CE.ZA.AR

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

CE.ZA.AR je cena Slovenskej komory architektov za architektúru. Prvý ročník bol otvorený v roku 2002. Popri Cene Dušana Jurkoviča, Cene ARCH je to ďalšia z významných architektonických cien na Slovensku.

Štatút súťaže[upraviť | upraviť zdroj]

Predmetom súťaže je predstavenie architektonických diel verejnosti a informovanie o dianí na poli architektúry. Súťaž je postavená na ochote a aktivite architektov oboznámiť verejnosť so svojimi dielami. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2002. Od roku 2005 je prihlásenie diel do súťaže bezplatné. Udeľuje sa za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.

Cena má formu sochárskeho diela znázorňujúce symbol budovy a koncipovaná je ako priestorová geometrická kompozícia z rôzne opracovaných bronzových tyčových prvkov obdĺžnikového prierezu. Na sochárskom diele je nápis Slovenská komora architektov. Rozmery má 16 × 32 × 8 cm. Autorom sochárskeho diela je Doc. Akad. sochár Ján Hoffstädter. Súčasťou Ceny je diplom s uvedením podstatných údajov o ocenenom architektonickom diele a o jeho autorovi alebo o kolektíve autorov. Udeľuje sa každoročne pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej komory architektov 1. júna alebo ustanovujúceho valného zhromaždenia Komory 10. októbra.

Cena (nie vždy sa ju podarilo udeliť) sa udeľuje v kategóriách:

 • Rodinné domy,
 • Bytové domy,
 • Občianske a priemyselné budovy,
 • Interiér,
 • Exteriér,
 • Fenomény architektúry (od 2019),
 • Cena verejnosti (od 2010),
 • v rokoch 2002 – 2015 bola cena udeľovaná v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy, 2016 – 2018 Obnova a prestavba[1] od 2019 zrušená[2].

Je možné cenu v určitej kategórii aj neudeliť, ak po vyradení návrhov, ktoré nesplnili určené podmienky účasti alebo kvality, zostane menej ako šesť návrhov. Uchádzači o cenu musia byť v čase podávania návrhu členovia Komory alebo ak ide o kolektív, tak aspoň jeho vedúci, poprípade väčšina autorského kolektívu. Architektonické dielo môže byť navrhnuté na cenu, ak nie je staršie ako dva kalendárne roky pre rokom udelenia ceny. V roku 2002 bolo možné prihlásiť diela od roku 1992.

Návrhy musia obsahovať :

 1. označenie autora (spoluautorov)
 2. názov a umiestnenie diela
 3. označenie kategórie, v ktorej by sa malo dielo oceniť
 4. dátum uskutočnenia diela
 5. opis a charakteristiku diela
 6. základnú grafickú dokumentáciu
 7. fotografickú dokumentáciu
 8. panel o rozmeroch 70 × 100 cm s obrazovou dokumentáciou a údajmi podľa písmen a) a b)
 9. súhlas autora (autorov) s uverejnením, vystavením a vytlačením diela, ak bude nominované na cenu

O udelení Ceny vo všetkých kategóriách rozhoduje sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných architektov. Jej zloženie zostavuje každoročne najneskôr tri mesiace pred termínom slávnostného zhromaždenia predstavenstvo. Porota najprv posúdi podané návrhy, či splnili vyhlásené podmienky. Zostávajúce návrhy porota posudzuje v dvoch kolách.

V prvom kole posudzovania návrhov porota vyberie z každej kategórie na ocenenie tri, ktoré najviac zodpovedajú požiadavkám na kvalitu diela. O každom z nich sa vyhotoví odborný posudok. Ďalej postupujú do druhého kola. Tieto návrhy možno zverejniť a vystaviť ako diela nominované na cenu ešte pred odovzdávaním ceny. V druhom kole porota z postúpených návrhov určí tajným hlasovaním v každej kategórii jedno dielo, ktorému sa udelí cena.

Výsledok rozhodnutia poroty v druhom kole posudzovania návrhov v každej kategórii sa zalepí do obálky a zapečatí. Otvoriť obálku možno až pri vyhlasovaní ceny v jednotlivých kategóriách. Cena vo všetkých kategóriách sa odovzdáva na slávnostnom zhromaždení. Tento štatút nadobudol účinnosť 1. marca 2002. Zmena štatútu z 5. novembra 2002 nadobudla účinnosť 1. decembra 2002. Zmena štatútu z 3. februára 2005 nadobudla účinnosť 15. februára 2005.

