Hon Nové pole

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48°24′46″S 16°57′11″V / 48,412721°S 16,953095°V / 48.412721; 16.953095Hon Nové pole je súbor štvorice melioračných kanálov medzi obcami Jakubov a Kostolište na Záhorí.

Hon Nové pole A[upraviť | upraviť kód]

Hon Nové pole A
Dĺžka toku 1,275 km
Plocha povodia 2,738 km² / odtokové oblasti 0,501 km²
Rád toku IV.
Povodie Malina
Prameň Záhorská nížina
Ústie Malina
Hydrologické poradie 4-17-02-070
Číslo recipienta
Hon Nové pole A pred ústim do Maliny

Hon Nové pole A je najdlhší zo štvorice kanálov na Novom poli. Je to občasný vodný tok IV. rádu na Záhorí, v okrese Malacky, medzi obcami Jakubov a Kostolište, v katastrálnom území obce Jakubov. Dosahuje dĺžku 1,275 km, zberá vodu z plochy 0,501 km² a jeho povodie sa rozkladá na ploche 2,738 km². Vzniká uprostred oblasti Nové pole (155 m n. m.) približne 380 metrov od cesty II. triedy E 503, nadmorskej výške 152 m n. m. a ústi do Maliny vo výške 146 m n. m.

Opis toku[upraviť | upraviť kód]

Jeho koryto počína uprostred veľkého poľa, ktoré sa nazýva Nové pole medzi obcami Jakubov a Kostolište v nadmorskej výške 152 m n. m. Od vzniku pokračuje 90 metrov na východ, potom sa v pravom uhle stočí na juh. Týmto smerom tečie 620 metrov, stále iba v poli. Na tomto úseku doňho ústi kanál Hon Nové pole C. Potom sa stočí na západ (tiež 90°) a takto pokračuje 260 metrov. Tu priberá vody kanála Hon Nové pole B. Potom pokračuje ešte kúsok na západ a stáča sa opäť kolmo na juh. V tomto zhybe sem zaúsťuje Hon Nové pole D. Dno bolo doposiaľ nevydláždené, bahnové. Na juh pokračuje taktiež 260 metrov, kde rastie veľa záružlia močiarneho a vŕby rakyty a následne, sprava, v nadmorskej výške 146 m n. m. ústi do Maliny. Tu je dno už vydláždené. Na toku je celkovo štyri krát premostený, raz z toho na hrádzi Maliny. Okolo kanála po celej dĺžke rastú stromy, kry a tráva, predovšetkým divo rastúce slivky, topole, jelše a černice.

História a výstavba kanála[upraviť | upraviť kód]

Kanál, ako aj ostatné kanály Hon Nové pole, bol vystavaný v priebehu prvej etapy melioračných prác pri obci Jakubov v roku 1960. Finančný náklad tohto diela bol 371 186 Kčs.

Význam[upraviť | upraviť kód]

Vystavali ho kvôli odvodneniu zamokrenej pôdy, aby sa dalo na nej pestovať, t.j. aby sa mohla začať poľnohospodársky využívať. Je zaradený do sústavy Natura 2000 s výskytom rôznych druhov vtáctva. V jeho koryte sídlia aj rôzne bezstavovce (napr. čmeľ zemný) a väčšia zver ako svine divé a srny lesné.

Hon Nové pole B[upraviť | upraviť kód]

Koryto kanála B pred svojim ústím
Hon Nové pole B
Dĺžka toku 0,482 km
Plocha povodia 0,891 km², odtokové oblasti 0,355 km²
Rád toku V.
Povodie Malina
Prameň Záhorská nížina
Ústie Hon Nové pole A
Hydrologické poradie 4-17-02-070
Číslo recipienta

Hon Nové pole B je jeden zo štvorice melioračných kanálov na Novom poli, medzi obcami Jakubov a Kostolište, na Záhorí, v okrese Malacky, v katastrálnom území Jakubova. Je to taktiež občasný vodný tok, V. rádu, s dĺžkou 0,482 km, plochou povodia 0,891 km² a plochou odtokových oblastí 0,355 km². Jeho koryto počína v srdci oblasti Nové pole (155 m n. m.) 540 metrov od cesty II. triedy Záhorská Ves - Malacky, vo výške 150 m n. m. a vlieva sa do Honu Nové pole A, v nadmorskej výške 148,5 m n. m.

Opis toku[upraviť | upraviť kód]

Jeho koryto vzniká v srdci oblasti Nové pole, v nadmorskej výške 150 m n. m., 105 metrov od toku kanála Hon Nové pole A, s ktorým tečie svojich prvých 195 metrov rovnobežne, smerom na juh. Potom sa prudko, v pravom uhle stočí na západ, kde je ešte pred zhybom premostený. Na západ pokračuje 80 metrov, tiež rovnobežne so spomínaným kanálom. Na tomto úseku sa križuje s elektrickým vedením vysokého napätia. Napokon sa stočí na juhozápad, pokračuje 210 metrov a tu sa v nadmorskej výške 148,5 m n. m., neďaleko poľovníckeho posedu vlieva sprava do kanála Hon Nové pole A. Dno je nedláždené, bahnové, široké 1 meter. Okolo toku aj priamo v ňom rastú stromy a kry, ako topole, slivky, vŕby, tŕstie a záružlie.

História a výstavba kanála[upraviť | upraviť kód]

Táto vodná stavba, ako aj ostatné v oblasti bola vystavaná v priebehu prvej etapy melioračných prác pri obci Jakubov v roku 1960. Finančný náklad tejto stavby predstavoval 102 285 Kčs.

