Gymnázium (Košice, Poštová 9)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Gymnázium Poštová 9
Gymnazium postova.jpg

Základné údaje
Rok založenia1882
ZameranieŠtvorročné gymnázium
RiaditeľMgr. Otto Révész
Kontaktné údaje
AdresaPoštová 9
04252 Košice
Oficiálny webOficiálna stránka

Gymnázium Poštová je gymnázium na Poštovej ulici číslo 9 v centre mesta Košice.

Budova[upraviť | upraviť kód]

Budova školy, postavená v eklektickom štýle, stojí na Poštovej ulici, ktorá sa kedysi volala Pivovarská, pretože tu od 17. storočia stála budova mestského pivovaru. Pivo sa tu varilo a predávalo až do roku 1863. Po tomto roku sa pre zastarané zariadenie a schátralosť budovy prestalo pivo variť, ale naďalej sa predávalo až do roku 1876. Vtedy sa mestská rada rozhodla budovu prestavať na školské účely.

Mala sa tu presídliť Štátna nemecká reálka, ktorá pripravovala strednú technickú inteligenciu a ktorá od svojho vzniku v roku 1858 zápasila s nedostatkom priestorov. Budova bola postavená na náklady mesta a v roku 1882 sa tu slávnostne otvoril nový školský rok.

Na školské účely slúži dodnes, hoci má netypické, na výuku nie príliš vhodné priestory. Od roku 2001 má novú fasádu, kompletne vymenenú strešnú krytinu a mnoho drobných interiérových úprav. V roku 2004 boli vymaľované priestory školy a upravený interiér.

História školy[upraviť | upraviť kód]

Budova bola v rokoch 18821938 sídlom najprv uhorskej, potom česko-slovenskej štátnej reálky. Po Viedenskej arbitráži, keď Košice pripadli Maďarsku, sa reálka presídlila do Bardejova a v budove bolo zriadené Kráľovské uhorské štátne gymnázium s vyučovacou rečou slovenskou.

Po skončení druhej svetovej vojny začalo v budove svoju činnosť II. štátne gymnázium, ktoré neskôr vystriedala Stredná priemyselná škola stavebná. V rokoch 1953 až 1967 v tejto budove sídlila Základná odborná škola v Košiciach, predchodkyňa terajšej Strednej odbornej školy automobilovej na Moldavskej ceste 2 v Košiciach. V školskom roku 1967/1968 sa z Revolučnej ulice (dnes Jantárová ulica) do budovy presídlila Stredná všeobecnovzdelávacia škola, základ dnešného gymnázia, ktorá bola založená 1. júla 1960. Prvé gymnaziálne triedy boli otvorené v školskom roku 1969/1970. O tri roky neskôr zmaturovali poslední absolventi SVŠ i prví absolventi gymnázia, čím bola zavŕšená transformácia školy na gymnázium. Triedy nového gymnázia boli orientované na prírodovedné a humanitné predmety.

V školskom roku 1974/1975 boli na škole zriadené triedy so zameraním na matematiku. Ich cieľom bolo podchytiť matematicky nadaných žiakov a poskytnúť im možnosť intenzívneho rozvoja ich talentu, orientovať týchto žiakov pre štúdium na vysokých školách, kde je matematika dominantným predmetom, zlepšiť výsledky reprezentačného družstva v Medzinárodnej matematickej olympiáde. Takéto gymnázia boli v bývalej ČSFR iba štyri. Dve v Česku - vtedajšie Gymnázium W. Piecka v Prahe (dnes Gymnázium Christiana Dopplera) a Gymnázium Bílovec (dnes Gymnázium Mikuláše Koperníka), jedno v Bratislave (Gymnázium Alexandra Markuša) a jedno v Košiciach (Gymnázium Šmeralova 9, terajšia Poštová). Prvými priekopníkmi vyučovania matematiky v týchto triedach boli RNDr. Katarína Grünmannová a Michal Ščerbák. V tom istom školskom roku boli na škole zriadené aj triedy so zameraním na telesnú výchovu, ktoré v roku 1979 zanikli.

Gymnázium prešlo za viac ako 30 rokov podstatnými zmenami. Do povedomia nielen košickej, ale aj slovenskej verejnosti, sa zapísalo ako "matematické gymnázium", keďže od roku 1974 sú na škole zriadené triedy so zameraním na matematiku. Ich študenti za 25 rokov dosahovali a dosahujú vynikajúce výsledky v matematických a fyzikálnych olympiádach nielen na domácej pôde, ale aj na medzinárodných súťažiach. Okrem matematických tried boli v 70. a 80. rokoch aj triedy so zameraním na základy technickej chémie, programovania, elektrotechniky, telesnej výchovy a humanitné triedy.

V 90. rokoch došlo k zmenám v osnovách a v orientácii školy, ale gymnázium si zachovalo viac-menej podobu tradičného gymnázia. V školskom roku 1990/1991 boli zriadené jazykové triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.

Súčasnosť[upraviť | upraviť kód]

Škola má v súčasnosti 17 tried, 511 študentov a 46 pedagogických a nepedagogických zamestnancov a troch externistov. Život školy je záujemcom priblížený na tejto internetovej stránke. V každom ročníku je jedna trieda so zameraním na matematiku (označená písmenom A), jedna trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka (B) a dve až tri triedy klasické (C, D, príp. aj E), v ktorých sa študenti profilujú v treťom a štvrtom ročníku, keď si k povinným predmetom vyberajú postupne v rozsahu 4 až 6 hodín voliteľné predmety podľa záujmu, podľa profesijnej orientácie, ale aj podľa personálnych možnosti školy.

Pravidelne sa otvárajú semináre alebo cvičenia z matematiky, informatiky, chémie, biológie, fyziky, seminár z dejepisu, geografie, spoločenskovedný, z psychológie a konverzácie z cudzích jazykov - anglického, nemeckého a francúzskeho. Pre cvičenie je potrebný záujem aspoň 8 študentov a pre seminár 12.

Študenti si majú možnosť vybrať z podobnej a ešte širšej ponuky aj nepovinné predmety, ak sa ich nájde potrebný počet pre otvorenie. Zvolený nepovinný predmet (napr. programovanie, ruský jazyk, deskriptívna geometria a pod.) sa potom stáva povinným minimálne pre jedno klasifikačné obdobie (polrok).

Škola od roku 1990 organizovala každoročne 10 dňové výmenné pobyty študentov vo Veľkej Británii s družobnou školou v meste Tauton, prípadne poznávacie pobyty v iných britských mestách. Pre podporu výučby nemeckého jazyka škola organizuje výmenné pobyty s družobnou školou v nemeckom meste Warendorf a švajčiarskou školou v Bazileji.

V roku 2007 získala škola kompletnú sadu prestížnej 32 zväzkovej Encyklopédie Britanica v anglickom jazyku.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

Súradnice: 48°43′23″S 21°15′15″V / 48,722936°S 21,254122°V / 48.722936; 21.254122