Zoznam ulíc a námestí v Trenčíne

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam ulíc a námestí v Trenčíne.

Ulice[upraviť | upraviť zdroj]

Názov ulice Mestská časť Pomenovaná po PSČ Pošta
Bazovského JUH (Juh I) Miloš Alexander Bazovský 911 08 Trenčín 8
Jána Halašu JUH (Juh I) Ján Halaša 911 08 Trenčín 8
K. Šmidkeho JUH (Juh I) Karol Šmidke 911 08 Trenčín 8
Liptovská JUH (Juh I) Liptov 911 08 Trenčín 8
L. Novomeského JUH (Juh I) Laco Novomeský 911 08 Trenčín 8
Gen. Svobodu JUH (Juh I) Ludvík Svoboda 911 08 Trenčín 8
Saratovská JUH (Juh I) Saratov 911 08 Trenčín 8
Šafárikova JUH (Juh I) Pavol Jozef Šafárik 911 08 Trenčín 8
Vansovej JUH (Juh I) 911 08 Trenčín 8
Západná JUH (Juh I) Západ 911 08 Trenčín 8
Mateja Bela JUH (Juh II) Matej Bel 911 08 Trenčín 8
Halalovka JUH (Juh II) 911 08 Trenčín 8
Kyjevská JUH (Juh II) Kyjev 911 08 Trenčín 8
Lavičková JUH (Juh II) Lavičkový potok 911 08 Trenčín 8
Východná JUH (Juh II) Východ 911 08 Trenčín 8
Južná JUH (Juh II) Juh 911 08 Trenčín 8
Gen. Goliana SEVER (Sihoť I) Ján Golian 911 01 Trenčín 1
Gen. Viesta SEVER (Sihoť I) Rudolf Viest 911 01 Trenčín 1
Martina Rázusa SEVER (Sihoť I) Martin Rázus 911 01 Trenčín 1
Hodžova SEVER (Sihoť I) Michal Miloslav Hodža 911 01 Trenčín 1
Hurbanova SEVER (Sihoť I) Jozef Miloslav Hurban 911 01 Trenčín 1
Jiráskova SEVER (Sihoť I) Alois Jirásek 911 01 Trenčín 1
Komenského SEVER (Sihoť I) Jan Amos Komenský 911 01 Trenčín 1
Kpt. Nálepku SEVER (Sihoť I) Ján Nálepka 911 01 Trenčín 1
Nábrežná SEVER (Sihoť I) 911 01 Trenčín 1
Študentská SEVER (Sihoť I) 911 01 Trenčín 1
17. novembra SEVER (Sihoť I) 17. november 911 01 Trenčín 1
Smetanova SEVER (Sihoť I) 911 01 Trenčín 1
Švermova SEVER (Sihoť I) Jan Šverma 911 01 Trenčín 1
Vodárenská SEVER (Sihoť I) Vodáreň 911 01 Trenčín 1
Mládežnícka SEVER (Sihoť I) 911 01 Trenčín 1
Gagarinova SEVER (Sihoť II) Jurij Alexejevič Gagarin 911 01 Trenčín 1
M. Turkovej SEVER (Sihoť II) 911 01 Trenčín 1
Osvienčimská SEVER (Sihoť II) Osvienčim 911 01 Trenčín 1
Považská SEVER (Sihoť II) 911 01 Trenčín 1
Šoltésovej SEVER (Sihoť II) Elena Maróthy-Šoltésová 911 01 Trenčín 1
Brigádnická SEVER (Sihoť III) 911 01 Trenčín 1
Jasná SEVER (Sihoť III) 911 01 Trenčín 1
Opatovská (po Opatovú) SEVER (Sihoť III) Opatová 911 01 Trenčín 1
Pod Skalkou SEVER (Sihoť III) 911 01 Trenčín 1
Pri Tepličke SEVER (Sihoť III) 911 01 Trenčín 1
Pod čerešňami SEVER (Sihoť III) 911 01 Trenčín 1
Tichá SEVER (Sihoť III) 911 01 Trenčín 1
Žilinská SEVER (Sihoť III) Žilina 911 01 Trenčín 1
Armádna SEVER (Sihoť IV) 911 01 Trenčín 1
Clementisova SEVER (Sihoť IV) Vladimír Clementis 911 01 Trenčín 1
I. Krasku SEVER (Sihoť IV) Ivan Krasko 911 01 Trenčín 1
Pádivého SEVER (Sihoť IV) Karol Pádivý 911 01 Trenčín 1
Sibírska SEVER (Sihoť IV) Sibír 911 01 Trenčín 1
Odbojárov SEVER (Sihoť IV) 911 01 Trenčín 1
10. apríla SEVER (Opatová) 911 01 Trenčín 1
Horeblatie SEVER (Opatová) 911 01 Trenčín 1
Mlynská SEVER (Opatová) 911 01 Trenčín 1
Niva SEVER (Opatová) 911 01 Trenčín 1
Mníšna SEVER (Opatová) 911 01 Trenčín 1
Pod drienim SEVER (Opatová) 911 01 Trenčín 1
Potočná SEVER (Opatová) 911 01 Trenčín 1
Opatovská SEVER (Opatová) Opatová 911 01 Trenčín 1
Gen. M. R. Štefánika SEVER (Pod Sokolice) Milan Rastislav Štefánik 911 01 Trenčín 1
Kragujevackých hrdinov SEVER (Pod Sokolice) Trenčiansky 71. peší pluk 911 01 Trenčín 1
Kukučínova SEVER (Pod Sokolice) Martin Kukučín 911 01 Trenčín 1
K výstavisku SEVER (Pod Sokolice) 911 01 Trenčín 1
Pod Sokolice SEVER (Pod Sokolice) 911 01 Trenčín 1
Železničná SEVER (Pod Sokolice) 911 01 Trenčín 1
