Základná škola s materskou školou (Zalužice)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Základná škola s materskou školou, Zalužice 450
Skolaza.JPG
Riaditeľ Mgr. Michal Danočko
Adresa Základná škola s materskou školou
Zalužice 450
072 34 Zalužice
Kontakt skola@zszaluzice.edu.sk
Webová stránka http://skola.zaluzice.sk/

Základná škola s materskou školou Zalužice je základná škola v obci Zalužice. Od 1. septembra 2004 bola zlúčená s materskou školou v rámci pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým je obec Zalužice.

Od 1. septembra 1999 je riaditeľom Mgr. Michal Danočko.

Základom školského vzdelávacieho programu "Cesta k osobnosti" je výrok gréckeho matematika a filozofa Pytagora "Účelom všetkej výchovy je prebudiť génia v človeku." Tvorba jedinečnej osobnosti žiaka sa dá dosiahnuť budovaním hrdosti na obec a región, v ktorej žijeme, na ich kultúru a prírodu a najmä pestovanie úcty k minulým pokoleniam, ktoré nám zanechali naše dedičstvo.

História[upraviť | upraviť kód]

Základná škola[upraviť | upraviť kód]

Malé Zalužice[upraviť | upraviť kód]

V Malých Zalužiciach ako prvá škola bola gréckokatolícka. Podľa ústneho podania škola bola založená niekedy v 17. storočí. Vyučovalo sa po maďarsky. Štátna ľudová škola bola postavená v r. 1906. Bola to nová základná škola jednotriedna s bytom pre učiteľa. Vyučovalo sa po maďarsky až do konca 1. svetovej vojny. Ako prvý vyučoval Eugen Balay. Učil až do príchodu Vojtecha Mervu s manželkou v r. 1923. Vyučovalo sa v štátnej, ale aj cirkevnej škole.

Veľké Zalužice[upraviť | upraviť kód]

Vo Veľkých Zalužiciach prvé dejiny školy sa začínajú niekedy v 17. storočí. Škola bola na rôznych miestach. V r. 1859 bol pridelený pozemok, na ňom bola vystavená škola, ktorá v r. 1887 zhorela. V r. 1903 bola vybudovaná nová škola. Jedným z najstarších učiteľov na ktorého sa občania pamätajú bol Ján Papp. Po ňom od r. 1859 pôsobil Michal Beňo, neskôr Michal Melega a František Kraus.

1. októbra 1929 bola zriadená Obecná ľudová škola, dvojtriedna. Riaditeľom bol Ludovít Kraus. V r. 1945 bol vydaný zákon, ktorým všetky školy boli zoštátnené. Boli štátne ľudové školy. V r. 1948 vznika národná škola. 1. septembra 1953 bola zriadená Osemročná stredná škola, riaditeľom bol Július Kusý. Od r. 1953 boli Malé Zalužice spádová obec. Školu navštevovali deti z V. Zalužíc, Hažína a Lúčok od 5. ročníka. Výuka od prvého ročníka začala v r. 1973, spolu s deťmi zo Závadky.

Ďalší riaditelia ktorí tu pôsobili: vo V. Zalužiciach – Korčinský, v M. Zalužiciach – Jacko, Janošov, Varga, Tkačík, Karšňáková, Rovňak.

Materská škola[upraviť | upraviť kód]

História materskej školy siaha do obdobia päťdesiatych rokov až po dnešok.

Z kroniky materskej školy Malé Zalužice[upraviť | upraviť kód]

Materská škola bola zriadená v roku 1950, napriek odporu rodičov a už v rokoch 195354 bolo do nej zapísaných 30 detí. Do funkcie učiteľky nastúpila Anna Parizová. V školskom roku 197273 spojením obcí Veľké a Malé Zalužice dostala škola nové pomenovanie – I. Materská škola Zalužice. V materskej škole sa konalo metodické združenie s praktickou ukážkou z pracovnej výchovy. V školskom roku 197778 sa začali práce na údržbe novej materskej školy. Deti a učiteľky nadviazali družbu s deťmi materskej školy v Poľsku, ktorú aj navštívili.

Z kroniky materskej školy Veľké Zalužice[upraviť | upraviť kód]

