Wikipédia:Kaviareň/Wikimedia Slovensko/Archív 2020

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Valné zhromaždenie Wikimedia Slovensko[upraviť | upraviť kód]

Vážené podporovateľky/vážení podporovatelia. Opäť by sme Vás radi pozvali na valné zhromaždenie nášho občianskeho združenia: V zmysle čl. VII ods. 3 stanov občianskeho združenia Wikimedia Slovensko zvolávame zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Wikimedia Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 1. februára 2020 (sobota) so začiatkom o 13:00 v priestoroch Progressbar Cowork & Hackerspace na Dunajskej ulici 7495/14 v Bratislave. Program ešte upresníme, ale určite budeme bilancovať rok 2019 a plánovať na rok 2020. Teším sa na Vašu účasť a prajem pokojné vianočné sviatky.--Jetam2 (diskusia) 19:51, 22. december 2019 (UTC)

Držím palce, nech sa wikimédia výborne rozvíja! --KuboF Hromoslav (diskusia) 20:04, 22. december 2019 (UTC)

Ak smiem vedieť, čo presvedčilo predsedníctvo aby sa na valnom opäť venovalo problémom ohľadom prvého valného v 2019? Aby som bol jasný: oceňujem tento krok predsedníctva! A tiež som toho názoru, že si to malo predsedníctvo vybaviť samo už dávno a keď to nevybavilo, tak ho k tomu mala popohnať revízna komisia. Ale hej, keď sa o to nepostaral ani jeden z tých orgánov, je načase ísť s tým na orgán najvyšší - valné. Akurát ma zaujíma prečo teraz taký obrat; čo spôsobilo tú zmenu. --KuboF Hromoslav (diskusia) 17:23, 29. december 2019 (UTC)

Nuž logicky, rozhodnutie najvyššieho orgánu združenia môže zmeniť len najvyšší orgán združenia. Nemôže predsedníctvo ani revízna komisia sama napr. pozmeniť zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia ani zmeniť číselné poradie zasadnutí valného zhromaždenia. Kolektívny orgán môže zaujať postoj len na základe výsledkov hlasovania, inak sú to len osobné názory jednotlivých funkcionárov, členov orgánu združenia.--Lišiak(diskusia) 18:32, 29. december 2019 (UTC)
Pol roka som na WMSK nebol tak hrdý ako teraz! Ak to teda vyjde, tak bude stačiť si už iba opraviť revíznu komisiu a nejaký čas si držať činnosť orgánov bez porušovania stanov a predpisov a organizácia bude môcť pekne fungovať. Aj s dôverou, ktorú potrebuje! --KuboF Hromoslav (diskusia) 21:05, 15. január 2020 (UTC)

Program Valného zhromaždenia 2020:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prítomných členov – podpis prezenčnej listiny
 3. Informovanie o finančnej situácii združenia
 4. Návrh úloh na rok 2020 (schválenie zásad hospodárenia, schválenie plánu úloh, schválenie výročnej správy 2019 a i.):
  1. WikiJar SVE 2020
  2. „Mesiac žien Wikipédie 2020“
  3. Stretnutie členov WMSK v letných mesiacoch
  4. Fotovýlet
  5. Ázijský mesiac Wikipédie
  6. Wiki miluje Zem
  7. WikiMesto Sečovce
  8. Wiki miluje pamiatky a výstava
 5. Predbežný návrh finančného plánu na rok 2020
 6. Informovanie o stave spracovania účtovnej agendy do roku 2018
 7. Virtuálne sídlo právnickej osoby
 8. Rôzne
 9. Koniec

Tešíme sa na vás!

Akdar (diskusia) 16:43, 30. január 2020 (UTC)

Chápe predseda Matej Grochal, že porušoval stanovy?[upraviť | upraviť kód]

V 2019 predsedníctvo WMSK (Radoslava Semanová ako podporedsedníčka a Matej Grochal ako člen predsedníctva) zvolali "zasadnutie valného zhromaždenia", pričom však odignorovali náležitosti dané stanovami a dlhodobo ich odmietali splniť. Viac krát som na to už upozornil, napr. v Kaviarni alebo v epoštovej konferencii WMSK, oboje vo februári 2019. Používali pri tom argumenty, ktoré stáli na vode a neobstáli kontrolu správnosti.