Jána Derku SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Jána Fabu SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Pod horou SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Pod lipami SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Pod hájikom SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Dubová SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Volavé SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
M. Hricku SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Kubranská SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Rovná SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Na kameni SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Pred poľom SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Súvoz SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Záhrady SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Za humnami SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Zelnice SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
K zábraniu SEVER (Kubrá) 911 01 Trenčín 1
Kubrická SEVER (Kubrica) Kubrica 911 01 Trenčín 1
Hasičská STRED (stred mesta) 911 01 Trenčín 1
Farská STRED (stred mesta) 911 01 Trenčín 1
Hviezdoslavova STRED (stred mesta) P. O. Hviezdoslav 911 01 Trenčín 1
Horný Šianec STRED (stred mesta) 911 01 Trenčín 1
J. Braneckého STRED (stred mesta) Jozef Branecký 911 01 Trenčín 1
Matúšova STRED (stred mesta) Matúš Čák Trenčiansky 911 01 Trenčín 1
M. Nešporu STRED (stred mesta) Mirko Nešpor 911 01 Trenčín 1
Palackého STRED (stred mesta) František Palacký 911 01 Trenčín 1
Kniežaťa Pribinu STRED (stred mesta) knieža Pribina 911 01 Trenčín 1
Rozmarínova STRED (stred mesta) 911 01 Trenčín 1
Sládkovičova STRED (stred mesta) Andrej Sládkovič 911 01 Trenčín 1
1. mája STRED (stred mesta) 1 máj 911 01 Trenčín 1
Vajanského STRED (stred mesta) S. H. Vajanský 911 01 Trenčín 1
Jaselská STRED (stred mesta) 911 01 Trenčín 1
Sadová STRED (stred mesta) 911 01 Trenčín 1
Marka Aurélia STRED (stred mesta) Markus Aurélius 911 01 Trenčín 1
Hviezdová STRED (stred mesta) 911 01 Trenčín 1
Vojtecha Zamarovského STRED (stred mesta) Vojtech Zamarovský 911 01 Trenčín 1
Jána Lipského STRED (dolné mesto) Ján Lipský 911 01 Trenčín 1
MUDr. A. Churu STRED (dolné mesto) Prof. MUDr. Alojz Ján Chura 911 01 Trenčín 1
Daniela Krmana STRED (dolné mesto) Daniel Krman 911 01 Trenčín 1
Bernolákova STRED (dolné mesto) Anton Bernolák 911 01 Trenčín 1
Električná STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Ku Štvrtiam STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Kmeťova STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Kollárova STRED (dolné mesto) Ján Kollár 911 01 Trenčín 1
Kuzmányho STRED (dolné mesto) Karol Kuzmány 911 01 Trenčín 1
K dolnej stanici STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Súdna STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Jesenského STRED (dolné mesto) Janko Jesenský 911 01 Trenčín 1
Jilemnického STRED (dolné mesto) Peter Jilemnický 911 01 Trenčín 1
Šťastná STRED (dolné mesto) Štastie 911 01 Trenčín 1
I. Olbrachta STRED (dolné mesto) Ivan Olbracht 911 01 Trenčín 1
Kúty STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Moyzesova STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Pod Brezinou STRED (dolné mesto) Lesopark Brezina 911 01 Trenčín 1
Nad tehelňou STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Pod lesoparkom STRED (dolné mesto) Lesopark Brezina 911 01 Trenčín 1
Rybárska STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Piaristická STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
J. B. Magina STRED (dolné mesto) Ján Baltazár Magin 911 01 Trenčín 1
Cintorínska STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Dolný Šianec STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
J. Kráľa STRED (dolné mesto) Janko Kráľ 911 01 Trenčín 1