Ocenené diela[upraviť | upraviť zdroj]

CE.ZA.AR 2002[upraviť | upraviť zdroj]

Erdődyho palác v Bratislave, víťaz v kategórii rekonštrukcia a obnova budovy za rok 2002
 • vyhlásenie výsledkov 30. mája počas slávnostného večera v Istropolise
 • odborná porota v zložení: prof. Peter Gál (predseda poroty), Michal Gaj, Václav Kohlmayer, Ľubica Vitková, Márius Žitňanský, Jozef Zavarský a Ján Komrska
 • Rodinné domy: Rodinný dom pri Bratislave, Devínska Nová Ves, autori: Juraj Molnár, Ľubomír Peráček
 • Bytové domy: Obytný komplex 130 bytových jednotiek, Bratislava – Kramáre, autori: Peter Moravčík, Juraj Šujan, Karol Stassel, Lucia Marušicová
 • Občianske a priemyselné budovy: Obchodno-administratívne centrum JOPA, Banská Bystrica, autor: Štefan Moravčík
 • Rekonštrukcia a obnova budovy: Pamiatková obnova Erdődyho paláca, Bratislava, autori: Peter Bouda, Ivan Masár
 • Interiér: Kongresová sála KÚ, Banská Bystrica, autori: Ivan Petelen, Peter Daniel, Michal C. Hronský, Jozef Chrobák

CE.ZA.AR 2003[upraviť | upraviť zdroj]

Kostol sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach, víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy za rok 2003
 • vyhlásenie výsledkov 24. mája počas slávnostného večera vo veľkej sále Istropolisu
 • odborná porota v zložení: prof. Peter Gál (predseda poroty), Marta Kropiláková, Dalibor Borák, Peter Pásztor, Juraj Šujan, Jozef Zavarský a Ján Komrska.
 • Rodinné domy: Elipsion – dom pri Slnečných jazerách, Senec, autor: Ing. arch. Ivan Matušík
 • Bytové domy: Štartovacie byty, sociálne bývanie pre mladé rodiny, Trnava, autori: Ing. arch. Katarína Viskupičová, Ing. arch. Peter Horváth, spolupráca: Ing. arch. Štefan Magula
 • Občianske a priemyselné budovy: Rímskokatolícky kostol sv. Gorazda a spoločníkov, Košice, autori: Ing. arch. Jozef Fabian, Ing. arch. Ivan Rozbuďko, Ing. arch. Štefan Zahatňanský
 • Rekonštrukcia a obnova budovy: Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, autor: Štefan Mitro
 • Interiér: Ateliér na Baštách – interiér firmy A-dom, Horné Bašty – Trnava, autori: Katarína Viskupičová, Peter Horváth

CE.ZA.AR 2004[upraviť | upraviť zdroj]

Národná banka Slovenska, expozitúra v Žiline, víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy za rok 2004
 • vyhlásenie výsledkov 13. októbra počas slávnostného večera v divadle Aréna
 • odborná porota v zložení: prof. Peter Gál (predseda poroty), Štefan Mitro, Mikuláš Rohrböck, Ľubomír Stacho, Juraj Šujan, Katarína Viskupičová, Ján Zavarský
 • Rodinné domy: neboli nominované žiadne diela – porota zhodnotila, že prihlásené práce nereprezentovali celé spektrum realizácii rodinných domov
 • Bytové domy: Bytový dom, Kováčska ulica, Bratislava, autori: Peter Vitko, Kornel Kobák, spolupráca: Nora Kuhnová, Daša Barková, Juraj Čerešnák, Marek Poliačik
 • Občianske a priemyselné budovy: Národná banka Slovenska, expozitúra Žilina, autori: Vladimír Fajčík, Maroš Likavčan, Róbert Toman
 • Rekonštrukcia a obnova budovy: Rekonštrukcia nemocnice s poliklinikou, Milosrdní bratia, Bratislava, autori: Karol Šlachta, Ivan Kočan, Stanislav Beňačka
 • Interiér: Bratislavský hrad, rekonštrukcia budovy na západnej terase – interiér, autori: Peter Bouda, Ivan Masár
 • Exteriér: 2. etapa pešej zóny v Martine, autori: Dušan Maňák, Richard Lichý, Martin Pavelek, Roman Trizuliak

CE.ZA.AR 2005[upraviť | upraviť zdroj]

Apollo Business Center v Bratislave, víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy za rok 2005
 • vyhlásenie výsledkov 13. októbra počas slávnostného večera v Divadle P. O. Hviezdoslava
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Ludvík Grym (predseda poroty, Česko), Doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, Akad. mal. Svetozár Ilavský, Ing. arch. Dušan Čupka, Akad. arch. Karol Gregor, prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, Ing. arch. Mikuláš Rohrböck
 • Rodinné domy: Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, Šenkvice, autor: Ing. arch. Oľga Vodová
 • Bytové domy: Bytový dom Mondrian, Bratislava – Ružinov, autori: Ing.arch. Andrej Alexy, Ing.arch. Andrea Klimková
 • Občianske a priemyselné budovy: Apollo Business Center, Mlynské nivy, Bratislava, autori: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch, Ing. arch. Otto Grossmann
 • Rekonštrukcia a obnova budovy: Nadstavba a prestavba podkrovia budovy na Vysokoškolskej ul., Košice, autori: Ing. arch. Štefan Zahatňanský, Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
 • Interiér: Stála expozícia – NBS Múzeum mincí a medailí Kremnica, autori: Akad. arch. Dušan Voštenák, Akad. mal. Pavel Choma

