Cysteín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Nezamieňať s heslami cystín, cysteamín, cytozín alebo cytidín.
Cysteín
Cysteín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C3H7NO2S
Systematický názov Kyselina 2-amino-3-sulfanylpropánová
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 121,15 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS L: 52-90-4
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Cysteín (skratka Cys, C) je aminokyselina, ktorá vo svojom reťazci obsahuje atóm síry vo forme SH skupiny. Je to jedna z proteíngénnych aminokyselín, čiže sa nachádza ako súčasť proteínov v živých organizmoch. Medzi dvoma cysteínmi v proteíne sa môže utvoriť väzba zvaná disulfidický mostík, ktorá stabilizuje priestorovú štruktúru daného proteínu. Cysteín pôsobí v organizme ako súčasť detoxifikačného systému. Keď ťažké kovy preniknú do organizmu, vytvárajú cheláty, ktoré reagujú s tiolovými skupinami cysteínu. Následne sa vylúčia obličkami.