Salvia divinorum

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Salvia divinorum
Salvia divinorum - Herba de Maria.jpg
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Salvia divinorum
Epling a Játiva, 1962
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Salvia divinorum (lat. Salvia divinorum) je rastlina a silný prírodný halucinogén, ktorého hlavnou účinnou látkou je Salvinorín A. Pochádza pôvodne z Mexika, kde sa často využívala pri náboženských obradoch, ako prostriedok na predvídanie budúcnosti, spirituálne zážitky a podpora pri liečení ako enteogén. Časom sa táto rastlina rozšírila aj do iných oblastí sveta (v divokej prírode však už nikde nerastie) a v súčasnosti sa s ňou zvykne experimentovať kvôli jej spôsobilosti privodiť silné zmenené stavy vedomia.

Užívanie Salvia divinorum[upraviť | upraviť zdroj]

Účinky – psychické a telesné[upraviť | upraviť zdroj]

Salvinorin A – účinná látka v Salvia divinorum

Bezprostredné účinky Salvia divinorum nastupujú takmer okamžite a trvajú približne 8 až 15 minút podľa množstva vdýchnutého dymu, resp. koncentrácie účinnej látky v spotrebovanej sušine. Na fyzickej úrovni sa účinky tejto látky najmä vo vyšších dávkach prejavujú zmätočnými nekoordinovanými pohybmi až paralýzou, častokrát sú sprevádzané silným smiechom alebo naopak plačom, nepokojom až panikou. Na psychickej úrovni šalvia výrazne zvyšuje vizuálnu citlivosť a predstavivosť, môže sa dostaviť vnútorná eufória, silné optické halucinácie, rozpad ega, prežitky cestovania v čase a rôznych realitách a pod., ale zároveň sa jej účinok môže prejaviť aj neschopnosťou racionálne premýšľať a chápať význam známych pojmov, zmysluplne komunikovať s okolím a pocitmi úplného zmätku. Všetky tieto účinky však pretrvávajú len počas pôsobenia danej látky v organizme (max. 30 – 45 min.) a potom bez akýchkoľvek následkov úplne odznejú (žiadne krátkodobé alebo dlhodobé účinky dojazdov).

 • Účinky na psychiku:
  • Intenzívne prežívanie emócií
  • Výrazná deformácia vnímania času a priestoru
  • Vízia ľudí, neobvyklých miest
  • Identifikácia so živými a neživými objektmi
  • Pociťovaná prítomnosť nejakej energie, entity, ducha rastliny
  • Zmena vnímania sily gravitácie – najčastejšie zmena do strán
  • Neovládateľný smiech
 • Telesné účinky:
  • Pocit tepla až horúca, potenie
  • Silný smiech alebo plač
  • Pri vyšších dávkach nekoordinované pohyby či neschopnosť pohybu

Fajčenie Salvia divinorum nevedie k pozorovateľnej zmene krvného tlaku a srdečného pulzu ani ku kŕčom,[1] iná štúdia ale zaznamenala miernu tachykardiu.[2] Jedna z prvých toxikologických štúdií na potkanoch a myšiach[3] nezistila žiadne akútne ani pretrvavajúce negatívne fyziologické dopady veľmi vysokých dávok Salvinorinu A. Podľa online dotazníku[4] štvrtina z 500 užívateľov popisovala pretrvavajúce pozitívne účinky Salvinorinu A, zatiaľ čo cca 5% pretrvavajúce negatívne účinky (úzkosť).

Online prieskum uvádza najčastejšie popisované účinky po skončení akútnej intoxikácie: Jasnejšie vhľady (47%), zlepšenie nálady (45%), pocit kľudu (42%) a zosilnenia pocitu prepojenia s prírodou či vesmírom (40%).[5]

Spôsoby užívania a účinná dávka[upraviť | upraviť zdroj]

Extrakt Salvia divinorum, ktorý sa predáva v krajinách kde je legálna

Najčastejší spôsob užívania Salvia divinorum je vo väčšine prípadov fajčenie jej suchých listov, resp. takzvaných extraktov s vysokou koncentráciou jej účinnej látky. Aby bol účinok výraznejší, musí sa dym v pľúcach podržať aspoň 30 sekúnd. V starom Mexiku sa pôvodne šalvia užívala žuvaním čerstvých listov so zámerom vstrebania účinných látok cez sliznicu, pričom jej účinok bol takto o niečo miernejší než pri fajčení, ale na druhú stranu trval o niečo dlhšie.

