Valín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Valín
Valín
Valín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C5H11NO2
Systematický názov Kyselina 2-amino-3-metylbutánová
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 117,148 g/mol
pKA 2,32 (karboxyl), 9,62 (amino)
Ďalšie informácie
Číslo CAS L: 72-18-4

D/L: 516-06-3
D: 640-68-6

Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Valín (Val, V) je vetvená aminokyselina, ktorú si telo nedokáže samo syntetizovať z dostupných zdrojov, preto ju živočíchy musia prijímať z potravy. Spolu s izoleucínom a leucínom predstavujú okamžitý zdroj energie, pretože sú využiteľné priamo z krvného obehu, odkiaľ prechádzajú do svalových buniek, ktoré chránia a zväčšujú ich objem.