CE.ZA.AR 2006[upraviť | upraviť zdroj]

Rodinný dom Pátrium v Ivanke pri Dunaji, víťaz v kategórii rodinné domy za rok 2006
 • vyhlásenie výsledkov 12. októbra počas slávnostného večera v Divadle P. O. Hviezdoslava
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Irakli Eristavi (predseda poroty), Ing. arch. Ludvík Grym (Česko), Doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, Akad. mal. Svetozár Ilavský, Ing. arch. Martin Mašek, PhD.; Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka PhD., Ing. arch. Štefan Zahatňanský.
 • Rodinné domy: Rodinný dom Pátrium, Ivanka pri Dunaji, autor: Ing. arch. Ivan Matušík
 • Bytové domy: Bytový dom Skelet, Žilina, autorka: Ľubica Koreňová
 • Občianske a priemyselné budovy: Administratívna budova Montex, a. s., Rovinka, autor: Márius Žitňanský
 • Rekonštrukcia a obnova budovy: Hotel Aston, Bratislava, autori: Kalin Cakov, Emil Makara, Spolupráca: Peter Wirth, Marek Fillo, Mária Kubečková, Katarína Jonášiová, Marek Rudohradský, Pavol Ružbarský, Metodiy Monev, Branislav Moravík
 • Interiér: BAR – BAR, Skalica, autori: Miloš Juráni, Július Toma, Výtvarná spolupráca: Sára Pernecká
 • Exteriér: Pešia zóna Piešťany – II. etapa, Piešťany, autori: Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká, Marianna Bogyová, Denisa Krupová

CE.ZA.AR 2007[upraviť | upraviť zdroj]

Obytný súbor Karloveské rameno v Bratislave, víťaz v kategórii bytové domy za rok 2007
 • vyhlásenie výsledkov 10. októbra počas slávnostného večera v historickej budove Slovenského národného divadla
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Peter Lizon, AA (predseda poroty, USA), Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Katarína Viskupičová, Akad. soch. Milan Lukáč, Ing. arch. Vladimir Milunić (Česko), Ing. arch. Ľubomír Závodný, Akad. arch. Dušan Voštenák
 • Rodinné domy: Rodinný dom za Priekopou, Košice, autori: Doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Štefan Pacák
 • Bytové domy: Obytný súbor Karloveské rameno, Bratislava, autori: Ing. arch. Juraj Šujan, Mgr. art. Karol Stassel
 • Občianske a priemyselné budovy: Národné centrum vodného póla, Nováky, autor: Ing. arch. Juraj Kiaba
 • Rekonštrukcia a obnova budovy: Design factory, Bratislava, autori: Ing. arch. Zoran Michalčák, Ing. arch. Martin Paško, Ing. arch. Zuzana Zacharová
 • Interiér: Expozícia archeologických nálezov v kazemate Nitrianskeho hradu, Nitra, autor: Ing. arch. Viktor Šabík, spolupráca: Ing. arch. Martin Dulík, Ing. Marek Šumichrast, autori architektonickej koncepcie: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

CE.ZA.AR 2008[upraviť | upraviť zdroj]

Dom smútku v Modre, víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy za rok 2008
 • vyhlásenie výsledkov 8. októbra počas slávnostného večera v historickej budove Slovenského národného divadla[3]
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Ľubomír Závodný (predseda poroty), Ing. arch. Igor Jeník (Nemecko), Ing. arch. Pavol Paňák, Mgr. Miloš Pietor, Ing. arch. Ján Stempel (Česko), Prof. Ing. Akad. arch. Alena Šramková (Česko), Ing. arch. Zuzana Zacharová
 • Rodinné domy: Nadstavba rodinného domu, Medzierka, Bratislava, autor: Ing. arch. Ilja Skoček
 • Bytové domy: Athos – Porthos – Aramis, Machnáč, Bratislava, autori: Ing. arch. Peter Čavara, Ing. arch. Marek Kolčák, Ing. Akad. arch. Fedor Minárik
 • Občianske a priemyselné budovy: Dom Smútku, Modra, autori: Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. Mária Krumpolcová, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Vladimír Vodný
 • Rekonštrukcia a obnova budovy: Areál Starý Mlyn, Branč, autori: Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová
 • Interiér: Kardiocentrum Nitra, v priestoroch Fakultnej nemocnice, Nitra, autori: Ing. arch. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica
 • Exteriér: Revitalizácia toku Dubová v km 4,32 – 5,27, Piešťany, autori: Ing. Eva Wernerová, Igor Bučenec, Peter Pospiech