Vo februári 2020, po roku ako som na tieto okolnosti Radoslavu Semanovú upozornil, zasadnutie valného zhromaždenia WMSK potvrdilo, že v marci 2019 naozaj nešlo o valídne zasadnutie valného zhromaždenia (nie je medzi valnými zhromaždeniami vo Výročnej správe).

Radoslava Semanová už na zasadnutí valného zhromaždenia v septembri 2019 uznala, že ohľadom tejto veci porušila stanovy.

Podľa mojich informácií, predseda Matej Grochal nikdy neuznal, že by v tejto veci bol stanovy porušil. Chápe predseda Matej Grochal, že porušoval stanovy? --KuboF Hromoslav (diskusia) 16:59, 18. jún 2020 (UTC)

@KuboF Hromoslav: Je skutočne nutné opakovane zaťažovať prostredie skwiki týmito ťahanicami? Príde mi to malicherné a jediný dlhodobý efekt IMHO je, že organizáciu aj seba ako participantov v očiach ostatných zbytočne hovadíte. --Teslaton (diskusia) 18:05, 18. jún 2020 (UTC)
Ako člen WMSK sa dištancujem od tejto KuboFovej neproduktívnej snahy rozpútať akúsi kontroverziu okolo WMSK a robiť z komára somára. Osobne si myslím, že to vyzerá viac na urazené ego bývalého predsedu než na poukazovanie na nejaký reálny problém vo WMSK. Všetko podstatné bolo KuboFovi niekoľkorát vysvetlené formou e-mailu, nemá zmysel sa tu znova rozpisovať. Za mňa všetko.--Lišiak(diskusia) 18:34, 18. jún 2020 (UTC)
Lišiak, v súčastnosti 4 z 5 volených funkcionárov WMSK majú veľmi nedávnu históriu porušovania Stanov, ktoré celé mesiace ani nepriznali, tobôž sa za ne neospravedlnili. Tiež sa vyjadrili, že ich to nezaujíma. Navyše aj návrh na vytvorenie systému, ktorý by pomohol v budúcnosti Stanovy a ďalšie dohody dodržiavať, odmietli. (ten systém by nakoniec možno nefungoval, ale odmietnuť ho už na začiatku o niečom svedčí...) Ak toto nevnímaš ako reálny problém WMSK, tak potom neviem čo by si tak vnímal... --KuboF Hromoslav (diskusia) 20:06, 18. jún 2020 (UTC)
@Teslaton: Keď si všimneš, nikto zo súčasných členov WMSK prostredie slovenskej Wikipédie týmto nezaťažuje, robí to len jej bývalý predseda, ktorý dnes už s organizáciou nemá nič spoločné. WMSK je vnútri veľmi kohézna a to sa odzrkadľuje aj na jej aktivitách. Preto, prosím, hodnoťte reálne veci, ktoré robíme a nie komentáre bývalého predsedu. Lebo ak to tak porovnám, tak Ázijský mesiac, WikiJar, Wiki miluje pamiatky, editačný maratón atď. majú nejaký prínos pre slovenskú komunitu narozdiel od KuboFa, ktorý len, ako si to povedal, „opakovane zaťažuje prostredie skwiki týmito ťahanicami“. Vďaka, --Luky001 (diskusia) 18:45, 18. jún 2020 (UTC)
Ono, Luky, problémom priveľkej vnútornej kohéznosti (ako sa to momentálne krásne manifestuje vo WMSK) je neobjektivita. Uvediem veľmi konkrétny príklad z nedávnej minulosti WMSK: Predsedníctvo porušilo Stanovy a Revízna komisia to vôbec nevyšetrovala, dalo by sa povedať, že to zamietla pod koberec. Áno, je to znak vnútornej kohéznosti. A zároveň neobjektivity a netransparentnosti - keďže vieme, že Predsedníctvo porušuje Stanovy a Revízna komisia to nerieši a zatajuje, môžme si len domýšľať, čo ďalšie Predsedníctvo ešte porušuje. Toto rozhodne nepodporuje dôveryhodnosť. S týmto by nebol problém, keby Stanovy a pravda boli pre súčasných funkionárov autoritou, ale zjavne to tak nie je.
