Stredoslovenská vinohradnícka oblasť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vinohradnicke oblasti Slovenska.png

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť je oblasť na juhu stredného Slovenska (na mape zvýraznená hnedou farbou), pri hraniciach s Maďarskom. Je to rozmanitá vinohradnícka oblasť, ktorá sa tiahne od Hontu až po Gemer. Aj keď v súčasnosti nepatrí medzi naše kľúčové oblasti produkcie vína, má vynikajúce pestovateľské podmienky a má veľkú perspektívu. Celková plocha registrovaných vinohradov dosahuje 2 502 ha.

Prvá písomná zmienka o vinohradníctve v tejto oblasti pochádza z roku 1135, kedy kráľ Belo II. daroval dve vinice benediktínskemu kláštoru v Bzovíku.

Pôdne podmienky sú určované geologickým prevažne vulkanickým substrátom (andezity), na ktorom sa vytvorili úrodné andozeme. Pôdnym druhom sú ílovitohlinité až hlinité, čiže stredne ťažké pôdy. Zvýšený tepelný tok v tejto oblasti je ovplyvnený výskytom ložísk hnedého uhlia (okolie Veľkého Krtíša). Podnebie sa vyznačuje miernymi teplotami a relatívne nízkym ročným úhrnom zrážok.

Najkvalitnejšie vinohradnícke plochy sa nachádzajú na južných svahoch Krupinskej planiny a v Ipeľskej kotline. Vynikajúce vína, najmä z okolia Veľkého Krtíša, pochádzajú z odrôd: tramín červený, rizling vlašský, frankovka modrá, cabernet sauvignon, rulandské biele a rulandské modré.

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť sa delí na 7 vinohradníckych rajónov a 107 vinohradníckych obcí:

Fiľakovský vinohradnícky rajón

17 vinohradníckych obcí kategórie B3: Bulhary, Buzitka, Čamovce, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalinovo, Panické Dravce, Pinciná, Prša, Ratka, Šávoľ, Šurice, Tomášovce, Veľká nad Ipľom, Veľká Ves, Veľké Dravce

Gemerský vinohradnícky rajón

22 vinohradníckych obcí kategórie B3: Bátka, Belín, Blhovce, Dolné Zahorany, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejov, Hrnčiarske Zalužany, Jesenské, Jestice, Nová Bašta, Ožďany, Pavlovce, Petrovce, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Tachty, Večelkov

Hontiansky vinohradnícky rajón

13 vinohradníckych obcí kategórie B2: Drienovo, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Krupina, Ladzany, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Sudince, Súdovce, Terany

Ipeľský vinohradnícky rajón

10 vinohradníckych obcí kategórie B1: Balog nad Ipľom, Dolinka, Ipeľské Predmostie, Ipeľský Sokolec, Kosihy nad Ipľom, Malá Čalomija, Šahy, Tupá, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom

6 vinohradníckych obcí kategórie B2: Horné Turovce, Ipeľské Úľany, Plášťovce, Sazdice, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom

Modrokamenský vinohradnícky rajón

25 vinohradníckych obcí kategórie B2: Bušince, Čebovce, Čeláre, Dolná Strehová, Dolné Plachtince, Horná Strehová, Chrťany, Kiarov, Kováčovce, Malé Zlievce, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Pôtor, Príbelce, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Veľký Krtíš, Vrbovka, Záhorce, Závada, Želovce

Tornaľský vinohradnícky rajón

9 vinohradníckych obcí kategórie B3: Gemer, Hubovo, Kaloša, Kráľ, Štrkovec, Tornaľa, Valice, Včelince, Veľký Blh

Vinický vinohradnícky rajón

8 vinohradníckych obcí kategórie B2: Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Kleňany, Kosihovce, Seľany, Širákov, Trebušovce, Vinica