Očová: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odobraných 1 767 bajtov ,  pred 1 rokom
d
-text, skopírované z https://www.ocova.sk/ocova-sucasnost.html
(Doplnenie informácií)
d (-text, skopírované z https://www.ocova.sk/ocova-sucasnost.html)
Značka: manuálne vrátenie
 
== Dejiny ==
Výhodné klimatické a geografické pomery [[Podpoľanie|Podpoľania]] podmienili praveké osídlenie. Na základe archeologických nálezov môžeme tvrdiť, že toto územie bolo osídlené už v dobe bronzovej, teda asi 1800 rokov pred našim letopočtom. Žiaľ, písomné pamiatky na obdobie do 13. storočia sa nezachovali. Najstaršie dejiny Očovej nie sú stále uspokojivo objasnené. Očová je oveľa staršia ako o nej zachované prvé písomné zmienky a vyvíjala sa ako poddanská poľnohospodárska komunita Vígľašského hradného panstva.
 
Očová je oveľa staršia ako o nej zachované prvé písomné zmienky a vyvíjala sa ako poddanská poľnohospodárska komunita Vígľašského hradného panstva.
 
== Vývoj obce ==
Počiatok moderných dejín Očovej možno datovať od II. Polovice 19. storočia, keď sa zrušilo poddanstvo. Súkromne hospodáriaci roľníci prejavovali na prelome 19. a 20. storočia záujem o roľnícke družstevníctvo. Dynamicky sa mení profesijná štruktúra obyvateľstva – vzniká trh práce. Obec sa napojila cestnými spojmi na komunikačnú sieť regiónu, čím sa umožňuje prístupnosť do jeho hospodárskych a spoločenských centier. Očová sa stáva sídlom vyššej verejnosprávnej jednotky – notariátu.
 
Na prahu 20. storočia sa do vývoja obce tragicky zapísala [[Prvá svetová vojna|1. svetová vojna]] v podobe strát na ľudských životoch, spôsobila ťažké ujmy vojenským invalidom a hlboko otriasla hospodárskymi a sociálnymi možnosťami väčšiny obyvateľstva. Očovania boli známi ako kupci s dobytkom. Od roku 1928 bola zavedená pravidelná autobusová doprava. Obecný úrad mal telefonické spojenie a v roku 1929 bola obec elektrifikovaná. Na jeseň v roku 1930 sa začalo s výstavbou terajšej školy a jej stavba bola zrealizovaná za 2 roky. Do toho času sa učilo na viacerých miestach nazývaných Stará škola, Katolícka škola... Viackrát bola v Očovej navrhovaná aj ľudová škola hospodárska, no najväčší gazdovia ju zamietli.
 
Rumunská a Červená armáda zvádzali koncom februára 1945 ťažké boje o oslobodenie Očovej (padlo v nich vyše 300 vojakov). Nemecké vojsko odvlieklo dospelých mužov (800) a obec vyrabovalo. Počas bojov Očová utrpela aj veľké hmotné škody – vyhorelo 30 domov, poškodené boli verejné aj cirkevné objekty. Obec bola oslobodená 1. 3. 1945, ale vojnový stav (ostreľovanie) trval až do konca mesiaca.
 
== Kultúra a zaujímavosti ==
=== Pamiatky ===
* [[Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike|Rímskokatolícky]] kostol Všetkých svätých, jednoloďová pôvodne [[gotika|gotická]] stavba s pravouhlým ukončeným [[Presbytérium (priestor v kostole)|presbytéria]] a predstavanou vežou, zo začiatku [[14. storočie|14. storočia]]. Kostol sa nachádza v opevnenom areáli uprostred obce. V polovici [[16. storočia]] bol vybudovaný obranný múr okolo kostola. V roku [[1570]] bola [[klenba|zaklenutá]] loď kostola. Veža bola doplnená v [[17. storočí]]. Stavba prešla [[barok]]ovou prestavbou v rokoch [[1641]], [[1670]] a v [[18. storočie|18. storočí]].<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| miesto =
| jazyk =
}}</ref> Presbytérium má dochovanú stredovekú rebrovú klenbu. Nachádza sa tu gotické [[pastofórium]]. Na ľavej strane víťazného oblúka a severnej stele lode sa dochovali fragmenty nástenných malieb z obdobia okolo roku [[1320]], ktoré zachytávajú výjav Zmŕtvychvstania, [[Ježiš Kristus|Krista]] vyvádzajúceho duše z predpeklia a [[Mária (matka Ježiša)|Pannu Máriu]] s malým Ježišom medzi [[Svätá Katarína Alexandrijská|sv. Katarínou]] a sv. Dorotou. V kostole sa nachádzajú dva gotické oltáre[[oltár]]e, Skonu Panny Márie z roku [[1520]] a fragmentárne zachovaný oltár so sochami [[Mikuláš z Myry|sv. Mikuláša]] a [[Anton Veľký|sv. Antona]] z roku [[1514]]. Súčasťou interiéru je aj [[epitaf]] Jána Arnauta z roku [[1599]].<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
}}</ref> Kostol má hladké fasády, veža je ukončená korunnou rímsou s terčíkom s hodinami a barokovou helmicou s laternou.
 
