Liturgická farba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Liturgická farba je farbou bohoslužobných rúch a výzdoby chrámu v jednotlivých obdobiach alebo slávnostiach v rámci liturgického roka. Rozdielnosť farieb má aj navonok umocňovať povahu liturgických slávení ako aj zmysel kresťanského života.[1]

Rímskokatolícka cirkev[upraviť | upraviť zdroj]

Liturgické farby v rímskom obrade Katolíckej cirkvi definujú Všeobecné smernice rímskeho misála. Tieto liturgické farby sú definované pre omšu podľa misálu sv. Pavla VI.

Na rôzne slávnosti, ktoré si vyžadujú sviatočné alebo vzácnejšie rúcha, sa môžu používať aj rúcha, ktoré nie sú v liturgickej farbe dňa.[1]

Pred druhým vatikánskym koncilom a na základe Summorum Pontificum o používaní misálu z roku 1962 sú drobné rozdiely v používaní liturgických farieb a to, že sa červená farba využíva ešte aj v období oktávy Svätodušných sviatkov a čierna farba aj vo Veľký piatok a na „Dušičky“.[2]

V niektorých oblastiach je povolené použitie modrej farby na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Niekde modrá farba nahradzuje fialovú v čase adventu.[3]

Gréckokatolícka a Pravoslávna cirkev[upraviť | upraviť zdroj]

V byzantskej tradícii určuje Typikon jedine svetlú a tmavú farbu liturgických rúch. Všetky ostatné delenia farieb sú len zvykom a tradíciou.[4]

Svetlé farby
Tmavé farby
 • Bordová – univerzálna tmavá farba. Používa sa na sviatky svätého Kríža a v niektorých oblastiach pri pohreboch, bohoslužbách za zosnulých, počas Veľkého pôstu, prípadne iných pôstnych období
 • Červená – používa sa na sviatky mučeníkov
 • Čierna – v niektorých oblastiach sa používa pri pohreboch a počas veľkého pôstu. Čierna farba bola zavedená do ruskej tradície od pohrebu Petra II. ruského cára.[4]

V niektorých oblastiach je zvykom napríklad používať oranžovú farbu pri sviatkoch Petra a Pavla, alebo fialovú farbu počas veľkého pôstu alebo pri vysviacke.[4]

Starokatolícka cirkev[upraviť | upraviť zdroj]

Starokatolícka cirkev má veľmi podobný kánon liturgických farieb ako rímskokatolícka cirkev, rozdiely sú minimálne. Prax používania sa však v jednotlivých národných starokatolíckych cirkvách môže líšiť. Prax používania liturgických farieb Starokatolíckej cirkvi na Slovensku a Starokatolíckej delegatúty Utrechtskej únie na Slovensku sa od praxe rímskokatolíckej cirkvi veľmi nelíši.

Anglikánska cirkev[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci Anglikánskej cirkvi nenachádzame pevne stanovený kánon liturgických farieb, tie sú len odporúčané. Je dovolené v tomto ohľade rešpektovať lokálne tradície. Oficiálny web Anglikánskej cirkvi odporúča nasledujúce farby takto:[5]

Zelená:

 • zodpovedá zhruba rímskokatolíckemu období cez rok (od sviatku Uvedenia Pána do chrámu do utorka pred Popolcovou stredou a potom od Zoslania Ducha Svätého do sviatku Všetkých svätých)
 • môže sa použiť aj na sviatok Všetkých svätých alebo na prvú adventnú nedeľu

Červená:

Fialová:

Biela:

 • vianočné obdobie (od Vianoc do sviatku Uvedenia Pána do chrámu)
 • veľkonočné obdobie (od Veľkonočnej nedele do svätodušnej vigílie)
 • slávnosť Najsvätejšej Trojice
 • sviatky Pána
 • mariánske sviatky (smie sa využiť aj modrá farba)
 • slávnosť Všetkých svätých
 • sviatky svätých, ktorí nie sú mučeníci
 • na Zelený štvrtok
 • na posvätenie kostola
 • pri sviatosti manželstva
 • pri vysluhovaní sviatosti krstu, birmovania alebo svätenia kňazstva (pri týchto troch sa ale preferuje farba červená)
 • pri pohrebe alebo zadušnej omši (môže sa použiť taktiež fialová alebo čierna)
 • pri pohrebe dieťaťa

Evanjelická cirkev a. v. vyznania[upraviť | upraviť zdroj]

V evanjelickej cirkvi sa používa 5 liturgických farieb:

Biela

 • používa sa len počas slávnostnej polovice evanjelického cirkevného roka.
 • je to radostná farba symbolizujúca čistotu a označuje najväčšie cirkevné sviatky.
 • počas Vianočných sviatkov - počínajúc Štedrým Večerom, pretrvávajúc až do soboty po sviatku zjavenia Krista Pána mudrcom, v nedeľu po zjavení sa farba mení.
 • počas Veľkonočných sviatkov - počínajúc Bielou sobotou, pretrvávajúc až do soboty po sviatku 1. nedele nasledujúcej po Vstúpení, nasledujúcu nedeľu sa farba mení. Je to najdlhšie nepretržité obdobie bielej liturgickej farby, ktoré trvá približne mesiac a pol.

