Preskočiť na obsah

Stredoveké nástenné maľby

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Stredoveké nástenné maľby*
Národná kultúrna pamiatka
Typ: súbor stredovekých nástenných malieb
Obec: Slovensko
História zápisu
Poradové č.: 69**
Zápis: 1991
Znak SR
Znak SR
* názov podľa Zoznamu vybraných NKP
** číslo v Zozname vybraných NKP

Stredoveké nástenné maľby v slovenských kostoloch predstavujú unikátny súbor sakrálneho výtvarného umenia nachádzajúci sa v románskych a ranogotických kostoloch a rotundách rozmiestnených na celom území Slovenska. Spomedzi množstva sakrálnych objektov so svojimi nástennými maľbami bolo tridsaťpäť z nich v roku 1991 zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

O nástenných maľbách v stredovekých kostoloch[upraviť | upraviť zdroj]

Freska z kostola sv. Martina v Čeríne
Freska Piety v kostole sv. Ladislava v Necpaloch
Fresky v kostole sv. Matúša v Zolnej

Vysoká umelecko-historická a výtvarná kvalita a ikonografická rozmanitosť radí stredoveké nástenné maľby v sakrálnych objektoch pochádzajúcich z obdobia druhej polovice 13. a 14. storočia medzi najzaujímavejšie v kontexte celoeurópskeho sakrálneho umenia. Vznik nástenných malieb predstavuje výnimočný jav v kultúrnych dejinách Slovenska. Stredoveké nástenné maliarstvo, výrazne zastúpené vo výzdobe najmä malých vidieckych kostolov má dominantné postavenie nielen v rámci pamiatkového fondu na Slovensku, ale svojimi špecifickými znakmi, ako sú bohatosť námetov, nebývalá rôznorodosť výtvarných prejavov ako aj vysoká výtvarno-umelecká výpoveď, významom a hodnotou ďaleko prekračujú rámec krajiny. Dokonca možno povedať, že v stredoeurópskom kontexte čo do množstva a kvality zachovalých stredovekých maliarskych prejavov ani nemá obdobu.

Výrazné zastúpenie v tejto oblasti majú maľby, v ktorých sa silne prejavuje vplyv talianskeho nástenného maliarstva 13. storočia. Je dôvodné predpokladať, že popredné zemepanské rody v Hornom Uhorsku, ktorých mnohí členovia zastávali významné funkcie pri kráľovskom dvore a ktorí vďaka intenzívnym kultúrnym stykom s krajinami južnej Európy mali možnosť vidieť vrcholné diela nástenného maliarstva v Toskánsku, Benátsku a inde, po postavení svojich rodových kostolov prizvali na ich výzdobu talianskych freskárov, alebo nimi vyučených majstrov. Tí sčasti inšpirovaní dielami vo svojej vlasti a tiež kultúrnym vplyvom nemeckých prisťahovalcov, vniesli do svojich prác výraznú schopnosť svojského, domáceho výtvarného podania zobrazovaných tém. Rozsiahle maliarske cykly na stenách vidieckych kostolov napr. v Ochtinej, Koceľovciach, Rákoši, Chyžnom sú toho dokladom a dokazujú veľkú frekvenciu maliarskych dielní i jednotlivých umelcov.

Úloha nástennej maľby spočívala, vo forme obrázkov nazývaných „biblia pauperum“, v približovaní biblických príbehov vidieckym, zväčša negramotným veriacim. Fresky tak plnili veľmi dôležitú litograficko-ikonografickú funkciu. Počas reformácie boli viaceré nástenné maľby prekryté vápenným náterom.

Maľby ako pamiatkový objekt[upraviť | upraviť zdroj]

Nástenné maľby tvoria osobitnú skupinu v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky. Okrem stavieb zahrnutých do súboru sa mnoho ďalších sakrálnych priestorov môže pochváliť jedinečnou nástennou maliarskou výzdobou. Viaceré z takýchto stavieb boli do zoznamu národných kultúrnych pamiatok zaradené pod samostatným katalógovým číslom, resp. boli za národné kultúrne pamiatky vyhlásené už skôr, a preto v tomto súbore nefigurujú (napr. Kostol Svätého Ducha v Žehre). Za národnú kultúrnu pamiatku bol tento súbor vyhlásený nariadením vlády číslo 299/1991 Zb. zo dňa 11. júna 1991, ktoré vstúpilo do platnosti 1. augusta 1991.[1]

Zoznam obcí a objektov zahrnutých do súboru[upraviť | upraviť zdroj]

