Zoznam ministrov kultúry Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Samostatný rezort kultúry riadený ministrom vzniká v Česko-Slovensku v roku 1967 a 1968. Dovtedy kultúra spadala hlavne pod rezort školstva. V rokoch 1918 až 1948 existovalo v Československu, Protektoráte Čechy a Morava aj v Slovenskom štáte Ministerstvo školstva a národnej osvety. Od roku 1948 bola kultúra explicitne spomenutá v názve ministerstva resp. slovenského povereníctva (Pozri dole Zákon z roku 1948[1] a 1956[2]). Ďalšie zmeny v tejto funkcii prinieslo prijatie novej Ústavy ČSSR v roku 1960. Nielen že republika dostala prívlastok socialistická ale zanikol Zbor povereníkom ale povereník (Vasil Biľak) sa stal len poslancom aj keď s honosným titulom predseda Komisie SNR pre školstvo a kultúru. Ústavný zákon o československej federácii od januára 1969 vytvoril Slovenskú socialistickú republiku a zároveň aj funkciu ministra kultúry nezávislú od ministra školstva. Pokiaľ takíto slovenskí socialistickí ministri kultúry boli za 20 rokov (1969-1989) len dvaja (Miroslav Válek a Pavel Koyš), od Nežnej v roku 1989 sa na Slovensku do roku 2020 vymenilo 13 ministrov kultúry, čo je skoro toľko ako počet ministrov školstva.

Ministri pred vojnou[upraviť | upraviť zdroj]

Po vzniku prvej česko-slovenskej republiky v roku 1918 aj na Slovensku pôsobila pražská vláda, v ktorej od roku 1926 bol

  • Dr. Milan Hodža minister školstva a národnej osvety a školstva ČSR.
  • V rokoch 1929 – 1934 JUDr. Ivan Dérer minister školstva a národnej osvety.

Počas existencie Slovenského štátu bol minister školstva a národnej osvety vo vláde od 14. marca do 27. októbra 1939 a vo vláde od 27. októbra 1939 do 5. septembra 1944:

a vo vláde od 5. septembra 1944 do 8. mája 1945

Povojnoví a socialistickí povereníci a ministri[upraviť | upraviť zdroj]

Po druhej svetovej vojne v Česko-Slovensku existovalo Ministerstvo informácií a na Slovensku Povereníctvo informácií a osvety. V prvom Zbore povereníkov Slovenskej národnej rady počas obdobia tzv. politického provizória (1. septembra4. septembra 1944) boli Povereníkmi v Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a národnú osvetu:

V šiestom Zbore povereníkov (18. septembra 1945 do 16. augusta 1946) bol povereníkom pre školstvo a osvetu

Zákonom z roku 1948[1] bolo Ministerstva informácií premenované na „Ministerstvo informácií a osvety" Povereníctva informácií na „Povereníctvo informácií a osvety". Kultúre sa však pravdepodobne venovalo viacej Povereníctva školstva, z ktorého v roku 1956 bolo vytvorené Povereníctvo školstva a kultúry.[2]

  • 1950 – 1958 prof. PhDr. Ernest Sýkora, CSc. povereník školstva a kultúry
  • 1959 – 1962 RSDr. Vasiľ Biľak povereník školstva a kultúry

Ďalšie zmeny v tejto funkcii prinieslo prijatie novej Ústavy socialistickej ČSSR v roku 1960. Zanikol Zbor povereníkom a povereník (Vasil Biľak) sa stal len poslancom aj keď s honosným titulom predseda Komisie SNR pre školstvo a kultúru. Predseda komisie bol tzv. "výkonný orgán Slovenskej národnej rady".[3] V praxi to však znamenalo zníženie kompetencií až v roku 1967 bola Zákonom 15/1967 Zb[4]Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru zrušená.

So vznikom československej federácie (Ústavný zákon o československej federácii vydaný dňa 27. októbra 1968) vznikla Slovenská socialistická republika a tým aj funkcia ministra kultúry.