Význam[upraviť | upraviť kód]

Vystavali ho Jakubovčania, podobne ako aj iné kanály v okolí, kvôli odvodneniu premočenej pôdy, ktorú následne začali obrábať a poľnohospodársky využívať. Dnes sa v povodí kanála pestuje najmä repka olejná a ďatelina. V jeho koryte sa vyskytuje bohatá diverzita rastlín (zlatobyľ, záružlie, topoľ, ...) a živočíchov (cifruša, čmeľ, srny, ...).

Hon Nové pole C[upraviť | upraviť kód]

Hon Nové pole C
Dĺžka toku 0,191 km
Plocha povodia 0,149 km², odtokové oblasti 0,075 km²
Rád toku V.
Povodie Malina
Prameň Záhorská nížina
Ústie Hon Nové pole A
Hydrologické poradie 4-17-02-070
Číslo recipienta

Hon Nové pole C činí najkratší kanál so súboru štyroch kanálov na Novom poli. Ide o občasný vodný tok V. rádu na Záhorí, v okrese Malacky, medzi obcami Jakubov, Kostolište a mestom Malacky, v jakubovskom katastri. Má dĺžku 0,191 km, plochu povodia 0,149 km² a plocha jeho odtokových oblastí predstavuje 0,075 km². Vzniká v oblasti Pod uhliskami (151 m n. m.) , v nadmorskej výške 149 m n. m. a do Honu Nové pole A sa vlieva, uprostred veľkého pola vo výške 148,5 m n. m.

Opis toku[upraviť | upraviť kód]

Tok počína výtokom z močaristého jazierka, 420 metrov od koryta rieky Maliny, v nadmorskej výške 149 m n. m., neďaleko oblasti Pod uhliskami, v prehustenom poraste listnatých stromov, pálok a tŕstia. Počas celej svojej dĺžky tok pokračuje východným smerom, stále v hustom poraste, ale už iba tŕstia a trávy, v nedláždenom, bahnovom koryte, širokom 1 meter a následne sa, vo výške 148,5 m n. m. vlieva do kanála Hon Nové pole A, ako jeho ľavostranný prítok. Koryto kanála nie je premostené ani raz.

História a výstavba kanála[upraviť | upraviť kód]

Odvodňovací, vodný kanál bol vybudovaný v priebehu výstavby kanálov na Novom poli, v prvej etape melioračných prác pri obci Jakubov, v roku 1960, s finančným nákladom 88 203 Kčs.

Význam[upraviť | upraviť kód]

Kanál bol vystavaný za účelom odvodnenia močiaru a premočenej pôdy, aby sa dnes dala poľnohospodársky využívať. Jeho povodie je prevažne zalesnené, borovicou na priemyselné spracovanie a na ornej pôde sa v tomto povodí pestuje repka olejná, pšenica a slnečnice. Koryto toku, keďže je blízko lesa a vody prekypuje druhovou rozmanitosťou predovšetkým živočíchov (svine divé, srnky, čmele, žaby, myšiaky...) ale aj rastlín, ako pálka širokolistá, zlatobyľ, trsť obyčajná a ďalšie.

Hon Nové pole D[upraviť | upraviť kód]

Hon Nové pole D
Dĺžka toku 0,285 km
Plocha povodia 0,736 km², odtokové oblasti 0,238 km²
Rád toku V.
Povodie Malina
Prameň Záhorská nížina
Ústie Hon Nové pole A
Hydrologické poradie 4-17-02-070
Číslo recipienta
Koryto kanála D

Hon Nové pole D je odvodňovací melioračný kanál, občasný vodný tok V. rádu na Záhorí, v okrese Malacky, neďaleko obce Jakubov. Patrí do súboru štyroch melioračných kanálov na Novom poli. Dĺžka jeho toku predstavuje 0,285 km, plocha povodia zahŕňa 0,736 km² a do odtokových oblastí spadá 0,238 km². Koryto toku vzniká uprostred medze, v oblasti Malé pole (153 m n. m.), v nadmorskej výške 149 m n. m. a ústi do kanála Hon Nové pole A, vo výške 148,5 m n. m.

Opis toku[upraviť | upraviť kód]

Jeho tok vzniká uprostred veľkej, 750 metrov dlhej medze, v hustom poraste topoľov a krov bazy čiernej, v nadmorskej výške 149 m n. m., v srdci oblasti Malé pole (časť lokality Nové pole). Pokračuje západným smerom, uprostred ornej pôdy, v koryte rastie tráva a tŕstie. Potom preteká okolo malej skupinky stromov, a zase, keď sa zo stromov vynorí, tečie pomedzi tŕstie a trávu. Na tomto mieste je tok premostený mostom so sprašným povrchom. Pokračuje ďalej na západ, v koryte sa sem-tam objaví ker vŕby rakyty a pribudne aj záružlie. Následne, vo výške 148,5 m n. m. ústi do Honu Nové pole A, sprava.

História a výstavba kanála[upraviť | upraviť kód]

Hon Nové pole D vystavali, ako ekonomicky výhodnú stavbu v priebehu prvej etapy melioračných prác pri obci Jakubov, v roku 1960. Jeho finančný náklad činil 76 817 Kčs.

Význam[upraviť | upraviť kód]

Nadmerné premočenie pôdy a stúpajúci dopyt po poľnohospodárskych výrobkov bol príčinou vystavania odvodňovacieho toku. Kanál odvodnil rozsiahlu časť medze a mokrej pôdy, ktorá sa následne mohla rozorať a začať plnohodnotne poľnohospodársky využívať. Ako aj pri iných kanáloch, aj tu platí, že tu je nepomerne väčšia druhová diverzita ako v okolí (t.j. na ornej pôde). Zástupcovia rastlín a drevín sú: záružlie močiarne, vŕba rakyta, pálka širokolistá,... a zástupcovia živočíchov: jašterice, bažanty, jarabice a iné.

Použitá literatúra[upraviť | upraviť kód]