Starý paleolit na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je článok o starom paleolite v užšom zmysle (0,6/0,7/1 mil. - 250 000 pred Kr. ) na území Slovenska.

Geológia a podnebie[upraviť | upraviť zdroj]

Tomuto obdobiu geologicky zodpovedá (nie len na Slovensku):

  • pokračovanie
  • koniec starého pleistocénu (1,806 mil. rokov - 0,781 mil. rokov pred Kr.) a celý resp. podstatná časť stredného pleistocénu (0,781 mil. - 0,126 mil. rokov pred Kr.)

Do tohto obdobia spadajú glaciály günz, mindel a časť risu plus príslušné interglaciály (v závislosti od toho ako sa stanoví časová hranica starého paleolitu môže günz patriť aj do najstaršieho paleolitu, a v niektorých deleniach, v ktorých sa starý paleolit končí okolo 130 000/125 000 pred Kr. patrí do starého paleolitu celý riss). V čase glaciálov prírodné prostredie strednej Európy ovplyvňovalo jednak škandinávske zaľadnenie (severne od Slovenska) a jednak alpské zaľadnenie, menšie ľadovce však boli aj na území Slovenska vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách, v Malej Fatre a v slovenských Beskydách.

Nálezy[upraviť | upraviť zdroj]

Z tohto obdobia máme z územia Slovenska (čiastočne sporné) doklady o prítomnosti druhu človek, presnejšie zrejme druhu Homo heidelbergensis (v minulosti označovaného ako Homo erectus), nie kostrové. Sú to:

  • Okruhliaková industria (oldowanská kultúra) z obdobia mindelu (cca. 600 000/500 000 – 400 000/300 000 pred Kr.) z Bratislavy a z Myjavskej pahorkatiny. Prvý nález okruhliakovej industrie na Slovensku urobil T. Lugs v 60. rokoch 20. storočia v Bratislave medzi Ahojom a továrňou Figaro. Išlo o jednostranný sekáčikovitý nástroj vyrobený z okruhliaka kremeňa. Prvý nález pästného klina na Slovensku takisto pochádza z Bratislavy. Našli ho na stavenisku Elektrotechnickej fakulty TU v Mlynskej doline. Je obostranne plošne opracovaný, ide o významný nález, jeho časové zaradenie nie je isté. Našiel o J. Cuper.
  • Nálezy acheuléenskej kultúry: Na Slovensku z tejto kultúry možno pochádzajú viaceré nájdené dobre opracované pästné kliny, ale keďže sa našli povrchovým zberom, a keďže sa rovnaké pästné kliny používali aj v celom strednom paleolite, je možné, že pochádzajú až z neskoršieho obdobia - od neandertálcov. Výnimku tvorí nález z Karlovej Vsi v Bratislave (J. Hromada a J. Cuper), ktorý sa našiel vo vrstve mindelu. Tento nález dokladá prvú acheuléensku stanicu na Slovensku.
  • Nálezy clactonienskej kultúry (700 000 - 200 000 pred Kr.): Sem patria nálezy odštepov z väčších kamenných jadier a s tupým uhlom úderového kužeľa pochádzajúce pravdepodobne z mindelu. Sú to jednak náhodné povrchové a teda stratigraficky nedatovateľné nálezy (napr. radiolaritový sekáč z Vyšných Ružbách, ďalej nástroje z nálezísk Seňa a Poľov), a jednak stratigraficky zhruba do roku 270 000 pred Kr. datovaný nález zo sprašového súvrstvia z náleziska Nové Mesto nad VáhomMnešice.

Z tohto obdobia sa našli početné archeozoologické nálezy (napríklad mamuty).