Zoznam miest v Nemecku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Berlín
Hamburg
Mníchov
Kolín nad Rýnom
Frankfurt
Stuttgart
Düsseldorf
Dortmund
Essen
Brémy
Hannover
Lipsko
Drážďany
Norimberg

Tento článok obsahuje zoznam najväčších miest v Nemecku podľa počtu obyvateľov.

Poradie Mesto Počet obyvateľov Spolková krajina
1990 2000 2005 2008
1 Berlín 3 433 695 3 382 169 3 395 189 3 431 675 Berlín
2 Hamburg 1 652 363 1 715 392 1 743 627 1 772 100 Hamburg
3 Mníchov 1 229 026 1 210 223 1 259 677 1 326 807 Bavorsko
4 Kolín nad Rýnom 953 551 962 884 983 347 995 420 Severné Porýnie-Vestfálsko
5 Frankfurt nad Mohanom 644 865 646 550 651 899 664 838 Hesensko
6 Stuttgart 579 988 583 874 592 569 600 068 Bádensko-Württembersko
7 Dortmund 599 055 588 994 588 168 584 412 Severné Porýnie-Vestfálsko
8 Düsseldorf 575 794 569 364 574 514 584 217 Severné Porýnie-Vestfálsko
9 Essen 626 973 595 243 585 430 579 759 Severné Porýnie-Vestfálsko
10 Bremen 551 219 539 403 546 852 547 360 Brémy
11 Hannover 513 010 515 001 515 729 519 619 Dolné Sasko
12 Lipsko 511 079 493 208 502 651 515 469 Sasko
13 Drážďany 490 571 477 807 495 181 512 234 Sasko
14 Norimberg 493 692 488 400 499 237 503 638 Bavorsko
15 Duisburg 535 447 514 915 501 564 494 048 Severné Porýnie-Vestfálsko
16 Bochum 396 486 391 147 385 626 378 596 Severné Porýnie-Vestfálsko
17 Wuppertal 383 660 366 434 359 237 353 308 Severné Porýnie-Vestfálsko
18 Bielefeld 319 037 321 758 326 925 323 615 Severné Porýnie-Vestfálsko
19 Bonn 292 234 302 247 312 818 317 949 Severné Porýnie-Vestfálsko
20 Mannheim 310 411 306 729 307 900 311 342 Bádensko-Württembersko
21 Karlsruhe 275 061 278 558 285 263 290 736 Bádensko-Württembersko
22 Wiesbaden 260 301 270 109 274 611 276 742 Hesensko
23 Münster 259 438 265 609 270 868 273 875 Severné Porýnie-Vestfálsko
24 Augsburg 256 877 254 982 262 676 263 313 Bavorsko
25 Gelsenkirchen 293 714 278 695 268 102 262 063 Severné Porýnie-Vestfálsko
26 Aachen 241 861 244 386 258 208 259 269 Severné Porýnie-Vestfálsko
27 Mönchengladbach 259 436 263 014 261 444 258 848 Severné Porýnie-Vestfálsko
28 Braunschweig 258 833 245 816 245 273 246 012 Dolné Sasko
29 Chemnitz 294 244 259 246 246 587 243 880 Sasko
30 Kiel 245 567 232 612 234 433 237 579 Šlezvicko-Holštajnsko
31 Krefeld 244 020 239 916 237 701 236 333 Severné Porýnie-Vestfálsko
32 Halle 310 234 247 736 237 198 233 013 Sasko-Anhaltsko
33 Magdeburg 278 807 231 450 229 126 230 047 Sasko-Anhaltsko
34 Freiburg 191 029 205 102 215 966 219 665 Bádensko-Württembersko
35 Oberhausen 223 840 222 151 218 898 215 670 Severné Porýnie-Vestfálsko
36 Lübeck 214 758 213 399 211 825 210 892 Šlezvicko-Holštajnsko
37 Erfurt 208 989 200 564 202 844 203 333 Durínsko