A k tomu prospechu len toľko: Diktatúra je veľmi efektívny spôsob vlády z krátkodobého hľadiska, lebo nezahŕňa pracný spôsob skupinového rozhodovania. Ale tiež nepretrváva príliš dlho (aspoň nie medzi rozvinutými ľuďmi), a teda jej dlhodobý dosah je nižší. Osobne som za dlhodobý prínos, a ten môžme dosiahnuť len ak budeme dôveryhodnou organizáciou. --KuboF Hromoslav (diskusia) 20:19, 18. jún 2020 (UTC)
V svojom prvom príspevku vravíš o valnom v septembri 2019. Škoda, že si nedopovedal aj B a to, že valného sa zúčastnila celá Revízna komisia. Z toho nutne vyplýva, že Revízna komisia sa situáciou zaoberala (aj) na valnom zhromaždení v septembri. Hovoriť o zametaní pod koberec nie je možné.
Ak by si nám videl do kuchyne, vedel by si, že o diktatúre nemôže byť ani reči.--Jetam2 (diskusia) 02:12, 19. jún 2020 (UTC)
Zdravím! Je škoda, že máš potrebu sa k veciam opäť vracať. Napriek tvojmu tónu budem predpokladať dobré úmysly a odpoviem.
Ako sme už vysvetlili: valné sme v dobrom úmysle oznámili všetkými možnými prostriedkami: vo vtedajšej Krčme (teraz Kavarni), cez e-poštové konferencie, na Facebooku, atď. Vysvetlenie prečo sme nepoužili všetky kanály už padlo vyššie, ako vravíš, bolo to s tvojou "pomocou". V každom prípade už na stretnutí 9. marca sme uznali a následne oznámili, že valné nenastalo, označili sme ho za pracovné stretnutie. Ako spomínaš vyššie, uznali sme to aj neskôr. Pripomeniem, že kedže sa valné nekonalo, nič sa neodhlasovalo, nenastala žiadna zmena, ktorá vyžadovala valné zhromaždenie. Nasledujúce valné sa konalo 4. mája 2019. Takže áno, v tomto zmysle sa nám "vďaka" situácii nepodarilo dodržať stanovy. Dôležité je vnímať vid obvinení: dá sa hovoriť o porušení, nie porušovaní. Nebola to celkom svetlá doba a nie všetko sme zvládli na jednotku. Za svoj podiel na neidealite sa ospravedlňujem. Zároveň však viem, že žiadne chyby robí akurát ten (a tá) čo nerobí nič. Od onej doby sme sa v mnohom zlepšili a radšej sa budem dívať do budúcnosti ako minulosti. Uskutočnili sme editačný maratón WikiEdit Nežná '89 a pripravujeme ďalšie, napríklad WikiGap chystaný na jeseň (o podrobnostiach budeme informovať). Budem rád keď sa produktívne zúčastníš budúcnosti, ktorú spolutvoríme.--Jetam2 (diskusia) 18:47, 18. jún 2020 (UTC)
Som rád, že sme sa v riešení tejto situácie opäť pohli! Teraz už vieme, že aj Matej (teda nie len Radoslava) si uvedomuje, že stanovy porušil. Dokonca sa Matej (na rozdiel od Radoslavy) za svoj podiel na "neidealite" (chápem to ako "porušenie stanov") aj ospravedlnil! Trvalo to síce rok a pol, ale predsa, aspoň nejaký pokrok! --KuboF Hromoslav (diskusia) 19:03, 18. jún 2020 (UTC)
Matej, ťažko teraz hovoriť, že "už na stretnutí 9. marca sme uznali a následne oznámili, že valné nenastalo, označili sme ho za pracovné stretnutie", keď na oficiálnom webe organizácie bola ešte 9.12.2019 informácia, že išlo o valné zhromaždenie a tiež bola zverejnená zápisnica zo "schôdze valného zhromaždenia". To sa rozhodne nezhoduje s tým, že by to bola pracovná schôdza, ktorá vôbec nebola valným zhromaždením.