 • 1952 – V tomto roku bola zriadená materská škola v dome bývalého majiteľa Jozefa Kubíka. Učiteľkou bola Mária Andrejcová z Malčíc okres Michalovce.
 • 195758 – V tomto školskom roku bolo v materskej škole zapísaných iba 5 detí. Návšteva učiteľky v rodinách pomohla zvýšiť dochádzku detí. Ešte v tomto školskom roku sa konalo v škole metodické združenie. Praktický výstup bol z telesnej výchovy.
 • 195960 – Do materskej školy sa zapísalo 30 detí, ale tento stav sa znížil pre epidémiu infekčnej žltačky. Zmeny nastali v učiteľskom kolektíve. Do funkcie riaditeľky nastúpila p. Imrichová, učiteľkou bola p. Šoltysová.
 • 196162 – Deti s rodičmi sa zúčastnili výletu v Herľanoch pri Košiciach. Najväčším zážitkom pre nich bolo vystrekovanie gejzíru.
 • 196465 – V škole bola prevedená inšpekcia okresnou školskou inšpektorkou Kondášovou. Vyskytla sa infekčná choroba zápal príušných žliaz (mumps).
 • 197071 – Materská škola dostala finančné prostriedky 15 000 Kčs. Vykonali sa práce na školskej budove, previedol sa náter strechy a opravili sa odkvapové rúry a žľaby.
 • 197273 – Po zlúčení obcí Veľké a Malé Zalužice dostala škola nový názov – II. Materská škola Zalužice. Od Miestneho národného výboru škola dostala mimoriadne finančné prostriedky, za ktoré nakúpila dve naftové piecky, paplóny a oblečenia a hračky pre deti.
 • 197475 – Združenie rodičov a priateľov školy a kolektív materskej školy sa rozhodli finančne prispieť na pomoc Detskému mestečku v Zlatovciach opusteným deťom, ktoré tu našli svoj nový domov. K dobrému pocitu prispelo poďakovanie od riaditeľstva Detského mestečka.
 • 197980 – Zlepšilo sa materiálne vybavenie školy zakúpením nového nábytku do herne.
 • 198182 – Spoločne s I. materskou školou sa uskutočnili branno-športové hry na miestnom ihrisku.
 • 198788 – Mesiac december v roku 1987 bol pre 46 detí I. a II. materskej školy veľmi významný. Začala sa prevádzka v novej budove, kde sa obidve materské školy presťahovali. Škola začala písať svoju novú históriu ako dvojtriedna materská škola. Riaditeľkou bola Katarína Korinková.
 • 199394 – Školu začali navštevovať deti zo spádovej obce Lúčky, no napriek tomu počet detí bol taký nízky, že bola zrušená jedna trieda.
 • 200001 – Významnou udalosťou boli oslavy 50. výročia založenia prvej materskej školy v Zalužiciach.
 • 200405 – Tento školský rok bol prelomovým. Materská škola prešla na právny subjekt so základnou školou a nesie nový názov Základná škola s materskou školou Zalužice. Deti materskej školy sa v tomto školskom roku presťahovali do budovy základnej školy.

Realizované projekty[upraviť | upraviť kód]

 • 2003 – prázdninové Školské dvory
 • 2004 – Otvorená škola oblasť športu : projekt Otvorené brány
 • 2005 – projekt programu Školy pre budúcnosť "Magočki znamenajú jadierka"
 • 2005 – projekt Digitálni štúrovci na školách 2005
 • 2006 – projekt Digitálni štúrovci na školách 2006
 • 2007 – projekt z fondu Úsmev ako dar – Spolužitie v pohybe
 • 2009 - Škola priateľská k deťom - UNICEF
 • 2009 - Enviroprojekt 2009
 • 2010 - projekt programu Školy pre budúcnosť "Aj tak budem rytierom"
 • 2010 - Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky na ZŠ a SŠ (prebieha)
 • 2010 - Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ (prebieha)

Súčasnosť[upraviť | upraviť kód]

Škola má za sebou v minulých školských rokoch množstvo aktivít – organizuje regionálnu súťaž v speve ľudovej piesne „Ej zalužicki poľo“[1] v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom Michalovce, bola a je aktívne zapojená do projektov "Zdravá škola", "Digitálne štúrovstvo na školách", "Spolužitie v pohybe"[2], "Enviroprojekt", "Školy pre budúcnosť" Konta Orange, "Modernizácia vzdelávacieho obsahu na ZŠ a SŠ" a "Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky na ZŠ a SŠ".

Na škole pôsobí elektronická verzia žiackeho školského časopisu Šarkanik. Názov časopisu je skratkou zo „školské a regionálno kultúrno aktuálne novinky“. Je vydávaný formou weblogu, postaveného na redakčnom systéme Opiner CMS. Obsahovo je zameraný na pôvodnú žiacku tvorbu, doplňanú rozhovormi s učiteľmi a bývalými žiakmi. Poskytuje prehľad vybraných aktualít zo školy a Internetu.

Absolventi[upraviť | upraviť kód]

 • Michal Dorič, poslanec Národného zhromaždenia 1. ČSR
 • Michal Palovčík, hudobný vedec, kritik, publicista
 • Ľudmila Lakomá-Krausová, akademická maliarka
 • brigádny generál Ing. Milan Maxim, pridelenec obrany Slovenska v Česku
 • Ing. Pavol Šepeľák, veľvyslanec Česka v Lotyšsku (2011-2015), Generálny konzul Česka v Los Angeles, USA

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. http://korzar.sme.sk/c/4488797/ej-zaluzicki-polo.html
 2. http://www.mecem.sk/romovia/?id=culture&lang=slovak&show=6053

Zdroje[upraviť | upraviť kód]

 • školský vzdelávací program Cesta k osobnosti
 • školské kroniky
 • Zalužice - 750. výročie prvej písomnej zmienky, OcÚ Zalužice, 1999

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

Súradnice: 48°45′30″S 21°59′15″V / 48,75837°S 21,987602°V / 48.75837; 21.987602