Zoznam fyzikálnych článkov/M

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 139 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

ma[upraviť | upraviť zdroj]

Magdaléna Tóthová · Magdeburské pologule · Magické čísla · Magnet · Magnetická deklinácia · Magnetická indukcia · Magnetická susceptibilita · Magnetické pole · Magnetické pole Zeme · Magnetický dipól · Magnetický indukčný tok · Magnetický moment · Magnetický moment atómov · Magnetický monopól · Magnetický náboj · Magnetický pól (vesmírne teleso) · Magnetický pól Zeme · Magnetický rovník · Magnetikum · Magnetizácia · Magnetizácia (veličina) · Magnetizmus · Magnetobrzdné žiarenie · Magnetohydrodynamika · Magnetometer · Magnetosféra · Magnetostatika · Magnetrón · Machovo číslo · Makoto Kobajaši · Manfred Eigen · Manne Siegbahn · Maria Curieová-Skłodowská · Maria Goeppertová-Mayerová · Martin David Kruskal · Martin Lewis Perl · Martin Mojžiš · Martinus Veltman · Masatoši Košiba · Maser (generátor) · Matej Butschany · Matej Rákoš · Matematický hmotný bod · Materiálová konštanta · Matroid · Maurice Goldhaber · Max Abraham · Max Born · Max Planck · Max Tegmark · Max von Laue · Maximilián Hell · Maxwellove rovnice · Maxwellovo-Boltzmanovo rozdelenie · Mayerova rovnica

me[upraviť | upraviť zdroj]

Medzinárodná časová ústredňa · Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu · Medzinárodná štandardná atmosféra · Medzinárodný atómový čas · Medzinárodný úrad pre miery a váhy · Medziplanetárne magnetické pole · Megafyzika · Megahertz · Megameter · Mechanická energia · Mechanická práca · Mechanická účinnosť · Mechanická vlastnosť · Mechanické napätie · Mechanické vlnenie · Mechanický pohyb · Mechanický systém · Mechanika · Mechanika kontinua tuhej fázy · Mechanika tekutín · Melvin Schwartz · Menovitý výkon · Merací prostriedok · Meranie · Meranie výkonu spaľovacích motorov · Merná elektrická vodivosť · Merná vodivosť · Merný elektrický odpor · Merný objemový výkon · Metalicita · Metamagnetizmus · Metastabilná hladina · Metántiol · Meter · Metóda fyziky · Metóda konečných prvkov · Metrická sústava · Metrológia · Metronómia · Mezón

mi[upraviť | upraviť zdroj]

Mierka mapy · Miestny čas · Michael Aizenman · Michael Fisher · Michael Foale · Michael Levitt · Michail Vasilievič Lomonosov · Michal Ferianc · Michal Šprlák · Michio Kaku · Mikročastica · Mikrofyzika · Mikrofyzikálny objekt · Mikrogram · Mikrogravitácia · Mikrometer · Mikrovlnné žiarenie · Mikuláš Konkoly-Thege · Milan Petráš · Mileva Marićová · Miligram · Milimeter · Minimálny supersymetrický štandardný model · Mión · Mitchell Feigenbaum

[upraviť | upraviť zdroj]

Míľa

mn[upraviť | upraviť zdroj]

Mnohosvetová interpretácia

mo[upraviť | upraviť zdroj]

Moaré (rušivý obraz) · Moderátor (reaktor) · Modrý posun · Modul pružnosti · Molárny objem · Molekula · Molekulová dynamika · Molekulová mechanika · Molekulový orbitál · Moment hybnosti · Moment sily · Moment zotrvačnosti · Monochromatický filter · Motor

[upraviť | upraviť zdroj]

Mól (jednotka SI)

mu[upraviť | upraviť zdroj]

Multiplet · Murray Gell-Mann