Cirkevný sviatok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Cirkevný sviatok je deň, keď si cirkev pripomína významnú udalosť z dejín spásy alebo významného svätca.

V jednotlivých cirkvách sa rozlišujú rôzne stupne sviatkov.

Rímskokatolícka cirkev[upraviť | upraviť zdroj]

Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi (Slovensko)[upraviť | upraviť zdroj]

V rímskokatolíckej cirkvi sú najdôležitejšie prikázané sviatky. V súčasnosti sú na Slovensku pre rímskokatolíkov prikázané tieto sviatky:

 1. Panny Márie Bohorodičky (1. január)
 2. Zjavenie Pána (6. január)
 3. Nanebovstúpenie Pána (štvrtok, 40. deň od Veľkej noci, t.j. 39. deň po Nedeli Pánovho zmŕtvychvstania)
 4. Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice, t.j. 60. deň po Nedeli Pánovho zmŕtvychvstania)
 5. Svätých apoštolov Petra a Pavla (29. jún)
 6. Nanebovzatie Panny Márie (15. august)
 7. Všetkých svätých (1. november)
 8. Nepoškvrnené počatie (8. december)
 9. Narodenie nášho Pána Ježiša Krista (25. december)

V prikázaný sviatok a každú nedeľu sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši v katolíckom obrade a zdržiavať sa práce (porov. CIC, kán. 1247 – 1248).

Slávnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Po prikázaných sviatkoch, ktoré sú tiež slávnosťami, a nedeľách sa v rímskokatolíckej cirkvi prikladá najväčší význam slávnostiam, počas ktorých sa pripomínajú významní svätci alebo iné významné teologické prvky a udalosti zo Svätého Písma. Počas slávností, ktoré nie sú prikázané, veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na omši, no účasť na nich Cirkev vrelo odporúča. V súčasnosti sa na Slovensku slávia nasledujúce slávnosti (vynímajúc prikázané sviatky spomínané už vyššie):

 1. Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (19. marec)
 2. Zvestovanie Pána (25. marec)
 3. Zoslanie Ducha Svätého (50. deň po Veľkej noci)
 4. Najsvätejšej Trojice (nedeľa po slávnosti Zoslania Ducha Svätého)
 5. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (piatok v týždeň po slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi)
 6. Narodenie svätého Jána Krstiteľa (24. jún)
 7. Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (5. júl)
 8. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (15. september)
 9. Krista Kráľa (34. nedeľa v Cezročnom období)

Okrem toho sa v každom kostole oslavuje výročie posvätenia ako slávnosť. Pri tých kostoloch, ktorých deň posviacky nie je známy sa výročie posviacky slávi 26. októbra.

Byzantský obrad[upraviť | upraviť zdroj]

Stupne sviatkov[upraviť | upraviť zdroj]

V cirkvách byzantského obradu (teda v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi) sa sviatky podľa dôležitosti rozlišujú na niekoľko stupňov:

 • veľké sviatky
 • stredné alebo tiež polyjelejné sviatky, delia sa ešte na:
- polyjelejné s bdením
- polyjelejné bez bdenia
 • malé (tzv. šestiričné) sviatky, delia sa ešte na:
- šestiričné s veľkým slávoslovím
- šestiričné bez veľkého slávoslovia.

Okrem toho existujú dni bez sviatočného znaku (všedné).[1][2]

Dvanásť veľkých sviatkov[upraviť | upraviť zdroj]

Najvýznamnejším sviatkom je Svätá a veľká nedeľa Paschy. Po nej má v liturgickom roku najvýznamnejšie miesto 12 veľkých sviatkov:

Prikázané sviatky v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku však ešte existujú aj prikázané sviatky, ktorými sú:[3]

V nedeľu a prikázané sviatky sú gréckokatolíci povinní zúčastniť sa božskej liturgie (resp. slávenia modlitby časoslova, ak je napr. aliturgický deň) a podľa možnosti zdržiavať sa práce (porov. CCEO, kán. 881).

Pohyblivé a nepohyblivé sviatky[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem toho sa sviatky v cirkevnom roku delia na pohyblivé a nepohyblivé. Pohyblivé sú tie, ktoré nemajú stály dátum slávenia a závisia od Paschy (napr. Nanebovstúpenie Pána, Zostúpenie Svätého Ducha). Nepohyblivé sú tie, ktoré majú pevne stanovený dátum slávenia (napríklad Narodenie Bohorodičky - 8. 9., Bohozjavenie - 6. 1., Premenenie Pána - 6. 8.).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]