Stredoveké nástenné maľby

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Stredoveké nástenné maľby*
Národná kultúrna pamiatka
Typ: súbor stredovekých nástenných malieb
Obec: Slovensko
História zápisu
Poradové č.: 69**
Zápis: 1991
Znak SR
* názov podľa Zoznamu vybraných NKP
** číslo v Zozname vybraných NKP

Stredoveké nástenné maľby v slovenských kostoloch predstavujú unikátny súbor sakrálneho výtvarného umenia nachádzajúci sa v románskych a ranogotických kostoloch a rotundách rozmiestnených na celom území Slovenska. Spomedzi množstva sakrálnych objektov so svojimi nástennými maľbami bolo tridsaťpäť z nich v roku 1991 zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

O nástenných maľbách v stredovekých kostoloch[upraviť | upraviť zdroj]

Freska z kostola sv. Martina v Čeríne
Freska Piety v kostole sv. Ladislava v Necpaloch
Fresky v kostole sv. Matúša v Zolnej

Vysoká umelecko-historická a výtvarná kvalita a ikonografická rozmanitosť radí stredoveké nástenné maľby v sakrálnych objektoch pochádzajúcich z obdobia druhej polovice 13. a 14. storočia medzi najzaujímavejšie v kontexte celoeurópskeho sakrálneho umenia. Vznik nástenných malieb predstavuje výnimočný jav v kultúrnych dejinách Slovenska. Stredoveké nástenné maliarstvo, výrazne zastúpené vo výzdobe najmä malých vidieckych kostolov má dominantné postavenie nielen v rámci pamiatkového fondu na Slovensku, ale svojimi špecifickými znakmi, ako sú bohatosť námetov, nebývalá rôznorodosť výtvarných prejavov ako aj vysoká výtvarno-umelecká výpoveď, významom a hodnotou ďaleko prekračujú rámec krajiny. Dokonca možno povedať, že v stredoeurópskom kontexte čo do množstva a kvality zachovalých stredovekých maliarskych prejavov ani nemá obdobu.

Výrazné zastúpenie v tejto oblasti majú maľby, v ktorých sa silne prejavuje vplyv talianskeho nástenného maliarstva 13. storočia. Je dôvodné predpokladať, že popredné zemepanské rody v Hornom Uhorsku, ktorých mnohí členovia zastávali významné funkcie pri kráľovskom dvore a ktorí vďaka intenzívnym kultúrnym stykom s krajinami južnej Európy mali možnosť vidieť vrcholné diela nástenného maliarstva v Toskánsku, Benátsku a inde, po postavení svojich rodových kostolov prizvali na ich výzdobu talianskych freskárov, alebo nimi vyučených majstrov. Tí sčasti inšpirovaní dielami vo svojej vlasti a tiež kultúrnym vplyvom nemeckých prisťahovalcov, vniesli do svojich prác výraznú schopnosť svojského, domáceho výtvarného podania zobrazovaných tém. Rozsiahle maliarske cykly na stenách vidieckych kostolov napr. v Ochtinej, Koceľovciach, Rákoši, Chyžnom sú toho dokladom a dokazujú veľkú frekvenciu maliarskych dielní i jednotlivých umelcov.

Úloha nástennej maľby spočívala, vo forme obrázkov nazývaných „biblia pauperum“, v približovaní biblických príbehov vidieckym, zväčša negramotným veriacim. Fresky tak plnili veľmi dôležitú litograficko-ikonografickú funkciu. Počas reformácie boli viaceré nástenné maľby prekryté vápenným náterom.

Maľby ako pamiatkový objekt[upraviť | upraviť zdroj]

Nástenné maľby tvoria osobitnú skupinu v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky. Okrem stavieb zahrnutých do súboru sa mnoho ďalších sakrálnych priestorov môže pochváliť jedinečnou nástennou maliarskou výzdobou. Viaceré z takýchto stavieb boli do zoznamu národných kultúrnych pamiatok zaradené pod samostatným katalógovým číslom, resp. boli za národné kultúrne pamiatky vyhlásené už skôr, a preto v tomto súbore nefigurujú (napr. Kostol Svätého Ducha v Žehre). Za národnú kultúrnu pamiatku bol tento súbor vyhlásený nariadením vlády číslo 299/1991 Zb. zo dňa 11. júna 1991, ktoré vstúpilo do platnosti 1. augusta 1991.[1]

Zoznam obcí a objektov zahrnutých do súboru[upraviť | upraviť zdroj]

