Lions Clubs International

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Lions Clubs International
Základné informácie
Krátky názovLCI, Lions Clubs
Motto„We serve“
Vznik1917
Typcharitativna organizácia
Určenie / zameraniechatiratívne, humanitárne
ÚstredieOak Brook, Illinois, USA
Súradnice41°50′54.92″S 87°55′41.39″Z / 41,8485889°S 87,9281639°Z / 41.8485889; -87.9281639 (GPS)
Ďalšie informácie
Oblasť pôsobeniacelosvetová pôsobnosť
Členstvo1,3 mil.
Rokovací jazyklokálny
PrezidentSid L. Scruggs III
ZakladateľMelvin Jones
Webstránkawww.lionsclubs.org

Lions Clubs International, skr. LCI, je sekulárna organizácia, zameriavajúca sa na pomoc jednotlivcom a komunitám, ktorá má viac ako 45 000 klubov a viac ako 1,3 milióna členov v 203 krajinách sveta.[1] Hlavné sídlo organizácie je v USA, v Oak Brook v Illinois. Cieľom LCI je pomáhať nielen miestnym komunitám, ale zlepšovať kvalitu života ľudí aj na medzinárodnej úrovni.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Organizáciu Lions Clubs International založil v roku 1917 Melvin Jones, obchodník z Chicaga.[2] Jones sa jedného dňa spýtal svojich kolegov: „Čo by sa stalo, ak by ľudia, ktorí sú úspešní vďaka svojej inteligencii a ambicióznosti, zamerali svoj talent na zlepšenie života okolo seba“ Jonesovo osobné motto „nemôžeš sa dostať ďaleko, pokiaľ nezačneš robiť niečo pre niekoho iného“ ostáva dôležitou súčasťou spoločného snaženia členov organizácie.[3]

Motto Lionských klubov je „Slúžime“ (angl. „We serve“). Medzi hlavné náplne v rámci pomoci a podpory prevencie patrí:[4]

 • ochrana a zachovanie dobrého zraku,
 • skvalitnenie života ľudí so sluchovým a rečovým postihnutím,
 • informovanosť o cukrovke,
 • práca s mládežou,
 • medzinárodné vzťahy alebo
 • problém životného prostredia.

Zameranie[upraviť | upraviť zdroj]

Organizácia Lions Clubs International deklaruje svoje zameranie takto:[4]

 • organizovať, zakladať a viesť kluby nesúce názov Lions Club;
 • koordinovať činnosť a usmerňovať správu Lionských klubov;
 • vytvárať a pestovať ducha porozumenia medzi ľuďmi celého sveta;
 • šíriť zásady dobrého vládneho systému a dobrého občianskeho pôsobenia;
 • zaujať aktívny podiel na občianskom, kultúrnom, sociálnom a morálnom blahu spoločnosti;
 • upevňovať jednotlivé kluby putom priateľstva, súdržnosti a vzájomného porozumenia;
 • poskytovať priestor pre otvorenú diskusiu o všetkých otázkach, ktoré sú vo verejnom záujme; debaty medzi členmi organizácie – stúpencami rôznych politických alebo náboženských názorov, nie sú však povolené;
 • podporovať ľudí ochotných slúžiť spoločnosti bez osobnej finančnej odmeny; podporovať odbornosť a vysoký etický štandard v obchode, priemysle, zamestnaní, v práci pre verejnosť a v súkromnom živote.

Činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Jedným z hlavných cieľov organizácie je zbieranie finančných prostriedkov pre dobročinné účely. Všetky finančné zdroje organizácie sa sústreďujú z verejných zdrojov a používajú na charitatívne účely. Financovanie organizácie je od nich striktne oddelené a pochádza z členskej základne. Časť peňazí určených na charitu však môže ísť na projekty, z ktorých prosperujú miestne komunity klubov.

Projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Lionské kluby plánujú a zúčastňujú sa na rôznorodých projektoch, ktoré sledujú rovnako medzinárodné ciele organizácie ako aj miestne ciele svojich komunít. Príkladom môže byť venovanie finančných prostriedkov hospicom,[5] alebo komunitné kampane ako napr. Message in a bottle – iniciatíva pochádzajúca z Veľkej Británie, ktorá sa pokúša zaviesť špeciálne schránky s dokumentmi o zdravotnom stave domáceho pacienta, ktorá sa umiestňuje v byte do chladničky, čím by dokumenty boli hneď po vstupe do bytu k dispozícii lekárovi a zdravotníkom.[6] Organizácia usporadúva finančné zbierky pre medzinárodné ciele. Niektorým z nich dajú podnet udalosti, ako napríklad zemetrasenie v Indickom oceáne a následné cunami v roku 2004. Iné finančné zbierky sa používajú na podporu medzinárodných kampaní, ktoré sú koordinované Lions Clubs International Foundation (LCIF), ako napríklad kampaň Zrak na prvom mieste (Sight First) alebo Lionský svetový deň zraku (Lions World Sight Day), ktoré boli spustené v roku 1998 aby pritiahli pozornosť svetových médií k situácii, v ktorej sa nachádzajú nevidomí v krajinách tretieho sveta.[7]