Slovenskí socialistickí povereníci, predsedovia a ministri SSR[upraviť | upraviť zdroj]

Poradie Meno Nominant Od Do Poznámka
1 Ladislav Novomeský KSS 1945 1950
2 Ernest Sýkora KSS 1950 1958 povereník školstva a kultúry a niekoľko mesiacov aj v roku 1953 aj federálny minister
3 Vasiľ Biľak KSS 8. decembra 1958 11. júla 1960 povereník v 12. Zbore povereníkov
Vasiľ Biľak KSS po prijatí novej Ústavy ČSSR 12. júla 1960 do júla 1963 povereník a predseda Komisie SNR pre školstvo a kultúru
4 Matej Lúčan KSS 1963 17. februára 1967 povereník SNR pre školstvo a kultúru = predseda Komisie SNR pre školstvo a kultúru[3]
- 17. februára 1967 1969 Zákon 15/1967 Zb[4] ruší Komisiu Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru. Zaniká najvyššie riadenie slovenskej kultúry. Existuje federálny minister a M. Lúčan zostal slovenským ministrom školstva (nie kultúry) až do roku1970
5 Miroslav Válek KSS 2. január 1969 (v platnosti Ústavný zákon o československej federácii) december 1988
6 Pavel Koyš KSS 1988 1989

Socialistickí (federálni) ministri školstva (do 20. januára 1967 ministr školství a kultury[5]) vlády ČS(S)R[upraviť | upraviť zdroj]

Poradie minister strana funkčné obdobia
1 Zdeněk Nejedlý KSČ 25. februára 1948 - 31. januára 1953
2 Ernest Sýkora KSS, KSČ 31. januára - 14. septembra 1953
3 Ladislav Štoll KSČ 14. septembra 1953 - 12. decembra 1954
4 František Kahuda KSČ 12. decembra 1954 - 20. septembra 1963
5 Čestmír Císař KSČ 20. septembra 1963 - 10. novembra 1965
6 Jiří Hájek KSČ 10. novembra 1965 - 8. apríla 1968

Ministri po roku 1989[upraviť | upraviť zdroj]

Toto je zoznam ministrov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (medzi 1. júlom 2010 a 31. októbrom 2010 Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky):

Poradie Meno Nominant Od Do Poznámka
1 Ladislav Chudík VPN 12. december 1989 29. marec 1990
2 Ladislav Snopko VPN 29. marec 1990 26. jún 1990
Ladislav Snopko VPN 27. jún 1990 22. apríl 1991
Ladislav Snopko VPN 23. apríl 1991 24. jún 1992
3 Dušan Slobodník HZDS 24. jún 1992 15. marec 1994
4 Ľubo Roman KDH 15. marec 1994 13. december 1994
5 Ivan Hudec HZDS 13. december 1994 30. október 1998
6 Milan Kňažko SDK 30. október 1998 15. október 2002
7 Rudolf Chmel ANO 16. október 2002 24. máj 2005
8 František Tóth ANO 25. máj 2005 5. apríl 2006
Rudolf Chmel ANO 5. apríl 2006 4. júl 2006
9 Marek Maďarič SMER-SD 4. júl 2006 8. júl 2010
10 Daniel Krajcer SaS 9. júl 2010 3. apríl 2012
Marek Maďarič SMER-SD 4. apríl 2012 23. marec 2016
Marek Maďarič SMER-SD 23. marec 2016 7. marec 2018
11 Peter Pellegrini SMER-SD 7. marec 2018 22. marec 2018 ad interim
12 Ľubica Laššáková SMER-SD 22. marec 2018 20. marec 2020
13 Natália Milanová OĽaNO 21. marec 2020

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b SLOV-LEX. 233/1948 Zb. - Zákon o názve Ministerstva informác... [online]. Slov-lex, [cit. 2020-10-16]. Dostupné online.
  2. a b S-EPI. 34/1956 Zb. Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev | Aktuálne znenie [online]. Zákony pre ľudí, [cit. 2020-10-16]. Dostupné online.
  3. a b Digitálna knižnica - dokument. Stenozáznam 30. júna a 1. júla 1966 [online]. www.nrsr.sk, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online.
  4. a b S-EPI. Ročník 1967 | Zbierka zákonov SR [online]. Zákony pre ľudí, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online.
  5. Seznam ministrů školství Československa. [s.l.] : [s.n.], 2018-11-12. Page Version ID: 16631643. Dostupné online. (po česky)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]