CE.ZA.AR 2009[upraviť | upraviť zdroj]

Hotel Albrecht v Bratislave, víťaz v kategórii interiér za rok 2009
 • vyhlásenie výsledkov 9. októbra počas slávnostného večera v novej budove Slovenského národného divadla[4]
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Pavol Paňák (predseda), Ing. arch. Elena Alexy, PhD., Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (Česko), Mgr. Miloš Pietor, Arch. Dipl. Ing. Peter Riepl (Rakúsko), Ing. arch. Ján Štempel (Česko) a Ing. arch. Tibor Zelenický[5]
 • Rodinné domy: Rodinný dom m2 Rusovce, autor: Maroš Fečík
 • Bytové domy: Bytový dom A + B, Mudroňova ul., Bratislava, autor: Ľubomír Závodný
 • Rekonštrukcia a obnova budov: Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF Nitra – I. etapa, autori: Ľubomír Holejšovský, Juraj Polyák
 • Interiér: Rekonštrukcia objektu Hotel Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava, autori: Iľja Skoček, Igor Čierny, Peter Kožuško, Martin Skoček
 • Exteriér: Apollo Business Center II, Prievozská ul., Bratislava, autori: Juraj Jančina, Igor Mazúch

CE.ZA.AR 2010[upraviť | upraviť zdroj]

Považská galéria umenia v Žiline, víťaz v kategórii rekonštrukcia a obnova budov za rok 2010
 • odborná porota v zložení: Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (predseda poroty, Česko), Ing. arch. Aleš Burian (Česko), univ. dipl. inž. arh. Dean Lah (Slovinsko), Ing. arch. Pavol Paňák, Arch. Dipl. – Ing. Peter Riepl (Rakúsko), Ing. arch. Ľubomír Holejšovský a Ing. Anton Hykisch[7]
 • Cena verejnosti: Vinársky komplex IN VINO, Modra, autori: Viktor Šabík, Tatiana Kopková
 • Exteriér: Verejné priestory Eurovea – Bulvár, Bratislava, autori: Branislav Kaliský, Marek Varga, Miroslav Vrábel, Ján Kodoň, Michel Desvigne
 • Rekonštrukcia a obnova budov: Rekonštrukcia podkrovia Považskej galérie umenia, Žilina, autor: Dušan Voštenák
 • Občianske a priemyselné budovy: ETIS Slovakia, administratívno-výrobná hala, Bratislava-Vrakuňa, autor: Andrej Alexy, spolupráca: Štefan Rafanides, Roman Rosina, Marek Kopp, Igor Lauka, Miroslav Jošt, Radka Švecová, Daniela Málusová, Zuzana Švikruhová
 • Bytové domy: CPC Košice, Bencúrova ul., Košice, autori: Štefan Pacák, Juraj Koban, Jana Koreňová
 • Rodinné domy: Rodinný dom, Prešov-Šalgovík, autor: Ján Mihalov
 • Interiér: Rekonštrukcia – Staré divadlo, Nitra, autori: Viktor Šabík, Tatiana Kopková

CE.ZA.AR 2011[upraviť | upraviť zdroj]

Nízkoenergetický bytový komplex Minergo v Bratislave, víťaz v kategórii bytové domy za rok 2011
 • odborná porota v zložení: Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel (predseda poroty, Česko), Ing. arch. Andrej Alexy, Arch. John B. W. Bosch (Holandsko), Ing. arch. Aleš Burian (Česko), Arch. Dipl.-Ing. Peter Riepl (Rakúsko), Ing. arch. Iľja Skoček a prof. Peter Čanecký[9]
 • Exteriér: MÓLO – kultúrny pavilón, Martin, autori: Martin Lepej, Michal Riabič, Richard Murgaš
 • Rekonštrukcia a obnova budov: Centrum sociálnych služieb, Poprad, autori: Miloslav Dulík, Branislav Rzyman
 • Občianske a priemyselné stavby: Centrála firmy Phoenix Zeppelin, Banská Bystrica, autori: Branislav Hovorka, Štefan Moravčík, Martin Paulíny
 • Bytové domy: Nízkoenergetický bytový komplex Minergo, Bratislava, autori: Juraj Hantabal, Michaela Hantabalová
 • Rodinné domy: Rodinný dom Medzi stromami, Cabaj, autor: Viktor Šabík
 • Interiér: Kníhkupectvo Alexis, Bratislava, autori: Martin Jančok, Aleš Šedivec
 • Cena verejnosti: OTIO, Dom pri fare, Nitra-Dražovce, autor: Sebastian Nagy

