Turnaikum

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Geológia Západných Karpát
Turnaikum
Morfotektonické členenie
Čelná karpatská priehlbina
Flyšové pásmo
Bradlové pásmo
Pásmo jadrových pohorí
Veporské pásmo
Gemerské pásmo
Meliatske pásmo
Bükkské pásmo
Bakonské pásmo
Zemplínske pásmo
Tektonické jednotky
a rozhrania rôzneho rádu
OravikumVáhikumTatrikumSubtatranské príkrovyČertovická líniaFatrikumVeporikumLubenícko-margecianska líniaGemerikumHronikumRožňavská líniaSilicikumMeliatikumTurnaikumBükkikumTransdanubikumZemplinikum
Paleogeografické termíny
Valaiský oceán
Čorštynská elevácia
Váhický oceán
Alcapa
Meliatsko-halstattský oceán
Pozri aj Geovedný portál

Turnaikum (tiež používané maďarské označenie tornaikum) je tektonická jednotka Západných Karpát. V koncepciách niektorých autorov je turnaikum označované ako južné rudabányaikum. Je tvorené slabo premenenými usadenými horninami, ktoré sú vzhľadom na svoje podložie v príkrovovej pozícií. Tvorí príkrov Slovenskej skaly a turniansky príkrov. Podľa predpokladov, malo tvoriť svah Meliatského oceánu[1]. Výskyt hornín turnaika je doložený na Slovensku v Revúckej vrchovine, Licinskej pahorkatine a Slovenskom krase, v Maďarsku v severnej časti pohoria Rudabánya najčastejšie v nadloží meliatika a v podloží silicika[2].

Pomenovanie turnaikum je odvodené od rieky Turňa, keďže jeho podstatná časť vystupuje v Turnianskej kotline, medzi Brusníkom a Slovenskou skalou, v okolí Štítnika a Honiec[3].

Stratigrafia[upraviť | upraviť zdroj]

Vrstevný sled turnaika sa začína vo vrchnom karbóne a končí vo vrchnom triase[4] prípadne možno pokračuje i do jury[2]. Najstaršie formácie tvoria karbónske flyšové turbidity (turiecke súvrstvie), nad nimi permské červené sedimenty (brusnícke súvrstvie) a nakoniec triasové karbonáty bazénových fácií (vápence s rohovcami), nad ktorými sa miestami nachádzajú jurské flyšové sedimenty, miestami s hojnými obliakmi vápenato-alkalických vulkanitov[1].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Plašienka, D., Grecula, P., Putiš, M., Kováč, M. a Hovorka, D., 1997, Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview. in Grecula, P., Hovorka, D., Putiš, M. (Eds.) Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca - Monograph, Košice, s. 1 – 24
  2. a b Biely, A. (Editor), Bezák, V., Elečko, M., Gross, P., Kaličiak, M., Konečný, V., Lexa, J., Mello, J., Nemčok, J., Potfaj, M., Rakús, M., Vass, D., Vozár, J., Vozárová, A., 1996; Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenska (1 : 500 000) Archivované 2015-09-24 na Wayback Machine, GÚDŠ, Bratislava, 1996, 76 s.
  3. Abiotické javy Slovenského krasu [online]. sopsr.sk, [cit. 2010-06-06]. Dostupné online. Archivované 2009-09-27 z originálu.
  4. Hók, J., Kahan, Š., Aubrecht, R., 2001, Geológia Slovenska. Archivované 2011-07-19 na Wayback Machine Univerzita Komenského, Bratislava, 43 s.