Slovensko-rakúska štátna hranica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mapa hranice
Sútok Moravy a Dyje, česko-slovensko-rakúske trojmedzie
Cestný hraničný most Moravský Svätý JánHohenau, pohľad zo slovenskej strany
Kompa Záhorská VesAngern, pohľad z rakúskej strany
Sútok Moravy a Dunaja pod Devínom
Bunker B-S 4 „Lány“, jeden z ťažkých objektov opevnenia v Petržalke z čias prvej Česko-slovenskej republiky
Hraničný priechod JarovceKittsee medzi diaľnicami D4 a A6
Slovensko-rakúsko-maďarské trojmedzie

Slovensko-rakúska štátna hranica (nem. Grenze zwischen Österreich und der Slowakei) je vnútrozemská štátna hranica, ktorá oddeľuje Slovensko a Rakúsko. Má dĺžku 106,7 km a z veľkej časti prebieha po rieke Morava, z menšej po rieke Dunaj a po zemi. Počas Studenej vojny bola ostro strážená, pretože tvorila hranicu východného bloku; dnes je možné ju voľne prekročiť, pretože je hranicou vnútri Schengenského priestoru.

Dĺžka a hraničné znaky[upraviť | upraviť zdroj]

Dĺžka hranice, ako ju uvádza Ministerstvo vnútra SR: [1]

 • na vodných tokoch: 77, 0 km;
 • na hraničných cestách: 4,3 km;
 • na hraničných priekopách: 2,8 km;
 • na priamom vyznačení: 22,6 km;
 • spolu: 106,7 km.[2]

Hraničné znaky, ako ich uvádza Ministerstvo vnútra SR: [1]

 • základné: – ;
 • hlavné: – ;
 • medziľahlé: 413;
 • doplňujúce: – ;
 • iné: 8 ;
 • spolu: 412.

Priebeh[upraviť | upraviť zdroj]

Ak postupujeme smerom zo severu na juh, hranica sa začína na sútoku riek Morava a Dyje, na česko-slovensko-rakúskom trojmedzí, v blízkosti obcí Sekule a Hohenau an der March. Po Morave pokračuje južne, neskôr juhozápadne a juhovýchodne až po sútok s riekou Dunaj pod Devínom, pričom ju zo slovenskej strany lemujú lužné lesy Chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Na tomto úseku hranicu prekonáva cestný most Moravský Svätý Ján – Hohenau, železničný most Devínska Nová VesMarchegg a kompa Záhorská VesAngern an der March. Nasleduje úsek po Dunaji. Pri Karlovej Vsi hranica z Dunaja vystupuje a pokračuje po suchej zemi až k slovensko-rakúsko-maďarskému trojmedziu, pričom sa na nej nachádzajú cestné hraničné priechody z cesty I/61 na Spolkovú cestu 9, z cesty III/1020 do Kittsee, z diaľnice D4 na diaľnicu A6 a železničný hraničný priechod pri medzi stanicami Petržalka a Kittssee. Na tomto úseku sú na slovenskej strane zachované rôzne objekty opevnenia a Pohraničiarska signálka.

Sídla[upraviť | upraviť zdroj]

Obce, ktorých katastrálne územie siaha po slovensko-rakúsku hranicu

Slovensko Slovensko[3]
Rakúsko Rakúsko

Hraničné dokumentárne dielo a zmluvy[upraviť | upraviť zdroj]

Hraničné dokumentárne dielo slovensko-rakúskej hranice, podobne ako dielo slovensko-maďarskej hranice, vzniklo v rokoch 19211923 po Prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska ako súčasť Saintgermainskej mierovej zmluvy (podpísanej 10. septembra 1919). Skladá sa z: [4][1][5]

 • hraničných máp:
  • 12 mapových listov v mierke 1 : 100000 (rieka Morava),
  • 14 mapových listov v mierke 1 : 20500 (rieka Dunaj),
  • 25 mapových v mierke 1 : 20880 (suchý úsek medzi Dunajom a Čunovom),
 • podrobného popisu priebehu hraničnej čiary na spomínanom suchom úseku (ako súčasť máp v mierke 1 : 20880).

Hraničné dielo slovensko-rakúskej hranice, rovnako ako hraničné diela ostatných slovenských hraníc, je dostupné online na stránkach Informačný systém štátnych hraníc (ISŠH).

Štátnu hranicu určuje Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach podpísaná 21. decembera 1973 vo Viedni v znení neskorších zmien. [4] Za ČSR zmluvu podpísal Karel Komárek, za Rakúsko Rudolf Kirchschläger. V právnom systéme Slovenska sa nachádza pod číslom 95/1975 Zb. v rámci Vyhlášky ministra zahraničných vecí z 26. júna 1975 o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach. [6]

Slovensko-rakúsko-české a slovensko-rakúsko-maďarské trojmedzia (oficiálne trojštátne hraničné body) bližšie dokumentujú: [7]

 • Zmluva medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode „Dyje-Morava“ (29. september 2015, Viedeň; v právnom systéme SR ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí č. 231/2017 Z. z.),
 • Protokol o spoločnom hraničnom bode a hraničnom znaku "Triplex" medzi Slovenskou republikou, Rakúskou republikou a Maďarskou republikou (22. marec 2011, Radava).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c Štatistické údaje o štátnych hraniciach [online]. Ministerstvo vnútra SR, rev. 2013-04-17, [cit. 2019-03-26]. Dostupné online.
 2. Staatsgrenzen [online]. aeiou.at, [cit. 2019-03-26]. Dostupné online.
 3. Informačný systém štátnych hraníc
 4. a b Slovensko-rakúska štátna hranica [online]. Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2019-03-26]. Dostupné online.
 5. Hraničné dokumentárne dielo
 6. Vyhláška Ministra zahraničných vecí č. 95/1975 Zb. o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach [online]. 1975-06-26, [cit. 2019-03-26]. Dostupné online.
 7. Hraničné dokumentárne diela [online]. Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2019-03-26]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]