Rusíni

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Znak Rusínov a zároveň Zakarpatskej oblasti Ukrajiny
Rusíni na Slovensku v roku 2001

Rusíni (zriedkavo Rusnaci [singulár Rusnak], Rusňáci [singulár Rusňák], Rusnáci [singulár Rusnák]; najmä v historických kontextoch aj Rut(h)éni; do druhej svetovej vojny vo význame a) aj Karpatorusi, Uhrorusi, (uhorskí a haličskí) Rusi, Karpatskí Rusi, Podkarpatskí Rusi, (uhorskí a haličskí) Malorusi, Karpatskí Rusíni, lat. Rutheni) môžu byť:

 • a) najzápadnejšia vetva východných Slovanov žijúca na severovýchodnom Slovensku, v Haliči, Bukovine, v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, v Rumunsku, v Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku a početná skupina v USA a Kanade.
 • b) Slovania (t.j. aj napr. Slováci) - resp. v dávnejšej minulosti akékoľvek osoby - gréckokatolíckeho alebo pravoslávneho vyznania[1][2]
 • c) v cirkevnej administratíve Vatikánu v rokoch 1944(?) až 1961: všetci slovanskí gréckokatolíci bývalého Poľsko-litovského kráľovstva a Rakúsko-Uhorska (a emigranti z týchto oblastí v Západnej Európe, USA a Kanade)[2]
 • d) v dávnejšej minulosti (spravidla v latinskej podobe Rutheni)[2][3]:
  • pôvodne (doložené od konca 11. storočia): východní Slovania, obyvatelia Kyjevskej Rusi
  • od 12. storočia do cca. 15. storočia: predovšetkým obyvatelia Haliče a Volyne (západná Ukrajina)
  • cca. od 16. storočia do 18. storočia: obyvatelia východnej časti Poľsko-litovského kráľovstva a Podkarpatskej Rusi v Uhorsku (t.j. predkovia dnešných Rusínov, Bielorusov a Ukrajincov)
  • v 19. stor. a na zač. 20. storočia: Východní Slovania žijúci na území Rakúskej monarchie resp. (neskôr) Rakúsko-Uhorska (a emigranti z týchto území v zahraničí)
  • od 12. - 17. storočia: členovia pohraničnej hliadky v Uhorsku
  • v 16. a 17. storočí: kolonizátori nových území v hornatých oblastiach východného a stredného Slovenska na valašskom práve

Nasledujúci text článku je primárne o význame a.

Delenie[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa etnografických príznakov sa delia na päť skupín: Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Verchovinci a Doliniaci (= Hajnali).

Názov[upraviť | upraviť zdroj]

Označenie pre podkarpatských Slovanov Rusíni (Rutheni) podľa historika, profesora Ivana Popa vzniklo ako definícia konfesionálnej orientácie slovanského obyvateľstva v podhorí Karpát, ktoré prijalo kresťanstvo východnej, byzantskej orientácie v dobe Veľkej Moravy. Podľa niektorých filológov etnonymum Rusín mohlo vzniknúť v dobe prvých kontaktov maďarských kmeňov s karpatskými Slovanmi. Maďari totiž pred príchodom do Dunajskej nížiny žili dlhú dobu v kontakte so Slovanmi východnej Európy a identifikovali ich ako „úrusz“, „orosz“, odvodené od „Rusi“. Tieto pojmy existujú dodnes v jazykoch národov východnej Európy a Strednej Ázie ugrijskej a turskej jazykovej skupiny. Po prechode Karpát sa Maďari stretli s miestnymi Slovanmi a zaznamenali ich jazykovú príbuznosť so Slovanmi východnej Európy. Následné preniesli na nich už známy pojem „orosz“.[4]

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé informácie o Rusínoch sú aj z obdobia vzniku Uhorského kráľovstva. Kráľ Štefan vykonal administratívnu reformu a rozdelil svoju doménu na jednotlivé oblasti komitáty. Niektoré pohraničné oblasti, ktorým hrozilo vonkajšie nebezpečenstvo, boli spravované ako marky. V Potisí bola zriadená tzv. Ruská/Rusínska marka (marchia Ruthenorum), spravovaná synom kráľa Štefana a následníkom trónu, princom Emerichom. Podľa historika Ivana Popa toto územie bolo vyčlenené pre rusínskych vojakov a ich rodiny, ktoré boli v službách prvých uhorských panovníkov.[4]

Nezávislý štát sa im podarilo získať len na necelý deň, kedy bola 15. marca 1939 vyhlásená Karpatskoukrajinská republika, ktorej prezidentom bol Augustin Vološin.[5] Na Ukrajine (a v minulosti počas komunizmu aj v Česko-Slovensku) existenciu Rusínov neuznávali a považovali ich za Ukrajincov. 7. marca 2007 Zakarpatská oblastná rada v Užhorode svojim rozhodnutím na území Zakarpatskej oblasti Ukrajiny uznala národnosť Rusín.

