Trávniček (detský folklórny súbor)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Trávniček
detský folklórny súbor
Založenie 1974
Vedúci Mgr. art. Zdenka Vaňová Nererová
Kontakt Kaštieľska 30, Cultus,
821 05 Bratislava II
Krajina Slovensko
URL travnicek.sk
Trávniček na Ružinovskom folklórnom festivale

Trávniček je detský folklórny súbor z Bratislavy – mestskej časti Ružinov. Bol založený v roku 1974 pri Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava II (dnes Cultus). Jeho hlavnou náplňou je zmysluplné vyplnenie voľného času detí, vzdelávanie v oblasti tanca a spevu, estetická a etická výchova, uchovávanie folklórnych tradícií a ich javisková prezentácia. Patrí medzi popredné detské zoskupenia svojho druhu na Slovensku. Členmi sú dievčatá a chlapci zväčša od 5 do 16 rokov. Vedúcimi od vzniku súboru boli Mikuláš Sivý (tanečník aj v Theater an der Wien), Milan Majerčík (sólista SĽUK-u), od roku 1980 Zdenka Vaňová Nererová (sólistka Lúčnice).

Počas existencie súboru sa v ňom vystriedalo niekoľko desiatok dievčat a chlapcov – okolo 450, spolu s Prípravkou pracoval s niekoľkými stovkami detí – do 2 000. Z nich mnohí pokračujú v tejto aktivite v amatérskych a profesionálnych tanečných súboroch, napr. Lúčnica, SĽUK, Balet ND Praha, Los Remedios, Ladylicious, FS Gymnik, Dimitrovec, Technik, Karpaty, Ekonóm, Dopravár, Bezanka, Devín, Poľana/Brno, Limbora/Praha, Zobor/Nitra, a i., či študujú na umeleckých školách (konzervatórium, VŠMU).

V programe má detské hry, piesne a tance z viacerých regiónov Slovenska, bolo preň vytvorených viac ako 40 choreografií: Milan Majerčík - Podpoliansky tanec, Karičky, Trenčín, Odzemok, Detviansky tanec, Veselo po myjavsky, Dievčenské tance z Východnej (s H. Šimonekovou), Na záhumní, od r. 1980 Zdenka Vaňová Nererová - Na záhumní, Prihlaď si hlavičku, Obrázky z Chorvátskeho Grobu, Hybajte ven-na Padzelky, Do karičky, Liptovské prekáračky, Detské hody v Grobe, Tance z Grobu, Hra na voňavé ovečky, Tlčiem-tlčiem mak, Betlehemci, Husičky, Karičky, Na trávke otavke, Stromček stromček, Trenčín-dolinečka, Koledy a vinše, Osebe a šikovná, Po myjavsky, Kukulienka, Zahrajme sa na Heličku, Na čížička, Koledníci, Zaspievajme Jezuliatku, Dzeci-hrajme še, Krucene a šarišské polky, Juháska, Červenô jabĺčko, S košíkmi, Koledy a vinše, Povedal mi jeden chlapec, Na zajačka a cindruška, Liptovské cifričky, a iné.)

Realizuje aj terénny výskum v obciach pri Bratislave, kde hľadá málo známe, či zabudnuté detské zábavky, ktoré následne scénicky spracúva, majúc na zreteli vek, fyzické dispozície a tanečnú vyspelosť interpretov. Súbor naštudoval viaceré tanečno-spevné pásma (My sme deti veselé, Bájnym letom - dávnym svetom, S kalendárom trávničkárov - Od jari do zimy), účinkuje v medzinárodnom projekte „Vianočné mosty medzi mestami“, v programoch „Lúčnica a deti“, v televíznych a rozhlasových reláciách (Putujeme za ľudovou piesňou, Deň v jednom kraji, Maľovaný spevníček), pravidelne uvádza cyklus „Trávniček a jeho hosť“, kde predstavuje deťom a rodičom rôzne tanečné školy a zoskupenia.

Počas svojej činnosti spolupracoval s viacerými známymi odborníkmi v oblasti tradičnej ľudovej kultúry (K. Ondrejka, Š. Kišová), hudobné úpravy napísali Marián Veselský, I. Dubecký, R. Puškár, A. Záhorec. Príležitostne spolupracuje s ĽH Cifra (ved. I. Kysucký). Programové skladačky navrhli Ľ. Lacinová, M. Michalková. Plagát realizoval M. Cipár. Fotografom bol R. Bihary.

Trávniček sa stal už stálou súčasťou kultúrneho života. Ročne uskutoční okolo 35 vystúpení, predstavil sa na mnohých podujatiach miestneho, obvodného, okresného a celoslovenského významu, na domácich folklórnych festivaloch (Východná, Myjava, Likavka, Folkfest Ružinov, Ružinovský folklórny festival, DFF Prešov, Trenčín, MF DFS Bratislava), reprezentoval Slovensko na medzinárodných kultúrnych podujatiach v zahraničí (Bulharsko, Česko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, India, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Taiwan - R.O.C., Taliansko, Turecko). Účinkoval v slávnostnej Opening Ceremony Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní Bratislava 2016.

Získal rôzne ocenenia: Pocta gen. riad. NOC za príkladné pestovanie úcty k bohatstvu tradičnej ľudovej kultúry a jej prezentáciu doma a v zahraničí 1999, Čestné uznanie za rozvoj ZUČ 1987, Cena za mimoriadnu objavnú pedagogickú prácu a choreografickú tvorbu 1987, Cena za tvorivé spracovanie detských hier 1985, Cena za tanečný prejav 1983, Cena za nápaditú choreografiu 1983, a i.).

Vedenie súboru[upraviť | upraviť zdroj]

  • Umelecká vedúca a choreografka: Mgr. art. Zdenka Vaňová Nererová (od roku 1980 / bývalá sólistka a tanečná pedagogička Lúčnice, VŠMU v Bratislave, TK E. Jaczovej, ZUŠ)
  • Korepetítorka: Mgr. art. Mária Šprtová

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]