Obec Kostol Obrázok commons
Batizovce Kostol Všetkých svätých
Kategória Church of All Saints (Batizovce) na Wikimedia Commons
Kategória Church of All Saints (Batizovce) na Wikimedia Commons
Bijacovce Kostol Všetkých svätých
Čečejovce Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi
Kategória Reformated church in Čečejovce na Wikimedia Commons
Kategória Reformated church in Čečejovce na Wikimedia Commons
Čerín Kostol svätého Martina
Kategória Church of St Martin, Čerín na Wikimedia Commons
Kategória Church of St Martin, Čerín na Wikimedia Commons
Dechtice Rotunda Všetkých svätých
Kategória Church of All Saints, Dechtice na Wikimedia Commons
Kategória Church of All Saints, Dechtice na Wikimedia Commons
Dravce Kostol svätej Alžbety
Kategória Church of Saint Elisabeth (Dravce) na Wikimedia Commons
Kategória Church of Saint Elisabeth (Dravce) na Wikimedia Commons
Chyžné Kostol Zvestovania Panny Márie
Kategória Annunciation church in Chyžné na Wikimedia Commons
Kategória Annunciation church in Chyžné na Wikimedia Commons
Koceľovce Evanjelický kostol
Kategória Lutheran church in Koceľovce na Wikimedia Commons
Kategória Lutheran church in Koceľovce na Wikimedia Commons
Kraskovo Evanjelický kostol
Kategória Church in Kraskovo na Wikimedia Commons
Kategória Church in Kraskovo na Wikimedia Commons
Kyjatice Evanjelický kostol
Kategória Evangelical church, Kyjatice na Wikimedia Commons
Kategória Evangelical church, Kyjatice na Wikimedia Commons
Leles Kostol Nájdenia svätého Kríža
Kategória Leles Monastery na Wikimedia Commons
Kategória Leles Monastery na Wikimedia Commons
Levoča Starý minoritský kostol a kláštor
Kategória Monastery in Levoča na Wikimedia Commons
Kategória Monastery in Levoča na Wikimedia Commons
Liptovský Ondrej Kostol svätého Ondreja
Kategória Saint Andrew Church (Liptovský Ondrej) na Wikimedia Commons
Kategória Saint Andrew Church (Liptovský Ondrej) na Wikimedia Commons
Ludrová Kostol Všetkých svätých
Kategória All Saints church in Ludrová na Wikimedia Commons
Kategória All Saints church in Ludrová na Wikimedia Commons
Ľuboreč Evanjelický kostol
Martin Kostol svätého Martina
Kategória Church of St Martin, Martin na Wikimedia Commons
Kategória Church of St Martin, Martin na Wikimedia Commons
Necpaly Kostol svätého Ladislava
Kategória Church of St Martin, Čerín na Wikimedia Commons
Kategória Church of St Martin, Čerín na Wikimedia Commons
Ochtiná Evanjelický kostol
Kategória Lutheran church in Ochtiná na Wikimedia Commons
Kategória Lutheran church in Ochtiná na Wikimedia Commons
Plešivec Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi
Kategória Church in Plešivec (Rožňava) na Wikimedia Commons
Kategória Church in Plešivec (Rožňava) na Wikimedia Commons
Podolínec Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Kategória Church of the Assumption, Podolínec na Wikimedia Commons
Kategória Church of the Assumption, Podolínec na Wikimedia Commons
Poniky Kostol svätého Františka z Assisi
Kategória Church of Saint Francis of Assisi (Poniky) na Wikimedia Commons
Kategória Church of Saint Francis of Assisi (Poniky) na Wikimedia Commons
Poruba Kostol svätého Mikuláša
Kategória Church of Saint Nicholas, Poruba na Wikimedia Commons
Kategória Church of Saint Nicholas, Poruba na Wikimedia Commons
Rákoš Kostol Najsvätejšej Trojice
Kategória Holy Trinity Church, Rákoš na Wikimedia Commons
Kategória Holy Trinity Church, Rákoš na Wikimedia Commons
Rimavská Baňa Evanjelický kostol
Kategória Church in Rimavská Baňa na Wikimedia Commons
Kategória Church in Rimavská Baňa na Wikimedia Commons
Rimavské Brezovo Evanjelický kostol
Kategória Church in Rimavské Brezovo na Wikimedia Commons
Kategória Church in Rimavské Brezovo na Wikimedia Commons
Sazdice Kostol svätého Mikuláša
Kategória Church of St Nicholas, Sazdice na Wikimedia Commons
Kategória Church of St Nicholas, Sazdice na Wikimedia Commons
Smrečany Kostol Očisťovania Panny Márie
Stará Halič Kostol svätého Juraja
Svinica Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi
Kategória Reformed church in Svinica, Košice-okolie District na Wikimedia Commons
Kategória Reformed church in Svinica, Košice-okolie District na Wikimedia Commons
Šamorín Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi
Kategória Reformated church in Šamorín na Wikimedia Commons
Kategória Reformated church in Šamorín na Wikimedia Commons
Šivetice Rotunda svätej Margity Antiochijskej
Švábovce Kostol Krista Kráľa
Veľká Lomnica Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej
Kategória Church of Saint Catherine of Alexandria (Veľká Lomnica) na Wikimedia Commons
Kategória Church of Saint Catherine of Alexandria (Veľká Lomnica) na Wikimedia Commons
Zolná Kostol svätého Matúša
Kategória Saint Matthias church in Zolná na Wikimedia Commons
Kategória Saint Matthias church in Zolná na Wikimedia Commons
Želiezovce Kostol svätého Jakuba

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/1991 Zb. z 11. júna 1991 o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok [online]. Iura Edition, [cit. 2012-09-29]. Dostupné online.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Vl. Bárta, V. Dvořáková, Národné kultúrne pamiatky, AB ART press, Slovenská Ľupča, ISBN 80-88817-44-7
  • St. Bellan, A. Vojček, 55 najkrajších gotických pamiatok Slovenska, Príroda, Bratislava, 2009, ISBN 978-80-07-01641-5
  • Vl. Plekanec, T. Haviar, Gotický Gemer a Malohont - Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe, Vydavateľstvo matice Slovenskej, Martin, 2010, ISBN 978-80-8115-031-9
  • [1]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]