* [[Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku|Evanjelický]] kostol, jednoloďová [[tolerančný patent|tolerančná]] stavba s prvkami [[klasicizmus|klasicizmu]] s pravouhlým ukončením presbytéria a predstavanou vežou, z roku [[1785]]. V roku [[1867]] kostol vyhorel a o rok bol prestavaný. V tomto období vznikla veža kostola. V interiéri sa nachádza priebežná [[empora]]. Ďalej sa tu nachádza [[oltár]] s obrazom Ukrižovanie od [[Jozef Božetech Klemens|J. B. Klemensa]] z roku [[1868]]. Súčasťou interiéru je aj klasicistická [[kazateľnica]] a [[krstiteľnica]] z doby vzniku kostola.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| jazyk =
}}</ref> Okná lode kostola sú polkruhovo ukončené s profilovanou šambránou. Veža je členená [[pilaster|pilastrami]] a ukončená barokovou helmicou.
<gallery>
Súbor:Ocova evanjelicky kostol.jpg|Evanjelický kostol
</gallery>
 
=== Pamätníky ===
* Pamätník [[Matej Bel|Mateja Bela]], bol odhalený pri príležitosti 300. výročia jeho narodenia, 22. 6. 1984 pred budovou základnej školy, kde pravdepodobne stál jeho dom. Ústredným prvkom pamätníka je socha Mateja Bela od akademického sochára Jána Kulicha.
 
* Pamätník padlých v 1. svetovej vojne – Na pamätníku padlých je vytesaných 83 mien a priezvisk. Nie sú tam všetci tí, ktorí v tejto vojne padli a boli aj jej obeťami z radov občanov obce. Podľa zistení, vo vojenských záznamoch bolo počas vojny celkovo evidovaných až 112 vojakov. Pamätník sa nachádza v blízkosti evanjelického kostola.
 
* Pamätník 13. príslušníkom 2. Československej brigády v ZSSR – Pri obecnom úrade sa nachádza pamätník, ktorý pripomína tragickú udalosť v čase [[Slovenské národné povstanie|SNP]]. Dňa 7. 10. 1944 došlo v nočných hodinách k havárii lietadla Červenej armády, ktoré prepravovalo pravdepodobne z letiska Tri duby na letisko v poľskom Krosne zranených príslušníkov 2. Československej brigády v ZSSR. Niektoré iné údaje hovoria, že lietadlo malo za cieľ letisko Tri duby a dopravovalo posily pre SNP.
 
=== Kultúra ===
 
==== Divadelný ochotnícky súbor Pilindoš ====
Divadelné ochotníctvo malo v Očovej dlhoročnú a veľmi plodnú tradíciu od roku 1934, kedy sa podarilo ochotníkom nacvičiť aj 4 divadelné hry počas jedného roka. Záznamy o divadelnej činnosti sú aj v rokoch 1941 a 1942 a tiež po [[Druhá svetová vojna|2. svetovej vojne]] v rokoch 1947. Aktivita divadelníkov však postupne ochabla a po 15 rokoch úplne zanikla. Až v roku 1998 po 40 ročnej prestávke si skupina divadelných nadšencov povedala, že to skúsi znova na doskách, ktoré znamenajú svet. Začali tak písať novodobú históriu divadelného ochotníckeho súboru, ktorý dostal neskôr meno Pilindoš.
 