Krátka STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Nová STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Partizánska STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Zelená STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Tatranská STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Záhradnícka STRED (dolné mesto) 911 01 Trenčín 1
Beckovská STRED (Dlhé Hony) Beckov 911 01 Trenčín 1
Bezručova STRED (Dlhé Hony) Petr Bezruč 911 01 Trenčín 1
Družstevná STRED (Dlhé Hony) 911 01 Trenčín 1
28. októbra STRED (Dlhé Hony) 28. október 911 01 Trenčín 1
Dlhé Hony STRED (Dlhé Hony) 911 01 Trenčín 1
Inovecká STRED (Dlhé Hony) Inovec 911 01 Trenčín 1
Kalinčiakova STRED (Dlhé Hony) Ján Kalinčiak 911 01 Trenčín 1
Kpt. Jaroša STRED (Dlhé Hony) Otakar Jaroš 911 01 Trenčín 1
Lidická STRED (Dlhé Hony) Lidice 911 01 Trenčín 1
Ovocná STRED (Dlhé Hony) 911 01 Trenčín 1
Osloboditeľov STRED (Dlhé Hony) 911 01 Trenčín 1
S. Chalupku STRED (Dlhé Hony) Samo Chalupka 911 01 Trenčín 1
Veterná STRED (Dlhé Hony) 911 01 Trenčín 1
Soblahovská STRED (Dlhé Hony) Soblahov 911 01 Trenčín 1
Na Zongorke STRED (Dlhé Hony) 911 01 Trenčín 1
Strojárenská STRED (Dlhé Hony) 911 01 Trenčín 1
Legionárska (po Biskupice) STRED (Dlhé Hony) 911 01 Trenčín 1
Nemocničná STRED (Dlhé Hony) 911 01 Trenčín 1
Panenská STRED (Dlhé Hony) 911 01 Trenčín 1
Pod Juhom STRED (Dlhé Hony) 911 01 Trenčín 1
Karpatská STRED (Noviny) 911 01 Trenčín 1
Poľná STRED (Noviny) 911 01 Trenčín 1
Stromová STRED (Noviny) 911 01 Trenčín 1
Narcisova STRED (Noviny) 911 01 Trenčín 1
Nové Prúdy STRED (Noviny) 911 01 Trenčín 1
Palárikova STRED (Noviny) Ján Palárik 911 01 Trenčín 1
Puškinova STRED (Noviny) Alexandr Sergejevič Puškin 911 01 Trenčín 1
Riznerova STRED (Noviny) Ľudovít Vladimír Rizner 911 01 Trenčín 1
Sasinkova STRED (Noviny) 911 01 Trenčín 1
Jána Zemana STRED (Noviny) Ján Zeman 911 01 Trenčín 1
Belá STRED (Biskupice) 911 01 Trenčín 1
Biskupická STRED (Biskupice) 911 01 Trenčín 1
Bottova STRED (Biskupice) Ján Botto 911 01 Trenčín 1
Javorinská STRED (Biskupice) 911 01 Trenčín 1
Nozdrkovce STRED (Biskupice) 911 01 Trenčín 1
Úzka STRED (Biskupice) 911 01 Trenčín 1
Záhumenská STRED (Biskupice) 911 01 Trenčín 1
Legionárska STRED (Biskupice) 911 01 Trenčín 1
Pod Komárky STRED 911 01 Trenčín 1
Brančíkova ZÁPAD (Zámostie) Karol Brančík 911 05 Trenčín 5
Bratislavská ZÁPAD (Zámostie) Bratislava 911 05 Trenčín 5
Piešťanská ZÁPAD (Zámostie) Piešťany 911 05 Trenčín 5
Rastislavova ZÁPAD (Zámostie) Rastislav (Veľká Morava) 911 05 Trenčín 5
Svätoplukova ZÁPAD (Zámostie) Svätopluk I. (Veľká Morava) 911 05 Trenčín 5
Ľudovíta Stárka ZÁPAD (Zámostie) Ľudovít Stárek 911 05 Trenčín 5
Prístavná ZÁPAD (Zámostie) 911 05 Trenčín 5
Vl. Roya ZÁPAD (Zámostie) Vladimír Roy 911 05 Trenčín 5
Zlatovská ZÁPAD (Zámostie) Zlatovce 911 05 Trenčín 5
Veľkomoravská ZÁPAD (Zámostie) Veľká Morava 911 05 Trenčín 5
Duklianskych hrdinov ZÁPAD (Kvetná) Dukla 911 05 Trenčín 5
Jána Hollého ZÁPAD (Kvetná) Ján Hollý 911 05 Trenčín 5
Istebnícka ZÁPAD (Istebník) Istebník 911 05 Trenčín 5
Jahodová ZÁPAD (Istebník) 911 05 Trenčín 5
Jánošíkova ZÁPAD (Istebník) 911 05 Trenčín 5
Kasárenská ZÁPAD (Istebník) 911 05 Trenčín 5
Majerská ZÁPAD (Istebník) 911 05 Trenčín 5
Medňanského ZÁPAD (Istebník) Ladislav Medňanský 911 05 Trenčín 5
Matice slovenskej ZÁPAD (Istebník) 911 05 Trenčín 5
Orechovská ZÁPAD (Istebník) 911 05 Trenčín 5
Podjavorinskej ZÁPAD (Istebník) Ľudmila Podjavorinská 911 05 Trenčín 5
Ružová ZÁPAD (Istebník) 911 05 Trenčín 5
Vlárska ZÁPAD (Istebník) Vlára 911 05 Trenčín 5
Záhradná ZÁPAD (Istebník) 911 05 Trenčín 5
Hrádzová ZÁPAD (Orechové) 911 05 Trenčín 5
Hrabovská ZÁPAD (Orechové) 911 05 Trenčín 5
Chotárna ZÁPAD (Orechové) 911 05 Trenčín 5
Horné Orechové ZÁPAD (Orechové) 911 05 Trenčín 5
Kvetinová ZÁPAD (Orechové) 911 05 Trenčín 5
Lesnícka ZÁPAD (Orechové) 911 05 Trenčín 5
M. Kišša ZÁPAD (Orechové) 911 05 Trenčín 5