Obec Kostol Obrázok commons
Batizovce Kostol Všetkých svätých Catholic All Saint´s church Batizovce.jpg
Kategória Church of All Saints (Batizovce) na Wikimedia Commons
Bijacovce Kostol Všetkých svätých BijacovceFotoThalerTamas.jpg
Čečejovce Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi Čečejovce kostolík 01.jpg CsecsFotoThalerTamas.JPG
Kategória Reformated church in Čečejovce na Wikimedia Commons
Čerín Kostol svätého Martina Čerín - kostol.JPG Cerin2FotoThalerTamas.JPG
Kategória Church of St Martin, Čerín na Wikimedia Commons
Dechtice Rotunda Všetkých svätých Dechtice kostolík 03.jpg Dechtice01.JPG
Kategória Church of All Saints, Dechtice na Wikimedia Commons
Dravce Kostol svätej Alžbety Dravce3FotoThalerTamas.JPG Dravce9FotoThalerTamas.JPG
Kategória Church of Saint Elisabeth (Dravce) na Wikimedia Commons
Chyžné Kostol Zvestovania Panny Márie Chyzne6.jpg Chyzne10.jpg
Kategória Annunciation church in Chyžné na Wikimedia Commons
Koceľovce Evanjelický kostol Koceľovce6.jpg Koceľovce8.jpg
Kategória Lutheran church in Koceľovce na Wikimedia Commons
Kraskovo Evanjelický kostol Kraskovo27FotoThalerTamas.JPG Kraskovo24FotoThalerTamas.JPG
Kategória Church in Kraskovo na Wikimedia Commons
Kyjatice Evanjelický kostol Kyjatice kostolík 05.jpg Kyjatice4FotoThalerTamas.JPG
Kategória Evangelical church, Kyjatice na Wikimedia Commons
Leles Kostol Nájdenia svätého Kríža Pohlad na klastor leles.JPG Freska klastor leles.JPG
Kategória Leles Monastery na Wikimedia Commons
Levoča Starý minoritský kostol a kláštor LevoMinor5FotoThalerTamas.JPG
Kategória Monastery in Levoča na Wikimedia Commons
Liptovský Ondrej Kostol svätého Ondreja Liptovský Ondrej - kostol.jpg
Kategória Saint Andrew Church (Liptovský Ondrej) na Wikimedia Commons
Ludrová Kostol Všetkých svätých Gotický kostol Všetkých svätých v Ludrovej Kúte.jpg NT 354-Ludrová, kostol Všetkých svätých.JPG
Kategória All Saints church in Ludrová na Wikimedia Commons
Ľuboreč Evanjelický kostol Ľuboreč - Evangelical Church.jpg
Martin Kostol svätého Martina Martin19.JPG
Kategória Church of St Martin, Martin na Wikimedia Commons
Necpaly Kostol svätého Ladislava Kostol sv. Ladislava 2, Necpaly.JPG Necpaly fresky 3.jpg
Kategória Church of St Martin, Čerín na Wikimedia Commons
Ochtiná Evanjelický kostol Ochtiná15.jpg Ochtiná6.jpg
Kategória Lutheran church in Ochtiná na Wikimedia Commons
Plešivec Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi Plešivec1.jpg Plešivec11.jpg
Kategória Church in Plešivec (Rožňava) na Wikimedia Commons
Podolínec Kostol Nanebovzatia Panny Márie Podolínec 02 04.jpg Podolinec7FotoThalerTamas.JPG
Kategória Church of the Assumption, Podolínec na Wikimedia Commons
Poniky Kostol svätého Františka z Assisi Ponik18ThalerTamas.JPG Ponik3FotoThalerTamas.JPG
Kategória Church of Saint Francis of Assisi (Poniky) na Wikimedia Commons
Poruba Kostol svätého Mikuláša Poruba kostol sv miukulasa.jpg Poruba - kostol sv. Mikuláša - freska.jpg
Kategória Church of Saint Nicholas, Poruba na Wikimedia Commons
Rákoš Kostol Najsvätejšej Trojice Rákoš (13).jpg Rákoš (10).jpg
Kategória Holy Trinity Church, Rákoš na Wikimedia Commons
Rimavská Baňa Evanjelický kostol Rimavská Baňa - Evanjelický kostol (1).jpg RimBana5FotoThalerTamas.JPG
Kategória Church in Rimavská Baňa na Wikimedia Commons
Rimavské Brezovo Evanjelický kostol RimavskeBrezovo5.jpg RimavskeBrezovo17.jpg
Kategória Church in Rimavské Brezovo na Wikimedia Commons
Sazdice Kostol svätého Mikuláša Százd-Sazdice, cat church- (10).jpg
Kategória Church of St Nicholas, Sazdice na Wikimedia Commons
Smrečany Kostol Očisťovania Panny Márie Goticky rimsko-katolicky filialny kostol Ocistovania Panny Marie.JPG
Stará Halič Kostol svätého Juraja Stará Halič - Rímskokatolícky kostol sv. Juraja.jpg Stará Halič - Rímskokatolícky kostol sv. Juraja, interiér (1).jpg
Svinica Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi Svinica kostol 10.jpg Svinica kostol 15.jpg
Kategória Reformed church in Svinica, Košice-okolie District na Wikimedia Commons
Šamorín Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi Samorin8FotoThalerTamas.jpg Samorin3FotoThalerTamas.jpg
Kategória Reformated church in Šamorín na Wikimedia Commons
Šivetice Rotunda svätej Margity Antiochijskej Sivetice rotunda.jpg Sivetice fresky.jpg
Švábovce Kostol Krista Kráľa
Veľká Lomnica Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej KakaslomnicFotoThalerTamas.JPG KakasFotoThalerTamas.JPG
Kategória Church of Saint Catherine of Alexandria (Veľká Lomnica) na Wikimedia Commons
Zolná Kostol svätého Matúša Zolná kostol 2011.JPG Zolna7FotoThalerTamas.JPG
Kategória Saint Matthias church in Zolná na Wikimedia Commons
Želiezovce Kostol svätého Jakuba

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/1991 Zb. z 11. júna 1991 o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok [online]. Iura Edition, [cit. 2012-09-29]. Dostupné online.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Vl. Bárta, V. Dvořáková, Národné kultúrne pamiatky, AB ART press, Slovenská Ľupča, ISBN 80-88817-44-7
  • St. Bellan, A. Vojček, 55 najkrajších gotických pamiatok Slovenska, Príroda, Bratislava, 2009, ISBN 978-80-07-01641-5
  • Vl. Plekanec, T. Haviar, Gotický Gemer a Malohont - Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe, Vydavateľstvo matice Slovenskej, Martin, 2010, ISBN 978-80-8115-031-9
  • [1]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]