Od tejto doby DOS Pilindoš uvádza každoročne aspoň jednu premiéru divadelnej hry, pravidelne sa úspešne zúčastňujú na regionálnych a krajských prehliadkach divadelných ochotníckych súborov. Zameranie hier je predovšetkým komediálne a veseloherné.
Na podporu svojej činnosti založili folkloristi v roku 2003 OČOVAN – folklórne združenie priaznivcov ľudovej kultúry a tradičného umenia, ktoré okrem folklórnej skupiny podporuje aj Detský folklórny súbor Poľana, Ženskú spevácku skupinu Matičiarky a ochotníckych divadelníkov Pilindoš. Očovskí folkloristi okrem vystúpení organizujú, alebo pomáhajú organizovať viaceré tradičné kultúrne podujatia.
 
== Školstvo ==
=== Základná škola Mateja Bela - Funtíka ===
V Očovej sa žiaci učili v školách pri farnostiach najneskôr od 16. storočia. Vyučovalo sa v rôznych budovách v obci, ktoré boli práve k dispozícii, ale aj na okolitých lazoch. Budova terajšej školy bola odovzdaná žiakom a verejnosti do užívania 9. 12. 1934. Niesla názov Štátna ľudová a meštianska škola Dr. Ivana Dérera a v medzivojnovom období patrila medzi najmodernejšie na Slovensku.
 
V roku 1995 sa škola zaradila medzi priekopnícke školy s regionálnym vyučovaním a výchovou na Slovensku. Čestný názov Základná škola Mateja Bela Funtíka má prepožičaný od roku 1996. Od roku 2002 má škola právnu subjektivitu, v roku 2004 sa zlúčila s miestnou materskou školou. Od roku 2013 je pri ZŠ zriadené centrum voľného času, ktoré prebralo organizáciu záujmovej činnosti žiakov v mimo vyučovacom a voľnom čase. V roku 2009 bola zrealizovaná rekonštrukcia školských budov cez projekt na zníženie energetickej náročnosti. V roku 2021 prešla škola ďalšou rozsiahlou rekonštrukciou.
=== Základná škola Mateja Bela - Funtíka ===
V Očovej sa žiaci učili v školách pri farnostiach najneskôr od 16. storočia. Vyučovalo sa v rôznych budovách v obci, ktoré boli práve k dispozícii, ale aj na okolitých lazoch. Budova terajšej školy bola odovzdaná žiakom a verejnosti do užívania 9. 12. 1934. Niesla názov Štátna ľudová a meštianska škola Dr. Ivana Dérera a v medzivojnovom období patrila medzi najmodernejšie na Slovensku.
 
V roku 1995 sa škola zaradila medzi priekopnícke školy s regionálnym vyučovaním a výchovou na Slovensku. Čestný názov Základná škola Mateja Bela Funtíka má prepožičaný od roku 1996. Od roku 2002 má škola právnu subjektivitu, v roku 2004 sa zlúčila s miestnou materskou školou. Od roku 2013 je pri ZŠ zriadené centrum voľného času, ktoré prebralo organizáciu záujmovej činnosti žiakov v mimo vyučovacom a voľnom čase. V roku 2009 bola zrealizovaná rekonštrukcia školských budov cez projekt na zníženie energetickej náročnosti. V roku 2021 prešla škola ďalšou rozsiahlou rekonštrukciou.
 
== Doprava ==
=== Letisko Očová ===
V blízkosti obce sa nachádza aj areál letiska. [[Letisko Očová]] s.r.o. je spoločnosť, ktorá vznikla s cieľom revitalizovať areál Letiska Očová. V súčasnosti prebieha príprava rozvoja Letiska Očová, vrátane modelov jeho dlhodobej udržateľnosti. Na letisku pôsobí a jeho správu zabezpečuje Slovenský aeroklub Očová s históriou siahajúcou až do roku 1949. Aeroklub na letisku prevádzkuje motorové, bezmotorové lietanie a parašutizmus. Letisko Očová je neverejné vnútroštátne letisko rozmerov 800 x 50 metrov. V súčasnosti je bez pravidelných liniek. Športové letectvo dôstojným spôsobom reprezentujú Očovskí bačovia – letci v Európe známi jedinečným majstrovstvom bezmotorovej akrobatickej pilotáže.
 
== Osobnosti obce ==
== Referencie ==
{{referencie}}
 
== Zdroje ==
https://www.ocova.sk/ocova-historia.html
 
== Externé odkazy ==
[[Kategória:Očová| ]]
[[Kategória:Obce okresu Zvolen]]
[[Kategória:Obce na Slovensku]]

Navigačné menu