CE.ZA.AR 2012[upraviť | upraviť zdroj]

Zastrešenie átria a rekonštrukcia fasády Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, víťaz v kategórii rekonštrukcia a obnova budov za rok 2012
 • odborná porota v zložení: Arch. John B. W. Bosch, BNA (predseda poroty, Holandsko), Ing. arch. Andrej Alexy, Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (Česko), prof. Peter Čanecký, Mag. arch. Beny Meier (Rakúsko), Ing. arch. Iľja Skoček a Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel (Česko)[11]
 • Exteriér: Letný pavilón SNG, Bratislava, autori: Martin Jančok, Aleš Šedivec
 • Rekonštrukcia a obnova budov: Zastrešenie átria a rekonštrukcia fasády Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, autori: Igor Palčo, Barbara Boríková, Miroslav Egyed, Naďa Doletinová, Jozef Karlubík, Rastislav Kňava
 • Občianske a priemyselné stavby: Výstavba administratívnej budovy GasOil Engineering, a. s., Poprad, autor: Peter C. Abonyi
 • Bytové domy: Casa Pueblo, Bratislava, autori: Michal Vršanský, Vladimír Vršanský, Branislav Hantabal, Zuzana Nágelová
 • Rodinné domy: 5xT Chata Senec, autori: Štefan Polakovič, Roman Halmi, Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Katarína Beladičová, Jana Benková, Ivan Príkopský
 • Interiér: KILOWATT, Trnava, autori: Marek Rudohradský, Peter Chaban, Martina Rudohradská, spolupráca: Mária Šebová, Juraj Deraj, Andrej Švec
 • Cena verejnosti: Vila P, Košice, autori: Dušan Burák, Michal Burák, spolupráca: Marek Bakalár

CE.ZA.AR 2013[upraviť | upraviť zdroj]

Administratívne centrum Reding Tower 2 v Bratislave, víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy za rok 2013
 • odborná porota v zložení: Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (Česko), DPLG. Patrick Colombier (Francúzsko), Mgr. Michal Hvorecký, Ing. Arch. Martin Jančok, Mag. arch. Beny Meier (Rakúsko), Architekt Osamu Okamura (Česko), Ing. arch. Vladimír Vršanský[13]
 • Exteriér: Verejné priestranstvá, Palárikovo, autori: Anna Dobrucká, Marián Baláž, Eva Vyrosteková, Eva Torišková
 • Rekonštrukcia a obnova budov: Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu, Banská Bystrica, autori: Igor Teplan, Miloš Pivko, Eva Teplanová, Katarína Pivková
 • Občianske a priemyselné budovy: Administratívne centrum Reding Tower 2, Bratislava, autor: Peter Vitko, Kornel Kobák
 • Bytové domy: Bytový komplex Alfa Beta Gama, Bratislava, autori: Peter Čavara, Peter Sány
 • Rodinné domy: Rekreačná chata, Nižný Klátov, autori: Michal Mihaľák, Ján Kánocz
 • Interiér: Byt v Nitre, autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke
 • Cena verejnosti: Košický hrad – revitalizácia na vrchu Hradová, Košice, autori: Ján Sekan, Richard Krajči, Branislav Ivan

CE.ZA.AR 2014[upraviť | upraviť zdroj]

Kasárne Kulturpark v Košiciach, víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy za rok 2014
 • odborná porota v zložení: Marlies Breuss (Rakúsko), Maxime Enrico (Francúzsko), Martin Jančok, Osamu Okamura (Česko), Ivan Ostrochovský, Yan Roche (Francúzsko), Peter Vitko[14]
 • Exteriér: Kasárne Kulturpark, Košice, autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. Gabriel Boženík, Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., Ing. arch. Milan Vlček, Silvia Šillová
 • Rekonštrukcia a obnova budov: Rekreačný dom, Partizánska Ľupča, autor: Ing. arch. Martin Kusý ml.
 • Občianske a priemyselné budovy: Kasárne Kulturpark, Košice, autor: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. Gabriel Boženík, Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., Ing. arch. Milan Vlček, Silvia Šillová
 • Bytové domy: Panelák, Rimavská Sobota, autori: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. arch. Roman Halmi, Ing. arch. Jana Benková, Ing. arch. Ivan Príkopský, Ing. arch. Katarína Príkopská
 • Rodinné domy: IST – rodinný dom, Čunovo, autori: Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Štefan Polakovič
 • Interiér: LOFT v centre, Bratislava, autori: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Samuel Zeman, Ing. arch. Jana Benková
 • Cena verejnosti: Cyklomost slobody, EngelhartstettenDevínska Nová Ves, autor: Ing. arch. Milan Beláček, spolupráca: prof. h. c. prof. Dr. Ing. Zoltán Agócz, PhD., Ing. Ľuboš Rojko, PhD., spolupráca na 3D vizualizácii: Ing. arch. Igor Ščipák

