny a časopisy patrili:

  • Literárny týždenník, časopis Spolku slovenských spisovateľov
  • Kultúra, dvojtýždenník závislý od etiky
  • EXTRA plus, mesačník
  • Slovenské národné noviny, dvojtýždenník Matice slovenskej
  • Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, mesačník, vydáva Matica slovenská
  • Dimenzie, mesačník

Partneri a blízke skupiny[upraviť | upraviť zdroj]

Webová stránka Prop.sk mala blízko k združeniu Slovenská pospolitosť (neskôr transformované na politickú stranu, ktorú Najvyšší súd Slovenskej republiky rozpustil, pretože jej politická činnosť bola v rozpore s Ústavou SR) a združeniu Nové slobodné Slovensko. Zverejňovala napríklad pozvánky na akcie organizované týmito organizáciami.[12]

Prop.sk zverejnil aj pozvánku na akciu organizovanú nacionalistickou Slovenskou ľudovou stranou a prosbu o „zapálenie svetielka v noci na 18. apríla“ pri príležitosti 60. rokov od popravy Jozefa Tisa. Prop-u je blízke aj nitrianske nacionálne orientované Slovenské Hnutie Obrody, pričom na svojich stránkach odporúča napríklad blog predsedu tohto hnutia a zároveň uverejňuje množstvo článkov od členov tohto občianskeho združenia.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]