38 Rostock 248 088 200 506 199 288 201 096 Meklenbursko-Predpomoransko
39 Mainz 179 486 182 870 194 372 197 623 Porýnie-Falcko
40 Kassel 194 268 194 766 194 427 194 168 Hesensko
41 Hagen 214 449 203 151 196 934 192 177 Severné Porýnie-Vestfálsko
42 Hamm 179 639 182 427 184 239 182 459 Severné Porýnie-Vestfálsko
43 Saarbrücken 191 694 183 257 178 914 176 749 Sársko
44 Mülheim an der Ruhr 177 681 172 862 169 917 168 288 Severné Porýnie-Vestfálsko
45 Herne 178 132 174 529 170 992 166 924 Severné Porýnie-Vestfálsko
46 Ludwigshafen 162 233 163 383 163 343 163 467 Porýnie-Falcko
47 Osnabrück 163 168 164 101 163 814 163 286 Dolné Sasko
48 Solingen 165 401 164 973 163 581 161 779 Severné Porýnie-Vestfálsko
49 Leverkusen 160 919 161 047 161 227 161 322 Severné Porýnie-Vestfálsko
50 Oldenburg 143 131 154 832 158 565 160 279 Dolné Sasko
51 Postupim 139 794 129 324 147 583 152 966 Brandenbursko
52 Neuss 147 019 150 013 151 610 151 254 Severné Porýnie-Vestfálsko
53 Heidelberg 136 796 140 259 142 993 145 642 Bádensko-Württembersko
54 Paderborn 120 680 139 084 143 769 144 811 Severné Porýnie-Vestfálsko
55 Darmstadt 138 920 138 242 140 562 142 310 Hesensko
56 Regensburg 121 691 125 676 129 859 133 525 Bavorsko
57 Würzburg 127 777 127 966 133 906 133 501 Bavorsko
58 Ingolstadt 105 489 115 722 121 314 123 925 Bavorsko
59 Heilbronn 115 843 119 305 121 613 122 098 Bádensko-Württembersko
60 Ulm 110 529 117 233 120 625 121 648 Bádensko-Württembersko
61 Göttingen 121 831 124 132 121 884 121 455 Dolné Sasko
62 Wolfsburg 128 510 121 805 121 199 120 538 Dolné Sasko
63 Recklinghausen 125 060 124 785 121 827 120 059 Severné Porýnie-Vestfálsko
64 Pforzheim 112 944 117 156 119 021 119 839 Bádensko-Württembersko
65 Offenbach 114 992 117 535 119 430 118 977 Hesensko
66 Bottrop 118 936 120 611 119 356 117 756 Severné Porýnie-Vestfálsko
67 Bremerhaven 130 446 120 822 116 615 114 506 Brémy
68 Fürth 103 362 110 477 113 422 114 071 Bavorsko
69 Remscheid 123 155 119 287 115 864 112 679 Severné Porýnie-Vestfálsko
70 Reutlingen 103 687 110 650 112 252 112 176 Bádensko-Württembersko
71 Moers 104 595 107 062 107 547 106 645 Severné Porýnie-Vestfálsko
72 Koblenz 108 733 107 950 106 501 106 293 Porýnie-Falcko
73 Bergisch Gladbach 104 037 105 693 105 761 105 901 Severné Porýnie-Vestfálsko
74 Erlangen 102 440 100 778 103 197 104 980 Bavorsko
75 Trier 97 835 99 410 103 518 104 640 Porýnie-Falcko
76 Salzgitter 114 355 112 302 107 726 104 423 Dolné Sasko
77 Siegen 109 174 108 476 106 293 104 419 Severné Porýnie-Vestfálsko
78 Jena 102 518 99 893 102 532 103 392 Durínsko
79 Hildesheim 105 291 103 909 102 575 103 288 Dolné Sasko
80 Cottbus 125 891 108 491 105 309 101 785 Brandenbursko
81 Gera 129 037 112 835 103 948 100 643 Durínsko