CE.ZA.AR 2015[upraviť | upraviť zdroj]

Komunitné centrum Máj v Českých Budějoviciach, víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy za rok 2015
 • odborná porota v zložení: Marlies Breuss (Rakúsko), Osamu Okamura (Česko), Roman Rutkowski (Poľsko), Dušan Buran, Antonín Novák (Česko), Lukáš Kordík, Štefan Moravčík[15]
 • Exteriér: Šafko, Bratislava – Staré Mesto, autor: Oliver Kleinert
 • Rekonštrukcia a obnova budov: Rekonštrukcia, Jabloňovce, autori: Ing. arch. Martin Mihaly, Ing. arch. Matej Mihalič
 • Občianske a priemyselné budovy: Komunitné centrum Máj, České Budějovice, Česko, autori: Michal Sulo, Miriam Lišková, Ing. arch. Jozef Skokan
 • Bytové domy: Nový háj, Bratislava – Petržalka, autori: Ing. arch. Tomáš Šebo, Mgr. arch. Igor Lichý, Drahan Petrovič, Katarína Uhnáková, Ing. arch. Emanuel Zatlukaj
 • Rodinné domy: Rodinný dom Mišíková, Bratislava, autor: Ing. arch. Iľja Skoček
 • Interiér: Rekonštrukcia bytu L10, Bratislava, autor: Ing. arch. Martin Skoček
 • Cena verejnosti: Rodinný dom, Bratislava – Rusovce, autori: Maroš Fečík, Miriam Fečíková

CE.ZA.AR 2016[upraviť | upraviť zdroj]

Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach, víťaz v kategórii obnova a prestavba za rok 2016
 • odborná porota v zložení: Lukáš Kordík, Štefan Moravčík, Ilona Németh, Antonín Novák (Česko), Roman Rutkowski (Poľsko), Jan Šépka (Česko), Juri Troy (Rakúsko)[1]
 • Exteriér: Prístrešok a lávka na Straníku, Žilina – Zástranie, autori: Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký
 • Obnova a prestavba: Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca, Brutovce, autor: Tomáš Bujna
 • Občianske a priemyselné budovy: Materská škola Guliver, Banská Štiavnica, autor: Richard Murgaš
 • Bytové domy: Avana, Stupava, autori: Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová, Juraj Makový
 • Rodinné domy: Rodinný dom pod Kalváriou, Veľké Úľany, autori: Peter Šercel, Andrej Švec
 • Interiér: Obchod Slávica, Bratislava, autori: Andrej Olah, Katarína Labáthová
 • Cena verejnosti: Framehouse, Bratislava, autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý

CE.ZA.AR 2017[upraviť | upraviť zdroj]

Stará synagóga v Bardejove, víťaz v kategórii obnova a prestavba za rok 2017
 • odborná porota v zložení: Andrzej Marcin Bulanda (Poľsko), Irakli Eristavi, Michal Krištof, Ilona Németh, Juraj Sumbal, Jan Šépka (Česko) a Juri Troy (predseda poroty, Rakúsko)[16]
 • Exteriér: Castellum Café, Nitra, autori: Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták
 • Obnova a prestavba: Stará synagóga, Bardejov, autor: Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták
 • Občianske a priemyselné budovy: Poľovnícky dom, Kuchyňa, autori: Tomáš Auxt, Peter Kožuško, Miro Hrušovský, Peter Hudač
 • Bytové domy: neudelená
 • Rodinné domy: Dom v dome, Bernolákovo, autor: Martin Jančok, spolupráca: Michal Janák, Ivana Čobejová, Ľubica Segečová, Michal Marcinov, Samuel Šimonovič
 • Interiér: Rekonštrukcia bytu v bývalom kláštore, Trnava, autor: Peter Jurkovič
 • Cena verejnosti: Obnova časti Námestia slobody, Prievidza, autori: Marian Trcka, Branislav Lackovič, Jaroslav Tarajčák

CE.ZA.AR 2018[upraviť | upraviť zdroj]

