Strakoš obyčajný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Strakoš obyčajný
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1], na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Lanius collurio
Linnaeus, 1758
Synonymá
strakoš červenochrbtý

Mapa rozšírenia strakoša obyčajného
      Hniezdiaci, výskyt v letnom období
      Migrujúci
      Nehniezdiaci
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Strakoš obyčajný alebo strakoš červenochrbtý[3] (lat. Lanius collurio) je spevavý vták z čeľade strakošovité. Obýva veľkú časť Eurázie a na zimu sa sťahuje do tropickej Afriky. Podľa okrúžkovaných jedincov zo Slovenska bolo zistené zimovanie v Grécku a v Saudskej Arábii.[4] Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov strakoš obyčajný patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci a bol tak stanovený na základe výrazného poklesu v rokoch 1970 – 1990 v západnej a severovýchodnej časti jeho areálu rozšírenia, hoci výskumy v Európe v rokoch 1980 – 2013 zistili že jeho stavy sú stabilné.[1] Rovnako aj podľa výsledkov paneurópskeho sčítania bežných druhov vtákov je trend strakoša obyčajného v Európe za roky 1980  – 2017 stabilný[5].

Opis[upraviť | upraviť zdroj]

 • Dĺžka tela: 17 – 20 cm
 • Rozpätie krídel: 30 cm
 • Hmotnosť: 30 g

Strakoš obyčajný má silné šedé končatiny, hákovitý zobák so zubovitým výbežkom v hornej čeľusti a pomerne dlhý chvost. Samec má hnedý až červenohnedý chrbát, biele brucho, čiernosivý chvost s bielou spodinou, sivé temeno hlavy a zátylok a čiernu masku. Samica má rovnako zafarbenú hlavu i chrbát a nemá čiernu masku.

Hlas[upraviť | upraviť zdroj]

Ozýva sa hrubým "ček, čet"[6] a výrazným "väv".[7] Spev strakoša obyčajného je melodické švitorenie, do ktorého vplieta svoje "čet" a napodobňuje spev iných vtákov.[6]

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Strakoš obyčajný je rozšírený na celom území Slovenska od nížin až po smrekové mladiny 1 370 m n. m..[4] Na Slovensku sa zdržiava od apríla do septembra[8], kedy odlieta zvyčajne na východ a juh Afriky.

Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 65 000 – 130 000. Veľkosť populácie mierne klesla o 20 – 50 %. Územie na ktorom sa vyskytuje je stabilné, maximálne zmeny do 20%. Ekosozologický status v rokoch 1995, 1998[4] a 2001 žiadny.[9] V roku 2014 LC - menej dotknutý.[2][10][11] Európsky ochranársky status SPEC3 – druhy, ktorých globálne populácie nie sú koncentrované v Európe, ale majú tam nevhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia D – ustupujúci druh.[4]

Trend početnosti strakoš obyčajného na Slovensku bol podľa sčítania bežných druhov vtákov v rokoch 2005  – 2009 neistý s negatívnou tendenciou.[12]

Biotop[upraviť | upraviť zdroj]

Vyskytuje sa najmä v otvorených krajinách s porastom kríkov, na lúkach, poliach a pasienkoch. Tiež na okrajoch lesov, v sadoch a záhradách so živými plotmi.[8] a na lesných mladinách a rúbaniskách.[4]

Hniezdenie[upraviť | upraviť zdroj]

Hniezdo si stavia raz ročne v tŕňových kríkoch, ktoré ho dobre chránia pred predátormi. Buduje ho z korienkov, vetvičiek a trávy a od mája do júla hniezdi na znáške 3 až 6 vajíčok. Na vajíčkach sedí hlavne samica. Mláďatá sa liahnu po 14. dňoch a hniezdo opúšťajú po 14. – 15. dňoch. Po vylietaní z hniezda ich staré vtáky naďalej kŕmia.[8]

Potrava[upraviť | upraviť zdroj]

Strakoš obyčajný je hmyzožravec, obľubujúci chrobáky, kobylky, svrčky, koníky a drobné stavovce.[8]

Ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 1000 € (Vyhláška MŽP č. 170/2021).[13] Druh je zaradený do Bernského dohovoru (Príloha II) a smernici o vtákoch (Príloha I).[14]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b IUCN Red list 2021.2. Prístup 21. novembra 2021
 2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 3. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2016-12-10]. Dostupné online.
 4. a b c d e DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. (kap. Strakoš obyčajný, str. 564 – 565, Krištín, A.). ISBN 80-224-0714-3.
 5. Species trends of Lanius collurio (Red-backed Shrike) [online]. pecbms.info, [cit. 2021-11-21]. Dostupné online. (En)
 6. a b PETERSON, R. T.; MOUNTFORT, G.; HOLLOM, P. A. D.. Európa madarai. Budapest : Gondolat, 1986. ISBN 978-80-7234-292-1. (preklad do maďarčiny)
 7. JONSSON, Lars. Die Vögel Europas und des Mittelmeerraumes. Stuttgart : Franckh-Kosmos, 1992. ISBN 3-440-06357-7. (po nemecky)
 8. a b c d FERIANC, Oskár. Vtáky Slovenska 2. Bratislava : Veda, 1979.
 9. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 10. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 11. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
 12. SLABEYOVÁ, Katarína; RIDZOŇ, Jozef; KROPIL, Rudolf. Trendy početnosti bežných druhov vtákov na Slovensku v rokoch 2005–2009. Tichodroma, roč. 21, čís. 2009, s. 1 - 13. Dostupné online [cit. 2021-11-17].
 13. Vyhláška č. 170/2021 Z. z. [online]. [Cit. 2021-06-23]. Dostupné online.
 14. BirdLife International (2020) Species factsheet: Lanius collurio [online]. datazone.birdlife.org, [cit. 2020-02-18]. Dostupné online. (En)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]