Gramatický vid rozlišujem veľmi dobre a zámerne píšem o "porušovaní" stanov a nie o prostom "porušení". Stanovy napríklad boli "porušené" tým, že schôdza valného zhromaždenia nebola zvolaná v prvé 3 mesiace roku - prešli 3 mesiace a už sa tá časť stanov splniť nedala. Ale stanovy boli "porušované" tým, že predsedníctvo vytrvalo označovalo stretnutie bez náležitostí zasadnutia valného za skutočne valné - to bol dej prebiehajúci 1 rok, preto "porušovanie". --KuboF Hromoslav (diskusia) 19:25, 18. jún 2020 (UTC)
Ak to tu v tomto bode niekto číta, v prvom rade vám chcem povedať: nemíňajte zbytočne svoj čas. Choďte radšej upravovať články. Teslaton má úplnú pravdu: KuboF len zbytočne zahlcuje diskusie balastom. Je ale zaujímavé si všimnúť, čo KuboF vlastne robí. Neustále opakuje niečo svoje a dúfa, že tým vzbudí nejakú kontroverziu. Svoje názory prezentuje ako názory celej komunity. Keď sa na to však pozrieme, nikto iný okrem KuboFa nevidí potrebu tieto veci riešiť. Ale KuboF ide. Už nejaký ten piatok. Napáda, revertuje, píše siahodlé odseky, zahlcuje diskusie. Nevidí, čo sme za ten čas zmenili k lepšiemu, čo sme urobili pre komunitu, stále bude hovoriť o nejakom stave z minulosti, ktorý sa už nikdy nezmení. Podľa mňa má zmysel sa rozprávať o lepšej budúcnosti, ktorú ešte, narozdiel od minulosti, môžeme ovplyvniť.
KuboF tiež vždy dúfa, že sa k jeho príspevku niekto vyjadrí. Z komunity alebo WMSK. Tým pádom môže pokračovať v zahlcovaní diskusií. Stavte sa, že aj pod týmto mojím príspevkom za chvíľu pribudne siahodlá reakcia. Ale KuboF, ja si svoj čas vážim, a tak ako som ti napísal posledný e-mail pred nejakým časom, sa poslednýkrát vyjadrujem ohľadom teba verejne, pred komunitou (kvôli komunite, nie tebe). Snívaš o nejakej perfektnej organizácii. Bola takou za tvojej éry? (básnická otázka, ale rozpíš sa, keď to potrebuješ) Robíme, čo môžeme, no sme dobrovoľníci s kopu inými povinnostiami. Plus meníme veci k lepšiemu dnes a nemáme čas sa hrabať v minulosti, ktorá nebola ideálna, ale čo už, stalo sa. Radšej organizujeme súťaže na slovenskej Wikipédii, robíme akcie pre komunitu. A v tom budeme pokračovať, lebo veď nato aj WMSK je. Pokračuj si vo svojim odsekoch, tvár sa, že sme tí najhorší ľudia na svete a že našou odvekou túžbou je len niečo stále porušovať. Povedal som ti to do e-mailu a poviem to aj verejne: Som hrdý na tím WMSK. Nie všetci by totiž boli ochotní zadarmo pracovať na dobrej veci, ktorá zaberá vcelku veľa času a ešte byť pritom neustále napádaný. Väčšina ľudí by sa na to vykašľalo, ale náš tím zvládal tvoje útoky a ešte aj množstvo práce, ktoré mal a komunite priniesol v roku 2019 mimoriadne veľa projektov. Nevážiš si našu dobročinnú prácu a hádžeš nám polená pod nohy. Rob si to. Ak je ti to k životu treba, poslúž si. A komunita nech si urobí obraz sama: či hovoria viac projekty pre komunitu alebo odseky nešťastného ega. Teším sa na tvoju odpoveď, v ktorej znovu zrekapituluješ, čo hovoríš stále dookola. Akurát si ju, žiaľ, neprečítam. Totiž, tých zbytočných slov od teba som si verejne aj súkromne prečítal až dosť. --Luky001 (diskusia) 20:18, 18. jún 2020 (UTC)

