Skupina afrických, karibských a tichomorských štátov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Štáty AKT

Skupina afrických, karibských a tichomorských štátov, skrátene skupina AKT / štáty AKT / AKT (po anglicky African, Caribbean and Pacific Group of States, ACP group/ ACP states / ACP) je medzinárodná organizácia niektorých afrických, karibských a tichomorských štátov.

Pôvodne bola tvorená štátmi, ktoré podpísali "Georgetownskú dohodu o organizácii Skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov" (1975) ako aj Lomskú konvenciu (1975; od roku 2000 nahradenú Dohodou z Cotonou), ale v zmysle Georgetownskej dohody k nej môžu pristúpiť aj štáty, ktoré len podpísali Lomskú konvenciu (Dohodu z Cotonou), ak dostanú súhlas Rady ministrov AKT.

Cieľom organizácie je realizovať Lomskú konvenciu/Dohodu z Cotonou (teda zvláštny multilaterálny zmluvný vzťah s Európskou úniou) a rozvíjať vzájomný obchod členských štátov, ako aj obchod vôbec.

Až do roku 2000 platilo, že sa tieto krajiny podľa zmluvy tešili výnimočnému zaobchádzaniu zo strany Európskej únie. Pre väčšinu poľnohospodárskych plodín ako aj pre všetky dodávky nerastných surovín a priemyslových výrobkov mali krajiny AKT zabezpečené bezcolný prístup na trh . Okrem toho im Európska únia poskytovala nemalé prostriedky vo forme rozvojovej pomoci a vyrovnávacích platieb STABEX a SYSMIN určených na zmiernenie dopadov výkyvov cien tropických plodín a nerastných surovín.

Dohoda z Cotonou je do značnej miery odpoveďou na dlhodobý medzinárodný tlak zameraný na odstránenie výhod odporujúcich pravidlám Svetovej obchodnej organizácie.

V súčasnosti zahŕňa skupina 79 krajín:

Afrika[upraviť | upraviť zdroj]

Karibská oblasť[upraviť | upraviť zdroj]

Tichomorie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]