 • Fajčenie a vaporizácia sušených listov s alebo bez extraktu:
  • Prahová hodnota: 50 – 150 μg (50 – 150 mg sušených listov alebo zrovnateľne nižšie množstvo listov s extraktom)
  • Psychadelická dávka: 200 – 1000 μg (150 – 750 mg sušených listov alebo zrovnateľne nižšie množstvo listov s extraktom)
  • Napríklad extrakt zo Salvia divinorum (5x): užívanie 0,1 – 0,3 gramu pri fajčení / vaporizácií
 • Žuvanie čerstvých listov / Pitie šťavy z listov: Dlhší nástup a dlhšie trvanie účinkov

Priebeh pri fajčení alebo vaporizácií[upraviť | upraviť zdroj]

Pri fajčení sú prvé účinky zaznamenané do 10 sekúnd, rýchlo sa rozvíjajú až do maxima, ktoré trvá 8 – 15 minút. V závislosti od dávkovania sa účinky môžu líšiť od jemného až po plnohodnotný psychadelický zážitok. Pri vyšších dávkach užívatelia hlásia dramatické skreslenie času, živé obrazy, stretnutia s bytosťami, cestovanie na iné miesta, planéty, prežívanie svojej existencie ako nejaký objekt alebo prežívanie plnohodnotného života iného jednotlivca. Potom sa účinky následujúcich 20 – 40 minút postupne znížia, človek si všimne vysoký účinok podobný marihuane. Vo vzácnych prípadoch môže účinok trvať až 2 hodiny.

 • Nástup účinku: Prakticky okamžite (do 10 sekúnd)
 • Celková doba trvania účinku: 8 – 15 minút
 • Vrcholná fáza: 40 – 120 sekúnd
 • Zostupná fáza: 5 – 10 minút
 • Postupné doznievanie účinkov (afterglow): Do 1 hodiny

Bezprostredné riziká užívania[upraviť | upraviť zdroj]

Riziká užívania Salvia divinorum spočívajú takmer výhradne v možnosti ohrozenia svojho vlastného zdravia pod vplyvom zmätku alebo paniky nasledujúcej po jej užití vo vysokých alebo veľmi koncentrovaných dávkach. K takým situáciám môže najčastejšie dôjsť, ak sa šalvia užije osamote (bez dozoru zo strany zodpovednej osoby – ang. tripsitter) alebo na nevhodnom a potenciálne nebezpečnom mieste, kde hrozia zranenia z neopatrnosti (napr. pád z výšky, rezné zranenia, dopravné nehody, atď.).

Ohrozenie života z dôvodu predávkovania je pri Salvia divinorum prakticky vylúčené, nakoľko človek nie je schopný do organizmu prijať také veľké množstvo účinnej látky Salvinorinu A, aby to malo smrteľné následky. Potenciálne riziko spočíva v možnosti vyvolania psychózy, zatiaľ však bol zdokumentovaný len jeden takýto prípad pri ústnom požití tejto rastliny.

Riziká dlhodobého užívania Salvia divinorum a jej negatívne vplyvy na zdravie nie sú známe, nakoľko jej užívanie nevyvoláva fyzickú ani psychická závislosť, ani sa v žiadnej odbornej štúdii nepotvrdila jej toxicita na ľudský organizmus.

Legalita na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

V zmysle súčasne platnej právnej úpravy nie je rastlina Salvia divinorum, ani jej účinná látka Salvinorin A zaradená na zoznam kontrolovaných substancií, čo v praxi znamená, že akékoľvek nakladanie s ňou je úplne legálne.[chýba zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. M. W. Johnson, K. A. MacLean, C. J. Reissig, T. E. Prisinzano, a R. R. Griffiths, „Human psychopharmacology and dose-effects of salvinorin A, a kappa opioid agonist hallucinogen present in the plant Salvia divinorum", Drug Alcohol Depend., roč. 115, č. 1–2, s. 150–155, máj 2011
 2. J. Dueweke, „BET 3: What are the clinical features of Salvia divinorum toxicity?", Emerg. Med. J., roč. 30, č. 4, s. 341–342, apríl 2013.
 3. M. Mowry, M. Mosher, a W. Briner, „Acute physiologic and chronic histologic changes in rats and mice exposed to the unique hallucinogen salvinorin A", J. Psychoactive Drugs, roč. 35, č. 3, s. 379–382, 2003.
 4. M. J. Baggott, E. Erowid, F. Erowid, a J. E. Mendelson, „Use of Salvia divinorum, an unscheduled hallucinogenic plant: a web-based survey of 500 users", Clin. Pharmacol. Ther., roč. 2, č. 75, s. P72, 2004.
 5. M. J. Baggott, E. Erowid, F. Erowid, a J. E. Mendelson, „Use of Salvia divinorum, an unscheduled hallucinogenic plant: a web-based survey of 500 users", Clin. Pharmacol. Ther., roč. 2, č. 75, s. P72, 2004.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]