Nová synagóga v Žiline, víťaz v kategórii obnova a prestavba za rok 2018
 • vyhlásenie výsledkov 3. októbra 2018 počas slávnostného večera v bratislavskej Starej tržnici[17]
 • odborná porota v zložení: Petr Hájek (Česko), Peter Jurkovič, Miriam Lišková, Filipe Magalhães (Portugalsko), Pavol Macho, Pavol Mikolajčák (Taliansko), Pavel Nasadil (Česko)[17]
 • Exteriér: Námestie Centrum, Sídlisko III, Prešov, autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, spolupráca: Ing. arch. Martin Jančok
 • Obnova a prestavba: Nová synagóga, Žilina, autori: Ing. arch. Martin Jančok, Arch. Michal Janák, Ing. arch. Eva Štrocholcová, spolupráca: PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Mgr. Peter Szalay, PhD.
 • Občianske a priemyselné budovy: Mlynica, Bratislava, autori: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Mgr. art. Ing. arch. Jana Benková, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Roman Žitňanský (spoluautor architektonickej štúdie), Ing. arch. Patrícia Botková (spoluautorka architektonickej štúdie), Ing. arch. Katarína Bergerová (spoluautorka architektonickej štúdie)
 • Bytové domy: Objekty so zmiešanou funkciou, Nádvorie Trnava, autori: Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Oliver Sadovský, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Viliam Zajíček, Ing. arch. Ing. arch. Mateja Vonkomerová, Ing. arch. Marcel Vadík, Ing. arch. Zuzana Krejčířová, Ing. arch. Elena Šoltésová
 • Rodinné domy: DuboDom, Svätý Jur, autor: Dipl. Ing. Pavol Šiška
 • Interiér: Prízemný byt pri kalvárii, Bratislava, autori: Ing. arch. Tomáš Krištek, Ing. arch. Laura Pastoreková, Mgr. art. Ing. arch. Ondrej Kurek
 • Cena verejnosti: Obnova meštianskych domov, Trnave, autori: Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Oliver Sadovský, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Viliam Zajíček, Ing. arch. Ing. arch. Mateja Vonkomerová, Ing. arch. Marcel Vadík, Ing. arch. Zuzana Krejčířová, Ing. arch. Elena Šoltésová

CE.ZA.AR 2019[upraviť | upraviť zdroj]

Premena budovy strednej školy z obdobia normalizácie, Bratislava, víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy 2019
 • vyhlásenie výsledkov 10. októbra 2019 počas slávnostného večera v bratislavskej Starej tržnici[2]
 • odborná porota v zložení: Prof. Petr Hájek (predseda poroty, Česko), Miriam Lišková, Pavol Mikolajčák, Pavel Nasadil (Česko), Štefan Polakovič, Ľubica Segečová a Kay Strasser (Rakúsko)[2]
 • Rodinné domy: 3.0, Bernolákovo, autori: Ing. arch. Ivan Príkopský, Ing. arch. Katarína Príkopská, Ing. arch. Tomáš Szőke
 • Bytové domy: Bytové domy NIDO, Bratislava, autor: Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski
 • Občianske a priemyselné budovy a Cena verejnosti: Premena budovy strednej školy z obdobia normalizácie, Bratislava, autor: MgA Oliver Kleinert, spolupráca: Ing. arch. Jaroslava Ban, Ing. arch. Mariana Bartková, Ing. Pavol Pribylinec, PhD.
 • Interiér: ChAta, Donovaly, autori: Ing. arch. Jana Štofan Styková, Ing. Pavol Štofan
 • Exteriér: Nový park, Leopoldov, autori: Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. Klára Zahradníčková, M.A., MgA. Tomáš Džadoň, ArtD.
 • Fenomény architektúry: Modulárny systém Ark-shelter, premenlivá lokalita, autori: Ing. arch. Martin Mikovčák, Michiel De Backer

CE.ZA.AR 2020[upraviť | upraviť zdroj]

P#monument majer, víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy za rok 2020
 • vyhlásenie výsledkov 7. októbra 2020 počas slávnostného večera v bratislavskej Starej tržnici[18]
 • odborná porota v zložení: Peter Moravčík (predseda poroty), Peter Jurkovič, Antonín Novák (Česko), Ľubica Segečová, Kay Strasser (Rakúsko) a Táňa Buijs-Vítková (Holandsko)[18]
 • Rodinné domy: Letný dom „Troika“, Vajnory, autori: mgr. art. Tomáš Tokarčík, Mgr. art. Aleš Šedivec
 • Bytové domy: Life Park Residence, Bratislava, autori: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová
 • Občianske a priemyselné budovy: P#monument majer, Banská Bystrica, autor: Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Mgr. Art. Maroš Greš
 • Interiér: Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice, Senec, autor: Mgr. art. Matúš Bišťan
 • Exteriér: Korzo, Zálesie, autori: Ing. arch. Ing. Peter Derevenec, Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Vladimír Vodný, Ing. arch. Kristína Košťálová, Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (Kiabová)
 • Fenomény architektúry: Prístavba k chalupe, Čachtice, autor: Ing. arch. Pavol Paňák
 • Cena verejnosti: Lesná sauna, Spišský Hrhov, autori: Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Mgr. art. Veronika Michalíková, Danica Pišteková

CE.ZA.AR 2021[upraviť | upraviť zdroj]