Chronológia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 6. - 7. storočie - Karpatská Rus riedko osídlená slovanskými kmeňmi známymi ako Bieli Chorváti.
 • 862 - 863 - Predpokladá sa, že solúnski bratia Cyril a Metod cestou na Veľkú Moravu priniesli kresťanstvo Rusínom osídleným na juh od Karpát
 • 898 - 903 - Maďarské kmene prekročili Karpaty a porazili slovanské knieža Laborca pri Užhorode (Hungvar)
 • 899 - Vznik Przemyśl|Przemyšlského eparchiátu založeného pravdepodobne žiakmi Cyrila a Metoda, ktorí priniesli kresťanstvo do lemkovského regiónu
 • 992 - Haličské kniežatstvo rozširuje svoj vplyv na východnú časť lemkovského regiónu
 • pribl. 1030 - 1060 - Uhorské kráľovstvo stanovuje moc nad Rusínmi obývanou oblasťou južne od Karpát
 • pribl. 1340 - Halič a východný lemkovský región sa stávajú súčasťou Poľského kráľovstva
 • 1396 - Knieža Fedor Koriatovič z Podolia sa usádza v Mukačeve a neskôr zakladá kláštor sv. Mikuláša na Černečej hore
 • pribl. 1440 - Prví pravoslavní biskupi pre karpatských Rusínov začínajú vládnuť z Mukačeva
 • 1596 - Následkom Brestskej únie vzniká úniatska cirkev v Poľsku zahŕňajúca aj lemkovský región
 • 1646 - Následkom Užhorodskej únie vzniká úniatska cirkev v Uhorsku zahrňujúca aj Podkarpatskú Rus a Prešovský región
 • 1692 - Pravoslavný Przemyšlský eparchiát sa pripája k cirkevnej únii s Rímom
 • 1698 - 1699 - Vydanie prvých tlačených kníh pre karpatských Rusínov: šlabikára (Bukvar) a katechizmu (Katechysys) pod záštitou biskupa Jozefa de Camillisa
 • 1703 - 1711 - Karpatskí Rusíni sa po boku uhorského kniežaťa transylvánskeho a pána Mukačevského zámku Ferenca Rákocziho II. pripájajú k neúspešnej vzbure proti habsburskej moci
 • 1733 - Zomiera posledný pravoslávny biskup Maramorošskej župy a zostávajúce pravoslávne farnosti na Podkapatskej Rusi sa pripájajú k cirkevnej únii s Rímom
 • 1745 - Prví karpatskí Rusíni odchádzajú do oblasti Bačky (Vojvodina) a usádzajú sa v Ruskom Keresture
 • 1771 - Vznik nezávislého gréckokatolíckeho Mukačevského eprchiátu, sídlo ktorého sa v roku 1780 presťahovalo do Užhorodu
 • 1772 - Habsburksá monarchia anektuje od Poľska Halič (vrátane lemkovského regiónu)
 • 1777 - Vznik gréckokatolíckeho Križevackého eparchiátu
 • 1778 - Založenie gréckokatolíckeho kňažského seminára v Užhorode počas "zlatej éry" biskupa Andrija Bačinského
 • 1818 - Vznik gréckokatolíckeho Prešovského eparchiátu
 • 1830 - Vydanie prvej gramatiky karpatsko-rusínskeho jazyka, autorom ktorej bol Michal Lučkaj
 • 1847 - Vydanie prvého šlabikára karpatskorusínskeho jazyka, ktorý napísal Alexander Duchnovič
 • 1848 - Zrušenie nevoľníctva karpatských Rusínov a iných národov v rámci habsburskej monarchie
 • 1849 - 1850 - Vznik užhorodského vojenského okruhu, v ktorého správe boli prevažne karpatskí Rusíni
 • 1850 - Vznik Prešovského literárneho spolku - prvej kultúrnej organizácie karpatských Rusínov, na čele ktorej stál Alexander Duchnovič
 • 1867 - Začína vychádzať Svit (Užhorod) - prvé karpatskorusínske noviny vydávané v karpatskej domovine
 • 1872 - Prvé železničné trate prechádzajú karpatskorusínskym územím: Užhorod je spojený s ostatnou časťou Uhorska a trať Ľvov-Budapešť prechádza Lupkovským priesmykom
 • pribl. 1880 - 1890 - Začiatok masového vysťahovalectva do USA, ktoré pokračuje až do prvej svetovej vojny
 • 1891 - Kňaz Alexis Toth z Minneapolisu pripája svoju gréckokatolícku farnosť k Ruskej pravoslávnej cirkvi, čo je začiatkom hnutia "návrat k pravosláviu" v USA. V roku 1994 bol A. Toth Pravoslávnou cirkvou Ameriky vysvätený na sv. Alexisa
 • 1892 - Vznik najstaršej rusínskej organizácie v USA - gréckokatolíckej únie Sojedinenije grekokatolíčeskích bratstv a jej tlačového orgánu pod názvom Amerikansky russky viestnik
