Ladislav Csontos

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ladislav Csontos
1. dekan Teologickej fakulty TU TT
(1997 – 2003)
Ladislav Csontos v roku 2015
Ladislav Csontos v roku 2015
Štát pôsobeniaSlovensko
Biografické údaje
Narodenie25. marec 1952 (72 rokov)
Piešťany, Česko-Slovensko
Alma materPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Svätenia
CirkevKatolícka cirkev
Rehoľník
RehoľaSpoločnosť Ježišova
Vstup1974

Prof. ThDr. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. (* 25. marec 1952, Piešťany)[1][2] je slovenský katolícky kňaz, filozof, teológ a univerzitný profesor. Člen Spoločnosti Ježišovej. V rokoch 1997 – 2003 pôsobil ako prvý dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a v rokoch 2011 – 2015 zastával post prorektora Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa najmä filozofickej antropológii a filozofii kultúry.[3][4] Bol šéfredaktorom jezuitského časopisu Viera a život.[2]

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Ladislav Csontos sa narodil v roku 1952 v Piešťanoch, no detstvo strávil v Novom Meste nad Váhom, kde vyštudoval základnú školu a strednú všeobecnovzdelávaciu školu.[1][2] V rokoch 19701975 študoval učiteľstvo pre stredné školy v kombinácii matematikadeskriptívna geometria na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.[5] Následne pracoval až do roku 1990 ako vedeckotechnický pracovník vo Výpočtovom laboratóriu Slovenskej plánovacej komisie, pričom v roku 1982 získal na Matematickofyzikálnej fakulte Univerzity Komenského titul doktora prírodných vied.[1][2] V období komunizmu tiež tajne vyštudoval katolícku teológiu a filozofiu na v tom čase tajnom Teologickom inštitúte svätého Alojza. V roku 1974 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, vďaka ktorej sa podľa vlastných slov začal hlbšie zaujímať o Druhý vatikánsky koncil. Koncil si tiež predsavzal uvádzať ho do cirkevného života.[3] Prijal tiež kňazskú vysviacku. Od roku 1988 pôsobil ako odborný asistent v odbore kresťanská filozofia a katolícka teológia na Teologickom inštitúte svätého Alojza.[2] V období normalizácie tajne publikoval v samizdatoch.[1]

Po Nežnej revolúcii sa začal venovať evanjelizácii a akademickej pastorácii. Podieľal sa na založení prvého univerzitného pastoračného centra v Bratislave a následne aj na vzniku Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci univerzity prednášal na teologickej a pedagogickej fakulte.[2] Vyučoval logiku, antropológiu a filozofiu kultúry. V rokoch 1997 – 2003 pôsobil po začlenení Teologického inštitútu svätého Alojza do Trnavskej univerzity, ako prvý dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.[3] Následne až do roku 2011 zastával post prodekana pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy.[1] Od roku 1999 je členom redakčnej rady časopisu Studia theologica.[6]

V roku 1992 získal licenciát teológie na Pápežskej teologickej fakulte (sekcia Bobolanum) vo Varšave a o tri roky neskôr (1995) získal doktorát na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bola Základná antropologická línia v encyklikách Jána Pavla II. O dva roky habitoval na tej istej fakulte s prácou na tému Personálne chápanie vzťahu človeka k Bohu v Duchovných cvičeniach svätého Ignáca z Loyoly.[5] V roku 2001 zložil profesúru na Cyrilometodějskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.[5][2]

V rokoch 2011 – 2015 pôsobil ako prorektor Trnavskej univerzity v Trnave.[3] V roku 2012 získal bronzovú a v roku 2016 striebornú medailu Trnavskej univerzity.[2] Konferenciou biskupov Slovenska mu bola v roku 2015 „za zásluhy o dialóg medzi vedou a vierou“ udelená cena Fides et ratio.[1] O dva roky neskôr (2017) mu bola rektorom Trnavskej univerzity v Trnave, Marekom Šmídom, udelená Cena Antona Hajduka.[7] V roku 2019 sa stal čestným doktorom Pápežskej teologickej fakulty vo Varšave.[3] Počas návštevy pápeža Františka na Slovensku sa zúčastnil súkromného stretnutia pápeža Františka s jezuitmi. Csontosova kniha Watersource from the Rock bola jedným z darov, ktoré jezuiti pápežovi odovzdali.[8][9] Pri príležitosti 30. výročia obnovenia Trnavskej univerzity a Csontosovho okrúhleho životného jubilea sedemdesiatich rokov mu bola 21. apríla 2022 udelená zlatá medaila Trnavskej univerzity.[10]