Organizácia začala poskytovať pomoc nevidomým a zrakovo postihnutým potom, ako americká autorka, politická aktivistka a učiteľka Hellen Keller, ktorá získala ako prvá hluchoslepá osoba titul bakalár umenia, oslovila 30. júna 1925 členov organizácie na ich medzinárodnej konferencii v Cedar Pointe v Ohiu, a poverila ich byt „rytiermi nevidomých“.

Lionské kluby majú veľké zastúpenie v podpore diagnostiky a prevencie rakoviny a sluchových ochorení. V austrálskom Perthe vedú už tridsať rokov diagnostiku porúch sluchu a starajú sa o financovanie Lionského ušného a sluchového inštitútu (Lions Ear and Hearing Institute), založeného 9. septembra 2001. Inštitút poskytuje špičkové služby v diagnostike, starostlivosti a výskume sluchových porúch.[8] V Perthe sa organizácia podieľala pri založení Lionského očného inštitútu (Lions Eye Institute). V austrálskom Brisbane v Queenslande Lionská zdravotnícka nadácia (Lions Medical Foundation, LMF) poskytuje finančné zdroje viacerým výskumným subjektom. Práca prof. Iana Frazera, ktorá viedla k vývoju HPV vakcíny proti ľudskému papilomavírusu, zapríčiňujúcemu rakovinu krčka maternice, bola financovaná zo zdrojov LMF.

Lions Club International podporuje prácu Organizácie Spojených národov od jej založenia roku 1945 a bola jednou z niekoľkých mimovládnych organizácií, pozvaných k príprave Charty OSN, do San Francisca v Kalifornii.

Lions Clubs International Fundation[upraviť | upraviť zdroj]

Pôsobenie nadácie Lions Clubs International sa dá zhrnúť do výroku „Lioni pomáhajú Lionom slúžiť svetu“.[9] Finančné prostriedky z peňažných darov poskytujú vo forme grantov a finančne pomáhajú svojim menším organizačným celkom, napr. dištriktom, s väčšími projektami, ktoré sú príliš nákladné, aby boli pokryté z vlastných finančných zdrojov jednotlivých klubov.[10] Nadácia pomáha klubom zväčšiť svoje finančné možnosti v miestnych komunitách, rovnako ako na celom svete. Medzi najdôležitejšie iniciatívy nadácie patria nasledujúce programy:

 • Programy kampane Zrak na prvom mieste (Sight First):
  • projekt pre nevidomé deti (Childhood Blindness Project);
  • Lionsky program zdravého oka (Lions Eye Health Program, LEHP);
  • program zameraný proti Onchocerciáze a Trachome;
  • Zrak na prvom mieste – akcia pre Čínu;
  • Zrak pre deti (Sight for Kids).
 • Iné programy:
  • vyšetrenia zraku detí v predškolskom veku (Core 4 Preschool);
  • všeobecné vyšetrenia zraku.
 • Programy pre postihnutých:
  • Lionská celosvetová služba pre nevidiacich (Lions World Services for the Blind);[11]
  • prevencia a liečba cukrovky;
  • partnerský program s organizáciou Habitat for Humanity International;
  • projekt cenovo prístupnej pomoci pre sluchovo postihnutých (Lions Affordable Hearing Aid Project);
  • program pre podporu ľudí so zníženou schopnosťou videnia (Low Vision);
  • špeciálna olympiáda Otvorené oči (Special Olympics Opening Eyes).
 • Programy pre mládež:
  • Leo kluby;
  • výukový program Lionská úloha (Lions Quest).[9]

Členstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Členstvo sa udeľuje na základe pozvania a obyčajne sa nezamieta. Členovia sa schádzajú v mesačných alebo štrnásťdenných intervaloch. Vďaka hierarchickej štruktúre organizácie členovia majú možnosť postupovať v organizačnej štruktúre od miestnej organizácie k funkciám v zóne, dištrikte alebo na medzinárodnej úrovni.

V roku 1986 sa konštitúcia organizácie upravila tak, aby sa členmi mohli stať aj ženy.[12] Dnes väčšina klubov ženy prijíma, stále však existujú aj čisto mužské kluby.