Dočasne sa k téme nejdem vyjadrovať verejne. Ak po súkromnom riešení budeme mať medzi funkcionármi WMSK len zodpovedných, dôveryhodných ľudí tak tému veľmi rád zanechám ako minulosť, z ktorej sme sa úspešne poučili do budúcnosti. --KuboF Hromoslav (diskusia) 10:43, 5. august 2020 (UTC)

Budúcnosť WMSK po porušovaní stanov Predsedníctvom a Revíznou komisiou[upraviť | upraviť kód]

Ako sme sa už vyššie dočítali, po Podpredsedníčke Radoslave Semanovej sa k porušeniu stanov priznal aj Predseda Matej Grochal! Dokonca sa za svoju časť aj ospravedlnil (na rozdiel od Radoslavy)! Gratulujem, že k takémuto postupu naozaj došlo! (akurát škoda, že to trvalo rok a pol od kedy na smerovanie k porušeniu stanov boli Matej a Radoslava upozornení a bolo nutné to riešiť verejne...)

Týmto sme spravili ďalší krôčik k vyriešeniu celej záležitosti a k znovuzískaniu dôveryhodnosti WMSK a následne k lepšej budúcnosti!

Teraz sa pýtam:

 1. Plánuje sa aj Podpredsedníčka Radoslava Semanová ospravedlniť za svoj podiel na porušovaní stanov zo začiatku roku 2019 (alebo aj predchádzajúcich)?
 2. Matej Grochal a Radoslava Semanová už ukázali, že Stanovy pre nich nie sú dostatočná autorita, a napriek tomu, že vlastnoručne podpísali prihlášku, v ktorej sa zaviazali Stanovy dodržiavať, neskôr Stanovy porušili aj keď ich mohli krásne dodržať (alebo aspoň hneď priznať, že Stanovy porušili a nepredstierať, že ich dodržali). Aké záruky nám teraz vedia Matej Grochal a Radoslava Semanová dať, že aj napriek takejto histórii budú v budúcnosti Stanovy (a ostatné dohody) naozaj dodržiavať?
 3. Revízna komisia (Patrik Kunec, Lukáš Mikulec) oficiálne rozhodla, že viacnásobné porušenie Stanov Predsedníctvom nebude vyšetrovať, lebo je to príliš banálne. Pritom zo Stanov vyplýva Revíznej komisii povinnosť vykonávať kontrolnú funkciu. Plánuje Revízna komisia aspoň v budúcnosti vykonávať kontroli vo WMSK (vrátane nedávnych porušení Stanov)? Keďže vo veľmi nedávnej minulosti túto svoju povinnosť nevykonávala ani po upozorneniach, aké záruky nám teraz vie dať, že už si túto povinnosť vykonávať bude?

Keď vyriešime tieto záležitosti, budeme výrazne bližšie k stavu, keď sa WMSK bude môcť spokojne pozrieť do očí komunity a verejnosti ako organizácia, ktorej sa naozaj dá veriť a za ktorú sa dá postaviť. Vyzývam teda funkcionárov WMSK aby sa konštruktívne zapojili do procesu znovuzískania dôveryhodnosti! --KuboF Hromoslav (diskusia) 19:56, 18. jún 2020 (UTC)

