Spoločnosť Ježišova

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Bazilika v Loyole. Rodisko sv. Ignáca z Loyoly.

Spoločnosť Ježišova (lat. Societas Jesu – skratka SJ) alebo Rád jezuitov alebo Jezuiti je najväčší rímskokatolícky rehoľný rád. V súčasnosti má okolo 20 000 členov. Jej činnosť sa sústreďuje na oblasť misií, vedy a pastorácie. Rehoľníci zo Spoločnosti Ježišovej na Slovensku si za meno píšu skratku SJ (vo svete sa používa aj SI a v Českej Republike TJ). Táto mužská rehoľa nemá paralelnú ženskú vetvu, hoci sa mylne spája so ženskou Congregatio Jesu.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Spoločnosť Ježišovu založil Ignác z Loyoly v roku 1534. Bol prvým hlavným predstaveným rehole, ktorý sa nazýva generál. Rehoľu ústne schválil pápež Pavol III. 3. septembra 1539 a cirkevnoprávne ju potvrdil bulou Regimini militantis Ecclesiae dňa 27. septembra 1540. Spoločnosť Ježišova bola v rokoch 1773 – 1814 po vonkajšom nátlaku (dočasne) zrušená.

Chronológia dejín rehole na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Cirkevnoprávne potvrdenie rehole pápežskou bulou Regimini militantis Ecclesiae.
Najznámejší znak Spoločnosti Ježišovej

1491 - 1700[upraviť | upraviť zdroj]

1700 - 1900[upraviť | upraviť zdroj]

1900 - súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Vnútornú charakteristiku jezuitov najviac ovplyvňuje Ignácova kniha duchovných cvičení, exercicií. Z nej vychádzajú stanovy rádu. Pôsobnosť jezuitov je kdekoľvek kde ich pošle pápež, ktorému venujú svoj osobitný štvrtý sľub poslušnosti, ktorý pridávajú k zvyčajným trom rehoľným sľubom (chudoby, čistoty a poslušnosti). Najvyšším predstaviteľom rádu je generál, ktorý sa volí doživotne a sídli v Ríme.

Proces prijímania kandidátov začína dvojročným noviciátom, po ktorom novic skladá tri rehoľné sľuby. Definitívne prijatie nastáva po najmenej desiatich rokoch v ráde a po treťom skúšobnom roku. Generálny predstavený dovoľuje väčšine členov zložiť štvrtý sľub (poslušnosť pápežovi).

Vzhľadom na charakter činnosti Spoločnosti Ježišovej sa jej členovia necítia byť viazaní povinnosťou spoločnej modlitby v chóre.

Jezuiti na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Trnavská rezidencia Spoločnosti Ježišovej.

Jezuiti pôsobia v 8 domoch:

  • Bratislava
Provincialát Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, kde sídli slovenský provinciál, ktorým momentálne nemá svojho provinciála. Peter Bujko zomrel vo veku 45 rokov v stredu 3. septembra 2013.
Redakcie časopisov: POSOL, Viera a Život, Jezuiti dnes
Spravovanie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
Školastikát Spoločnosti Ježišovej, kde mladí jezuiti sa pripravujú na svoje poslanie
  • Ivanka pri Dunaji
Duchovné centrum "Loyola"
Komunita seniorov, kde sú starší kňazi a bratia ale aj jezuitskí dobrovoľníci
  • Trnava
Vydavateľstvo Dobrá kniha, ktorá sa snaží tlačovým apoštolátom ovplyvňovať veriacich
jezuiti v tomto meste sú poverený pastoráciou vysokoškolákov
  • Piešťany
Exercičný dom Spoločnosti Ježišovej, kde sa dávajú duchovné cvičenia sv. Ignáca
  • Ružomberok
Noviciát Spoločnosti Ježišovej, kde sa mladí ľudia pripravujú na vstup do Spoločnosti Ježišovej
Jezuiti vypomáhajú v pastorácii vysokoškolákov
  • Prešov
Exercičný dom sv. Ignáca dom, kde sa dávajú duchovné cvičenia sv. Ignáca
  • Košice
Internát pre Gymnázium Tomáša Akvinského
Centrum Východ - Západ – prepájanie spirituality východu a západu.

Významné osobnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Generálni predstavení[upraviť | upraviť zdroj]

Svätí a blahoslavení[upraviť | upraviť zdroj]

K 1. januáru 2003 mala Spoločnosť Ježišova vyhlásených 48 svätých (34 mučeníkov a 14 vyznávačov) a 148 blahoslavených (139 mučeníkov a 9 vyznávačov).

Vo svete[upraviť | upraviť zdroj]

kardinál Jorge Marion Bergoglio (neskorší pápež František) v roku 2008

Na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Arcibiskup Ján Babjak SJ na liturgii v Prešove.

Prenesený význam[upraviť | upraviť zdroj]

Niekedy je možné sa stretnúť s preneseným slovným spojením „jezuita“ - čo znamená cieľavedomý, dobrý manipulátor, namyslený.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • "Jezuiti : Spoločnosť Ježišova (SJ)." In: Ján Babjak: Rehole a kongregácie na Slovensku. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 65-69. ISBN 80-7141-183-3
  • "Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité." In: ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH : Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 83-86 s. EDICE ENCYKLOPEDIE. ISBN 80-7192-222-6

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]