Štruktúra organizácie[upraviť | upraviť zdroj]

Organizačné oblasti[upraviť | upraviť zdroj]

Organizácia rozoznáva sedem svetových oblastí, z ktorých sa rozvetvuje jej medzinárodná štruktúra:[1]

 1. Spojené štáty americké, Bermudy a Bahamy;
 2. Kanada;
 3. Južná Amerika, Stredná Amerika, Mexiko a ostrovy Karibiku;
 4. Európa (plus Rusko, Turecko);
 5. Orient (Čína, Mongolsko, Japonsko, Južná Kórea) a juhovýchodná Ázia (Mjanmarsko, Thajsko, Kambodža, Filipíny, Malajzia);
 6. India, južná Ázia, Afrika a Blízky východ;
 7. Austrália, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Indonézia a ostrovy južného Pacifiku.

Organizačná štruktúra klubu[upraviť | upraviť zdroj]

Skraty: CLO – funkcionári klubu (Club Officers); BD – zbor riaditeľov (Board of Directors, riadi chod klubu podľa dohody členov klubu).

 • prezident (CLO/BD);
  • valné zhromaždenie (General Meeting, stretnutie členov klubu okrem čestných členov);
  • bývalý prezident (Past President, BD), riaditeľ agendy členov klubu (Membership Director, BD), koordinátor pobočky klubu (Branch Coordinator, BD);
  • viceprezident (CLO/BD);
   • sekretár (CLO/BD), pokladník (CLO/BD);
 • Administratívne komisie
  • komisia pre účasť členov;
  • komisia pre klubový časopis;
  • komisia pre stanovy a právnu právnu úpravu;
  • komisia pre výročnú schôdzu;
  • finančná komisia;
  • ceremoniár;
  • komisia pre informačné technológie;;
  • komisia pre rozvoj schopností vedenia klubu;;
  • Lions Information;
  • komisia pre členstvo;
  • komisia pre program klubu;
  • komisia pre vzťah s verejnosťou.
 • Činnosť
  • občianske služby;
  • prevencia cukrovky;
  • vzdelávanie;
  • ochrana životného prostredia;
  • zdravotnícke služby;
  • starostlivosť o sluch a reč, a práca s nepočujúcimi;
  • programy založené na medzinárodných vzťahov;
  • programy Leo klubov;
  • programy Lioness klubov;
  • programy príležitostí pre mládež;
  • služby verejnosti;
  • rekreačné služby;
  • starostlivosť o zrak a práca s nevidomými;
  • sociálne služby;
  • mládežnícke tábory a výmeny.

Organizačná hierarchia[upraviť | upraviť zdroj]

Lions Clubs International má nasledujúcu organizačnú hierarchiu:[13]

 • medzinárodná organizácia, vedie ju prezident organizácie;
  • dištrikt, vedie ho guvernér dištriktu; dištrikt tvorí približne 35 klubov, niekedy zoskupuje viac než dva poddištrikty;
   • región, vedie ho predseda regiónu;
    • zóna, vedie ju predseda zóny; zónu tvorí približne 4–8 klubov, obyčajne sa kryje s určitou geografickou oblasťou;
     • klub, vedie ho prezident klubu.

Šírenie lionizmu[upraviť | upraviť zdroj]

LCI vo svete[upraviť | upraviť zdroj]

Organizácia sa stala medzinárodnou 12. marca 1920, keď vznikol prvý klub v kanadskom meste Windsor v Ontariu. Odvtedy začali Lionské kluby vznikať po celom svete. Tu sú roky vstupov niektorých krajín a regiónov:

Rozšírená rodina[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem Lionských klubov (Lions Clubs) pre dospelých existujú ďalšie organizačné štruktúry. Sú to Lioness kluby (Lioness Clubs), Leo kluby (Leo Clubs) a Campus Lions kluby (Campus Lions Clubs). Toto delenie je dôležitá časť organizácie a umožňuje členom vytvoriť efektívnejšie komunity na základe špecifickej organizačnej štruktúry.

Lioness klub[upraviť | upraviť zdroj]

Členstvo v Lioness kluboch je určené špeciálne pre ženy, ktoré sa chcú podieľať na práci organizácie. Dnes pri prijímaní do klubu je možné urobiť za určitých podmienok výnimku a prijať aj mužov. Formujú sa pod patronáciou Lionského klubu, ktorý sa tak stáva aj ich sponzorským klubom.

Leo klub[upraviť | upraviť zdroj]

Leo kluby sú rozšírením lionskej organizácie a sú zamerané na pestovanie spoločenskej služby a angažovanosti medzi staršími deťmi a dospievajúcimi. Leo kluby sú podobne ako Leoness kluby zastrešované patronátnymi Lionskými klubmi. Leo kluby sú obyčajnou školskou organizáciou členov – detí vo veku 12–18 rokov z jednej školy, ktoré sú obyčajne v USA nazývané ako Alfa Leo kluby. Pre juniorov vo veku 18–30 rokov existujú kluby označované ako Omega Leo kluby. Kluby musia mať svojho poradcu, ktorý je členom patronátneho Lionského klubu. Poradca navštevuje stretnutia a dohliada na činnosť klubu. Organizácia Lions Clubs International zastrešuje okolo 144 000 Leo klubov v 139 krajinách sveta.[16]

