Kronika (stredovek)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kronika je (nie vedecký) literárny žáner opisujúci udalosti z minulosti v časovom slede, v ktorom sa odohrali. Na rozdiel od letopisov spravidla neopisuje udalosti podľa rokov ale podľa väčších časových celkov a často má zložitejšiu formu (široko sa opisujú príčiny a súvislosti, hodnotia sa udalosti a ich aktéri). Kronika je jeden z najdôležitejších naratívnych historiografických prameňov.

História kroník a kronikárstva[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé kroniky vznikli v antike, najväčší rozkvet kronikárstvo dosiahlo v stredoveku.

Kroniky sa podľa obsahu a formy rozlišujú na:

 • svetové kroniky: opisujúce príbeh od stvorenia sveta po súčasnosť
 • ríšske kroniky: plynulý prechod zo svetovej kroniky
 • národné kroniky: o počiatkoch národov
 • biskupské, kláštorné, rádové kroniky: o založení a dejinách biskupstva, kláštora, rádu
 • gesta (alebo činy): kroniky kráľovstiev, dejiny činov ich predstaviteľov
 • dynastické, zemské kroniky, genealógie
 • mestské kroniky: najmä o talianskych stredovekých mestách
 • vojnové kroniky a kroniky križiackych výprav
 • biografie a autobiografie
 • cestovné správy
 • zbierky exempiel a kniežacie zrkadlá: poučenie o dobrej správe pre nasledovníkov aristokrata

Kroniky na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi významné kroniky dotýkajúce sa slovenského stredoveku patria:

Medzi uhorské kroniky významné pre Slovensko patria:

Kroniky v Česku[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi významné kroniky českého stredoveku patria:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • NAHODIL, Otakar  –  ROBEK, Antonín: České lidové kronikářství. Praha : Orbis, 1960.