Svätí košickí mučeníci

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Svätí košickí mučeníci

Svätí košickí mučeníci (sv. Marek Križin, sv. Štefan Pongrác, sv. Melichar Grodecki) sú traja svätci, ktorí boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach počas protihabsburského povstania Gabriela Betlena.

V čase protihabsburských povstaní v Uhorsku pôsobili v Košiciach traja misionári s úmyslom rekatolizovať mesto, ktoré bolo po reformácii prevažne protestantské.

Štefan Pongrác a Melichar Grodecki boli jezuiti a Marek Križin bol ostrihomský kanonik, ktorý bol vyslaný arcibiskupom do Krásnej nad Hornádom (dnes súčasť Košíc), aby tam spravoval majetky bývalého benediktínskeho opátstva.

V období protihabsburských povstaní (1604 - 1711) kráľovské mestá nestáli vždy na strane panovíka a často sa pridávali na stranu povstalcov. Keď na jeseň roku 1619 obsadili povstaleckí vojaci Košice, začalo prenasledovanie katolíkov v meste. Troch košických mučeníkov chceli vojaci postupným mučením donútiť, aby sa zriekli katolíckej viery. Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecki však svoju vieru nezapreli a preto boli v Košiciach vojakmi umučení v noci zo 6. na 7. septembra 1619.

Ich mŕtve telá hodili na zastrašenie ostatných katolíkov v meste do odpadového kanála - stoky na dnešnej Hlavnej ulici. Miestny kat nakoniec v noci tajne telá mŕtvych kňazov pochoval.

Na mieste, kde boli svätí košickí mučeníci umučení, dnes v Košiciach stojí kostol Premonštrátov, postavený jezuitmi z úcty k mučeníkom.

V roku 1620 sa manželke uhorského palatína Pálffyho, Kataríne Forgáčovej, podarilo získať ich telesné pozostatky. Najprv boli uchovávané na jej panstve v Nižnej Šebastovej (dnes súčasť Prešova) a v Hertníku. V roku 1635 boli na žiadosť kardinála Pázmánya prevezené do Trnavy, kde boli uložené najprv v kostole klarisiek. Dnes sú pozostatky rozdelené v uršulínskom kostole sv. Anny a v jezuitskom kostole Najsvätejšej Trojice.

Cirkevný proces za blahorečenia košických mučeníkov začal síce krátko po ich smrti, za blahoslavených ich však vyhlásil až 15. januára 1905 pápež Pius X. Za svätých boli títo traja mučeníci vyhlásení pápežom Jánom Pavlom II. dňa 2. júla 1995 na košickom letisku.

K úcte k svätým košickým mučeníkom sú zasvätené kostoly v Košiciach či v Humennom. Ich sviatok podľa kalendára Rímskokatolíckej cirkvi pripadá na 7. septembra.