 • 1987 - V Nowom Saczi je otvorená prvá inštitúcia pre potreby Lemkov - Russka bursa
 • 1904 - Vydanie zbierky poézie Gabora Kosteľníka - prvej knihy napísanej vojvodinskorusínskym jazykom
 • 1911 - V Nowom Saczi začínajú vychádzať prvé lemkovskorusínske noviny Lemko
 • 1914 - V auguste vypukla I. svetová vojna; v októbri je lemkovský región okupovaný ruskými cárskymi vojskami
 • 1916 - Vatikán zakladá v USA osobitnú správu pre gréckokatolíkov z Uhorského kráľovstva
 • máj 1917 - V New Yorku vzniká liga za oslobodenie Karpatskej Rusi
 • 23.7.1918 - Vznik Americkej národnej rady Uhrorusov v Homesteade (Pensylvánia)
 • 31.10.1918 - Rozpad Rakúsko-Uhorska; vznik republík
 • november 1918 - V priebehu troch mesiacov vzniká na území Karpatskej Rusi niekoľko národných rád, ktoré žiadajú pripojenie územia k Maďarsku, Rusku, Československu alebo Ukrajine
 • 12.11.1918 - Americká národna rada Uhrorusov požaduje pripojenie Karpatskej Rusi k Československu
 • 24.11.1918 - Rusíni Bačky (Vojvodina) sa pripájajú k Srbom ovládanému národnému zjazdu v Novom Sade a vyhlasujú jednotu s Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov (Juhoslávia)
 • 5.12.1918 - Vyhlásenie Lemkovskej rusínskej republiky vo Florynke na čele s Jaroslavom Kačmarčykom; existovala do marca 1920
 • 21.12.1918 - Maďarská republika vytvára autonómnu oblasť Rus´ku krajinu so sídlom v Mukačeve s Oresztom Szabóom na čele
 • 8.5.1919 - Centrálna rusínska národná rada v Užhorode hlasuje za pripojenie karpatskorusínského územia k Československu
 • 2.7.1919 - Vznik Rusínskej národnej vzdelávacej spoločnosti - prvej kultúrnej organizácie Rusínov Vojvodiny
 • 10.9.1919 - St. Germainská dohoda uznáva pripojenie Rusínov žijúcich na juh od Karpát k Československu so zárukou "najširšej autonómie zlučiteľnej s jednotnosťou štátu československého"
 • október 1919 - Založenie prvého univerzitného oddelenia rusinistiky - Katedry rusínskeho jazyka a literatúry na Univerzite v Budapešti
 • 1920 - Američan rusínskeho pôvodu Gregor Žatkovič je vymenovaný za prvého guvernéra Podkarpatskej Rusi
 • 1923 - Vydanie prvej gramatiky napísanej bačvanským (vojvodinským) rusínskym jazykom, autorom ktorej bol Gabor Kosteľnik
 • 1924 - Vznik Ruténskeho gréckokatolíckeho exarchátu v Pittsburghu (USA)
 • 1924 - Začínajú vychádzať prvé vojvodinskorusínske noviny Ruski novini (Novi Sad)
 • január 1929 - Založenie Združenia Lemkov Spojených štátov a Kanady vo Winnipegu
 • február 1929 - Vatikánsky dektré Cum Data Fuerit o celibáte a cirkevnom majetku spôsobuje vnútornú revoltu medzi grécko-katolíkmi v USA
 • 1931 - V Československu vzniká pravoslávny Mukačevsko-prešovský eparchiát patriaci pod jurisdikciu Srbskej pravoslávnej cirkvi
 • 1933 - Založenie prvej občianskej organizácie Lemkov v Poľsku Sojuzu Lemkov
 • 1934 - Pre potreby gréckokatolíkov lemkovského regiónu je zriadená Apoštolská administratíva Lemkovščiny; vydanie prvých lemkovskorusínskych učebníc pre základné školy, ktoré napísal Metodij Trochanovskij
 • 19.9.1938 - Vznik Americkej karpatsko-ruskej pravoslávnej gréckokatolíckej cirkvi (Johnstownská diecéza)
 • 11.10.1938 - Ustanovenie prvej autonómnej vlády Podkarpatskej Rusi na čele s Andrejom Brodijom
 • 26.10.1938 - Ustanovenie druhej podkarpatskej autonómnej vlády na čele s Avgustínom Vološinom;, v novembri je Podkarpatská Rus premenovaná na Karpatsku Ukrajinu
 • 15.3.1939 - Karpatská Ukrajina vyhlasuje nezávislosť; okamžite je napadnutá a pripojená k Maďarsku
 • 1941 - Vznik prvej vedeckej organizácie karpatských Rusínov - Podkarpatskej vedeckej spoločnosti v Užhorode