Campus Lions klub[upraviť | upraviť zdroj]

Množstvo členov Leo klubov, ktorí po ukončení strednej školy študujú na univerzitách alebo v akadémiách (vyšších odborných školách), vstupujú do Campus Lions klubov. V súčasnosti jestvuje viac než 125 takýchto klubov na svete s približne 2 500 členmi v školách v Anglicku, Austrálii, Brazílii, Číne, Dominikánskej republike, Ekvádore, Etiópii, na Filipínach, v Ghane, Indii, Indonézii, Keni, Mongolsku, Nemecku, Nepále, Nigérii, Nórsku, Pakistane, Paname, Peru, Rusku, Salvádore, na Sri Lanke, v Spojených štátoch amerických, Thajsku, Taliansku, Ugande, Venezuele a v Zimbabwe. Campus Lions kluby pomáhajú svojim členom zmysluplné vytvárať svoju komunitu a rozvíjať profesionálne a líderské schopnosti.[17]

LCI na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Slovensko patrí do dištriktu č. 122 spolu s Českom. Prvý Lionský klub na území dnešného Slovenska bol založený v Bratislave 5. októbra 1990. Lionské hnutie z oboch štátov je spoločne organizované a guvernér dištriktu je členom buď slovenského alebo českého klubu. K 30. októbru 2010 mal 44 klubov s 1014 členmi, z toho na Slovensku 20 klubov so 416 členmi a v Česku 24 klubov s 598 členmi. Okrem toho má aj tri Leo kluby.[18]

Slovenské Lionské kluby[upraviť | upraviť zdroj]

K 30. októbru 2010 bolo na Slovensku týchto 20 klubov:[19][20]

číslo názov dátum založenia charter night poznámka
{055057} 55057 LC Banská Bystrica 17.november 1993 26.marec 1993  
{099036} 99036 LC Banská Bystrica Lea   {2007-04-22} 22. apríl 2007  
{105446} 105446 LC Banská Štiavnica      
{051165} 51165 LC Bratislava {1990-12-06} 6. december 1990 {1991-04-12} 12. apríl 1991 Prvý klub prijatý do celosvetovej organizácie na Slovensku.
{064130} 64130 LC Bratislava Bona Fide {2001-05-12} 12. máj 2001    
{052245} 52245 LC Bratislava Danubius {1990-10-05} 5. október 1990 {1992-09-12} 12. september 1992 Prvý klub založený na Slovensku.
{052765} 52765 LC Bratislava Dovina {1992-01-29} 29. január 1992 {1992-06-13} 13. jún 1992  
{051978} 51978 LC Bratislava Istropolis {1990-11-02} 2. november 1990 {1991-10-04} 4. október 1991  
{077528} 77528 LC Bratislava Pressburg {2003-04-12} 12. apríl 2003 {2003-09-26} 26. september 2003  
{063531} 63531 LC Brezno   {2000-09-29} 29. september 2000  
{097740} 97740 LC Hronsek Gala   {2006-11-24} 24. november 2006  
{078478} 78478 LC Kremnica {2003-10-09} 9. október 2003 {2004-05-01} 1. máj 2004  
{059930} 59930 LC Košice Prvý {1996-10-11} 11. október 1996 {1997-09-02} 2. september 1997  
{056141} 56141 LC Nitra {1991-07-22} 22. júl 1991 {1994-10-29} 29. október 1994  
{065221} 65221 LC Pezinok Bozin 2002 2002
{061399} 61399 LC Piešťany {1998-02-01} 1. február 1998 {1999-02-13} 13. február 1999  
{061399} 97896 LC Prešov {2005-12-28} 28. december 2005 {2006-12-07} 7. december 2006  
{063530} 63530 LC Zvolen {2000-02-18} 18. február 2000 {2000-06-23} 23. jún 2000  
{064080} 64080 LC Žilina   {2001-05-05} 5. máj 2001  

Medzinárodné konferencie[upraviť | upraviť zdroj]

Medzinárodné konferencie sa usporadúvajú každý rok v rôznych mestách sveta. Pri tejto príležitosti sa členovia organizácie stretnú, volia na ďalší rok funkcionárov a podieľajú sa na rôznych iných aktivitách. Na konferencii sa môžu členovia účastniť volieb, slávností, prezentácií fundraiserov a ich projektov alebo diskutovať s nimi a ďalšími členmi. Prvá konferencia sa uskutočnila v roku 1917 v Dallase v Texase, v prvom roku existencie organizácie. V roku 2006 sa mala uskutočniť v New Orleans, ale kvôli katastrofe spôsobenej hurikánom Katrina musela byť premiestnená do Bostonu v Massachusetts.[21]

Najbližšie konferencie[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]