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Csontosovým zameraním je najmä filozofická antropológia a filozofia kultúry. Ako kňaz i spisovateľ sa zameriava sa najmä na pomoc rodine a na pastoráciu rozvedených. Predmetom jeho záujmu bola tiež otázka ateizmu a objasnenia jeho príčin. Z tohto pohľadu sa venoval problematike chápania ľudskej osoby a jej slobody. „Hľadal spojenie filozoficko-teologickej antropológie, systematickej teológie a pastorálnej teológie s vyústením v kresťanskej spiritualite, osobitne v duchovných cvičeniach sv[ätého] Ignáca z Loyoly.“[2] Patrí k protagonistom Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý sa podľa vlastných slov snaží uvádzať do praxe. Venoval sa tiež osobnosti misionára Vendelína Javorku, zakladateľa kolégia Russicum.[3][4] K novembru 2021 mal na svojom konte celkovo 585[6] publikačných záznamov.

Publikované knihy[upraviť | upraviť zdroj]

 • CSONTOS, Ladislav. Nad tajomstvom človeka. Bratislava : Aloisianum-Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku-Trnavská univerzita, 1992. 176 s.
 • CSONTOS, Ladislav. Základná antropologická línia v encyklikách Jána Pavla II.. Trnava : Dobrá kniha, 1996. 211 s. ISBN 80-7141-132-9.
 • CSONTOS, Ladislav. Úvod do filozofie kultúry. Bratislava : Aloisianum-Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku-Trnavská univerzita, 1996. 248 s. ISBN 80-7141-100-0.
 • CSONTOS, Ladislav. Bojíš sa jezuitov?. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 171 s. ISBN 80-7141-174-4.
 • CSONTOS, Ladislav. Duchovné cvičenia v každodennom živote. Trnava, Bratislava : Dobrá kniha, Aloisianum-Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku-Trnavská univerzita, 1998. 141 s. ISBN 80-7141-211-2.
 • CSONTOS, Ladislav; VATEHA, Jozef. Rozlišovanie duchov. Trnava : Dobrá kniha, 1999. 106 s. ISBN 80-7141-247-3.
 • CSONTOS, Ladislav. Jednou nohou v krimináli. Trnava : Dobrá kniha, 2003. 160 s. ISBN 8071414220.
 • CSONTOS, Ladislav. Rozvedení katolíci. Bratislava : Don Bosco, 2011. 44 s. ISBN 9788080741488.
 • CSONTOS, Ladislav. Základy logiky. Bratislava : Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2012. 168 s. ISBN 9788071417453.
 • CSONTOS, Ladislav. Duchovné cvičenia v každodennom živote : pomôcka pre exercitátora. 2., preprac. vyd Trnava : Dobrá kniha, 2012. 140 s. ISBN 978-80-7141-723-1.
 • ZAVIŠ, Monika; CSONTOS, Ladislav; KYSELICA, Jozef. Manželstvo a rodina v náboženskom kontexte. Trnava : Dobrá kniha, 2013. 130 s. ISBN 978-80-7141-814-6.
 • CSONTOS, Ladislav. Základné črty spirituality Nového zákona. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 172 s. ISBN 9788071418610.
 • CSONTOS, Ladislav. Faith and fidelity amidst trials. Warszawa : Rhetos, 2014. 174 s. ISBN 978-83-89781-81-9.
 • CSONTOS, Ladislav. Verejne aj utajene: Jezuiti na Slovensku v rokoch 1919 až 2014. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2016. 336 s. ISBN 9788074122279.
 • CSONTOS, Ladislav. Základy filozofie kultúry. Bratislava : Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2016. 268 s. ISBN 9788081910081.
 • Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií. Ed. Ladislav Csontos, Jozef Kyselica. Zv. I. - X.. Trnava : Dobrá kniha, 2016 – 2017.
 • CSONTOS, Ladislav. Marian congregations and their contribution to the life of the catholic church in Slovakia in the 20th century. Warszawa : Rhetos, 2016. 119 s. ISBN 978-83-946418-2-5.
 • LADISLAV, Csontos. Posväcovať seba a iných: laický apoštolát mariánskych kongregácií na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 132 s. ISBN 978-80-8191-020-3.