 • apríl - máj 1944 - Viac ako 100 000 židov je z Podkarpatskej Rusi deportovaných do nemeckých nacistických táborov smrti
 • sept. - októb. 1944 - Sovietska armáda vyháňa Nemcov a Maďarov z Podkarpatskej Rusi
 • 26.11.1944 V Mukačeve zasadá Národná rada a požaduje pripojenie Podkarpatskej Rusi (Zakarpatskej Ukrajiny) k Sovietskemu zväzu
 • december 1944 - Pravoslávny Mukačevský eparchiát je prijatý pod jurisdikciu Ruskej pravoslávnej cirkvi (Moskovský patriarchát)
 • marec 1945 - Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove; jej úlohou je zastupovanie politických záujmov karpatských Rusínov Prešovskej oblasti
 • 29.6.1945 - Československo odstupuje Podkarpatskú Rus Sovietskému zväzu
 • 1945 - 1946 - Takmer 150 000 lemkovských Rusínov a 12 000 Rusínov z Prešovskej oblasti násilím alebo dobrovoľne emigruje na sovietsku Ukrajinu
 • 1947 - V apríli a máji je v rámci operácie Visla takmer 35 000 lemkovských Rusínov násilím deportovaných do západného Poľska (Sliezsko) a severného Poľska
 • 28.8.1949 - Sovietska moc ruší na Zakarpatsku gréckokatolícku cirkev
 • 28.4.1950 - Prešovský cirkevný sobor (zhromaždenie) ruší Gréckokatolícku cirkev v Česko-Slovensku
 • 1952 - Dekrétom Komunistickej strany Slovenska je do Prešovskej oblasti zavedená ukrajinská národnostná politika; vznik Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich
 • 1956 - Vznik Ukrajinskej spoločensko-kultúrnej organizácie (USKT) v Poľsku - ide o jedinú legálnu organizáciu, v ktorej môžu lemkovskí Rusíni oficiálne rozvíjať svoje dedičstvo
 • 1968 - V júni obnovená gréckokatolícka cirkev v Československu; pokusy o obnovenie ďalších rusínskych inštitúcií zlyhali následkom Sovietmi vedenej invázie 21. augusta
 • 1974 - Vojvodinský región získava širokú autonómiu v rámci Juhoslávie; Rusíni sa stávajú jednou z piatich oficiálnych národností oblasti
 • 1978 - V USA vzniká Karpatskorusínske výskumné centrum
 • 1983 - V Czarnej (Poľsko) sa koná prvý lemkovskorusínky kultúrny festival Vatra; V Minesote (USA) je založená Rusínska asociácia
 • apríl 1989 - V Poľsku vzniká pre potreby lemkovských Rusínov združenie Stowarzyszenia Lemków
 • september 1989 - V sovietskom Zakarpatsku je obnovený štatút gréckokatolíckej cirkvi 17.11.1989 Koniec komunistickej vlády v Československu; o týždeň neskôr Rusíni prešovskej oblasti zakladajú Iniciatívnu skupinu za prestavbu
 • február 1990 - Na Podkarpatskej Rusi vzniká Spoločnosť karpatských Rusínov
 • 25.3.1990 - Na Slovensku vzniká Rusínska obroda
 • október 1990 - V Čechách vzniká Spoločnosť priateľov Podkarpatskej Rusi
 • december 1990 - V Juhoslávii je pre potreby Rusínov založená spoločnosť Ruská matka
 • 22. - 23.3.1991 - V Medzilaborciach sa koná I. svetový kongres Rusínov
 • 1.12.1991 - Potvrdenie nezávislosti Ukrajiny; viac než 78 % obyvateľov Zakarpatska hlasuje v prospech autonómie ich regiónu
 • máj 1992 - V Maďarsku vzniká Organizácia Rusínov
 • 6. -7.11.1992 - V Bardejovských Kúpeľoch sa koná vedecký seminár K otázkam kodifikácie rusínskeho jazyka
 • január 1993 - V prešove je založený Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
 • 22. - 23.5.1993 - V Krynici (Poľsko) sa koná Druhý svetový kongres Rusínov
 • máj 1993 - V Užhorode je zostavená dočasná vláda autonómnej republiky Podkarpatská Rus
 • 27.1.1995 - V Bratislave je pred zástupcami vlády, štátu a akademickými funkcionármi uzákonený rusínsky spisovný jazyk pre Slovensko
 • 1995 - V Ruskom Keresture (Juhoslávia) sa koná III. svetový kongres Rusínov
 • 27.11.1995 - Vzniká v Bratislave Združenie inteligencie Rusínov Slovenska
 • 1997 - Koná sa IV. svetový kongres Rusínov v Budapešti
 • september 1997 - Na niekoľkých základných školách v SR sa začína vyučovanie rusínskeho jazyka

