Zoznam chemických článkov/D

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 64 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

da[upraviť | upraviť zdroj]

Daltonov zákon · Daniel Šechtman · Darmštátium · Davyho medaila

de[upraviť | upraviť zdroj]

DEHP · Denaturovaný lieh · Derek Harold Richard Barton · Desomorfín · Detektor kovov · Deutérium

di[upraviť | upraviť zdroj]

Dialyzát · Dialýza (chémia) · Diamant · Diaryletén · Diazóniová soľ · Dicitrát trihorečnatý · Dieselov cyklus · Dietylamid kyseliny lysergovej · Dietyléter · Dietyltoluamid · Dién · Difosgén · Difúzne hliníkovanie · Difúzne zinkovanie · Dihydroazulén · Dihydrogencitrát vápenatý · Dihydrogenfosforečnan sodný · Dihydrogéncitrát sodný · Dichlórdifenyltrichlóretán · Dichlórizokyanurát sodný · Dichróman amónny · Dimetylanilín · Dimetyléter · Dinitrotoluén · Dionýz Ilkovič · Dipólový moment · Dislokácia (kryštalografia) · Disociácia (chémia)

dm[upraviť | upraviť zdroj]

Dmitrij Ivanovič Mendelejev

dn[upraviť | upraviť zdroj]

DNA polymeráza

do[upraviť | upraviť zdroj]

Dohovor o chemických zbraniach · Dopamín · Doping · Dorothy Mary Hodgkinová · Dozimeter

dr[upraviť | upraviť zdroj]

Drahý kov · Draselný živec · Draslík · Druhá termodynamická veta

du[upraviť | upraviť zdroj]

Dubnium · Dudley Robert Herschbach · Dural · Dusičnan · Dusičnan amónny · Dusičnan draselný · Dusičnan meďnatý · Dusičnan sodný · Dusičnan strieborný · Dusík · Dusíkatý derivát · Dušan Kaniansky

dv[upraviť | upraviť zdroj]

Dvojfarebný diagram

dy[upraviť | upraviť zdroj]

Dynamit · Dysprózium