Hon Za splavom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°24′46″S 16°57′11″V / 48,412710°S 16,953095°V / 48.412710; 16.953095Hon Za splavom je súbor trojice melioračných kanálov v katastri obce Jakubov na Záhorí.

Hon Za splavom A[upraviť | upraviť zdroj]

Hon Za splavom A
potok
Zdrojnica Záhorská nížina
Ústie Malina
Dĺžka 1,455 km
Povodie Odtokové oblasti 0,5 km² (Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „odtokov“ ha)
Povodie Malina
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-17-02-070
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Hon Za splavom A je melioračný, odvodňovací kanál, tok IV. rádu na Záhorí, v okrese Malacky a v katastri obce Jakubov. Názov je odvodený od názvu oblasti, ktorá sa tiež nazýva Za splavom. Jeho dĺžka činí 1,455 km a plocha odtokovej oblasti 50 000 . Vzniká vo výške 150 m n. m. a ústi do Maliny vo výške 146 m n. m..

História a výstavba kanála[upraviť | upraviť zdroj]

Kanál bol vystavaný v priebehu prvej etapy melioračných prác pri obci Jakubov v roku 1960. Finančný náklad stavby bol celkom 397 970 Kčs.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Jeho koryto vzniká pod lesom v oblasti Dlhá Mláka vo výške 150 m n. m.. Pokračuje severovýchodoseverným smerom, preteká v poraste briez a borovíc, dno má vydláždené betónovými tvárnicami, ktoré sú však zanesené zemou tak, že ich nie je vidieť. Stáča sa na sever a podteká agátový lesík. Potom tečie okolo poľovníckeho posedu a vstupuje do lesíka. Tam je premostený a hneď za mostom doňho ústi pravostranný kanál Hon Za splavom C. Tečie v poraste tŕstia, jelší a sliviek, priberá ľavostranný kanál Hon Za splavom B, stáča sa na severovýchodosever, podteká premostenie na hrádzi Maliny, do ktorej, vo výške 146 m n. m., následne ústi. Šírka dna sa pohybuje od 1 do 1,5 metra.

Význam[upraviť | upraviť zdroj]

Vystavali ho kvôli odvodneniu zamokrenej pôdy aby sa mohla začať poľnohospodársky využívať. Navyše je na katastrálnom portáli evidovaný ako chránené vtáčie územie, s výskytom chriašteľa bodkovaného, bučiaka trsťového, haje červenej a iných. Mimo iného sa tam vyskytujú aj bažanty poľovné, jarabice poľné a srny lesné.

Hon Za splavom B[upraviť | upraviť zdroj]

Hon Za splavom B
potok
Zdrojnica Záhorská nížina
Ústie Hon Za splavom A
Dĺžka 0,269 km
Povodie 0,869 km² / odtokové oblasti 0,204 km² (Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „km“ ha)
Povodie Malina
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-17-02-070
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Hon Za splavom B, je jeden zo sústavy melioračných, odvodňovacích kanálov pri obci Jakubov, na Záhorí v okrese Malacky. Jeho dĺžka dosahuje 269 metrov, plocha odtokovej oblasti 0,204 km² a plocha povodia 0,869 km². Je to tok V. rádu, v ktorom sa voda vyskytuje len po výdatnejších zrážkach.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Jeho koryto začína pod agátovým lesom južne od obce Jakubov, neďaleko oblasti Pri Dlhej mláke (150 m n.m.), v poraste zlatobyľu a tŕstia, v nadmorskej výške 148 m n.m.. Pokračuje severovýchodným smerom, kde preteká pomedzi listnaté stromy, trávu a zlatobyľ. Ústi do kanála Hon Za splavom A v nadmorskej výške 147 m n.m.. Na kanále sa nenachádza žiadne premostenie. Dno má rôznu šírku pohybujúcu sa od 0,5 do 1,5 metra, nie je vydláždené, no možno sa tam tvárnice nachádzajú, ale sú tak zanesené, že ich absolútne nie je vidieť.

História a výstavba kanála[upraviť | upraviť zdroj]

Kanál bol vystavaný v priebehu prvej etapy melioračných prác pri obci Jakubov v roku 1960. Finančné náklady výstavby tohto projektu boli 92 262 kčs.

Význam[upraviť | upraviť zdroj]

Vystavali ho, podobne ako ostatné kanály, kvôli odvodneniu premočenej pôdy, aby sa dala zrekultivovať a následne začať poľnohospodársky využívať. Kanál je súčasťou chráneného vtáčieho územia Natura 2000, s výskytom bažanta poľovného, jarabice poľnej, vrabca poľného a srniek. Mimo iného sa tam vyskytujú aj mnohé bezstavovce vrátane čmeľa zemného.

Hon Za splavom C[upraviť | upraviť zdroj]

Hon Za splavom C
potok
Zdrojnica Záhorská nížina
Ústie Hon Za splavom A
Dĺžka 0,208 km
Povodie 0,786 km / odtokové oblasti 0,229 km² (Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „km“ ha)
Povodie Malina
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-17-02-070
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Hon Za splavom C je najkratší z troch melioračných odvodňovacích kanálov v oblasti Za splavom. Je to občasný vodný tok V. rádu na Záhorí, v okrese Malacky, v obci Jakubov. Vzniká približne 400 metrov od objektov JRD Jakubov, v nadmorskej výške 149 m n.m. a ústi do kanála Hon Za splavom A v nadmorskej výške 148 m n.m..

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Vzniká približne 400 metrov od budov JRD Jakubov, v srdci oblasti Za splavom, vo veľkej jame, v nadmorskej výške 149 m n.m.. Hneď za veľkou jamou sa nachádza premostenie, so sprašným povrchom. Odtadiaľ pokračuje už priamou úsečkou pomedzi stromy, predovšetkým slivky a jelše, k svojmu ústiu do Honu Za splavom A, ktoré sa nachádza vo výške 148 m n.m.. Dno má bahnové, široké 1 až 2 metre, no možno sa tam tvárnice nachádzajú, ale ako pri ostatných kanáloch sú značne zanesené hlinou.

História a výstavba kanála[upraviť | upraviť zdroj]

Kanál bol vystavaný v priebehu prvej etapy melioračných prác pri obci Jakubov, v roku 1960. Náklady tejto stavby predstavovali 99 229 kčs.

Význam[upraviť | upraviť zdroj]

Vystavali ho, podobne ako ostatné kanály v okolí Jakubova, kvôly odvodneniu premočenej pôdy, aby sa dala zrekultivovať a následne začať naplno poľnohospodársky využívať. Kanál je súčasťou chráneného vtáčieho územia Natura 2000, s výskytom bažanta poľovného, jarabice poľnej, vrabca poľného a srniek. Mimo iného sa tam vyskytujú aj mnohé bezstavovce vrátane cifruše bezkrídlej, bystrušky fialovej a čmeľa zemného.

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]