Jozef Florián Babor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jozef Florián Babor
slovenský filozof, biológ, lekár
slovenský filozof, biológ, lekár
Narodenie4. máj 1872
Praha, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie11. január 1951 (78 rokov)
Bratislava
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Jozef Florián Babor

Jozef Florián Babor (* 4. máj 1872, Praha, Rakúsko-Uhorsko[1] – † 11. január 1951, Bratislava) bol slovenský filozof, biológ, lekár, univerzitný profesor, malakológ, botanik a entomológ, filozofujúci biológ, novoscholastický filozof, českého pôvodu. Snažil sa zjednotiť najnovšie poznatky z biológie s katolíckym učením.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa v rodine Josefa Babora, učiteľa na farnej škole v Prahe a matky Anny, rodenej Liršovej. Predkovia jeho rodičov pochádzali z Čiech.[1] Po skončení základnej školy pokračoval v štúdiu na akademickom gymnáziu, kde maturoval v roku 1891. V roku 1897 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po absolvovaní univerzity vykonal študijnú cestu, počas ktorej navštívil Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Veľkú Britániu, Holandsko a Švajčiarsko. Po promócii začína spočiatku pracovať ako súkromný neurológ a psychiater v Prahe.

Dňa 17. augusta 1915 sa v Prahe oženil s dvadsaťtriročnou Marií Rejžkovou. V tej dobe bol lekárom pre nervové choroby v Prahe II.[2]

Neskôr pracoval ako vojenský lekár v Jindřichoviciach, od roku 1919 v Prahe, Košiciach, v Užhorode a v Trnave. V roku 1922 pracoval ako súkromný lekár a zmluvný prednosta vojenskej psychiatrickej liečebne v Trnave. V rokoch 19241943 pôsobil na LFUK v Bratislave, kde pôsobil ako profesor všeobecnej biológie v rokoch 1924 - 1947. Od roku 1939 pôsobil zároveň i na Prírodovedeckej fakulte tejto univerzity. Od roku 1928, kedy získal riadnu profesúru, prednáša systematickú zoológiu. V 40-tych rokoch 20. storočia pôsobil na štyroch bratislavských fakultách. Ako lekár sa popri neurológii zaoberal i problémami hematológie, sarkolýzy a otázkami zápalov a účinkami rádioaktivity. Bol tiež priekopníkom rádiobiológie na Slovensku. Zaoberal sa aj archeológiou a paleontológiou. Bol autorov viac ako 250 odborných vedeckých a popularizačných prác z rôznych odborov. Spolupracoval i na Jandovom Veľkom ilustrovanom prírodopise a Ottovom slovníku náučnom. Prispel i do Slovenskej vlastivedy o faune Slovenska.

Profesor Babor sa stal priekopníkom slovenskej malakológie. Počas svojho života popísal niekoľko nových druhov mäkkýšov a napísal celý rad malakozoologických prác. V niektorých svojich prácach sa zaoberal i cicavcami, rybami, plazmi, obojživelníkmi a tiež vyššími i nižšími bezstavovcami. Zaoberal sa tiež entomológiou, hlavne koleopterológiou a svoje zbery prevádzal hlavne v okolí Nitry, odkiaľ jeho významné nálezy cituje vo svojom Prehľade i Antonín Fleischer.

Bol i profesor systematickej zoológie Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity (1940 - 1947), predseda mineralogicko-geologického a paleontologického odboru Slovenského vlastivedného múzea a neskôr i predseda Prírodovedného odboru Slovenského múzea. Bol i členom viacerých zahraničných vedeckých spoločností. MUDr. Jozef Florián Babor sa zaoberal aj otázkami mravnej zodpovednosti vedcov.

Babor mal veľkú úctu k františkánskej spiritualite a bol presvedčený, že ona má najbližšie k slovenskej mentalite. Ako člen tretieho rádu sv. Františka prijal meno Columbanus. Bol externým profesorom na františkánskom Studium generale v Žiline. Filozofickými a náboženskými úvahami prispieval najmä do týchto časopisov: Františkánsky obzor, Kultúra, Filozofický sborník, Smer, Nová práca, Pero a Řád. Venoval sa najmä filozofii Dunsa Scota. Osobitnú pozornosť venoval najmä jeho náuke o individualite.

Práce z oblasti filozofie (výber)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Babor, J. F.Evolúcia a evolucionizmus. In: Kultúra, 1931, č. 2.
 • Babor, J. F.Duns Scotus a dnešná biológia. In: Františkánsky obzor, 1938, č. 3.
 • Babor, J. F.Účelnosť v prírode. In: Františkánsky obzor, 1938, č. 3-4.
 • Babor, J. F.O animácii plodu. In: Smer, 1943, č. 8.
 • Babor, J. F.Duša a telo. Duša a duša. Duša a duch. In: Františkánsky obzor, 1941, č. 1 - 4.
 • Babor, J. F.O transmutácii organizmu. In: Smer, 1944, č. 1 - 3.
 • Babor, J. F.Tri otázky o slovenskom katolicizme. In: Slovenské pohľady, 1945, č. 1.
 • Babor, J. F.Niektoré dôsledky omylov o chorej duši. In: Slovenské pohľady, 1945, č. 12.

Práce z oblasti prírodných vied (výber)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Babor, J. F.: 1931, O slimácích na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Sborník prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného muzea v Bratislave, 1924 - 1931: p. 5 - 14.
 • Babor, J. F.: 1942, Význam vitamínu E pre vznik života. In: Slovenské liečivé rastliny, 2(2-3): p. 45 - 48.
 • Babor, J. F.: 1948, Najvzácnejšie Campylaey Slovenskej fauny. Prírodovedný sborník, III.: p. 242 - 243.

O autorovi[upraviť | upraviť zdroj]

 • Fr. BONAVENTURA: Jozef Babor jubiluje.In: Františkánsky obzor, 1942, č. 4.
 • MUNZ, T.: J. Babor. In: Filozofia, 1994. č. 7, s. 416 - 417.
 • BABOR, Jozef Florián. In: Biografický lexikón Slovenska. Zväzok I A – B. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2002. 638 s. ISBN 80-89023-16-9. S. 133 – 134.
 • LETZ, J.: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, 2010, s. 151,303.
 • ŽITAVSKÝ, A. S.: Pamätník slovenského školstva za účinkovania prezidenta T. G. Masaryka, II. Bratislava, heslo: (Babor Jozef MUDr., 440), 1937.
 • KOLEKTÍV AUTOROV: Encyklopédia Slovenska I. zväzok (A - D). Veda, Bratislava, 96 + portrét.
 • MATOUŠEK, B. A KOL.: 1990, Príspevok k dejinám Prírodovedného múzea v Bratislave. XI., 1990.
 • MUDr. Josef Florian BABOR. Zbor. slov. Múz. Prír. Vedy 36: p. 191 - 223, Bratislava, 1977.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Matrika N, sv. Mikuláš Praha, 1867-1873, snímka 309, Záznam o narodení a krstu
 2. Matrika O, sv. Jiljí, 1913-1925, snímka 51