Svetové dedičstvo UNESCO

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Svetové dedičstvo)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Logo Svetového dedičstva UNESCO
Lokalita #86: Egyptské pyramídy v Gíze (Egypt)
Lokalita #438: Veľký čínsky múr (Čína)
Lokalita #540: Historické centrum mesta Petrohrad (Rusko)

Lokalita Svetové dedičstvo UNESCO je špecifická lokalita, ktorá bola navrhnutá, ako kandidát medzinárodného programu svetového dedičstva spravovaného UNESCO.

Cieľom programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Vybrané lokality môžu po splnení určitých podmienok získať prostriedky z Fondu svetového dedičstva. Program bol založený na základe Dohody o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej na konferencii UNESCO 16. novembra 1972 , ktorá sa uskutočnila v Paríži.

Zoznam obsahuje 1007 lokalít, z toho 779 kultúrnych, 197 prírodných a 31 zmiešaných lokalít nachádzajúcich sa v 161 štátoch (stav v roku 2014).

Definícia lokality[upraviť | upraviť kód]

Kultúrne Dedičstvo[upraviť | upraviť kód]

Definícia lokality kultúrneho dedičstva zahŕňa:

 • monumenty: architektonické diela, diela monumentálnych skulptúr a malieb, archeologické nálezy, nápisy, jaskynné obydlia a kombinácie prvkov, ktoré sú výnimočnou univerzálnou hodnotou z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy;
 • skupiny budov: skupiny samostatných alebo spojených budov ktoré, kvôli ich architektúre, homogenite alebo miestu v krajine majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy;
 • náleziská: diela človeka, alebo kombinácia prírodných a ľudských diel a miesta vrátane archeologických nálezísk, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z historického, estetického, etnologického alebo antropologického hľadiska.

Prírodné dedičstvo[upraviť | upraviť kód]

Prírodné dedičstva zahŕňa:

 • prírodné prvky pozostávajúce z fyzických a biologických útvarov alebo skupín takých útvarov, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z estetického alebo vedeckého pohľadu;
 • geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené územia, ktoré vytvárajú biotop ohrozených druhov zvierat a rastlín výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy a ochrany;
 • prírodné náleziská presne vymedzených prírodných území výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy, ochrany alebo prírodných krás.[1]

Kritériá výberu[upraviť | upraviť kód]

Pôvodne boli kritériá pre zápis do Zoznamu rozdelené do dvoch kategórií podľa toho, či išlo o kultúrnu – kritériá (i) až (vi), alebo prírodnú pamiatku – kritériá (i) až (iv). Neskôr Výbor svetového dedičstva rozhodol, že tieto kritériá sa zlúčia. Výnimočná hodnota sa lokalite prisudzuje vtedy, ak spĺňa jedno alebo viacero z týchto kritérií:

 • (i) reprezentuje dielo (výtvor) ľudského tvorivého ducha;
 • (ii) predstavuje dôležitú vzájomnú výmenu (prienik) ľudských hodnôt, presahujúcu čas alebo pokrývajúcu kultúrnu oblasť sveta vo vývoji architektúry alebo technológie, pamiatkového umenia, plánovania miest alebo vzhľadu krajiny;
 • (iii) prináša výnimočnosť alebo aspoň výnimočné svedectvo o kultúrnej tradícii alebo civilizácii, ktorá je živá alebo už zanikla;
 • (iv) je výnimočným príkladom typu budovy, architektonického alebo technologického súboru alebo krajiny, ktorá predstavuje významnú etapu (významné etapy) ľudskej histórie;
 • (v) je výnimočným príkladom tradičného ľudského osídlenia, využitia pôdy alebo mora, ktorý reprezentuje danú kultúru (alebo kultúry), alebo ľudskú interakciu s prostredím, najmä ak sa lokalita stala zraniteľnou v dôsledku vplyvu nezvratných zmien.
 • (vi) je priamo alebo sprostredkovane spojená s udalosťami alebo životnými tradíciami, s ideami alebo vierovyznaniami, s umeleckými a literárnymi prácami výnimočného univerzálneho významu. (Výbor sa domnieva, že toto kritérium by malo byť prednostne používané pri súčasnom aplikovaní iného kritéria);
 • (vii) obsahuje mimoriadne prírodné úkazy alebo oblasti výnimočnej prírodnej krásy a estetickej dôležitosti;
 • (viii) je výnimočným príkladom reprezentujúcim dôležité etapy vývoja Zeme, vrátane dokladov života, dôležitých geologických procesov prebiehajúcich vo vývoji charakteru terénu alebo je významným geomorfologickým či fyziografickým útvarom;
 • (ix) je výnimočným príkladom reprezentujúcim významné prebiehajúce ekologické a biologické procesy vývoja a rozvoja pevniny, sladkých vôd, prímorských a morských ekosystémov a skupín rastlín a živočíchov;
 • (x) obsahuje najdôležitejšie a podstatné prírodné prostredia pre zachovanie biologickej rozmanitosti in situ vrátane tých, ktoré obsahujú ohrozené druhy výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy alebo ich ochrany.

Zoznam lokalít Svetového dedičstva[upraviť | upraviť kód]

Lokality Svetového dedičstva na Slovensku[upraviť | upraviť kód]

Kultúrne dedičstvo[upraviť | upraviť kód]

Prírodné dedičstvo[upraviť | upraviť kód]

Lokality v Predbežnom zozname – kandidáti na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO[2][upraviť | upraviť kód]

 1. Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami (1995)
 2. Tokajská vinárska oblasť (2002)
 3. Pôvodné lúky a pasienky Slovenska (2002)
 4. Pamätník Chatama Sófera (2002)
 5. Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom Dunaji (2002)
 6. Pevnostný systém na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome (2002)
 7. Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice (2002)
 8. Prírodné rezervácie Tatier (2002)
 9. Krasové údolia Slovenska (2002)
 10. Prírodná a kultúrna krajina podunajského regiónu (2002)
 11. Hubová flóra Bukovských vrchov (2002)
 12. Herliansky gejzír (2002)
 13. Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (2007)

Referencie[upraviť | upraviť kód]

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]