Ahoj, nie som člen, či zainteresovaný, ale nemyslím si, že by WMSK mala nejaký biľag nespoľahlivej/nedôveryhodnej organizácie, alebo že by prišla o vonkajšiu dôveryhodnosť z dôvodu porušenia vnútorných stanov. Povedal by som skôr, že ak nejaká nedôveryhodnosť je/vzniká/môže u nezainteresovaných vzniknúť, tak skôr týmto tvojim opakovaním vystupovaním proti organizácii. Neviem koľko členov WMSK má, ale zdá sa mi, že vrámci organizácie nezhody nie sú. Keď jej členom nevadí štýl akým je vedená, nevidím veľký zmysel toho, prečo sa to tu rieši/má riešiť, keďže ide o vnútornú vec a mimo organizácie zrejme nikoho nezaujíma. Ja verím, že ak si členom (neviem ako na tom si), tak existujú páky, ako prípadné nezhody môžeš riešiť vrámci organizácie. Mne to príde skôr tak, že chceš, aby si získali "dôveryhodnosť" u teba, než u nejakého iného adresáta. Osobne si myslím, že čo sa týka tohto Wikimedie, mala by byť zrejme skôr prostriedkom, než cieľom. Skôr než na takéto záležitosti by som sa (i pre dobro Wikipédie, i organizácie) ja osobne na kohokoľvek mieste venoval iným záležitostiam.--ScholastikosSVK (diskusia) 20:33, 18. jún 2020 (UTC)
Niekde je hranica kedy diskusia prestáva byť plodná, dúfam, že túto hranicu neprekročím.
V istom zmysle je škoda, že nie si súčasťou tímu. Ak by si nám "videl do kuchyne" netvrdil by si veci, ktoré tu tvrdíš. Neviem aké "vyšetrovanie" si predstavuješ, ale mal by si počítať s tým, že tak ako členovia predsedníctva tak členovia Revíznej komisie (RK) sú dobrovoľníci vykonávajúcu všetku činnosť bez nároku na finančnú odmenu. Nechcem ani nemôžem hovoriť za RK, ale dobre si pamätám čas, ktorý sme nad vecou strávili. Podľa môjho skromného názoru viac než si vec zaslúži. RK sa vecou zaoberala viac než dosť a to, že neprijala rozhodnutie, ktoré si čakal neznamená opak. Opäť, nechcem hovoriť za RK, ale myslím, že rovnako ako väčšina čitateľov tohto textu chápe širší kontext veci: do situácie ohľadne valného sme sa dostali nie vlastnou vinou, ale "vďaka" nie práve hladkému odovzdaniu funkcie zo strany predošlého predsedu Michala Matúšova. Chápe aj druhý rozmer: nič vážneho sa nestalo. Situácia by bola iná keby sa počas onoho stretnutia 9. marca 2019 niečo odhlasovalo, vzala na vedomie výročná správa atď. Nič z toho sa nestalo. Valné sa nekonalo. Netvrdili sme, že sa konalo. Pozorný čitateľ si v tebou citovanom linku všimne, že sme ho označili za neuznášania schopné. Podobne som písal už 12. marca 2019, sem do Kaviarne. Opätovne zdôrazňujem, že netvrdím(e), že dané stretnutie bolo platné valné zhromaždenie a neexistuje žiadny efekt, ktorý by dané stretnutie malo.
Keď už sme pri tých ospravedlneniach. Myslím, že by bola vhodná príležitosť, aby si sa aj ty, KuboF, ospravedlnil za svoj podiel na vzniknutej situácii.
Čo sa týka dôvery: z mojej strany bolo vyjadrením dôvery moje zvolenie na valnom zhromaždení v máji 2019. V prípade, že by sa zo strany členov združenia ozvali výčitky som pripravený reagovať.--Jetam2 (diskusia) 01:56, 19. jún 2020 (UTC)

Ako predseda Revíznej komisie by som rád ozrejmil, že Revízna komisia sa skutočne touto situáciou zaoberala (a ak KuboF hovorí, že sme sa ňou vôbec nezaoberali, tak tým myslí, že sme nerobili presne to, čo si on predstavoval). Konzultovali sme zmienené situácie s predsedníctvom a spolu sme sa dohodli na možných zlepšeniach do budúcnosti (napríklad skoršie zvolávanie VZ už v decembri, čo sa aj pri poslednom VZ stalo). Vzhľadom na fakt, že história je nemenná a lipnúť na nepodstatných a neúmyselných chybách nie je produktívne, lebo s tým už nič neurobíme, odmietame ďalej na tomto strácať čas (keďže sme ho KuboFovi venovali až nadmieru).--Armin (diskusia) 20:50, 22. jún 2020 (UTC)

Dočasne sa k téme nejdem vyjadrovať verejne. Ak po súkromnom riešení budeme mať medzi funkcionármi WMSK len zodpovedných, dôveryhodných ľudí tak tému veľmi rád zanechám ako minulosť, z ktorej sme sa úspešne poučili do budúcnosti. --KuboF Hromoslav (diskusia) 10:45, 5. august 2020 (UTC)