Cesta I. triedy 59 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Cesta I. triedy 59
  v prevádzke 
Základné údaje
Správca Slovenská správa ciest (štát) 
Celková dĺžka 111,608 km 
v prevádzke 111,608 km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj, Žilinský kraj 
I/59 v obci Krivá
I/59 v obci Krivá
I/59 v obci Krivá 
Objekty na trase

Cesta I. triedy 59 (I/59) je cesta I. triedy na Slovensku. Jej začiatok sa nachádza v Banskej Bystrici na križovatke s cestou I/66 a končí na hraničnom priechode Trstená, cez ktorý prechádza na územie Poľska a pokračuje ako DK7. Jej celková dĺžka je 111,608 km. Prechádza cez ňu E77, ktorá v budúcnosti bude prechádzať cez R3. Na I/59 sa nachádza aj horský priechod Donovaly.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Cesta bola v rokoch 1946 až 1950 klasifikovaná ako cesta II. triedy 523[1]. V roku 1950 bola preklasifikovaná na cestu I. triedy, pričom jej bolo pridelené číslo zrušenej cesty I/59 (Ostrava - Frýdek-Místek), zaradenej v roku 1950 do cesty II/484.

Medzi rokmi 1958 až 1962 bola cesta medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom rozšírená a vyasfaltovaná, pričom sa zmenilo aj jej trasovanie medzi obcami Motyčky a Liptovská Osada. Pôvodne cesta neviedla cez Donovaly, ale cez sedlo Veľký Šturec (1 010 m n. m.) a obec Liptovské Revúce. Cesta však bola príliš úzka a mala nebezpečné zákruty, preto sa rozhodlo o výstavbe novej, menej nebezpečnej trasy cez Donovaly. Po jej vystavaní bol úsek cez Liptovské Revúce pretriedený na cestu III. triedy III/2223.

Priebeh[upraviť | upraviť zdroj]

V banskobystrickom kraji sa I/59 začína v mestskej časti Kostiviarska v Banskej Bystrici na križovatke s rýchlostnou cestou R1 a pokračuje severným smerom cez mestskú časť Jakub a Uľanka, kde križuje cestu I/14 do Turca. Stúpa cez Staré Hory a Motyčky do sedla Donovaly, ktorým prekonáva Nízke Tatry. Pod priesmykom cesta prechádza do žilinského kraja a okresu Ružomberok a pokračuje súbežne s riekou Revúca Korytnickou dolinou cez Liptovskú Osadu do Ružomberka. Tu križuje a na kratšom úseku vedie v peáži s cestou I/18, prekonáva Váh a cez Likavku smeruje okrajom Valaskej Dubovej do okresu Dolný Kubín.

V dolnokubínskom okrese I/59 najskôr obchádza obec Jasenová, prechádza Vyšným Kubínom a vchádza do Dolného Kubína, kde križuje I/70. Údolím Oravy prechádza Širokou, za ktorou križuje rýchlostnú cestu R3, vytvárajúcu obchvat obce Oravský Podzámok, jej miestnej časti Dolná Lehota a obce Horná Lehota, ktorými dopravne odľahčená I/59 prechádza. V Oravskom Podzámku križuje I/78 a okrajom Sedliackej Dubovej a cez Dlhú nad Oravou pokračuje do okresu Tvrdošín. Tu prechádza cez Podbiel, kde križuje cestu II/584, Nižnú, Tvrdošín, kde križuje II/520 a obchvat Trstenej. V Trstenej ešte raz križuje II/520 a R3, tvoriacu obchvat mesta a vedie k hraničnému priechodu Trstená - Chyžné, kde I/59 končí a cesta do Poľska pokračuje ako DK7.

Súvisiace cesty III. triedy[upraviť | upraviť zdroj]