[6]

Pôvod[upraviť | upraviť zdroj]

Existuje niekoľko štúdií o genetike Rusínov, ktoré sa snažia nájsť spoločný pôvod s modernými európskymi národmi.[7] Analýza materských línií DNA zistila, že Rusíni majú najvyšší výskyt Haplogroup I (mtDNA) nájdený k tomuto dátumu vo svete.[8] Analýza mtDNA ukázala štatisticky významnú odlišnosť medzi Rusínmi a inými slovanskými národmi.[9] Matej Bel vo svojich Notíciách v kapitole o zemplínskej župe opisuje Rusínov ako potomkov Sarmatov vyznávajúcich starú vieru a udržiavajúcich pôvodné zvyky.[10]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. MRUŠKOVIČ, Viliam. Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia. Martin : Matica slovenská, 2008. 517 s. ISBN 9788070908587.
 2. a b c VASIĽ, Cyril. Vysielanie pre gréckokatolíkov [online]. Vatikánsky rozhlas, 2009-08-23, [cit. 2013-08-30]. Dostupné online.
 3. http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?AddButton=pages\R\U\Ruthenians.htm
 4. a b POP, Ivan. Malé dejiny Rusínov. Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2011. 139 s. ISBN 978-80-970354-4-0. S. 14-15.
 5. [1] Internet encyclopedia of Ukraine
 6. Paul Robert Magocsi, Preklad: Ľubica Babotová, Vydavateľ: Karpatskorusínske výskumné centrum, 1995
 7. Willis, Catherine (2006). "Study of the Human Mitochondrial DNA Polymorphism". McNair Scholars Journal 10 (1). z 2009-06-21.
 8. Nikitin, Alexey (2008). "Mitochondrial DNA sequence variation in Boyko, Hutsul and Lemko populations of Carpathian highlands". Human Biology 81 (1). DOI:10.3378/027.081.0104.. PMID 19589018. z 2009-06-21.
 9. Nikitin, AG, Kochkin IT, June CM, Willis CM, McBain I, Videiko MY (2008). "Mitochondrial DNA sequence variation in Boyko, Hutsul and Lemko populations of Carpathian highlands.". Human Biology 81 (1): 43–58. DOI:10.3378/027.081.0104. PMID 19589018.
 10. Matthias Bel: Notitia Hungariae novae historico geographica… Comitatuum ineditorum tomus primus, in quo continentur… Comitatus Arvensis et Trentsiniensis. Edd. Gregorius Tóth, Ladislaus Glück, Zoltanus Gőzsy. Budapestini, 2011.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]