Generácia Baby boomers

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Generácia Baby boomers je označenie ľudí narodených počas ekonomickej prosperity v USA nasledujúcej po 2. svetovej vojne. Generácia predchádzajúca baby-boomerom sa označuje v USA za Tichú generáciu a nasledujúca za Generáciu X.

Americkí demografovia do tejto generácie rátajú ročníky 19461964 počas ktorých rástla pôrodnosť, napriek tomu, že od roku 1957 bol zaznamenaný už pokles v pôrodnosti. Aj na Slovensku v tomto období bola vysoká pôrodnosť, ktorá po vojne nepretržite rástla až do roku 1952. V nasledujúcom období až do roku 1967 mierne klesala. V rokoch 1968 až 1979 pôrodnosť opäť rástla. Tento fenomén je dnes známy ako Husákove deti.

V súčasnosti (rok 2017) je táto generácia vo vekovom rozpätí od 53 do 71 rokov, t.j. dostáva sa do dôchodkového veku. Táto skutočnosť podľa ekonómov výrazne zaťaží sociálny systém krajiny.

Baby boomeri sú spájaní s postojmi, ktoré menili, prípadne nanovo prehodnocovali definície dovtedajších tradičných hodnôt. Niektorí komentátori diskutujú o rozsahu ich odporu. Podľa nich skôr u tejto generácii šlo kontinuitu medzi staršou a nasledujúcou demografickou kohortou. V Európe a v Severnej Amerike sú boomeri spájaní s ich privilégiom, v ktorom mnohí z nich vyrastali v období nárastu blahobytu po rozsiahlych povojnových dotáciách do bývania a vzdelávania.[1]

V porovnaní s predchádzajúcimi, sa táto generačná skupina v svojej dobe vyprofilovala ako najbohatšia, najaktívnejšia a najviac fyzicky zdatná. Boli prvou generáciou, ktorá očakávala a aj vyrastala do lepších časov.[2] Táto generácia skutočne dosahovala špičkovú úroveň príjmov, mala vyhovujúci prístup k potravinám, odevom, programovo sa dostávala k dôchodku a skutočne spoznala čo prináša kríza stredného veku.[3] Ich nábeh smerom ku konzumnému spôsobu života býva pravidelne kritizovaný za svoju neprimeranosť.

Jednou zo zvláštností boomerov je, že aj oni sami seba vnímajú ako špeciálnu generáciu, ktorá je veľmi odlišná od tých, ktoré boli pred ňou. V 60. rokoch 20. storočia, kedy sa relatívne veľa z nich dostávalo do veku tínedžerov a dospievajúcich, veľa z nich a z ľudí z ich okolia používali špecifický spôsob vyjadrení o svojich súčasníkoch a o zmenách, ktoré ich sprevádzali.[4] Táto rétorika bola pre boomerov významná aj pre ich vlastné vnímanie. Začali mať tendenciu definovať svet z pohľadu generácií, čo bol v tom čase relatívne nový fenomén. Generácia Baby boomers bola opisovaná ako šoková vlna,[1] či akési „prasa v pytónovi“, ktoré časom ako podlieha konzumu prerastie toho hada, ktorého v mladosti voči spoločnosti predstavovalo.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Owram, Doug (1997), Born at the Right Time, Toronto: Univ Of Toronto Press, str. x, ISBN 0-8020-8086-3 
  2. a b Jones, Landon (1980), Great Expectations: America and the Baby Boom Generation, New York: Coward, McCann and Geoghegan 
  3. PINKER, Steven. The Better Angels Of Our Nature. [s.l.] : Penguin, 2011. ISBN 978-0-141-03464-5.
  4. OWRAM, Doug. Born at the Right Time. Toronto : Univ Of Toronto Press, 1997. ISBN 0-8020-8086-3.