Na záhumní ZÁPAD (Orechové) 911 05 Trenčín 5
Radlinského ZÁPAD (Orechové) Andrej Ľudovít Radlinský 911 05 Trenčín 5
Súhrady ZÁPAD (Orechové) 911 05 Trenčín 5
Široká ZÁPAD (Orechové) 911 05 Trenčín 5
Žabinská ZÁPAD (Orechové) 911 05 Trenčín 5
Detská ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Hanzlikovská ZÁPAD (Zlatovce) Andrej Hanzlík 911 05 Trenčín 5
Hlavná ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Jarná ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
J. Psotného ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Malozáblatská ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Na dolinách ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Na kamenci ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Na vinohrady ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Na záhrade ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Poľovnícka ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Okružná ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Jána Prháčka ZÁPAD (Zlatovce) Ján Prháček 911 05 Trenčín 5
Vladimíra Predmerského ZÁPAD (Zlatovce) Vladimír Predmerský 911 05 Trenčín 5
Severná ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
K mlyniskám ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Kňažské ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Šafránová ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Slivková ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Hroznová ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Tramínová ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Rizlingová ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Rulandská ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Muškátová ZÁPAD (Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Odevná ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Bavlnárska ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Budovateľská ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Bratislavská ZÁPAD (Nové Zlatovce) Bratislava 911 05 Trenčín 5
Brezová ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Javorová ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Jedľová ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Kožušnícka ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Kvetná ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Lipová ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Obchodná ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Orgovánová ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Prúdy ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Staničná ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Súťažná ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Továrenská ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Vážska ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Višňová ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Brnianska ZÁPAD (Nové Zlatovce) Brno 911 05 Trenčín 5
Školská ZÁPAD (Nové Zlatovce) 911 05 Trenčín 5
Bratislavská ZÁPAD (Záblatie) Bratislava 911 05 Trenčín 5
Dolné Pažite ZÁPAD (Záblatie) 911 05 Trenčín 5
Ku kyselke ZÁPAD (Záblatie) 911 05 Trenčín 5
Pri parku ZÁPAD (Záblatie) 911 05 Trenčín 5
Poľnohospodárska ZÁPAD (Záblatie) 911 05 Trenčín 5
Rybáre ZÁPAD (Záblatie) 911 05 Trenčín 5
Sigôtky ZÁPAD (Záblatie) 911 05 Trenčín 5
Záblatská ZÁPAD (Záblatie) Záblatie 911 05 Trenčín 5
Cez ohrady ZÁPAD (Záblatie) 911 05 Trenčín 5
Na pažiti ZÁPAD (Záblatie) 911 05 Trenčín 5
Lúčky ZÁPAD (Záblatie) 911 05 Trenčín 5
Pavla Ondráška ZÁPAD (Záblatie) Pavel Ondrášek 911 05 Trenčín 5
Pod privádzačom ZÁPAD 911 05 Trenčín 5

Tento zoznam je úplný podľa Prílohy č. 1 Štatútu mesta Trenčín.

Námestia[upraviť | upraviť zdroj]

Externý odkaz[upraviť | upraviť zdroj]