 • vyhlásenie výsledkov 7. októbra 2021 počas slávnostného večera v bratislavskej Starej tržnici[19]
 • odborná porota v zložení: Peter Moravčík (predseda poroty), Táňa Buijs-Vítková (Holandsko), Jakub Cigler (Česko), Bohunka Koklesová, Vladimír Sitta (Česko), Pavol Šilla a Štěpán Valouch (Česko)[19]
 • Rodinné domy: Dom V, Bratislava, autori: Martin Skoček, Lucia Miklová, krajinný architekt: Michal Marcinov
 • Bytové domy: Bytové domy Kamence, 1. etapa, Kysucké Nové Mesto, autori: Michal Sulo, Miriam Lišková, krajinní architekti: Ján Augustín, Iveta Augustínová, iné: Jana Nagyová, Boris Rusiňák, Viktória Sabadošová
 • Občianske a priemyselné budovy: Súkromná základná škola Guliver, Banská Štiavnica, autori: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak
 • Interiér: Byt 1903, Trnava, autor: Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Matej Honč
 • Exteriér: Neformálne mo(nu)menty, Bratislava, autori: kolektív VŠVU
 • Fenomény architektúry a Cena verejnosti: Hrad Uhrovec – obnova hospodárskej budovy, Uhrovec, autori: Mgr. art. Martin Varga, Ing. arch. Martin Kvitkovský, Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., spolupráca: Ing. Miroslav Matejka, PhD., Mgr. Peter Horanský

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c Jubilejný XV. ročník architektonickej súťaže CE.ZA.AR 2016 pozná víťazov! [online]. JAGA GROUP, s. r. o., 2016-10-06, [cit. 2020-09-12]. Dostupné online.
 2. a b c CE·ZA·AR 2019 - výsledky [online]. Archinfo spol. s r. o., [cit. 2020-09-26]. Dostupné online.
 3. Výsledky súťaže CE ZA AR prekvapili [online]. JAGA GROUP, s.r.o., 2008-11-24, [cit. 2020-07-11]. Dostupné online.
 4. 3. uznesenie (z 5. 11. 2009) [online]. Slovenská komora architektov, 2009-11-05, [cit. 2020-07-19]. Dostupné online.
 5. CE∙ZA∙AR 2009 Ocenenia [online]. Slovenská komora architektov, 2010-09-20, [cit. 2020-07-19]. Dostupné online.
 6. SLÁVNOSTNÝ VEČER UDEĽOVANIA CIEN ZA ARCHITEKTÚRU CE∙ZA∙AR 2010 [online]. Slovenská komora architektov, 2010-09-20, [cit. 2020-07-18]. Dostupné online.
 7. CE.ZA.AR 2010 má svojich víťazov [online]. JAGA GROUP, s.r.o., 2010-10-01, [cit. 2020-07-18]. Dostupné online.
 8. SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV VO ŠTVRTOK ODOVZDÁ CENY CE•ZA•AR 2011 [online]. Slovenská komora architektov, 2011-10-10, [cit. 2020-07-20]. Dostupné online.
 9. Porota 2011 [online]. Slovenská komora architektov, [cit. 2020-07-20]. Dostupné online.
 10. Galavečer [online]. Slovenská komora architektov, [cit. 2020-07-23]. Dostupné online.
 11. Porota 2012 [online]. Slovenská komora architektov, [cit. 2020-07-23]. Dostupné online.
 12. Galavečer [online]. Slovenská komora architektov, [cit. 2020-07-23]. Dostupné online.
 13. Porota 2013 [online]. Slovenská komora architektov, [cit. 2020-07-23]. Dostupné online.
 14. a b NOVÁKOVÁ, Mária. CE.ZA.AR 2014: Slovenská architektúra ide hore [online]. JAGA GROUP, s. r. o., 2014-10-10, [cit. 2020-07-30]. Dostupné online.
 15. a b CE.ZA.AR 2015 pozná víťazov! [online]. JAGA GROUP, s. r. o., 2015-10-08, [cit. 2020-09-09]. Dostupné online.
 16. a b CE.ZA.AR 2017 už pozná víťazov [online]. JAGA GROUP, s. r. o., 2017-10-05, [cit. 2020-09-14]. Dostupné online.
 17. a b CE∙ZA∙AR 2018 - výsledky [online]. Archinfo spol. s r. o., [cit. 2020-09-14]. Dostupné online.
 18. a b Výsledky CE ZA AR 2020 [online]. Archinfo spol. s r. o., [cit. 2020-10-08]. Dostupné online.
 19. a b Výsledky CE ZA AR 2021 [online]. Archinfo spol. s r. o., [cit. 2021-10-11]. Dostupné online.
 • ASB č. 7-8/2005, ročník XII., JAGA, str. 20-21
 • Katalóg k cene Slovenskej komory architektov 2002-2006; Eurostav
 • Informácie Slovenskej komory architektov, marec 2003

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]