Fialová

 • používa sa len počas slávnostnej polovice evanjelického cirkevného roka.
 • je to farba symbolizujúca pôst a pokánie.
 • používa sa počas Adventného obdobia - počínajúc 1. adventnou nedeľou, pretrvávajúc až do 23. Decembra, teda po 4. adventnej nedeli, deň pred Štedrým dňom, nasledujúcim dňom sa farba mení na bielu.
 • počas pôstneho obdobia - počínajúc Popolcovou Stredou, pretrvávajúc až do Kvetnej Nedele, nasledujúci pondelok sa farba mení. Je to najdlhšie nepretržité obdobie fialovej liturgickej farby, ktoré trvá približne mesiac a pol.

Čierna

 • používa sa počas slávnostnej aj bezslávnostnej polovice evanjelického cirkevného roka
 • farba je smútočná, kajúca a spomienková.
 • na Veľký Piatok, počínajúc pondelkom po Kvetnej Nedeli, pretrvávajúc do Veľkého Piatku. Veľký piatok patrí do slávnostnej cirkevnej polovice.
 • na Nedeľu Pokánia, taktiež nazvanú Kajúca Nedeľa, farba pretrváva jeden deň a pripadá na 10. nedeľu po Svätej Trojici, je spomienkou na katastrofu, ktorá postihla Jeruzalem a kedy bol Jeruzalemský chrám zničený. Je súčasťou bezslávnostnej cirkevnej polovice.
 • na sviatok Pamiatky Zosnulých, ktorá pripadá na 2. November. Farba pretrváva jeden deň a je súčasťou neslávnostnej polovice evanjelického cirkevného roka.

Červená

 • používa sa počas slávnostnej aj neslávnostnej polovice evanjelického cirkevného roka
 • farba symbolizuje oslavu a radosť, používa sa počas pamätných dní.
 • počas Svätodušných sviatkov - počínajúc 1. slávnosťou svätodušnou, pretrvávajúc až do soboty pred Svätou Trojicou.
 • počas Svätej Trojice - pretrvávajúc jeden deň - červená farba tak ostáva nepretržite od Svätodušných sviatkov až do Svätej Trojice. Spolu patria do slávnostnej cirkevnej polovice.
 • počas sviatku apoštolov Petra a Pavla - pripadá na 29. Júna a pretrváva jeden deň. Patrí do bezslávnostnej cirkevnej polovice.
 • počas sviatku vierozvestcov Cyrila a Metoda - pripadá na 5. Júla a pretrváva jeden deň a plynule prechádza do nasledujúceho sviatku
 • počas pamätného dňa upálenia Majstra Jána Husa - pripadá na 6. Júla a pretrváva jeden deň. Spolu so sviatkom Cyrila a Metoda patria do bezslávnostnej cirkevnej polovice.
 • počas pamiatky posvätenia chrámu - podľa individuálneho zboru.
 • počas pamiatky reformácie - pripadá na 31. októbra, pretrváva jeden deň a patrí do bezslávnostnej cirkevnej polovice.

Zelená

 • používa sa počas slávnostnej aj neslávnostnej polovice evanjelického cirkevného roka
 • farba sa používa ako bežná farba medzi sviatkami a sviatočnými obdobiami, preto je to najpoužívanejšia liturgická farba v evanjelickom cirkevnom roku.
 • používa sa počas slávnosti poďakovania za úrody zeme, pripadajúc zväčša na prvú októbrovú nedeľu.
 • používa sa v obdobiach medzi ostatnými liturgickými farbami.
 • najdlhšie obdobie zelenej liturgickej farby počína pondelkom po svätej trojici v júni a pretrváva až do soboty pred 1. adventnou nedeľou v novembri. Počas tohto obdobia je jednodňovo prerušená červenou farbou počas sviatku apoštolov Petra a Pavla, sviatkom Cyrila a Metoda, pamätným dňom upálenia Jána Husa, pamiatkou reformácie a čiernou farbou počas nedele pokánia a pamiatke zosnulých.
 • kratšie obdobie zelenej liturgickej farby počína 1. nedeľou po Zjavení (nedeľa misie) a pretrváva až do utorka pred Popolcovou Stredou a je nepretržité. [6] [7]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c Všeobecné smernice rímskeho misála [online]. 2002, [cit. 2019-09-13]. Dostupné online.
 2. Katolícka Liturgika [online]. Praha: 1911, [cit. 2019-09-13]. Dostupné online.
 3. The Advent Blues [online]. 2000-12, [cit. 2019-09-13]. Dostupné online.
 4. a b c The Liturgical Colors of Vestments in the Orthodox Church
 5. Odporúčané pravidlá liturgických farieb
 6. https://www.ecav.sk/ecav/cirkevny-rok
 7. Liturgický kalendár

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Liturgická barva na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]