Žalovaný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Žalovaný (lat. reus) je ten, na koho bola žalobcom podaná na súde žaloba a kto sa jej teraz bráni.

Žalovaný je spolu so žalobcom stranou konania, v ktorom má rozsiahle procesné práva: môže navrhovať dôkazy na svoju obranu a vyjadrovať sa k vzneseným dôkazom, a pred vynesením rozsudku sa má právo - zásadne ako posledný - k žalobe vyjadriť.

Laická verejnosť často nerozlišuje medzi žalovaným a obžalovaným, čo je pojem používaný výhradne v trestnom práve.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]