 • CSONTOS, Ladislav. Ľudové misie a obnova farnosti. Bratislava : Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2017. 248 s. ISBN 9788081910906.
 • BRAUNSTEINER, Gloria; TRĘBSKI, Krzysztof; CSONTOS, Ladislav. Obnovená teológia manželstva a rodiny. Trnava : Dobrá kniha, 2019. 129 s. ISBN 978-80-8191-228-3.
 • CSONTOS, Ladislav. The River from the Temple. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2019. 153 s. ISBN 978-83-952410-4-8.
 • CSONTOS, Ladislav. V službe ohlasovania viery a lásky. Bratislava : Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2020. 172 s. ISBN 9788081912535.
 • CSONTOS, Ladislav. V službe kontinuity a nových začiatkov. Bratislava : Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2020. 196 s. ISBN 9788081912665.
 • CSONTOS, Ladislav. Stratégia na podporu stabilnej rodiny a jej faktory. Trnava : Dobrá Kniha, 2020. 148 s. Dostupné online. ISBN 978-80-8191-265-8.
 • CSONTOS, Ladislav. Mučeníci viery a lásky. Bratislava : Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2020. 184 s. ISBN 9788081912542.
 • CSONTOS, Ladislav. Watersource from the Rock. Warszawa : Collegium Bobolanum, 2021. 263 s. ISBN 978-83-959422-5-9.
 • CSONTOS, Ladislav. 50 zamyslení pre rodiny. Trnava : Dobrá kniha, 2021. 248 s. ISBN 9788081913297.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e f KARABA, Miroslav. Cena Fides et ratio: Ladislav Csontos. Časopis RAN (Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie), 2015, roč. 18, čís. 2, s. 19 – 21. Dostupné online [cit. 2022-03-26].
 2. a b c d e f g h i LICHNER, Miloš. Laudatio pri príležitosti udelenia ceny Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti za rok 2017 Ladislavovi Csontosovi SJ, ktoré sa uskutoční 3. 5. 2017 v Trnave. In: LICHNER, Miloš. Viera a kultúra cestou človeka: Jubilejník k 65. narodeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ. Trnava : Dobrá kniha, Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. ISBN 978-80-8191-099-9. S. 13 – 15.
 3. a b c d e f Teológ Ladislav Csontos sa dožíva 70 rokov, predstaví knihu rozhovorov [online]. Bratislava: TK KBS, 24-03-2022, [cit. 2022-03-25]. Dostupné online.
 4. a b DEMKO, Matúš. Csontos: Teológia patrí tam, kde sa viera stretá s problémami sveta [online]. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, [cit. 2022-03-25]. Dostupné online.
 5. a b c prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. [online]. Bratislava, Trnava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, [cit. 2022-03-25]. Dostupné online.
 6. a b Podľa Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby aktualizovanej k 26.11. 2021. Dostupné online [cit. 2022-03-26]
 7. Trnavská univerzita udelila ceny trom profesorom [online]. Bratislava: Petit Press, [cit. 2022-03-26]. Dostupné online.
 8. BARBORÁK, Jaroslav; LICHNER, Miloš. Pápež na Slovensku: Jezuiti o tom, ako vyzeralo stretnutie za zatvorenými dverami [online]. Aktuality.sk, [cit. 2022-03-25]. Dostupné online.
 9. Rozhovor pápeža so slovenskými jezuitmi publikoval časopis La Civiltà Cattolica - Vatican News [online]. Vatican City: Vatican News, 2021-09-21, [cit. 2022-03-27]. Dostupné online.
 10. Zlatá medaila TRUNI pre teológa Ladislava Csontosa, SJ [online]. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, [cit. 2022-09-11]. Dostupné online.

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • CSONTOS, Ladislav. Jednou nohou v krimináli. Trnava : Dobrá kniha, 2003. 160 s. ISBN 80-7141-422-0.
 • DEMKO, Matúš. Boh sa neunaví odpúšťaním. Trnava : Dobrá kniha, 2022. 352 s. ISBN 978-80-8191-345-7.