Označenie cesty Priebeh Dĺžka [km]
III/2410 križovatka s I/59 – Špania Dolina 4,131
III/2411 križovatka s I/59 – Uľanka 0,203
III/2412 križovatka s I/59 – Turecká 2,855
III/2223 križovatka s I/59 – sedlo Veľký Šturec – Liptovské Revúce – križovatka s I/59 18,882
III/2222 križovatka s I/59 – Korytnica-kúpele 1,386
III/2224 križovatka s I/59 – Liptovská Lúžna – Partizánska Ľupča – križovatka s I/18 28,841
III/2226 križovatka s I/59 – Liptovská Štiavnica – križovatka s III/2227 4.918
III/2228 križovatka s I/59 – Ružomberok 0,612
III/2229 križovatka s I/59 – Martinček 2,980
III/2225 križovatka s I/59 – Valaská Dubová 0,800
III/2255 križovatka s I/59 – Jasenová 1,053
III/2247 križovatka s I/59 – Vyšný Kubín – križovatka s III/2250 – Malatiná 10,650
III/2248 križovatka s I/59 – Srňacie 4,918
III/2246 križovatka s I/59 – križovatka s III/2249 – Dolný Kubín 4,624
III/2250 križovatka s I/59 – križovatka s III/2247 – Osádka 15,055
III/2251 križovatka s I/59 – križovatka s III/2252 – Pribiš 7,566
III/2252 križovatka s I/59 – Oravský Podzámok 0,055
III/2253 križovatka s I/59 – Chlebnice 5,091
III/2300 križovatka s I/59 – Podbiel 0,525
III/2302 križovatka s I/59 – Zemianska Dedina 2,010
III/2303 križovatka s I/59 – Medvedzie 0,600
III/2304 križovatka s I/59 – Tvrdošín 0,050
III/2305 križovatka s I/59 – Zábiedovo 4,527
III/2306 križovatka s I/59 – križovatka s R3 – Brezovica 4,175
III/2306 križovatka s I/59 – Ústie nad Priehradou – križovatka s II/520 8,781

Úseky cesty[upraviť | upraviť zdroj]

Dolný Kubín - hranica okresov[upraviť | upraviť zdroj]

21. novembra 2011 sa začalo s prestavbou cesty I/59 cez sedlo Brestová v Chočských vrchoch v celkovej dĺžke 3 981 m. Predmetom rekonštrukcie bolo rozšírenie cesty zo šírkového usporiadania 9,5 m na kategóriu C 11,5/70, v dĺžke 3 825 m aj s prídavným pruhom v stúpaní. Novozrekonštruovaná cesta zostala prakticky v pôvodnej polohe s výnimkou krátkeho úseku, v ktorom pôvodná cesta prekonávala údolie Starého potoka točkou s polomerom 100 m. V tomto mieste bola vybudovaná preložka, ktorej dominantným objektom sa stal 240 m dlhý päťpoľový most trojtrámového prierezu, ktorý cestu prevádza v najvyššom mieste 24 m nad terénom. Došlo tiež k demolácii pôvodného mosta pri Jasenovej, ktorý bol v dezolátnom stave, a k jeho nahradeniu novým. Treťou mostnou stavbou bolo rozšírenie pôvodného mosta cez lesnú cestu.

Súčasťou rekonštrukcie cesty bola aj komplexná výmena podkladových vrstiev vozovky, preložky a úpravy lesných ciest a riešenie 4 prístupov na pozemky. Vyriešila sa tiež križovatka s cestou III/2255, ktorá nevyhovovala STN. Stavbu, ktorá bola daná do užívania 24. januára 2015 (teda mesiac vopred), zrealizoval Doprastav za 12 046 941 €.[2] Ešte počas výstavby sa však ukázala nedôslednosť projektu, ktorá spočívala v nezachovaní niekoľkých odvodňovacích rigolov, čo v budúcnosti môže spôsobiť problémy obci Jasenová.[3]

Horský priechod Donovaly[upraviť | upraviť zdroj]

Donovaly

Horský priechod Donovaly je tvorený úsekom I/59 od križovatky s I/14 za Banskou Bystricou, pokračuje cez Nízke Tatry a končí sa pri odbočke do obce Liptovská Lúžna na severnej strane Nízkych Tatier. Celková jeho dĺžka je 29,5 km a v rovnomennom sedle v obci Donovaly dosahuje cesta I/59 nadmorskú výšku 960 m n. m. Najväčší sklon cesta dosahuje medzi Starými Horami a Korytnicou, kde na viacerých úsekoch presahuje 12%. Problematický úsek najmä pre nákladnú dopravu pomôže vyriešiť plánované vybudovanie rýchlostnej cesty R1, ktorá bude horský masív prekonávať tunelom Kozí chrbát.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Slovenský autoklub. Automapa Slovenska. Bratislava : [s.n.], 1948.
  2. http://www.ssc.sk/sk/Vystavba-a-rekonstrukcia/Stavby-ERDF/I-59-Dolny-Kubin-hranica-okresu-pruh-pre-pomale-vozidla.ssc
  3. http://nasaorava.sme.sk/c/7386116/voda-z-cesty-tecie-na-sukromne-pozemky.html

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]