Mestská sporiteľňa v Trenčíne

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Mestská sporiteľňa v Trenčíne je dielom Ferdinanda Silberstein-Silvana. Od roku 2000 je chránenou pamiatkou.

V Silbersteinovom rukopise je označená rokom 1938 a prvýkrát bola publikovaná v časopise Forum v roku 1938. Budova stojí na mieste zbúraného barokového konviktu. Napriek tomu, že svojou hmotou a výškou priniesla novú, väčšiu mierku do historického jadra, vďaka blízkosti mestskej brány, súdobej novostavby mestského úradu, ako aj monumentálnosti ruín hradu nad jeho horizontálou ju dnes vnímame ako súčasť vyváženej kompozície. Autor si uvedomoval túto situáciu a zdôraznil niekoľko výrazových prvkov v snahe o kompozičný súlad svojej budovy v historickom prostredí. Pomohol mu aj zošikmený tvar pravej strany parcely a uličnej čiary, čím sa blok celej stavby zužuje a pohľadovo zmenšuje. Táto bočná fasáda je odľahčená aj úskokom parteru. Objemové požiadavky investora riešil nielen v nadzemných podlažiach, ale aj vo dvoch podzemných podlažiach. Svoje umiestnenie tu našla kinosála pre 500 divákov s kompletným vybavením. Predviedol tu svoju znalosť nových technických poznatkov. Podlaha kinosály leží dva metre pod hladinou spodnej vody – museli pod ňou vybudovať betónovú platňu proti tlaku spodnej vody 3 000 kg/m3. Základové múry pivníc sú taktiež izolované proti spodnej vode a majú zosilnené armovanie proti bočnému tlaku vody a zeminy.

Riešenie kinosály bolo veľkorysé a aj jej dizajnérske vybavenie malo vynikajúcu úroveň. Na prízemí budovy sa nachádzalo osem obchodných miestností, mestská sporiteľňa, byt domovníka, zvláštny vstup a východ z kina, ako aj vstup do sporiteľne i obytnej časti na horných podlažiach. Na troch vyšších podlažiach sa nachádzali byty s vysokým priestorovým i technickým štandardom (dom mal ústredné kúrenie, teplú vodu, výťah, rôzne elektrické prístroje, telefóny, modernú práčovňu, sušiareň a mnoho vynaliezavých detailov). Strešná časť domu bola využitá na garsónky, práčovňu a terasy na pobyt. Sám objekt si dodnes zachoval svoje kvality, jeho interiéry však boli niekoľkými prestavbami v druhej polovici 20. storočia zmenené.

Súradnice: 48°53′41″S 18°02′27″V / 48,894592°S 18,040946°V / 48.894592; 18.040946